Tilanneviesti

Tervetuloa lukemaan keskusteluja! Kommentointi on avoinna klo 7 - 23.

Postin työntekijät HUOM!! Tyytykää kohtaloonne ja lopettakaa lakkoilu!

Vierailija

Kommunismi on ohi ja kyllä teidänkin pitää toimia samoilla säännöillä kuin muutkin. Jos et ole palkkaasi tai työehtoihisi tyytyväinen, opiskele ja mene muihin hommiin.

Sivut

Kommentit (121)

Vierailija

Älä viitsi provosoida. Postin kiistassa on kyse muustakin kuin Postista. Kyse on siitä millaisten työehtojen annamme levitä yhteiskuntaamme. Postin vaatimista ehdoista ei ole pitkä matka orjuuteen.

Vierailija

Posti näkee tilaisuutensa koittaneen, kun syksyn mittaan on saatu maahan tuhansittain potentiaalisia uusia postinkantajia, jotka eivät ole työehdoista niin tarkkoja.

Vierailija

Taas ay-liike ja kommarit kiusaa ihmisiä ja koittaa kiristää lakoilla itselleen ylimääräistä rahaa. Tietävät että ihmisten joulu menee lakkojen vuoksi pilalle, mutta se ei noita ahneita paskiaisia kiinnosta.

Vierailija

Järkyttävintä koko kiistassa on mielestäni se, että Posti on valtio-omisteinen ja se yrittää polkea työntekijöidensä asemaa jopa pahemmin kuin yksityiset yritykset!

Vierailija

Kyllä se tulee olemaan vielä sinunkin kohtalo. Posti on vain se ensimmäinen paikka missä työntekijöiden oikeudet riistetään. Seuraavaksi sinun työpaikallasi.

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Järkyttävintä koko kiistassa on mielestäni se, että Posti on valtio-omisteinen ja se yrittää polkea työntekijöidensä asemaa jopa pahemmin kuin yksityiset yritykset!
Mitäs järkyttävää siinä on? Julkisella sektorilla kaikki on huonommin.  Kun ei tarvitse kilpailla millään, sen kun olla möllötetään. Ja saikutetaan ja lakkoillaan.

Vierailija

H*lvetti että ärsyttää etten saa näiden ahneiden Urpojen vuoksi pakettiani viikonlopuksi. Käyttäkää kaikki yksityisiä yrityksiä aina kun se on mahdollista. Älkää tukeko kommunismia.

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Järkyttävintä koko kiistassa on mielestäni se, että Posti on valtio-omisteinen ja se yrittää polkea työntekijöidensä asemaa jopa pahemmin kuin yksityiset yritykset!

Naurattaa myös ne Postin pomojen isot palkat.

Esimerkiksi ruotsalainen H&M, jonka meno vaatteiden teettämisessä perustuu täyteen riistoon, on kuitenkin myös miettinyt kustannusten muodostusta Ruotsissa ja siellä konttoriväeltäkin on karsittu turhat kulut. Mutta toki vaihtoehtona ei voida pitää sitä, että Postin johdon palkat olisivat pienemmät, vaikka ne ovat isommat kuin pääministerillä (!).

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Kommunismi on ohi ja kyllä teidänkin pitää toimia samoilla säännöillä kuin muutkin. Jos et ole palkkaasi tai työehtoihisi tyytyväinen, opiskele ja mene muihin hommiin.

Jaa-a. Olisitko itse tyytyväinen seuraaviin heikennyksiin;

Työnantajan neuvotteluissa esittämät vaatimukset

Osa-aikatyöntekijöiden 20 %:n lisätyökorvaus poistetaan.
Iltatyölisä poistetaan lähes kokonaan.  Kello 18.00–23.00 välisenä aikana tehdystä työstä maksettava iltatyölisä 20 % yksinkertaisesta tuntipalkasta muutetaan 0,43 euroon tunnilta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nykyinen iltatyölisä putoaa noin kolmeen prosenttiin tuntipalkasta.

Kello 23.00–05.00 välisenä aikana tehdystä työstä maksettava 30 % yötyölisä muutetaan 0,65 euroon tunnilta. Sama muutos tehtäisiin sanomalehdenjakajien osalta.

Tämä tarkoittaa sitä, että yötyölisä putoaa noin viiteen prosenttiin tuntipalkasta. Sanomalehdenjakelussa suunnitellusta työkokonaisuudesta maksettavaa suoritepalkkaa ei kerrota enää kertoimella 1,3 tai 1,15 eli yökorotus poistetaan. Käytännössä sanomalehdenjakajien ja muiden pelkkää yötyötä tekevien palkka putoaa lähes 30 %.

Yötyölisä yötyön jatkotunneilta poistetaan

Työehtosopimuksen mukaan, jos viimeistään kello 04.00 aloitettu työ jatkuu kello 06.00 jälkeen, maksetaan yötyölisää myös kello 06.00 jälkeen tehdystä työstä ensimmäiseen vähintään kahden tunnin pituiseen yhdenjaksoiseen lepoaikaan asti, kuitenkin enintään kello 12.00 asti. Työnantajan esityksen mukaan yötyölisää näissä tilanteissa ei enää maksettaisi.

Määräyksen erityinen merkitys on ollut siinä, että Posti ei ole siirtänyt perusjakelua yötyöksi eli yhdistänyt jakeluverkkoja varhaisjakelun kanssa.

Lauantaityökorvaukset poistetaan

Arkilauantaina kello 06.00 - 18.00 välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan lauantaityökorvauksena 25 % yksinkertaisesta tuntipalkasta. Varastotyössä arkilauantaina kello 13.00 - 24.00 välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan lauantaityökorvausta pääkaupunkiseudulla 5,57 euroa tunnilta ja muualla 5,38 euroa tunnilta. Nämä työnantaja esittää poistettavaksi.

Sunnuntaityökorvausta heikennetään

Sunnuntaityökorvausta ei makseta enää sunnuntaityökorvaukseen oikeuttavaa päivää edeltävältä päivältä klo 18.00–24.00 välisenä aikana tehdystä työstä.  

Pääsiäislauantailta sekä juhannus- ja jouluaatolta tehdystä työstä ei makseta jatkossa mitään lisäkorvausta
Hälytysluonteisen työn korvauksia heikennetään
Kaikki postityöntekijöiden erityisosaamiseen perustuvat palkanosat poistetaan 

Näitä ovat koulutusvastaavan tehtävä 102,52 €, vastuu prosessin tai sen osan ohjauksesta/toiminnasta (tuotevirranohjaaja) 102,52 €, asiakasvastuu (esim. ruokakuljetukset) 102,52 €, vaativa erityistehtävä (jakaja, joka työskentelee vähintään neljässä jakelun lähtötoimipaikassa ja osoite- ja tiedotuspalvelutyö)102,52 €, trukkilisä 102,52 € ja osoitehuoltajan vaativa erityistehtävä 79,73 €.

Vain moduuli koskien vastuuta ryhmän toiminnasta (jrv tai rv) jäisi (216,43 €).

Postinjakelun tilapäinen urakointi poistetaan

Toisen reitin tilapäisestä urakoinnista ei makseta enää mitään korvausta. Nykyisen työehtosopimuksen mukaan toisen reitin urakointikorvaus on 1,65 kertaa tuntipalkkaa vastaava korvaus. 

Tunti- ja suoritepalkkaisen työntekijän sairausajan palkkaa heikennetään

Sairausajan palkkaa maksetaan työkyvyttömyysaikaan sisältyvien työpäivien työtunneilta, ei enää sisältyviltä työpäiviltä.

Palkanmaksu osasairausvapaalla ja osasairauspäivärahan ajalta harkinnanvaraiseksi

Työnantaja maksaisi jatkossa palkan vain työssäoloajalta.

Työnantaja haluaa siirtyä jaksotyöaikaan. Jaksotyössä työvuoroluettelo laadittaisiin kahden viikon ajanjaksolle. Kahden viikon jakson säännöllinen työaika voisi olla enintään 88 tuntia ja päivittäinen työvuoro 4-10 tuntia (poikkeuksena kuljetus, jossa työvuoro olisi 4-13 tuntia). Työvuoroluettelosta ilmenisi päivittäisen säännöllisen työajan alkamisajankohta, suunniteltu päättymisajankohta sekä työntekijän vapaapäivät.   

Suunniteltu päättymisajankohta tarkoittaa sitä, että työnantaja voi ilmoittaa työpäivän kuluessa milloin työpäivä päättyy. Jos työvuoroluetteloon on merkitty työpäivän suunnitelluksi päättymisajaksi klo. 14.00, se voikin työnantajan ilmoituksella päättyä vasta klo. 16.00 tai jo klo 12. Työntekijä ei voi enää ennakoida ja olla varma työpäiviensä pituudesta. Muutoksella työnantaja haluaa päästä eroon ylityötunneista.

Nähtäväksi asetettua työvuoroluetteloa voi muuttaa vain työaikalain mukaisesta painavasta syystä. Työnantaja haluaa määritellä painavan syyn työehtosopimuksessa seuraavasti: ”Painava syy muuttaa työvuoroluetteloa voi syntyä sellaisesta äkillisestä tapahtumasta, jota työnantaja ei kohtuullisin toimenpitein ole voinut ennakoida”.  

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja voi muuttaa työvuoroluetteloa mistä tahansa syystä, niin kuin parhaaksi näkee. Jos työvuoroluettelossa on suunniteltu työajan alkamisajankohdaksi klo 7 ja postikuljetus viivästyy, niin työajan alkamisajankohta voidaan siirtää alkamaan esim. klo 10. Edellä mainitusta muutoksesta ei korvattaisi mitään.

Työvälineiden noutaminen työnantajan määräämästä paikasta tai niiden sinne takaisin vieminen, kulkeminen tai kuljetukseen työnantajan määräämästä lähtöpaikasta varsinaiseen työn suorituspaikkaan ja sieltä lähtöpaikkaan palaamiseen eivät ole enää työaikaa, josta ei makseta palkkaa.

Työsopimuksen työpaikka ja työpaikkakunta käsitteestä luovutaan

Työnantaja saa yksipuolisesti päättää ilman mitään reunaehtoja työssäkäyntialueen laajuudesta. Työntekijä sitoutuu työsopimuksella vaihtamaan työpistettä sinne minne työnantaja kulloinkin osoittaa, esimerkiksi Helsingistä Lohjalle, Tammisaareen tai Hyvinkäälle tai Oulusta Kajaaniin, Kemiin tai Rovaniemelle.

Työnantajan tarjoamaa sairaanhoidon tasoa heikennetään

Merkittävin muutos koskee fysikaalisen hoidon heikentämistä enintään 7 kertaan vuodessa. Työn yksipuolistaminen aiheuttaa jo nyt sen, että fysikaaliselle hoidolle on tarvetta.

Työnantaja tekee työvuoroista epäinhimillisiä poistamalla työehtosopimuksesta seuraavan määräyksen: Postinjakelutyössä muussa kuin autolla suoritettavassa jakelutyössä työvuorot on suunniteltava niin, että suunnitellulla työvuorolla on myös muuta työtä kuin jakelureitillä tehtävää työtä.

Jakajien työvuorot voidaan suunnitella niin, että ne pitävät sisällään pelkkää jakelua. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että polkupyörä- tai kärryreitillä jakajalla tulisi olla valmiuksia jakaa kymmenen tunnin jakeluosuuksia (työvuoron pituus vähintään neljä ja enintään kymmenen tuntia). Taajama-alueella tällainen jakelureitti voisi tarkoittaa noin 200 kappaletta nelikerroksisia ”hikirappuja”, polkupyöräreitillä täyden postitaakan kanssa kymmenien kilometrien jakeluosuuksia. Nykyohjeistuksen mukaan tähän kykenemätön jakaja on alisuoriutuja, joka voidaan jopa irtisanoa.

Rahakorvausten vaihtaminen joustovapaaksi heikkenee.
Vuosityöajan lyhennyskarttuma heikkenee uusilla työntekijöillä ja osalla sanomalehdenjakajia.
Kausityöntekijöitä halutaan käyttää nykyistä kesä- ja joulukautta laajemmin.

Koululaisia ja opiskelijoita, joille maksetaan 90 % alimman palkkaryhmän taulukkopalkasta, käytettäisiin nykyistä laajemmin, käytännössä viiden kuukauden ajan.

Työntekijän lomauttamisessa voidaan käyttää nykyistä lyhyempää ilmoitusaikaa.
Ulkopuolisen työvoiman käytössä mahdollistettava myös muiden työehtosopimusten käyttö.

Alihankintaa tai vuokratyövoimaa koskevien sopimusten osalta vaatimusta Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen noudattamisesta rajoitetaan, jotta vuokratyövoimaa voitaisiin käyttää huonommilla työehdoilla.

Muutosturvaa koskevaa sopimusta ei enää uusita  

Työntekijöiden irtisanominen ja osa-aikaistaminen tulee Postille entistä helpommaksi ja halvemmaksi. Posti-konsernissa tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanotuille työntekijöille ja toimihenkilöille ei makseta enää työsuhteen kestoon perustuvaa irtisanomisrahaa. Korvaus on tarkoittanut kokoaikaiselle työntekijälle keskimäärin noin 4 000-12 000 euron kertakorvausta.

Muutosturvasopimuksen mukaan postityö (perusjakelu ja käsittely) järjestetään mahdollisuuksien mukaan kokoaikaiseksi työksi. Jos sopimus lakkaa, työnantajan mahdollisuudet työntekijöiden osa-aikaistamiseen helpottuvat.

Muutosturvasopimuksella on sovittu myös irtisanottujen takaisinottovelvoitteen pidentämisestä, postinjakelun alihankinnan rajoittamisesta, uudelleensijoitettujen muuttokorvauksesta, osa-aikaistettujen työntekijöiden palkan suojaosuudesta ja työnantajan koulutusvelvollisuudesta lomautusten yhteydessä. Nämä poistuvat, jos muutosturvasopimusta ei jatketa.

Postin toimitusjohtajalta ja johtoryhmältä muutosturvaa ei poisteta. Esimerkiksi toimitusjohtaja Heikki Malisen irtisanomiskorvaus vastaa vuoden palkkaa (6 kk työssäolovelvoitteeton irtisanomisaika ja 6 kk irtisanomiskorvaus) eli on yli puoli miljoonaa euroa (lähde: posti.com>toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen). 

Minä ainakin järkytyin lukiessani nuo muutosehdotukset.

Kuinka esim. perheellinen voi tehdä työtä, jossa vasta päivän aikana ilmoitetaan työpäivän päättymisajankohta.

Olispa kiva, jos asuisi vaikkapa Espoossa, saada yhtäkkiä siirto vaikkapa Hyvinkäälle.

Kuka jaksaisi tarpoa fillarilla tai jalkaisin 10 tuntia lumisohjossa ja kiivetä lisäksi lukuisia portaita?

Pahasti orjatyöltä tuo kuulostaa.

Postin ns. kannattavat toiminnot yksityistettiin ja tämä on nyt seurausta siitä.
 

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Järkyttävintä koko kiistassa on mielestäni se, että Posti on valtio-omisteinen ja se yrittää polkea työntekijöidensä asemaa jopa pahemmin kuin yksityiset yritykset!
Mitäs järkyttävää siinä on? Julkisella sektorilla kaikki on huonommin.  Kun ei tarvitse kilpailla millään, sen kun olla möllötetään. Ja saikutetaan ja lakkoillaan.

Olettepa tietämättömiä ja aikamoisia ääliöitä.

Postin kannattavat toiminnot on yksiityistetty, mutta lain mukaan Postille jäi velvollisuudet, eli ne alueet, jotka ovat kannattamattomia.

Vierailija

Toivottavasti päivittäinen postinjakaminen lopetetaan tästä viisastuneena ja siirrytään viikoittain jaettavaan postiin.

Vierailija

Joka vaatii lakkoja pois, on idiootti.

Jopa koulussa tarjottava kouluruoka on ay-liikkeen lakkoilun tulosta.

Sitä ennen sait ilmaiset neuvolat, ay-liikkeen ansiosta.

Synnyitkin ilmaiseksi.

Sait koulutksen ilmaiseksi yms.

SIKSI LAKKO.

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
H*lvetti että ärsyttää etten saa näiden ahneiden Urpojen vuoksi pakettiani viikonlopuksi. Käyttäkää kaikki yksityisiä yrityksiä aina kun se on mahdollista. Älkää tukeko kommunismia.

Kysymys on tuhansien ihmisten työpaikoista palkoista ja täällä yksi URPO nillittää jostain Ellokselta saamatta jäävästä paketista. Voi hyvää päivää tätä itsekkyyden määrää...

Vierailija

Kommunismihan on uudessa nousussa. Tätä pakolaishypetystähän perustellaan juuri tasa-arvolla ja hyvnvoinnin jakamisella, ei kapitalismilla. Nyt nähdään esimakua siitä, miten tasa-arvoa jaetaan. Meillähän on vokit täynnä porukkaa, joka suostuu näihin ehtoihin kunhan oppii ensin lukemaan.

Vierailija

Tämä Postin lakko on ennakkoa tulevasta. Tämän lakon tulokset määrittävät pitkälti sitä, kuinka muilla aloilla käy ensi syksynä. Vaarana on, että palkkoja alennetaan useallakin alalla, ensimmäiseksi vaaranpaikaksi näkisin sote-alan, jossa työntekijöiden tarve on erittäin suuri.

Nyt on kova halu laskea palkkoja ja heikentää työehtoja merkittävästi. Ainoastaan typerys kuvittelee, että asia ei kosketa häntä.

Sivut

Uusimmat

Suosituimmat

Uusimmat

Suosituimmat