Sivut

Kommentit (403)

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Juttuun on valittu yhden vuoden kaikki parisuhdeväkivaltaan kuolleet naiset. Ketään ei ole siis otettu esimerkiksi, vaan ihan jokainen tapaus esitellään.

En ymmärrä miksi asiasta pitää tehdä sukupuolikysymys. Olisi avoimesti otettu myös ne parisuhdeväkivaltaan kuolleet miehet tai ellei heitä tuona vuonna ollut, niin olisi todettu se. Oheisen YLE:n jutun mukaan vuonna 2017 jako oli 17-3 sukupuolen mukaan. Minusta vie keskustelua turhaan suuntaan, jos pyöritään miksi mies tappaa. Tuolloin keskustelu menee helpommin sukupuolten väliseksi syyttelyksi ja kokonaisuus ei etene mihinkään.

https://yle.fi/uutiset/3-10695267

Perusongelma surmiin on avoin yhteiskuntamme. Mikäli ihminen haluaa tappaa toisen ihmisen, niin pääosin se on hyvin helppoa. Asia vaikeutuu, jos haluaa välttää kiinnijäämisen tai surmata jonkun tietyn kuuluisuuden.

Miten yhteiskunnan toimintaa teistä tulisi kehittää seuraavassa tilanteessa? Ihminen ottaa yhteyttä poliisiin pelätessään kumppaninsa vahingoittavan yhteydenottajaa. Poliisi voi tutkia asiaa ja todeta onko riskiä surmasta. Oletetaan että poliisi toteaa olevan todennäköistä, että yhteydenottaja surmataan seuraavan vuoden aikana. Mitä uhkaajalle tulisi tehdä? Tulisiko yhteydenottaja pttaa kansalliseen suojeluohjelmaa, missä hänelle annettaisiin uusi nimi ja elämä?

Koska kyse on nimenomaan sukupuolittuneesta henkirikollisuudesta. Tuo suojeluohjelma on jotain mitä olet oppinut amerikkalaisista televisio-ohjelmista. Suomessa sellaista ei ole.

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
että
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Suomi on Euroopan johtavia maita mitä tulee naisiin kohdistuvassa parisuhdeväkivallassa.

Tämä sinunkaltaisten levittämä paska on valhetta.

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/naiset-joutuvat-useimmin-vakiva...

"Ihmisoikeusliiton mukaan EU:n kyselyn tuloksiin vaikuttaa se, että useissa maissa naiset eivät uskalla kertoa joutuneensa väkivallan uhriksi."

Pohjoismaat muka vaarallisimpia ja Puola turvallisin. Vasta täälläkin pyöri ketju tästä Puolan touhusta.

https://yle.fi/uutiset/3-11465705

Siinä, kuinka paljon lähisuhdeväkivaltaa raportoidaan, on tietysti maakohtaisia eroja, mutta henkirikosten uhrien määrästä on varmasti luotettavaa tietoa.


Niin, miksi vastasit minulle? Minä vastasin henkilölle joka puhui parisuhdeväkivallasta.

Tarkoitin, että lähisuhdeväkivallan lievempien muotojen raportointi ja tilastointi vaihtelee maittain, mutta kuolemaan johtava lähisuhdeväkivalta ei ole tulkinnanvarainen kysymys eikä tappo tai murha ole asianomistajarikos. Tiedot siitä, kuinka moni nainen kuolee vuosittain puolison tai entisen puolison surmaamina, ovat siis luotettavia, ja näissä tilastoissa Suomen luvut näyttävät varsin ikäviltä.


Eikä ole luotettavia kun jokaista rikosta ei selvitetä ja Suomessa on maailman parhaimpia poliiseja tämän suhteen. Olisitko halunnut laittaa tähän vaikka sitten niitä vertailuja, on ok jos sinua ei siis se vertailu kiinnosta ja haluat puhua vain Suomessa tapahtuneesta, mutta viestistäsi saattoi ehkä saadan vähän sellaisen kuvan että haluat vertailla.

Se, että tilastot ovat epäluotettavia, koska ihan jokaista henkirikosta ei saada selvitettyä, on saivartelua. Kun joku kuolee lähisuhdeväkivallan seurauksena, on tapaus varmasti helpompi selvittää, kuin jos tekijä on tuntematon. Vaikka jokunen tappo tai murha jääkin vuosittain selvittämättä, saadaan kuitenkin selvitettyjen rikosten perusteella laadittua tilastoja, joista voidaan tehdään päätelmiä ilmiön yleisyydestä väestötasolla.

En ymmärrä, miksi edes pitää takertua tähän kansainväliseen vertailuun. Jos onnistutaan todistamaan, että jossain muualla tapetaan enemmän kuin Suomessa, ei meillä ole ongelmaa? Vai mihin oikein pyrit? Minusta lähisuhdeväkivallan seurauksena vuosittain kuolevat 15 naista ovat tämän kokoisessa maassa valtavasti, ihan riippumatta siitä, minkä verran naisia jossain muualla tapetaan.


Mikä olisi sinusta kohtuullinen määrä naisuhreja ja millä perusteella?

Onpa typerä kysymys. Ei tietenkään ole mitään kohtuullista uhrien määrää, vaan oikean henkirikosten määrän tulisi olla nolla. Jos jokin luku kuitenkin pitää esittää, sanotaan, että määrä tulisi saada vähenemään edes Euroopan keskitasolle. Nyt henkirikosten uhreina kuolee naisia puolitoistakertainen määrä Euroopan keskitasoon verrattuna. Perusteena esittämääni lukuun on se, että jos Suomi haluaa tulla nähdyksi modernina eurooppalaisena valtiona, on nimenomaan sellaiset asiat kuin henkirikostilastot saatava siistimmiksi. Nykyiset tilastot antavat Suomesta sivistymättömän kuvan.


Ei ole realistinen tavoite ihan just nyt. Suomessa kuoli vuonna 2018 henkirikoksen uhrina YHTEENSÄ vain 17 naista. Pitää kuitenkin ymmärtää, että Suomessa on itäeurooppalainen alkoholikulttuuri, joka on merkittävä selittävä tekijä noissa surmissa.

En väittänytkään, että tavoite olisi nyt realistinen. Minulta kysyttiin omaa mielipidettäni asiaan, ja vastasin kysymykseen. Uskon, että 20-30 vuoden kuluttua aletaan olla lähellä Euroopan keskiarvoa. Suomalaisten päihteidenkäyttö on tosiaan henkirikosten määrään selvästi vaikuttava tekijä. Onneksi nuorten juomatavat siistiytyvät koko ajan. Humalahakuinen juominen ei ole enää tavoiteltavaa nuorten keskuudessa, ja uskon tämän ilmiön tulevaisuudessa vain vahvistuvan.


Uskoa saa mitä vaan, mutta itse uskon toisin. Kun koululaitos yhä enenevissä määrin pettää pojat, joista suurempi ja suurempi osa ei osaa kunnolla lukea edes ysiluokan jälkeen, mikä vahvistaa syrjäytymistä, lisääntyy yhteiskunnassa huono-osaisuus. Huonot olot ovat alkoholismin juurisyy. Sillä ei ole juuri merkitystä juovatko hyvin pärjäävät tytöt ja pojat vähemmän kuin aiemmin, koska nämä henkirikokset tapahtuvat pitkälti siinä eniten alkoholia käyttävien kymmennyksessä.

Tässä jutussa ikäjakauma oli sellainen, ettei peruskoulu ole juuri päässyt asiaan vaikuttamaan. Yllättävän moni tekijä oli syyntakeeton, ja yllättävän monen teon taustalta löytynyt mitään selittävää tekijää. Edes alkoholi ei noussut jutuissa erityisesti esiin.

Kaikkiaan henkirikokset ovat Suomessa koko ajan vähenemään päin ja nuorempien sukupolvien käytös siistimpää kuin vanhempien, myös päihteiden käytön osalta. Puolisonsa surmaamien naisten määrä on pudonnut jo viimeisessä 20 vuodessa puoleen. Nyt määrä on noin 15 vuodessa, kun 1990-luvun lopussa se oli 30. Uskon, että Suomessa tullaan jossain vaiheessa saavuttamaan eurooppalainen taso.

Näkisin, että yksi miesten ja naisten keskeinen ero on siinä, miten suhtaudutaan maailman muuttumiseen. Miehet puolustavat perinteitä ja vastustavat kaikkea uutta naisia useammin. Väkivaltatilastoissa tämä näkyy niin, että kun Suomi on verrattain lyhyen ajan sisällä noussut takapajulasta maailman modernimpien maiden joukkoon, eivät kaikki ole pysyneet muutoksessa mukana, ja näitä epätoivoisesti menneisyyteen takertuvia on miehissä enemmän.

Näiden miesten on vaikea hyväksyä muuttuneita sukupuolirooleja ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Perinteiseen suomalaiseen mieskäsitykseen kuuluu, että tunteita ei näytetä eikä niistä puhuta. Näin ollen miehillä ei ole välttämättä niitä parisuhdetaitoja, joita naiset miehiltä nykyään odottavat, eikä miehillä keinoja käsitellä vastoinkäymisiä. Tämä on ehkä myös yksi syy Suomen eurooppalaisittain poikkeukselliselle päihdekulttuurille. Tartutaan pulloon, kun ei tunneta muita tapoja helpottaa ahdistusta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Koska kyse on nimenomaan sukupuolittuneesta henkirikollisuudesta. Tuo suojeluohjelma on jotain mitä olet oppinut amerikkalaisista televisio-ohjelmista. Suomessa sellaista ei ole.

Snulta menee lainaamasi viestin idea täysin ohi. Mitä sinusta asialle pitäisi tehdä? Tulisiko perustaa tuollainen suojeluohjelma?

Jos jako vuonna 2017 ollut 17-3 sukupuolen mukaan, niin mitä merkitystä sukupuolella on jos halutaan oppia tapauksista tai tehdä muutoksia yhteiskunnan tapaan toimia? Ei poliisi reagoi yhtään paremmin, jos mies menee kertomaan olevansa parisuhdeväkivallan uhri tai pelkäävänsä tulevansa surmatuksi. Tulisiko siis poliisin toimintaa ylipäänsä muokata vai pelkästään poliisin suhtautumista naisen tekemiin ilmoituksiin?

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Koska kyse on nimenomaan sukupuolittuneesta henkirikollisuudesta. Tuo suojeluohjelma on jotain mitä olet oppinut amerikkalaisista televisio-ohjelmista. Suomessa sellaista ei ole.

Snulta menee lainaamasi viestin idea täysin ohi. Mitä sinusta asialle pitäisi tehdä? Tulisiko perustaa tuollainen suojeluohjelma?

Jos jako vuonna 2017 ollut 17-3 sukupuolen mukaan, niin mitä merkitystä sukupuolella on jos halutaan oppia tapauksista tai tehdä muutoksia yhteiskunnan tapaan toimia? Ei poliisi reagoi yhtään paremmin, jos mies menee kertomaan olevansa parisuhdeväkivallan uhri tai pelkäävänsä tulevansa surmatuksi. Tulisiko siis poliisin toimintaa ylipäänsä muokata vai pelkästään poliisin suhtautumista naisen tekemiin ilmoituksiin?

Nuo kolme miestä eivät välttämättä kokeneet loppuaan naisen käsissä, huom. Mitä tulee suojeluohjelmaan, niin meillä on olemassa lähetsymiskielto. Se ei tietenkään tehoa, mikäli kyseessä on sellainen rikollinen, joka ei välitä siitä, että saa rangaistuksen lähestymiskiellon rikkomisesta. Meillä on olemassa turvakodit väliaikaisena ratkaisuna ja sieltä pois muuttaessa on mahdollista suojata esim. osoite salaisella osoitteella ja varmistaa, että väkivaltainen ex ei esim. lapsen tietojen kautta pääse vainoamansa äidin tietoihin. Käytännössä nämä miehet selvittävät helposti vainonsa kohteen asunnon. Riittää kun käy katsomassa päiväkotien pihoja, että millä niistä se oma lapsi ulkoilee. Usein miehillä on verkostoja, ei tarvitse itse siellä naisen talon ulkopuolella autossa partoida, voi laittaa kaverinkin asialle. Näin pienessä maassa kuin Suomi ei pääse pakoon vaikka tehtäisiin mitä tahansa. Yhdysvalloissa maan koko antaa mahdollisuuden aloittaa uudella henkilöllisyydellä uudelleen.

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Koska kyse on nimenomaan sukupuolittuneesta henkirikollisuudesta. Tuo suojeluohjelma on jotain mitä olet oppinut amerikkalaisista televisio-ohjelmista. Suomessa sellaista ei ole.

Snulta menee lainaamasi viestin idea täysin ohi. Mitä sinusta asialle pitäisi tehdä? Tulisiko perustaa tuollainen suojeluohjelma?

Jos jako vuonna 2017 ollut 17-3 sukupuolen mukaan, niin mitä merkitystä sukupuolella on jos halutaan oppia tapauksista tai tehdä muutoksia yhteiskunnan tapaan toimia? Ei poliisi reagoi yhtään paremmin, jos mies menee kertomaan olevansa parisuhdeväkivallan uhri tai pelkäävänsä tulevansa surmatuksi. Tulisiko siis poliisin toimintaa ylipäänsä muokata vai pelkästään poliisin suhtautumista naisen tekemiin ilmoituksiin?

Sivuhuomautus eri kommentoijalta: Kolmesta parisuhdeväkivallan seurauksena kuolleesta miehestä emme tiedä, onko heidät surmannut naispuolinen puoliso. Myös homosuhteissa on väkivaltaa ja tehdään henkirikoksia.

Sukupuolinäkökulma on merkityksellinen siksi, että jos tunnistetaan taustalla olevia sukupuolirooleihin liittyviä odotuksia ja valta-asetelmia, on toimenpiteet helpompi kohdentaa. Voidaan esimerkiksi perustaa miesten omia ryhmiä niille, joilla on vaikeuksia itsesäätelytaidoissa. Miesten on varmasti helpompi puhua tästä niin, että naisia ei ole läsnä.

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Päätarinassa ihmetytti kovasti sen naisen kummallinen käytös, ei suostunut mitenkään uskomaan että se suhde ei tule muuttumaan parempaan suuntaan.....

Voisiko lyhyesti edes referoida mitä esimerkiksi se jutun "Pete" teki ja miten käyttäytyi suhteessa.

Avatkaa nyt edes hieman sitä juttua, mitä aloittaja tarkoittaa, kun maksumuurin takia ei pääse tutustumaan ko artikkeliin.

Äijä hakkasi säännöllisesti, eli muijan kustannuksella ja kontrolloi niin, että nainen ei päässyt edes parvekkeelle tupakalle. Nainen oli töissä vanhusten kotipalvelussa, mutta hullu ukko alkoi kulkea kyttäämässä mukana, niin, että muija sai potkut kun vanhuksetkin pelkäsivät äijää. Nuorena oli jo yhden naisensa tappanut ja lopulta tappoi tämän jutun naisenkin. Suhde kesti vuoden.

Hiljaiseksi vetää.

Missä se nainen oli moisen ihanuuden tavannut?

Tiesikö nainen että äijällä oli entuudestaan joku henkirikos tunnollaan?

Nainen tiesi ja kaikki paikkakuntalaiset tiesivät miehen taustan. Sitä sopii ihmetellä miksi nainen halusi uudelleen ja uudelleen olla suhteessa murhaajan kanssa.


Ei se kyllä uudelleen ja uudelleen halunnut, mutta ei päässyt tilanteesta ulos. Se pyysi apua poliisilta ja turvakodista yms mutta apu ei ollut sellaista, jota olisi tarvittu. Poliisi ei voinut mitään, uusi asunto pystyttiin järjestämään satojen kilometrien päästä, jossa naisella ei ollut mitään eikä ketään. Nainen sanoi haluavansa elää ja pelkäsi miehen tappavan hänet, ja muutkin läheiset pelkäsivät samaa. Hän mm. viestitti miehen äidille "päässeensä pakoon", soitti käräjäsihteerille ja kertoi kuinka oli tullut uhkailluksi oikeussalissa eikä voinut siksi siellä kertoa totuutta jne.

On oikeastaan samantekevää miten jonkun täysin katastrofaalisen ihmisen kanssa päätyy yhteen. Ongelma on se, ettei tilanteesta pääse pois. Ja kun kukaan ei pysty auttamaan, sitä on kai pakko hokea itselleenkin, että ei se mulle mitään tee.

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Päätarinassa ihmetytti kovasti sen naisen kummallinen käytös, ei suostunut mitenkään uskomaan että se suhde ei tule muuttumaan parempaan suuntaan.....

Voisiko lyhyesti edes referoida mitä esimerkiksi se jutun "Pete" teki ja miten käyttäytyi suhteessa.

Avatkaa nyt edes hieman sitä juttua, mitä aloittaja tarkoittaa, kun maksumuurin takia ei pääse tutustumaan ko artikkeliin.

Äijä hakkasi säännöllisesti, eli muijan kustannuksella ja kontrolloi niin, että nainen ei päässyt edes parvekkeelle tupakalle. Nainen oli töissä vanhusten kotipalvelussa, mutta hullu ukko alkoi kulkea kyttäämässä mukana, niin, että muija sai potkut kun vanhuksetkin pelkäsivät äijää. Nuorena oli jo yhden naisensa tappanut ja lopulta tappoi tämän jutun naisenkin. Suhde kesti vuoden.

Hiljaiseksi vetää.

Missä se nainen oli moisen ihanuuden tavannut?

Tiesikö nainen että äijällä oli entuudestaan joku henkirikos tunnollaan?

Kyllä nainen tiesi miehen historiasta. Lapset vastustivat äitinsä uutta suhdetta. Pienellä paikkakunnalla kaikki pelkäsivät tätä miestä. Kamala tilanne omaisille, yrittivät kaikin tavoin auttaa naista pois suhteesta.

Vierailija

Vaikka kuinka yritän, en voi ymmärtää naisia, jotka pysyvät tällaisissa parisuhteissa. Se on yksikin lyönti ja suhde päättyy. Mies voi vannoa ettei koskaan enää, mutta 99% varmuudella se uusi lyönti tulee. Tämä pitäisi opettaa jokaiselle teinistä alkaen: yhdestä lyönnistä tai fyysisestä väkivallanteosta (voimakas tönäisy, läpsäisy jne) homma poikki. 
Sama henkisen väkivallan kanssa. Ekan kerran kun puoliso yrittää kontrolloida menojasi ja esim. kieltää sinua olemasta tekemisissä vastakkaisen sukupuolen edustajien kanssa, haluaa seurata minne menet, kieltää sinua tekemästä asioita, haukkuu ulkonäköäsi tai älyäsi, se on poikki. Henkisesti väkivaltaiset eivät muutu, ihan samalla tavalla kuin fyysisesti väkivaltaiset. 

Turha haihattelu ja pilvilinnojen rakentaminen pois ja kerrasta poikki. Naiset voisivat tällä metodilla niin paljon paremmin. 

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Vaikka kuinka yritän, en voi ymmärtää naisia, jotka pysyvät tällaisissa parisuhteissa. Se on yksikin lyönti ja suhde päättyy. Mies voi vannoa ettei koskaan enää, mutta 99% varmuudella se uusi lyönti tulee. Tämä pitäisi opettaa jokaiselle teinistä alkaen: yhdestä lyönnistä tai fyysisestä väkivallanteosta (voimakas tönäisy, läpsäisy jne) homma poikki. 
Sama henkisen väkivallan kanssa. Ekan kerran kun puoliso yrittää kontrolloida menojasi ja esim. kieltää sinua olemasta tekemisissä vastakkaisen sukupuolen edustajien kanssa, haluaa seurata minne menet, kieltää sinua tekemästä asioita, haukkuu ulkonäköäsi tai älyäsi, se on poikki. Henkisesti väkivaltaiset eivät muutu, ihan samalla tavalla kuin fyysisesti väkivaltaiset. 

Turha haihattelu ja pilvilinnojen rakentaminen pois ja kerrasta poikki. Naiset voisivat tällä metodilla niin paljon paremmin. 

Nämä naiset yrittivät erota. On tilastollinen tosiseikka, että juuri eroaminen väkivaltaisesta miehestä on suurin riski, mitä nainen voi ottaa. Se väkivalta eskaloituu yleensä juuri silloin. Monesti nämä miehet eivät uhkaa pelkästään naisen omaa henkeä erossa, vaan myös lasten. Monesti nämä naiset ovat myös niin lyötyjä, alistettuja ja murskattuja, että he alkavat uskoa miehen jutut siitä miten he ansaitsevat lyönnit, kuristamiset, potkut.

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Oletteko muuten huomanneet että joka kerta kun nainen tappaa miehen, puolustuksena on hätävarjelu joka ikisessä tapauksessa. Aina mystisesti ilmenee väkivaltaa miehen puolelta historiasta, vaikka ennen miehen surmaa mitään ei ole ilmoitettu.

Minulla on ollut kaksi parisuhdetta ja kumpikin on ollut väkivaltainen. En ole kertonut kellekään enkä poliisille. Moni muukaan ei tee rikosilmoituksia tai muuta puolisostaan.

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Vaikka kuinka yritän, en voi ymmärtää naisia, jotka pysyvät tällaisissa parisuhteissa. Se on yksikin lyönti ja suhde päättyy. Mies voi vannoa ettei koskaan enää, mutta 99% varmuudella se uusi lyönti tulee. Tämä pitäisi opettaa jokaiselle teinistä alkaen: yhdestä lyönnistä tai fyysisestä väkivallanteosta (voimakas tönäisy, läpsäisy jne) homma poikki. 
Sama henkisen väkivallan kanssa. Ekan kerran kun puoliso yrittää kontrolloida menojasi ja esim. kieltää sinua olemasta tekemisissä vastakkaisen sukupuolen edustajien kanssa, haluaa seurata minne menet, kieltää sinua tekemästä asioita, haukkuu ulkonäköäsi tai älyäsi, se on poikki. Henkisesti väkivaltaiset eivät muutu, ihan samalla tavalla kuin fyysisesti väkivaltaiset. 

Turha haihattelu ja pilvilinnojen rakentaminen pois ja kerrasta poikki. Naiset voisivat tällä metodilla niin paljon paremmin. 

Niin, tai miehet voisi kasvaa aikuisiksi ja lopettaa väkivallan. Tällä metodilla naiset voisivat paljon paremmin.

Ja ei se ole helppoa lähteä, kun toista rakastaa ja on yhteinen elämä.

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Päätarinassa ihmetytti kovasti sen naisen kummallinen käytös, ei suostunut mitenkään uskomaan että se suhde ei tule muuttumaan parempaan suuntaan.....

Voisiko lyhyesti edes referoida mitä esimerkiksi se jutun "Pete" teki ja miten käyttäytyi suhteessa.

Avatkaa nyt edes hieman sitä juttua, mitä aloittaja tarkoittaa, kun maksumuurin takia ei pääse tutustumaan ko artikkeliin.

Äijä hakkasi säännöllisesti, eli muijan kustannuksella ja kontrolloi niin, että nainen ei päässyt edes parvekkeelle tupakalle. Nainen oli töissä vanhusten kotipalvelussa, mutta hullu ukko alkoi kulkea kyttäämässä mukana, niin, että muija sai potkut kun vanhuksetkin pelkäsivät äijää. Nuorena oli jo yhden naisensa tappanut ja lopulta tappoi tämän jutun naisenkin. Suhde kesti vuoden.

Hiljaiseksi vetää.

Missä se nainen oli moisen ihanuuden tavannut?

Tiesikö nainen että äijällä oli entuudestaan joku henkirikos tunnollaan?

Kyllä nainen tiesi miehen historiasta. Lapset vastustivat äitinsä uutta suhdetta. Pienellä paikkakunnalla kaikki pelkäsivät tätä miestä. Kamala tilanne omaisille, yrittivät kaikin tavoin auttaa naista pois suhteesta.

Eipä tule muuta mieleen kun se, että naista " hiveli" ja nosti itsetuntoa 20 vuotta nuorempi mies. Se meni kaiken edelle.

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Nämä miehet on traumojensa takia jääneet kolmevuotiaan tasolle ajatus-, arvo- ja itsesäätelyn kehityksessään. ’Jos en saa mitä tahdon, lyön sinua.’ Myöhempi sosiaalinen ympäristö muodostuu vastaavasti kehityksessään häiriintyneistä, väkivallasta ja narsistisesta käyttäytymisestä tulee kollektiivisesti hyväksyttävää ja kynnys ko. ongelmanratkaisuun jää matalaksi. Naisia on ja kavereitakin, sosiaalinen paine muutokseen puuttuu. Jäämällä suhteeseen väkivallan teon jälkeen tai jatkamalla ystävyyssuhdetta tällaisen tultua tietoon, läheiset hyväksyvät ko. käyttäytymisen. Tämä vahvistaa väkivaltaisuuteen taipumusta. Tyttöystävä tai ryyppykaveri saa jossakin vaiheessa myös itse osakseen väkivaltaa, joka voi johtaa kuolemaan.

Veikkaan myös, että tietyn sosiaalisen paineen puuttuminen antaa näille miehille signaalin siitä, että heidän käytöksensä on ok ja normaalia. Jos jollain tapaa asiaan puututaankin, niin se on lähinnä hyssyttelyä. Tähän syyllistyvät yhtä lailla niin miehet kuin naisetkin.

Toki tässäkin on nähtävillä kulttuurin muutos ja sosiaalisten normien muuttuminen. Tämä esimerkki ei suoranaisesti liity aiheeseen, koska kyseessä ei ollut puolisonsa surmannut mies mutta törkeästi ja väkivaltaisesti naisia kohtaan käyttäytynyt mies kumminkin. Hiljattain menehtyneen toimittajan A.L:n kaveripiirissä ne olivat nimenomaan miehiä, jotka alkoivat suoranaisesti käskeä häntä lopettamaan naisten aggressiivisen ahdistelun ja pitivät tämän käytöstä aivan kipeänä. Kun meininkiin ei tullut muutosta, hylkäsivät kaverit toimittajan. Nämä päästään sekaisin olevat väkivaltaiset öykkärit pitäisikin jättää kokonaan porukoiden ulkopuolelle, viestinä että jos et laita pääkoppaasi kuntoon, ei sinulla ole piireihin enää mitään asiaa ja sana laitetaan myös kiertämään sinusta. Tuntuu, että nimenomaan näiden tyyppien miespuoliset kaverit ovat avainasemassa siinä, että tällaista väkivaltaista käytöstä ei enää pidettäisi normaalina. Naisiahan nämä eivät kuuntele, käyvät vielä päälle, kun joku nainen "loukkaa"  heidän "kunniaansa".

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Vaikka kuinka yritän, en voi ymmärtää naisia, jotka pysyvät tällaisissa parisuhteissa. Se on yksikin lyönti ja suhde päättyy. Mies voi vannoa ettei koskaan enää, mutta 99% varmuudella se uusi lyönti tulee. Tämä pitäisi opettaa jokaiselle teinistä alkaen: yhdestä lyönnistä tai fyysisestä väkivallanteosta (voimakas tönäisy, läpsäisy jne) homma poikki. 
Sama henkisen väkivallan kanssa. Ekan kerran kun puoliso yrittää kontrolloida menojasi ja esim. kieltää sinua olemasta tekemisissä vastakkaisen sukupuolen edustajien kanssa, haluaa seurata minne menet, kieltää sinua tekemästä asioita, haukkuu ulkonäköäsi tai älyäsi, se on poikki. Henkisesti väkivaltaiset eivät muutu, ihan samalla tavalla kuin fyysisesti väkivaltaiset. 

Turha haihattelu ja pilvilinnojen rakentaminen pois ja kerrasta poikki. Naiset voisivat tällä metodilla niin paljon paremmin. 


Tuo metodi ei taida auttaa, kun vastassa on mies, joka ei päästä edes parvekkeelle tupakalle, puhumattakaan että saisit käydä töissäsi ilman valvontaa. Se lyönti ei läheskään aina ole ensimmäinen merkki, vaan kuten tässäkin tapauksessa naisen vapaus oli jo perusteellisesti rajattu ennen ensimmäistäkään iskua. Ja silloin siitä lähteminen tai sen yrittäminen on jo vaarallista.

Ei tässä oikeastaan ole ongelmana se, jääkö nainen surkeaan suhteeseen vai ei. Kyllä se syypää on kaikesta huolimatta se, joka lyö ja tappaa.

Vierailija

Tampereen henkirikos:
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005744677.html
 

Myötätunto uhrin pojan puolella. Poika löysi äitinsä surmattuna verilammikosta eteisen lattialta palattuaan isänsä luota viikonlopun vietosta. 

Mira-nimiselle naiselle Virkkula (tekijä)  lähetti viestin että haluaa viettää pitkän ja tunnelmallisen illan ennen vankilaan joutumistaan. (Ei kertonut että on juuri tappanut naisen ja edessä on siksi vankilareissu vaan valehteli muuta)

"Hän alkaa heti virittelemään keskutelua uuden naisen kanssa tapettuaan juuri edellisen naisystävänsä"   summasi syyttäjä.

Tekijällä oli synkkä rikoshistoria entuudestaan.

Hän oli pahoinpidellyt naisystäviään ja rosvonnut heidän omaisuuttaan. Lähestymiskieltoja oli useita mutta niillä ei ollut mitään vaikutusta.

Hän kopioi naistuttujensa asuntojen avaimia ja meni niillä asuntoihin.

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Nuo kolme miestä eivät välttämättä kokeneet loppuaan naisen käsissä, huom.

Mitä merkitystä on tekijän tai uhrin sukupuolella, jos mietimme tapoja miten voisimme surmia ehkäistä? Vuonna 2017 siis 20 ihmistä tuli kumppaninsa surmaamaksi ja luultavasti surmaajia oli 20 ellei joukossa ollut polyamorista suhdetta. Miten sinä muuttaisit yhteiskuntaa jatkoa ajatellen? Noista 20 osa oli ollut poliisiin yhteydessä ennen surmaa ja osa oli ehkä miettinyt poliisiin yhteydenottoa. Mitä sinusta poliisin tai yhteiskunnan yleisemmin tulisi tehdä, jos ihminen ilmoittaa pelkäävänsä kumppaniaan?

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Juttuun on valittu yhden vuoden kaikki parisuhdeväkivaltaan kuolleet naiset. Ketään ei ole siis otettu esimerkiksi, vaan ihan jokainen tapaus esitellään.

En ymmärrä miksi asiasta pitää tehdä sukupuolikysymys. ---

Koska kyse on nimenomaan sukupuolittuneesta henkirikollisuudesta. ---

Ja samalla jätetään kätevästi ulkopuolelle kaikki lähisuhdeväkivaltaa kokeneet miehet. Heidät häivytetään näkyvistä kokonaan, mikä ei ainakaan auta asioita.

"Otatko sä muka naiselta pataan?"

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Tampereen henkirikos:
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005744677.html
 

Myötätunto uhrin pojan puolella. Poika löysi äitinsä surmattuna verilammikosta eteisen lattialta palattuaan isänsä luota viikonlopun vietosta. 

Mira-nimiselle naiselle Virkkula (tekijä)  lähetti viestin että haluaa viettää pitkän ja tunnelmallisen illan ennen vankilaan joutumistaan. (Ei kertonut että on juuri tappanut naisen ja edessä on siksi vankilareissu vaan valehteli muuta)

"Hän alkaa heti virittelemään keskutelua uuden naisen kanssa tapettuaan juuri edellisen naisystävänsä"   summasi syyttäjä.

Tekijällä oli synkkä rikoshistoria entuudestaan.

Hän oli pahoinpidellyt naisystäviään ja rosvonnut heidän omaisuuttaan. Lähestymiskieltoja oli useita mutta niillä ei ollut mitään vaikutusta.

Hän kopioi naistuttujensa asuntojen avaimia ja meni niillä asuntoihin.

Tämä 191senttiä pitkä ja 112 kiloa painava tekijä, lähti tekonsa jälkeen paikalliseen pubiin oluelle.

Palasi uhrin asuntoon ja varasti sieltä uhrin koruja ja pankkikortit. Nosti uhrin korteilla 740e käteistä.

Mira-nimiselle naiselle lähetti viestin että haluaa viettää pitkän ja tunnelmallisen illan ennen vankilaan joutumistaan.

Ei ristus sentään. Naiset olkaa varovaisia kun tutustutte uusiin ihmisiin.

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Juttuun on valittu yhden vuoden kaikki parisuhdeväkivaltaan kuolleet naiset. Ketään ei ole siis otettu esimerkiksi, vaan ihan jokainen tapaus esitellään.

En ymmärrä miksi asiasta pitää tehdä sukupuolikysymys. ---

Koska kyse on nimenomaan sukupuolittuneesta henkirikollisuudesta. ---

Ja samalla jätetään kätevästi ulkopuolelle kaikki lähisuhdeväkivaltaa kokeneet miehet. Heidät häivytetään näkyvistä kokonaan, mikä ei ainakaan auta asioita.

"Otatko sä muka naiselta pataan?"

Tässä ketjussa keskustellaan naisiin kohdistuneista henkirikoksista, joissa tekijänä on oma puoliso. Se, että mies kokee jotain jossain tai vaikka se, että mansikat ovat kalliita ei kuulu tämän keskustelun aiheeseen. Perusta oma ketjusi miesten kokemaan lähisuhdeväkivaltaan äläkä yritä estää meitä muita keskustelemasta naisiin kohdistuvista henkirikoksista. Miksi sinuun muuten sattuu niin lujaan, että me haluamme keskustella naisista?

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Tampereen henkirikos:
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005744677.html
 

Myötätunto uhrin pojan puolella. Poika löysi äitinsä surmattuna verilammikosta eteisen lattialta palattuaan isänsä luota viikonlopun vietosta. 

Mira-nimiselle naiselle Virkkula (tekijä)  lähetti viestin että haluaa viettää pitkän ja tunnelmallisen illan ennen vankilaan joutumistaan. (Ei kertonut että on juuri tappanut naisen ja edessä on siksi vankilareissu vaan valehteli muuta)

"Hän alkaa heti virittelemään keskutelua uuden naisen kanssa tapettuaan juuri edellisen naisystävänsä"   summasi syyttäjä.

Tekijällä oli synkkä rikoshistoria entuudestaan.

Hän oli pahoinpidellyt naisystäviään ja rosvonnut heidän omaisuuttaan. Lähestymiskieltoja oli useita mutta niillä ei ollut mitään vaikutusta.

Hän kopioi naistuttujensa asuntojen avaimia ja meni niillä asuntoihin.

Tämä 191senttiä pitkä ja 112 kiloa painava tekijä, lähti tekonsa jälkeen paikalliseen pubiin oluelle.

Palasi uhrin asuntoon ja varasti sieltä uhrin koruja ja pankkikortit. Nosti uhrin korteilla 740e käteistä.

Mira-nimiselle naiselle lähetti viestin että haluaa viettää pitkän ja tunnelmallisen illan ennen vankilaan joutumistaan.

Ei ristus sentään. Naiset olkaa varovaisia kun tutustutte uusiin ihmisiin.

Lumihautasurmaajahan kävi kaivamassa uhrilleen lumihaudan. Kyydissä oli surmattu uhri, sekä uusi 16 -vuotias tyttöystävä.

Sivut

* Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.
 

Poiminnat

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla