Tunnetun perussuomalaisen blogista napattua. Allekirjoitan täysin.

Vierailija

Voisitko Tero kommentoida, MITÄ tässä et ymmärrä tai MIKÄ tässä sotii sinun ajatusmaailmaasi vastaan?Tekstihän on Halla-Ahon :)

"Kun on myönnetty se tosiasia, että humanitaarinen maahanmuutto ei ole Suomelle rikkaus vaan rasite, on siirryttävä pohtimaan sitä, miten suuri rasite se saa olla. Kuinka paljon rahaa humanitaariseen maahanmuuttoon voidaan käyttää, ja mistä muusta tämä raha ollaan valmiita ottamaan pois? Miten aiotaan ratkaista kunnalliset rahoitusongelmat, kun lisääntyvä gettoutuminen, koulujen rauhattomuus ja katurikollisuus ajavat vähitellen työssäkäyvän väestön pois Turun ja Helsingin kaltaisista maahanmuuttajakeskittymistä?On pohdittava ristiriitaa monikultturistisen ideaalin ja yksilönvapauksien välillä. Suomen Korkein oikeus on juuri laillistanut poikalasten sukuelinten rituaalisilpomisen "uskonnonvapauden" nimissä. Maassa, jossa lasten tukistaminen tai koirien hännän typistäminen on rikos. Missä kulkevat suvaitsevaisuuden ja kulttuurirelativismin rajat? Onko kaikilla yhteiskunnan jäsenillä samat yksilönoikeudet, vai hyväksytäänkö se, että etnisillä tai uskonnollisilla yhteisöillä on vapaus rajoittaa piiriinsä kuuluvien yksilöiden oikeuksia ja vapauksia?On keskusteltava siitä, onko humanitaarisella maahanmuutolla tuotettava hyöty (ihmiskunnalle) suhteessa sillä aiheutettuun vahinkoon (kts. edellä). Suomi käyttää tällä hetkellä 50 miljoonaa euroa vuodessa muutaman tuhannen turvapaikanhakijan ja kiintiöpakolaisen aiheuttamiin kustannuksiin. Kuitenkin maailman pakolaisista 99% jää kehitysmaihin, pakolaisleireille, kurjiin oloihin. Jos katsomme eettiseksi velvollisuudeksemme vähentää maailman kärsimystä, teemmekö sen kustannustehokkaimmin kuskaamalla pari tuhatta onnellista kalliiseen pohjoiseen vai sijoittamalla samat rahat akuutin hädän lievittämiseen niillä pakolaisleireillä?Nämä ovat niitä kysymyksiä, joita sivustollani käsitellään ja joista käytävää yhteiskunnallista keskustelua pyrin edistämään. Tämän kummemmasta asiasta ei ole kyse. Se, että minua kutsutaan maahanmuuttajavastaiseksi tai rasistiksi, ei kerro mitään minusta, mutta se kertoo siitä tabujen kahlitsemasta ilmapiiristä, joka maahanmuuttokeskustelussa on tähän asti vallinnut. Ajat ovat kuitenkin muuttumassa. Käydyt vaalit eivät välttämättä vielä vaikuta harjoitettavaan politiikkaan, mutta niiden myötä maahanmuuttokeskustelu on murtautumassa pakkopaidasta. Hesarin ja Ylen itku ja vinkuna eivät ole muuta kuin inkvisition kuolinkorinaa, josta meidän on syytä nauttia täysin siemauksin."

Sivut

Kommentit (52)

Vierailija

Hirvisaaren blogikommenteista poimittu:"Halla-aho tapansa mukaan tulkitsee tilastoja tarkoitushakuisesti. Hän ottaa nepalit ja kenialaiset esimerkeiksi "ei-muslimeista" siksi että näiden ryhmien maahanmuuttajat ovat tulleet Suomeen työn perässä. Vastaavasti hän hylkää esimerkeistään pakolaisina tulleet ei-muslimit burmalaiset.Muslimeista hän ottaa esimerkeiksi somalit ja irakilaiset siksi että valtaosa näiden kansallisuuksien edustajista on tullut Suomeen "humanitaarisista syistä", siis pakolaisuuden tai turvapaikanhaun kautta. Vastaavasti hän hylkää analyysistään ne muslimiryhmät jotka ovat työllisyys- ja yritysten perustamis-tilastoissa kärjessä, kuten turkkilaiset.Tilastoista voidaan siis tehdä se johtopäätös että hiljattain maahan pakolaisena tai turvapaikanhakijana saapuneet ovat työllistyneet huomattavasti heikommin kuin pitkään maassa asuneet ja/tai työn/opiskelun/avioliiton kautta maahan muuttaneet. Tämä johtopäätös on relevantti lähinnä mikäli se paljastaa jo 90-luvulla humanitaarisista syistä tulleiden ryhmien kohdalla että erilaiset sosiaalituen muodot ja/tai byrokraattiset esteet ovat passivoineet näitä ryhmiä. Kovin uusien ryhmien kohdalla tilastollista relevanssia ei voida olettaa.Sen sijaan mainitut tilastot eivät osoita, kuten Halla-aho antaa virheellisesti ymmärtää, että uskonto johtaisi "kulttuuriseen työhaluttomuuteen." Tällaisen tulkinnan tehdessään Halla-aho syyllistyy vääristelyyn ja tarkoitushakuiseen leimaamiseen. Vahvasti epäilen että se juuri on hänen tarkoituksensa, mutta viimeinen huomio on vain spekulaatiotani, enhän näe slavistiikan tohtorin pään sisään."

Vierailija

Lainaus:

Hesarin ja Ylen itku ja vinkuna eivät ole muuta kuin inkvisition kuolinkorinaa, josta meidän on syytä nauttia täysin siemauksin."
harrastaisivat tällaista viestintää? Miten tämä eroaa jonkun vaahtosuisen musulmaanin tavasta puhua aatteestaan? Tällaisella mentaliteetillako Suomesta on rakennettu se mikä se nyt on?

Vierailija

Lainaus:

Mikä noista lauseista sotii teidän ajatusmaailmaanne vastaan?
joten en myöskään rupea ruotimaan hänen olkiukkojaan. Mulla on parempaa tekemistä. Linkitä tänne noista aiheista jotain tekstiä, jossa asiaa käsitellään monipuolisesti ja puoluueettomasti ja sitten voidaan ruveta keskustelemaan.

Vierailija

siis käyttävät raiskauksia, tuota yhtä etovimmista rikoksista käsikassaranaan tehdäkseen maahanmuuttopolitiikkaa. Eikö se ole aika raukkamaista?Tero on kiinnittänyt tuolla raiskausketjussa huomiota tärkeisiin asioihin, joihin esim. Halla-aho ei ole koskaan kirjoituksissaan viitannut. Halla-ahon huoli raiskauksista on täysin tarkoitushakuista, vailla todellista huolta raiskauksista ja niiden ehkäisemisestä, maalina ovat maahanmuuttajat. Piste.Persujen mielestä ilmeisesti tärkeämpää on se, että ilmoitettujen raiskaajien etninen tausta on tilastollisesti "oikea", kuin esim. raiskausten uhrien asema?

Vierailija

ihan itse nähnyt ja kokenut? rituaalisilpominen. Vois käydä ihan itse suorittamassa kyseisen toimenpiteen ja tulisi sitten kertomaan tuntemuksiaan asiasta.

Vierailija

Lainaus:

Surullista. Siinä oli perusteltuja mielipiteitä, mutta vain rasistikortti nostettu.
Siinä oli kokoelma HYVIN valikoitua ja asenteellista kiihotusta kansanryhmää vastaan.

Vierailija

Tiedote 17.10.2008 - Asianmukaisesti suoritettu muslimipojan ympärileikkaus ei ollut rangaistava tekoKorkeimman oikeuden (KKO) mukaan uskonnollisiin ja sosiaalisiin syihin perustuvaa, asianmukaisella lääketieteellisellä tavalla teetettyä muslimipojan ympärileikkausta ei ollut pidettävä oikeudenvastaisena eikä siten rangaistavana tekona.Muslimiäiti oli syyskuussa 2004 teettänyt neljän ja puolen vuoden ikäiselle pojalleen ympärileikkauksen lääkärin toimesta. Uskonnollisiin ja kulttuurisiin syihin liittynyt toimenpide oli tehty paikallispuudutuksessa. Lääkäri oli seuraavana päivänä tehnyt pojalle jälkitarkastuksen, eikä toimenpiteestä ollut aiheutunut pojalle myöhempää haittaa.KKO:ssa kysymys oli siitä, oliko pojan äiti syyllistynyt asiassa pahoinpitelyyn tai sen yllytykseen.Ratkaisussaan KKO katsoi, että perus- ja ihmisoikeutena suojattuun lapsen ruumiilliseen koskemattomuuteen puuttumista ja sen puolustettavuutta tulee arvioida nimenomaan lapsen edun kannalta. Silloin, kun lapsi ei ikänsä puolesta kykene itsenäisesti päättämään ympärileikkauksen kaltaisesta pysyvästä toimenpiteestä, huoltajilla voi olla oikeus päättää siitä. Edellytyksenä kuitenkin on, että toimenpiteen tarkoituksena on edistää lapsen hyvinvointia ja kehitystä, eikä se saa olla lapsen edun vastainen.KKO totesi, että poikien ympärileikkaus on muslimiväestön keskuudessa vakiintunut ja vanha, uskonnollisiin traditioihin nojautuva perinne ja kiinteä osa miespuolisen väestönosan identiteettiä. Ratkaistavana olleessa tapauksessa KKO katsoi, että uskonnollisesta syystä suoritetulla ympärileikkauksella voitiin arvioida olevan myönteistä merkitystä pojan itsensä, hänen identiteettinsä kehittymisen sekä uskonnolliseen ja sosiaaliseen yhteisöönsä kiinnittymisen kannalta.Toimenpide oli myös suoritettu lääketieteellisesti asianmukaisella tavalla aiheuttamatta lapselle tarpeetonta tuskaa. Kokonaisuutena arvioiden voitiin katsoa lapsen ruumiilliseen koskemattomuuteen puututun vähäisessä määrin. Lapsen äidin menettelyä menettelyä hänen järjestäessään pojalleen ympärileikkauksen ei ollut pidettävä oikeudenvastaisena eikä siten rangaistavana.Turun hovioikeus oli katsonut, ettei lapsen äiti ollut syyllistynyt pahoinpitelyyn. Tampereen käräjäoikeus sitä vastoin piti äidin menettelyä oikeudenvastaisena, mutta hylkäsi syytteen sillä perusteella, että äiti oli epäselvän oikeustilan vuoksi erehtynyt pitämään tekoaan sallittuna.Lisätiedot: Oikeusneuvos Jukka Sippo, p. 01036 40037Seloste ratkaisusta KKO:2008:93

Vierailija

"Kun on myönnetty se tosiasia, että humanitaarinen maahanmuutto ei ole Suomelle rikkaus vaan rasite, on siirryttävä pohtimaan sitä, miten suuri rasite se saa olla."Vierailija

täsmälleen samaa mieltä tästä: "Kuitenkin maailman pakolaisista 99% jää kehitysmaihin, pakolaisleireille, kurjiin oloihin. Jos katsomme eettiseksi velvollisuudeksemme vähentää maailman kärsimystä, teemmekö sen kustannustehokkaimmin kuskaamalla pari tuhatta onnellista kalliiseen pohjoiseen vai sijoittamalla samat rahat akuutin hädän lievittämiseen niillä pakolaisleireillä?"Ja jos sieltä kurjilta alueilta saadaan nuoria miehiä tänne pelastettua, niin eikö ensisijaisesti pitäisi pelastaa niitä naisia, jotka elävät väkivallassa ja esim. ympärileikkausten parissa...Vierailija

"Suomi käyttää tällä hetkellä 50 miljoonaa euroa vuodessa muutaman tuhannen turvapaikanhakijan ja kiintiöpakolaisen aiheuttamiin kustannuksiin. Kuitenkin maailman pakolaisista 99% jää kehitysmaihin, pakolaisleireille, kurjiin oloihin. Jos katsomme eettiseksi velvollisuudeksemme vähentää maailman kärsimystä, teemmekö sen kustannustehokkaimmin kuskaamalla pari tuhatta onnellista kalliiseen pohjoiseen vai sijoittamalla samat rahat akuutin hädän lievittämiseen niillä pakolaisleireillä?"

Vierailija

Lainaus:

mihin annat tuon pillipiiparin itsesi johtaa. Ja kannattaako luottaa vain hänen näkemykseensä asioista.


Olen kiinnostunut siitä, että saako näistä asioista järkevää keskustelua aikaiseksi, mutta ilmeisesti ei.

Sivut

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Uusimmat

Suosituimmat

Uusimmat

Suosituimmat