Voiko työnantaja muuttaa yksipuolisesti työni sisältöä?

Vierailija

Nimike ja sisältä muuttuisi täysin. Onko OK?

Kommentit (14)

Vierailija

Riippuu ihan mitä on työsopimuksessa sovittu ja millaiseen työsopimukseen olet nimesi pistänyt. Jos työsopimukseen ei ole kirjattu työtehtävää/työn sisältöä niin työnantajalla on oikeus yksipuoleisesti muuttaa nykyistä työtehtävää.

Vierailija

Minulla on usein työsopimuksessa mainittu "muut työnantajan määräämät tehtävät", se taitaa olla ihan standarditeksti ainakin julkisella puolella. Kannattaa lukea työsopimus tarkasti.

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Toimenkuvani määritelty ja siinä eri tehtävä.

Onko vanha tehtävä poistumassa firmasta. Jos ei vanhaa työtä enää ole olemassa, niin ethän sitä voi tehdä. Vaihtoehdot taitaa olla etsiä uusi työ taikka hyväksyä muutokset. Eihän tätä vanhaa työtä voida keinotekoisesti pitää yllä vain sinua varten

Vierailija

Jos olette julkisella niin koittakaa jo tehdä sitä työtä mistä veronmaksajat teille maksaa kovaa palkkaa itse vyötä kiristäen.

Teidän kaikkien statusta saisi muuttaa sinne työttömän suuntaan. Tuleeko teille itsellenne koskaan mieleen että mistä teille maksetaan ?  Vauva-palstalla notkumisesta vai ?

Vierailija

Voi kyllä, muuttuvassa maailmassa ja taloudellisista ja tuotannollisista syistä.
Hyvä kuitenkin jos saa jatkaa samassa työpaikassa vaikka toimenkuva vähän muuttuisikin.

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Jos olette julkisella niin koittakaa jo tehdä sitä työtä mistä veronmaksajat teille maksaa kovaa palkkaa itse vyötä kiristäen.

Teidän kaikkien statusta saisi muuttaa sinne työttömän suuntaan. Tuleeko teille itsellenne koskaan mieleen että mistä teille maksetaan ?  Vauva-palstalla notkumisesta vai ?

Samaa mieltä. Ei poliiseja oikeastaan tarvita, turhaan rahanmenoa koko porukka. Sama rajavartioston tai päiväkotihenkilöstön kanssa. Niillä kun on pahuksilla aika usein vuorotyö ja voivat keskellä päivää palstailla, kun muut on töissä.

Vierailija

Tätä on liikkeellä, sama homma minulla. Oletko kenties palaamassa äitiysvapaalta?
Minun työkuvani supistui, titteliäkin olisivat muuttaneet, mutta sanoin, että haluan palata samantasoiseen tehtävään. Titteli jäi (ja siten vanha palkka), mutta tehtävät ovat supistuneet, koska osa tehtävistä siirtyi toiseen organisaatioon. Eihän se titteli tietysti paljon lämmitä, jos tehtävät jatkossa vähemmän vaativia.

Vierailija

Mä niin tykkäisin, jos sakki ottaisi selvää asiasta ennen kuin vastaa. Tai vähintäänkin kertoisi puhuvansa mutua.

Tosiasia on, että työtehtäviä voi muuttaa, tehtäväkuvaa ei.
Toisin sanoen lainsäädännössä työnantajalle annetaan oikeus ja jopa velvollisuus määrittää, mitä tehdään, miten, missä ja milloin (ns. direktiovalta).
Mutta tuo ei tarkoita sitä, että työnantaja voisi määrätä työntekijän tekemään ihan mitä tahansa, ei edes siinä tapauksessa, että työsopimuksessa lukee "muut työnantajan määräämät tehtävät"

Olennaiset muutokset ovat mahdollisia vain irtisanomisen ja uuden työsopimuksen solmimisen kautta, ja irtisanominen taas on rajattua niin, että se on mahdollista vain
tuotannollisen muutoksen kautta eli jos ko. tehtävä todella työnantajalla päättyy. (Voi työntekijän irtisanoa muös šlkeistö virheistä, mutta silloinhan häntä ei olla palkkaamassa uudelleen uudella työsopimuksella takaisin).

"Olennaiset muutokset työsopimuksen ehtoihin eivät ole mahdollisia direktiovallan nojalla, vaan ne voidaan toteuttaa yksipuolisesti vain työsopimuksen päättämisperusteella ja irtisanomisaikaa noudattaen. Muutoksen olennaisuus arvioidaan kokonaisharkinnan perusteella ottaen huomioon muun muassa työntekijän asema, tehtävät, työolosuhteet, yrityksen koko ja työpaikan käytännöt.

Jos muutokset muuttavat pääasiallista tehtäväkuvaa, tehtävä ei ole entinen. Pelkkä tehtävänimike ei ratkaise ehtomuutoksen olennaisuutta, mutta jos työntekijä esimerkiksi menettää muutoksen seurauksena esimiesasemansa tai hänen työtehtäviään vähennetään antamatta tilalle korvaavia tehtäviä, kyseessä voi olla olennainen ehtomuutos.

Muutoksen olennaisuuden arvioinnissa on vaikutusta työn varsinaisen sisällön ohella myös sillä, kuinka kauan työntekijän on tarkoitus toimia uuden työnkuvan mukaisissa tehtävissä. Väliaikaiset, lyhyehköt siirrot tehtävästä toiseen eivät yleensä muodosta olennaista ehtomuutosta ja kuuluvat siten työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin."
https://lehti.tek.fi/tyoelama/saako-tyonantaja-muuttaa-tyotehtavia-tai-p...

Täällä lisää:

"Työnantajalla ei kuitenkaan ole työnjohto-oikeutensa perusteella oikeutta muuttaa kaikkia ehtoja yksipuolisesti. Työnantaja ei voi työnjohto-oikeuteensa vedoten muuttaa työsopimuksessa nimenomaisesti sovittuja ehtoja. Jos työsopimuksessa on esimerkiksi määritelty tarkka työaika, työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa tätä aikaa. Tällaisista muutoksista on joko sovittava työntekijän kanssa tai noudatettava irtisanomismenettelyä. Mikäli työsopimuksessa on sen sijaan sovittu työtehtävistä tai työajoista väljästi, voi työnantaja muuttaa niitä työnjohto-oikeutensa rajoissa. Ehto on väljä, jos on esimerkiksi sovittu ainoastaan, että työntekijä tekee työtä viisi tuntia päivässä, mutta tarkkaa työajankohtaa ei ole sovittu. Tällöin työnantaja voi siirtää työajankohtaa.

Työehdot voivat myös vakiintumisen kautta muodostua sitoviksi työehdoiksi. Esimerkiksi palkanlisä, josta ei ole mainintaa työsopimuksessa ja joka on kuitenkin maksettu jo useita vuosia, voi muodostua sitovaksi.

Työnantajan on lisäksi annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon ehdon muutoksesta niin pian kuin mahdollista, viimeistään kuitenkin muutosta seuraavan palkanmaksukauden päättyessä, jollei muutos johdu lainsäädännön tai työehtosopimuksen muuttamisesta.

Työsopimuksen ehtoja saadaan muuttaa myös irtisanomismenettelyä käyttäen. Irtisanomismenettelyn käyttäminen tulee kysymykseen, kun muutos on välttämätön, mutta siitä ei päästä sopimukseen ja työsopimus rajoittaa työnjohto-oikeuden käyttöä. Tällöin työsopimuksen ehdon muuttamisesta ilmoitetaan työntekijälle irtisanomisaikaa noudattaen siten, että vanha työsopimus irtisanotaan päättyväksi irtisanomisajan kuluttua ja tilalle tarjotaan uutta työsopimusta. Irtisanomismenettelyn käyttäminen edellyttää, että työnantajalla on työsopimuslain mukainen peruste työsuhteen päättämiseen (yleensä taloudellinen tai tuotannollinen syy tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva syy).

Oikeuskäytännössä on katsottu, että työntekijöiden palkkoja ei saanut alentaa pelkästään sillä perusteella, että yhtiöllä oli tarve alentaa kustannuksia tai edes tuotannollisella ja taloudellisella irtisanomisperusteella. Palkkojen alentaminen olisi ollut mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, jossa se olisi ollut välttämätöntä yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa yrityksen toimintaedellytysten turvaamiseksi eli konkurssin välttämiseksi.

Määräaikaista työsopimusta ei yleensä voi irtisanoa, jolloin myöskään irtisanomismenettelyn käyttäminen määräaikaisen työsuhteen muuttamiseen ei ole mahdollista."
https://virtuallawyer.fondiatools.com/Sivut/Ty%C3%B6suhteen%20ehtojen%20...

Vierailija

Yli 20 henkilön työpaikoissa voidaan vaatia jopa YT-lain noudattamista.

Jos teillä on luottamusmies, ota heti yhteyttä; tai liittosi juristiin.

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Uusimmat

Suosituimmat

Uusimmat

Suosituimmat