Äidinkielen opetus

Vierailija

En ole koskaan päässyt perille siitä, että mikä on se hyöty ja oppi, joka olisi pitänyt äidinkielen tunneilla sisäistää.

Kommentit (9)

Vierailija

Ainakin oikeinkirjoitus ja sen verran kielioppia, että lauseet ovat selviä ja kertovat asian siten, että lukija ymmärtää asian. Toimittajatkaan eivät kyllä tätä hallitse. Olin kerran tiimissä, jossa palkattiin työntekijöitä, ja kaikki epäselvästi kirjoittavat hylättiin automatic.Ei kukaan halua maksaa palkkaa työntekijälle, jonka viestit voi ymmärtää väärin.

Juuri tästä syystä halutaan usei kirjallinen hakemus.

Vierailija

Lisäksi kieliopillisten käsitteiden (nomini, verbi, aikamuodot, sijamuodot...) opiskelu omalla äidinkielellä helpottaa näiden käsitteiden hyödyntämistä vieraiden kielten opiskelussa.

Vierailija

- eri rekisterien hallinta tilanteen mukaan

- kirjallisen ja suullisen viestinnän taidot, joihin kuuluu oikean rekisterin valinnan lisäksi loogisen, ytimekkään, informatiivisen, oikeakielisen, ymmärrettävän ja vakuuttavan tekstin tuottaminen

- lähdekritiikki ja kriittinen, erittelevä monilukutaito

- kyky arvioida ja analysoida sitä, millaisin eri kielellisin keinoin meihin vaikutetaan arjessamme ja millaisen tahon tuottamat tekstit/esitykset ovat luotettavia

- kyky hahmottaa ja poimia yleisimpiä tekstilajeja edustavista teksteistä olennaisin sisältö

- taito tunnistaa ironia ja kärjistyä

- medialukutaito sekä kirjallisuuteen ja viestintään liittyvät tieto- ja viestintäteknologiataidot (nyk. digital literacy)

- tiedonhaun taidot

- yleissivistyksen kuuluvat tiedot siitä, miten eri aikojen yhteiskunnalliset tilanteet ovat vaikuttaneet taidemuotoihin ja erit. kirjallisuuteen ja millä tavoin kirjallisuus on eri aikoina ollut osa yhteiskunnallista keskustelua (ns. kirjallisuushistoria)

- opiskelutaidot, mm. lukustrategiat

- omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen viestintätilanteissa

- ilmaisutaito ja luova kirjoittaminen

- kielitiedon muodossa taju ja ymmärrys siitä, millaisista komponenteista kieli rakentuu ja miten tämä vaikuttaa siihen, millaisia asioita pystymme ilmaisemaan ja käsittelemään

- tarvittava kielitieteellinen käsitteistö (esim. sanaluokat ja sijamuodot), jotta muiden kielten opiskelu systemaattisesti olisi helpompaa

Semmosta sontaa nyt esimerkiksi.

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Ainakin oikeinkirjoitus ja sen verran kielioppia, että lauseet ovat selviä ja kertovat asian siten, että lukija ymmärtää asian. Toimittajatkaan eivät kyllä tätä hallitse. Olin kerran tiimissä, jossa palkattiin työntekijöitä, ja kaikki epäselvästi kirjoittavat hylättiin automatic.Ei kukaan halua maksaa palkkaa työntekijälle, jonka viestit voi ymmärtää väärin.

Juuri tästä syystä halutaan usei kirjallinen hakemus.

Tekstistäsi päätellen olit yksi hylätyistä.

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Ainakin oikeinkirjoitus ja sen verran kielioppia, että lauseet ovat selviä ja kertovat asian siten, että lukija ymmärtää asian. Toimittajatkaan eivät kyllä tätä hallitse. Olin kerran tiimissä, jossa palkattiin työntekijöitä, ja kaikki epäselvästi kirjoittavat hylättiin automatic.Ei kukaan halua maksaa palkkaa työntekijälle, jonka viestit voi ymmärtää väärin.

Juuri tästä syystä halutaan usei kirjallinen hakemus.

Tekstistäsi päätellen olit yksi hylätyistä.

Sait minut nauramaan. :D

ohis

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
En ole koskaan päässyt perille siitä, että mikä on se hyöty ja oppi, joka olisi pitänyt äidinkielen tunneilla sisäistää.

Tällaisia fundeeraa äikänkokeessa hylätty surkimus...

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
En ole koskaan päässyt perille siitä, että mikä on se hyöty ja oppi, joka olisi pitänyt äidinkielen tunneilla sisäistää.

Tällaisia fundeeraa äikänkokeessa hylätty surkimus...

En ole ap, mutta ei mua koskaan äidinkielestä hylätty ja sain ihan hyvät numerot ja kirjoitinkin eximian. Ei mulla kyllä ole mitään ideaa siitä, että millä perusteella nuo arvosanat sain ja mitä ihmettä opin siellä äidinkielen tunneilla. En pysty nimeämään ainakaan yhtään asiaa.

Vierailija

Oppiaineen nimihän on äidinkieli ja kirjallisuus. Kirjallisuuden tunneilla luetaan ja opiskellaan kirjallisuuden lajeja ja peruskäsitteitä sekä perehdytään kirjallisuushistoriaan. Tutkimusten mukaan kaunokirjallisuutta lukevat ovat onnellisempia, myötätuntoisempia ja ymmärtävät paremmin myös asiatekstejä.

Äidinkielen tunneista murto-osa käytetään kieliopin opiskeluun. Näillä tunneilla saa kyllä hyödyllistä käsitteistöä ja sanastoa vieraiden kielten opintoja varten.

On kyllä uskomatonta, miten lapsellisia ihmiset ovat. En minäkään muista, miten opin pukeutumaan tai pesemään hampaani, mutta voisin kuvitella, että oppimiseni vaati aika paljon työstöä vanhemmiltani eikä käynyt itsestään. Jotenkin vain ap:kin on oppinut lukemaan ja kirjoittamaan ja jopa käyttämään välimerkkejä. Se, ettei muista mitään oppitunneista sinänsä, ei tarkoita, että ei ole oppinut. Joka ikinen lukuhetki (opettajan ohjaavat kysymykset ja tehtävät) esimerkiksi on nykyisen lukutaitonne taustalla.

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Ainakin oikeinkirjoitus ja sen verran kielioppia, että lauseet ovat selviä ja kertovat asian siten, että lukija ymmärtää asian. Toimittajatkaan eivät kyllä tätä hallitse. Olin kerran tiimissä, jossa palkattiin työntekijöitä, ja kaikki epäselvästi kirjoittavat hylättiin automatic.Ei kukaan halua maksaa palkkaa työntekijälle, jonka viestit voi ymmärtää väärin.

Juuri tästä syystä halutaan usei kirjallinen hakemus.

Tekstistäsi päätellen olit yksi hylätyistä.

Miten voi olla tiimissä

mukana, jos olisi yksi hylätyistä? Ko. henkilöhän oli lukemassa niitä hakemuksia. Luetun ymmärtäminen kuuluu myös äidinkielentaitoon. HUoh

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Uusimmat

Suosituimmat

Uusimmat

Suosituimmat