Pitämättömän vuosiloman vaihtaminen rahaksi/ lain tai TES:in säädökset

Vierailija

Kun täällä on joka alan asiantuntijoita niin mikä kohta/säädös vuosilomalaissa antaa mahdollisuuden vaihtaa pitämättömät lomapäivät rahaksi? Vai onko TES:ssä määritelty asia? (teknologiateollisuuden ylempien TES)
Kun ei osu oikea kohta silmiin/ puhutaan vain maksamisesta työsuhteen päättyessä

Kommentit (2)

Vierailija

Vuosilomalain kohta 16:

16 §
Lomakorvaus työsuhteen aikana

Edellä 8 §:n 1 momentissa tarkoitetulla työntekijällä on oikeus saada lomakorvauksena 9 prosenttia tai, jos työsuhde on jatkunut lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään vuoden, 11,5 prosenttia hänelle lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta lukuun ottamatta hätätyöstä tai lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä maksettavaa korotusta. Jos työntekijä on ollut estynyt tekemästä työtä äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi, lomakorvauksen perusteena olevaan palkkaan lisätään poissaolon ajalta saamatta jäänyt palkka siten kuin 12 §:n 2 momentissa säädetään.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eli onko tämä nyt se kohta? Eli jos koko vuosiloma (30pv) olisi pitämättä, maksettaisiin 11% koko vuoden palkasta lomakorvauksena, Jos pitämättä on vaikka 10 päivää; korvaus on 1/3 koko laskennallisesta korvauksestako? 

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Uusimmat

Suosituimmat

Uusimmat

Suosituimmat