Tilanneviesti

Tervetuloa lukemaan keskusteluja! Kommentointi on avoinna klo 7 - 23.

Pandemrix aiheuttaa narkolepsiaa

Vierailija


PANDEMRIX ROKOTTEESEEN LIITTYY KOHONNUT RISKI SAIRASTUA NARKOLEPSIAAN:Nyt on päivitettty Pandemrixin vaarallisuuslaskelmia. Riski saada narkolepsia oli rokotetuilla 17-kertainen!http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=11829/type=1Markku Partisen (Helsingin Uniklinikka) ja Hanna Nohynekin (THL) johtamat tutkimusryhmät havaitsivat, että narkolepsian ilmaantuvuus kasvoi alle 17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla vuonna 2010 jopa 17-kertaiseksi (5,3 tapausta/100 000 as.) verrattuna vuosien 2002–2009 keskiarvoon. Aikuisilla narkolepsian ilmaantuvuudessa ei sen sijaan havaittu muutosta.http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/2011/07/1363676/euroopan-laake...21/7 2011 (MTV3 - STT)Euroopan lääkevirasto: Pandemrix-rokotteen ja narkolepsian välillä yhteysPandemrix-rokote on nyt yhdistetty narkolepsiaan. Euroopan lääkevirasto vahvistaa yhteyden Pandemrix-rokotteen ja narkolepsian välillä. Viraston mukaan Ruotsissa ja Suomessa saadut tulokset osoittavat, että rokotetuilla lapsilla oli suurempi riski saada narkolepsia kuin rokottamattomilla.Viraston mukaan pelkkä rokote ei aiheuttanut sairastumisia, vaan sairastumiseen ovat vaikuttaneet myös perinnölliset tekijät. Virasto suosittelee, ettei Pandemrixia annettaisi alle 20-vuotiaille.---------------------------------------Huomatkaa että EU:n lääkevirasto ei puhunut mitään siitä mystisestä "toisesta tekijästä", eli tuntemattomasta entero-virus epidemiasta. Se ei sellaista kyennyt löytämään. Nyt kun sitä ei löytynyt , alkoi geenien syyttely, geenien joita on ollut vuosisatoja ilman narkolepsiaa. Narkolepsiaa alkoi ilmaantumaan vasta kun Pandremixia alettii piikittämään, eli ei nuo geenit ole sitä ennenkään aiheuttaneet. Mutta mitäpä THL ei valehtelisi saadakseen pestyä maineensa

http://www.fimea.fi/ajankohtaista/ajankohtaista_uutissivu/1/0/pandemrixi..."Komitean arviossa on mukana kaikki tällä hetkellä käytettävissä oleva tieto mahdollisesta Pandemrixin ja narkolepsian välisestä yhteydestä, mukaan lukien uusimmat havainnot Ruotsissa ja Ranskassa. Komitea oli sitä mieltä, että uusimmat tiedot vahvistavat aiemmin esitetyn suomalaisen epidemiologisen tutkimuksen tuloksia lapsilla ja nuorilla, mutta totesi, että tutkimusmenetelmissä oli puutteita. Pandemrixin ja narkolepsian yhteyttä selvitetään edelleen."Mihin komitea viittasi puhueessaan "suomalaisen epidemiologisen tutkimuksen tuloksista". Tähän tekstiin jossa THL pitkäaikaisen vitkuttelun ja kiertelyn jälkeen joutuu tunnustamaan yhteydenhttp://www.thl.fi/thl-client/pdfs/bbae21a7-dbaa-4ac5-aff1-b77ce25c8a5f"Pandemrix-rokotteita saaneiden 4-19 -vuotiaiden riski sairastua narkolepsiaan oli 9-kertainen samanikäisiin rokottamattomiin verrattuna.""Todennäköistä, että talvella 2009-10 annettu Pandemrixrokotus myötävaikutti Suomessa 4-19-vuotiailla havaittuun narkolepsian lisääntymiseen. Todennäköisintä, että rokote on Suomessa lisännyt narkolepsiaa ns. yhteisvaikutuksessa jonkin perinnöllisen ja/tai ympäristötekijän kanssa.""Havaittu yhteys on niin selvä, että mikään muu taustalla vaikuttava ns. sekoittava tekijä tuskin voi selittää taudin lisääntymistä."Emme voi luottaa THL:n omiin tutkimuksiin, emmekä myös GSK:n sponsoroimiin tutkimuksiin, vaan nyt on saatava ulkopuolisia tahoja liikkeelle, joilla ei ole suoranaisi taloudellisia kytköksiä asiaan. Nyt olisikin syytä perustaa Heikkilän, Peltolan ja Isomaan johtama työryhmä jossa nämä ottaisivat kissan pöydälle ja tutkisivat syy-yhteyttä mm niiden faktojen valossa joista tässäkin ketjussa on puhuttu.

Jos puolueeton taho tutkisi materiaalin ja kävisi läpi aikaisemmat raportit, niin luulenpa että "suomalaisraportin" johtopäätökset muutettaisiin seuraavaan muotoon:"Todennäköistä on, että talvella 2009-10 annettu Pandemrix-rokotus AIHEUTTI 4-19-vuotiailla havaittun narkolepsian lisääntymisen Suomessa. Todennäköisintä on, että rokote on AIHEUTTANUT narkolepsian lisääntymisen rokotusten jälkeen. Perinnölliset tekijät ja nuori ikä altistivat tietyt ihmisryhmät. Ympäristötekijöissä ei ollut poikkeavuutta"Eli saisimme hyvin erilaisen loppuraportin.http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=10907/news_d...

Pandemrixin ja narkolepsian yhteys todentui (Lääkärilehti 01.09.2011)Tutkimuksen mukaan rokottamiseen liittynyt lisääntynyt riski oli 6 narkolepsiatapausta 100 000 rokotettua kohden 4–19-vuotiaiden ikäryhmässä rokotusta seuraavan kahdeksan kuukauden aikana. Riski oli 12,7-kertainen rokottamattomiin verrattuna.Myös Ruotsi on epidemiologisen tutkimuksen avulla vahvistanut pandemiarokottamiseen liittyneen narkolepsiatapausten lisääntymisen lapsilla ja nuorilla. Myös Norjassa ja Ranskassa on raportoitu odotettua enemmän narkolepsiatapauksia Pandemrix-rokotetuilla lapsilla ja nuorilla.THL:n ylläpitämään rokotusten haittavaikutusrekisteriin oli 25.8.2011 mennessä ilmoitettu 98 Pandemrix-rokotuksen jälkeen ilmennyttä narkolepsiatapausta, joista 79 oli rokotettaessa 4–19-vuotiaita. Näistä 76:lla narkolepsiaan liittyi myös katapleksia. Useimpien sairastuneiden oireet olivat alkaneet parin kuukauden kuluessa rokottamisesta.Narkolepsia on autoimmuunisairaus– Koska taudin yhteys tähän immuunivastetta säätelevään riskiperimään on niin voimakas, narkolepsiaa pidetään immuunivälitteisesti syntyvänä sairautena, THL:n asettama työryhmä sanoo.Noin neljäsosalla Pandemrix-rokotuksen jälkeen narkolepsiaan sairastuneista potilaista on THL:ssä tehdyissä tutkimuksissa havaittu rokotteen AS03-tehosteaineeseen sitoutuvia vasta-aineita. Skvaleenia sisältävien tehosteaineiden ei aiemmin ole raportoitu aiheuttavan vasta-aineiden muodostusta. Havainnon merkitykseen paneudutaan jatkotutkimuksissa.Infektiolla (eli sikainfluenssalla) ei merkitystä narkolepsian synnyssäRaportin mukaan virusvasta-ainetutkimukset antoivat viitteitä siitä, että alle 10 % narkolepsiaan sairastuneista lapsista ja nuorista oli sairastanut sikainfluenssainfektion. Sikainfluenssainfektiolla ei siten näytä olevan merkittävää roolia tai yhteisvaikutusta Pandemrix-rokotteen kanssa narkolepsian synnyssä, työryhmä raportoi.

Rokotteeseen liittyvä riski on tunnustettu myös Ruotsissa:http://www.karjalainen.fi/Karjalainen/Uutiset_ulkomaat/ruotsi_h1n1rokote...Ruotsissa sikainfluenssarokote näyttää nelinkertaistaneen lasten ja nuoren riskin sairastua narkolepsiaan. Nyt julkaistun väliraportin tulokset ovat samansuuntaisia kuin Suomessa.Suomessa rokotteen on arvioitu yhdeksänkertaistaneen lasten ja nuorten narkolepsiariskin. Sairastumisia on ollut erityisesti 5-15-vuotiailla.- Tulokset Suomessa ja Ruotsissa eivät ole oleellisesti erilaisia, vaan ne näyttävät samaan suuntaan. Tiesimme odottaa tällaisia tietoja Ruotsista, kertoo erikoistutkija Hanna Nohynek Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/2011/05/1336714/ruotsissa-tode...Ruotsissa 93 ihmisen on tähän mennessä todettu sairastuneen narkolepsiaan sikainfluenssarokotteen saamisen jälkeen. Valtaosa sairastuneista on lapsia, kertoo maan lääkelaitos. Yhteys Pandemrix-rokotteen ja narkolepsian välillä on todettu varmasti 88 tapauksessa. Viranomaisten selvityksen on määrä valmistua kesällä.Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos oli maaliskuuhun mennessä saanut noin 70 ilmoitusta narkolepsiasta. Suomessa rokotteen on arvioitu yhdeksänkertaistaneen lasten ja nuorten narkolepsiariksin, Ruotsissa nelinkertaistaneen.http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2011/06/dn_sikainfluenssarokotuksella_ja_...Tuoreen ruotsalaistutkimuksen mukaan Pandemrix sikainfluenssarokotteella ja lasten narkolepsiariskillä on selvä yhteys, kertoo Dagens Nyheter. Ruotsin lääkeviraston torstaina julkaisema tutkimus osoittaa, että Pandemrix -rokotteen saaneilla lapsilla ja nuorilla on liki seitsenkertainen riski sairastua narkolepsiaan kuin rokottamattomilla.

Sivut

Kommentit (86)

Vierailija


PALJONKO IHMISIÄ VAMMAUTUI PANDEMRIX ROKOTTEEN OTTAMISEN SEURAUKSENA?http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/narkolepsiakorvausten+maksaminen+...Narkolepsiakorvausten maksaminen alkoi. Lääkevahinkovakuutuspooli on aloittanut sikainfluenssarokotteeseen liittyvien narkolepsiakorvausten maksamisen. Korvauksia maksetaan nyt 78 lapselle ja nuorelle. Pooli on saanut yhteensä 111 narkolepsiasta johtunutta vahinkoilmoitusta. Muiden ilmoitusten selvittelytyötä jatketaan.http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2011/12/1455472/osa-narkolepsia...THL on saanut 109 haittaepäilyä ja pooliin hakemuksia on tullut 101. Joissakin niistä viive rokottamisesta oireiden alkamiseen on ollut jopa 16 kuukautta.---------------------------------------Ruotsissa on jo 177 narkolepsiaan sairastunutta Pandemrix rokotettua. Ja vielä on lisääkin tulossa vuonna 2012; jostakin syystä, edelleenkin, ylivoimaisesti suurin osa on Pandemrix rokotettujahttp://www.aftonbladet.se/halsa/article14320806.abHittills – 2,5 år efter vaccinationskampanjen mot svininfluensan – har 177 personer insjuknat i narkolepsi orsakad av Pandemrix.http://www.aftonbladet.se/halsa/article14320075.abI dag vet vi att minst 177 personer drabbades. 161 är barn och ungdomar. Vi vet även att Pandemrix ökar risken för narkolepsi med sju gånger hos barn och unga.Narkolepsiaa myös Norjassa:http://www.thelocal.no/page/view/norway-compensating-victims-of-swine-fl..." Norwegian authorities have so far received 93 compensation requests from people who claim to have suffered serious side effects from the swine flu vaccine widely administered amid a global outbreak of the virus in 2009.Among the claimants are six adults and 30 children who say they developed narcolepsy after receiving the Pandemrix vaccine, newspaper VG reports."http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Ranskassa+todettu+kuusi+narkolepsiaan..."Kuuden ranskalaisen sikainfluenssarokotteen saaneen on todettu sairastuneen narkolepsiaan rokotuksen jälkeen. Havainnot on tehty elokuun aikana, kertoo sikäläinen lääkelaitos tiedotteessaan. "http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite/Ulkomaat/1194673895681/artikkeli/na...Nyt kuitenkin Irlannissa on havahduttu tutkimaan rokotteen ja narkolepsian yhteyttä. Independentin mukaan narkolepsia on todettu ainakin kahdeksalla irlantilaisella, jotka ovat saaneet sikainfluenssarokotuksen. Daily Mail puolestaan uutisoi, että Isossa-Britanniassa on kuusi narkolepsiatapausta, joissa Euroopan lääkevirasto selvittää rokotteen osuutta sairauteen.Narkolepsiaan sairastuneiden määrä on kasvanut Irlannista, sitten viime päivityksen...http://www.irishhealth.com/article.html?id=19758She claimed that over the last year, more than 20 children in Ireland have been formally diagnosed with narcolepsy and all received Pandemrix. The children are aged between six and 18.http://www.herald.ie/news/did-the-swine-flu-jab-leave-my-son-15-with-chr...There are now more than 30 Irish families who believe their children have suffered the serious sleeping disorder from the vaccine.

Vierailija


MIKSI KAIKKI EIVÄT SAANEET NARKOLEPSIAA?

Miksi kaikki eivät saaneet narkolepsiaa? Siksi että taudin kohteena olivat lapset ja nuoret joilla on tietynlainen kudostyyppi.http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=2240658"Partinen kertoi IS:lle, että yhteinen tekijä sairastuneiden välillä on myös sama kudostyyppi, jota on alle viidesosalla lapsista."Huomaa että tuo kudostyyppi ei ole miteenkään "huono" tai epäkelpo, vaan ainoastaan erilainen, siinä suhteessa että se on herkkä skvaleenin aikaansaamaamalle auto-immunologiselle reaktiolle. Kyse ei siis ole "geneettisestä alttiudesta narkolepsialle", vaan bio-kemiallisesti herätetystä/indusoidusta immunologisesta reaktiosarjasta.Sairastuminen johtuu monimutkaisesta yhdistelmästä jossa täytyy olla tietynlainen kudostyyppi ja tietynlainen immuunireaktio adjuvanttiin. Ensimmäiseen (kudostyypin laatuun) vaikuttaa perimä, toiseen (immuunivasteen laatuun) vaikuttaa mm ikä. Kyse on sattumanvaraisistakin ja tuntemattomista tekijöistä siinä miten immuunivaste reagoi.Miksi juuri pohjoismaissa sairastuttiin?53% kaikesta lapsille annetusta Pandemrixista käytettiin Suomessa ja Ruotsissa"Kaikkiaan 4 miljoonasta lapsille annetusta Pandemrix-annoksesta on rokotuskattavuusarvioiden mukaan Suomessa ja Ruotsissa käytetty n. 53 prosenttia. Näin ollen ei ole yllätyksellistä, että nimenomaan Suomessa ja Ruotsissa on raportoitu valtaosa lasten narkolepsiatapauksista." (BMJ 17.11.2010)

http://www.iltalehti.fi/uutiset/201102010103157_uu.shtml"THL:n mukaan kaikilla narkolepsiaan sairastuneilla on todettu samanlainen kudostyyppi. Samaa genotyyppiä esiintyy noin 28 prosentilla suomalaisista. Esimerkiksi Etelä-Euroopassa tämä on huomattavasti harvinaisempi. "

TEHOSTE-AINETTA EI TUTKITTU JA TESTATTU KUNNOLLATehoste aine oli uusi ja vähän testattu:http://iltalehti.fi/uutiset/2011020113107395_uu.shtmlJossain määrin tehosteaine on silti uusi. - Tehosteesta on valmistettu uusi kompositio ja sitä on käytetty vain kymmenillätuhansilla ihmisillä. Yleensäkin rokotteiden harvinaiset haitat selviävät vasta väestötason rokotuksissa, Julkunen sanoo.Voimakas tapa reagoida elimistön vieraita aineita vastaan voi kohdistua myös elimistön omia rakenteita vastaan. Silloin voi puhjeta autoimmuunisairaus.Tietty kudostyyppi vaikuttaa altistavan narkolepsialle. Se onkin löytynyt kaikilta sairastuneilta.

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2011/02/1266946/pandemrix-rokot...Sikainfluenssarokote Pandemrixia ehdittiin testata vain parilla sadalla ihmisellä ennen kuin se sai myyntiluvan. Myyntiluvan rokotteelle myönsi Euroopan komissio yhdessä Euroopan lääkeviraston kanssa. Yleensä rokotetta on testattava vähintään kolmellatuhannella ihmisellä, ennen kuin sille myönnetään myyntilupaa, kertoo Fimean johtaja Pekka Kurki.---------------------------------------Sitä oli testattu suomessa muutamalla sadalla aikuisellam ja maailmanlaajuisesti alle 10.000:lla. Mutta lapsilla ei oltu testattu kuin muutamalla kymmenellä, eikä raskaanaolevilla. Sitä ei oltu myöskään tutkittu riittävästi molekyyli-biologisen tutkimuksen keinoin.THL ei suhtautunut vakavasti kirjallisuudessa esitettyihin väitteisiin jonka mukaanrokotteet saattavat indusoida autoimmuunisairauksia.Rokotuskampanja olikin itseasiassa se varsinainen Testi jossa testattiin kuinka lapset ja raskaanaolevat reagoivat tähän uuteen adjuvanttiin. Noh, nyt se tiedetään että tiettyjä komplikaatioita on.http://www.apteekkari.fi/uutisarkisto/yksittainen-artikkeli/kausi-influe..."Miksi nimenomaan skvaleenin epäillään myötävaikuttaneen narkolepsian puhkeamiseen suomalaislapsilla? Skvaleenia on käytetty ennenkin rokotteissa, mutta ei lapsille annetuissa rokotteissa, eikä varsinkaan miljoonilla alle 20-vuotiailla. "

Vierailija
NARKOLEPSIA ON AUTOIMMUUNISAIRAUSNarkolepsia johtuu tiettyjen aivojen vireyttä ylläpitävien solujen tuhoutumisesta. Se on autoimmuunisairaus, eli valkosolut häiriintyvät rokotteesta ja hyökkäävät kehon omia rakenteita vastaan.http://terveesti.blogs.fi/2010/11/18/narkolepsia-mitae-siitae-tiedetaeae...Narkolepsian, jolla tässä tarkoitetaan narkolepsian ja katapleksian yhdistelmää, syynä on hypokretiiniä (engl. Hypocretin l. Orexin) tuottavien hermosolujen tuhoutuminen hypotalamuksessa. Tuoreiden havaintojen perusteella narkolepsiaan johtava hermosolutuho aiheutuu vasta-ainereaktiosta eli kyseessä on ns. autoimmuunisairaus (Cvetkovic-Lopes 2010, Toyoda 2010, Deloumeau 2010). VASTAAhttp://www.sciencedaily.com/releases/2009/05/090503132613.htmNow Mignot and his collaborators have shown for the first time that a specific immune cell is involved in the disorder — confirming experts' long-held suspicion that narcolepsy is an autoimmune disease. VASTA---------------------------------------Myös Guillain Barren syndrooma on autoimmuunisairaus. Myös siinä valkosolut häiriintyvät ja hyökkäävät kehon omia rakenteita vastaan. Se on jo aikaisemmin yhdistty sikainfluenssa rokotteen versioon:http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2011/02/1265995/thl-narkolepsia..."Tunnetuin tarkkailtavista taudeista on Gillian-Barren syndrooma, joka vuonna 1976 on Yhdysvalloissa yhdistetty sikainfluenssarokotteeseen, Kilpi kertoo."Myös vuoden 1976 sikainfluenssarokotteessa oli adjuvantti-boosteri. Tuolloin käytetty sikainfluenssarokote sai aikaan lisääntyneen sairastuneisuuden GBS:ssään. Sairastuneisuus nousi tasolta 1 per miljoona tasolle 10 per miljoona. Rokotteen ja autoimmunologisten sairauksien yhteys on ilmeinen. Ko rokote vedettiin kokeilun jälkeen pois markkinoilta (kuulostaako tutulta?)http://guillainbarre.net/swine-flu-vaccine-1976-guillain-barre-syndrome.php

In 1976, adjuvants were used in the swine flu vaccine. About 500 other people became permanently paralyzed by the neuromuscular disorder named Guillain-Barre syndrome (GBS). GBS is an immune response to foreign antigens which attacks the nervous system. It results in muscle paralysis, sensory disturbances, and sometimes cardiac arrest. GBS is normally a rare side-effect seen after an influenza vaccine. With the swine flu vaccine in 1976, it is believed that because the adjuvants increased the body's response to the vaccination, the occurrence of GBS rose from a normal level of one in 1,000,000 to one in 105,000.

GBS:ssää on saatu Suomessakin rokotteista jo aiemmin:http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/1995/19950053"Noin kahden viikon kuluttua rokotuksesta hän oli alkanut saada hänelle entuudestaan tuntemattomia oireita. Hänet oli 10.3.1985 toimitettu Oulun yliopistolliseen keskussairaalaan. Lääkärintutkimuksissa todettiin kliinisesti Guillain-Barré-nimiseen tautiin sopivat löydökset."

Huomatkaa että kampanjan alkaessa THL ei tiennyt mikä narkolepsian aiheuttaa:http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/THL+selvitt%C3%A4%C3%A4+onko+sikainfl..."Narkolepsiaa todetaan lapsilla alle kymmenen tapausta vuosittain. Pakonomaista nukahtelua aiheuttavan sairauden syytä ei tiedetä."Tämänkaltaisi kommentteja THL antoi useita ennen vuotta 2010. THL tajusi automimmuunisairauksien merkityksen vasta rokoteinfon aktiivien kirjoittelun seurauksena. Silloin kun rokotekampanja alkoi THL'llä ei ollut tietoa siitä että narkolepsia on tiettyjen hermosolujen rakenteiden tuhoutumisesta aiheutunut autoimmuunisairaus. Näitä tutkimuksia joissa tämä epäilys tuli lääkärijulkaisuihin alkoi ilmaantua vuonna 2009, mutta THL:n "lääkäreitä" ei kiinnosta rokottamiseen liittyvät neurologiset ongelmat ja riskit. "Miksi turhaan lukea lääkärijulkaisuja? Ei niissä kuitenkaan mitään sellaistaole joka vaarantaisi rokotuskampanjan"THL ei edusta tieteen kärkeä, vaan on takapajuinen virasto. THL ei ole mikään kehittyneen ja uudenaikaisen tieteen edustaja, vaan pöhöttynyt virasto jossa joukko 70-luvulle jämähtäneitä virkamieslääkäreitä "leikkii lääkäriä" veronmaksajien piikkiin.Ne tutkimukset, joilla on THL:n toimesta pyritty vakuuttamaan että vuoden 1976 sikainfluenssa-rokote olisi ollut turvallinen, olivat epätieteellisiä. Tilastotieteellinen analyysi osoittaa että vuoden 1976 sikainfluenssarokote aiheutti selkeän nousun GBS'n esiintyvyyteen. Rokotettujen riski saada GBS oli moninkertainen verrattuna rokottamattomiin. Myöhemmät todistelut vuoden 1976 sikainfluenssa rokotteen puolesta perustuivat väärin tehtyihin otoksiin ja vertausryhmiin.THL ei viitsinyt tehdä tieteellistä vertais-arviointia, eli tutkimustulosten kriittistä tarkastelua, niin että he olisivat hyljänneet nuo tutkimukset. Sensijaan he pyrkivät systemaattisesti hylkäämään kriittiset äänet, ja siten he loivat lähtökohdan jossa rokote kuin rokote otetaan avosylin vastaan.http://en.wikipedia.org/wiki/1976_swine_flu_outbreakAccording to Harvey Fineberg and Richard Neustadt, authors of The Swine Flu Affair, the risk of developing GBS was roughly 11 times greater with vaccination than without, though still a remote risk, affecting approximately 1 in 105,000 individuals.[1][1] "Lessons learned from the 1976 swine flu 'fiasco'", Rita Rubin, USA Today, May 5, 2009 VASTAAReview of Selected Federal Vaccine and Immunization Policies, Office of Technology Assessment, Chapter 5, Appendix 5.1, Guillain-Barre syndrome:"...the incidence of Guillain-Barre Syndrome during 1976 swine flu program was published (Schoenberger, 1979). Increases in the incidence of GBS among the vaccinees were observed over about 10-week period of risk (i.e. duration of duration of the swine flue program). .. among swine flu vaccinees between ages 18 and 24, an increased incidence of four cases per million doses of administered vaccine was observed. Among the swine flu vaccinees over 25 years old, 9 to 10 additional cases of GBS per million doses of administered vaccine were observed."http://www.garynull.com/storage/pdfs/HowSafeorEffectiveAreVaccinesNotVer...Vierailija

VAIHTOEHTOJA ROKOTTAMISELLE OLISI OLLUT

http://m.iltalehti.boomi.net/articles/s/uutiset_2011121514945346_320.htmlSikainfluenssarokotteen aiheuttamat narkolepsiatapaukset olisi voitu todennäköisesti estää, jos Terveyden ja hyvinvoinnin laitos(THL) olisi ottanut käyttöön apuaineettoman rokotteen. Tällainen adjuvantti- eli apuainevapaa rokote oli tarjolla samaan aikaan, kun THL valitsi käyttöön tuhoisia seuraamuksia aiheuttaneen apuaineellisen Pandemrix-rokotteen.Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja, professori Timo Vesikari hämmästelee, miksei THL ottanut toista sikainfluenssarokotetta vaihtoehdoksi nyt käytetylle, lapsille ja nuorille narkolepsiaa aiheuttaneelle Pandemrix-rokotteelle.---------------------------------------Turvallisin ja terveellisin tapa saada immuniteetti kausi-influenssaa vastaan on pidättäytyminen rokotteesta, ja mahdollisesti influenssan sairastaminen. Suojautuminen lievää ja ohimenevää tautia vastaan rokotteella joka pitää sisällään merkittävän riskin elinikäisestä vammautumisesta, ei ole lääketieteellisesti perusteltua. Eriasia on mitä THL:n rokotekiimaiset valelääkärit sanovat, toinen asia on sinun terveytesi. Rokotteiden riskejä on vähätelty.

Vierailija

RASKAANAOLEVIEN ROKOTUS OLI RISKI-ALTIS LIIKERaskaana oleville tulisi olla tarjolla lisäaineeton sikainfluenssarokote. Tämä on WHO:n (Maailman Terveysjärjestö) suositus. SAGE:n (Strategic Advisory Group of Experts) rokotusasiantuntijaryhmän mukaan Suomi ei ole tilannut lisäaineetonta rokotetta.Onko järkeä piikittää testaamatonta immuno-stimulanttia raskaana oleviin naisiin, kun tiedetään että rokotteen aikaansaamat kuumeen kaltaiset oireet ovat voimakkaat:http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/74702-h1n1-rokotteen-seuraus-yllatti-ru..."Toiminnanjohtaja Elisabet Eeron mukaan peräti 80 prosenttia rokotetuista sai sikainfluenssalle tyypillisiä oireita, kuten kuumetta, päänsärkyä sekä lihas- ja kurkkukipua. Lisäksi rokotuskohta oli kipeä ja turvonnut. Oireet alkoivat noin viiden tunnin kuluessa rokotuksesta ja osa sairastuneista joutui jopa jäämään töistä pois. - Nämä olivat tyypillisimpiä oireita, mutta kaikki oireet eivät tulleet kaikille. Emme osanneet varautua siihen, että tämä on näin kova rokote, Eero sanoo."http://www.iltalehti.fi/sikainfluenssa/2009103010514691_si.shtmlSikainfluenssaan tarkoitettujen rokotteiden ei ole todistettu aiheuttaneen kuolemantapauksia.Jotkut rokotteen ottaneet ovat kuitenkin kärsineet sivuvaikutuksista. Etenkin Ruotsissa useat rokotuksen saaneet sairaanhoitajat ovat valittaneet Suomessakin jaettavan Pandemrix-rokotteen aiheuttaneen haittavaikutuksia.Lokakuussa 27-vuotias ruotsalainen sairaanhoitaja sai pari tuntia rokotteen ottamisen jälkeen kovan päänsäryn ja korkean kuumeen. Hän joutui olemaan poissa töistä kolme päivää.Myös 26-vuotias ruotsalainen sairaanhoitaja sairastui kuumeeseen pian rokotteen ottamisen jälkeen. Hän kertoi olleensa erittäin uupunut ja joutui olemaan usean päivän poissa töistä.---------------------------------------THL tiesi piikin aiheuttavan riskejä raskaana oleville naisille.

Viimeistään maaliskuussa kun sikainfluenssa lakkasi olemasta pandemia, ja riski saada sikainfluenssa oli varsin pieni rokotukset olisi pitänyt lopettaa. THL jatkoi rokottamista, ja olisi jatkanut tähän päivään asti, jos kohua ei olisi tullut. Keskenmenon lisäksi potentiaalia sikiöön kohdistuville vaurioille oli myös (vrt narkolepsia), jota onneksi ilmeisesti ei kuitenkaan tullut. Kun sikainfluessaa ei paljoa enä esiintynyt maaliskuun jälkeen THL alkoi valehdella "toisesta aallosta" johon oli muka tarpeellista rokottaa, mutta jota ei koskaan tullut

Rokotusinfo ry oli alusta alkaen lisäaineettoman sikapiikin kannalla:http://www.rokotusinfo.fi/yhd/tiedotteet/tiedote_091022_htmlVSEntäpä THL, mitä THL kannatti?http://www.iltalehti.fi/sikainfluenssa/2009100810391980_si.shtml"Raskaana olevia toivotaan rokotuksiin. Torstaina koolla ollut asiantuntijaryhmä toivoo, että erityisesti raskaana olevat ottaisivat rokotteen."http://www.ksml.fi/uutiset/sikainfluenssa/sikainfluenssarokotukset-riski..."Ensimmäisinä rokotetaan raskaana olevat naiset ja sen jälkeen muut riskiryhmät eli alle 24-vuotiaat ja sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat"Esimerkiksi Saksan lääkäriliitto ei suositellut tehosteaineellista rokotetta lapsille ja raskaana oleville. Sveitsissä rokote ei saanut edes käyttölupaa lapsilla tai raskaanaolevavillaOn eri asia rokottaa jotakin vaarallista tautia vastaan, kuten poliota tai jäykkäkouristusta, kuin vaaratonta possunuhaa tai kausi-influenssaa. Possunuhan kuolleisuus oli kausi-influenssaakin alhaisempi.Taudin riskit on siis huomioitava silloin kun rokotetaan. Tosiasiassa sikainfluessa oli niin vaaraton ettei nykyisellä lääketurvallisuuden tasolla olisi ollut syytä rokottaa lainkaan, (muuta kuin ehkä joitakin riskiryhmiä). Kausi-influenssaa vastaan ei ole perusteltua rokottaa, kun rokotteen riskit huomioiden. Perusterve selviää kausi-influenssasta hyvin, ilman rokottamiseen liittyviä riskejä. Puolassa jossa ei käytetty rokotetta, sikainfluenssaan kuolleisuus oli matalampi. Suomessa rokottamalla ei saavutettu mitään hyötyä, mutta rokottamisen riskit realisoituvat ikävällä tavalla: 40 narkolepsiaan sairastunutta lasta ja nuortaTHL:lle oli tärkeää vain saada kulutettua ostettu rokote erä, sillä ei ollut mitään väliä oliko rokottaminen turvallista tai tarpeellistahttp://www.aamulehti.fi/teema/sikainfluenssa/thl-tutkii-kahden-keskenmen...Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on saanut noin 90 haittailmoitusta sikainfluenssarokotteesta. Savon Sanomien haastatteleman THL:n edustajan mukaan ilmoituksista kaksi koskee keskenmenoa.

THL:n ylilääkärin Terhi Kilven mukaan vielä ei voida sanoa, että rokote olisi aiheuttanut keskenmenot, tai että rokote olisi vaarallinen sikiölle. Hän pitää todennäköisenä, että kyse on yhteensattumasta.

Keskenmenoista toinen tapahtui pari vuorokautta ja toinen kuusi vuorokautta rokotuksen jälkeen. Toinen raskauksista oli puolivälissä. Kilpi ei halua kertoa, missä päin maata tapaukset sattuivat.

Helsingin Sanomien mukaan THL selvittää myös syitä siihen, miksi osa Keravalla maanantaina rokotetuista lapsista oksenteli rajusti rokotteen jälkeen. Oireisiin liittyi myös kuumetta.

THL olisi mielellään rokottanut ihmiset kahdesti.http://www.savonsanomat.fi/uutiset/sikainfluenssa/kev%C3%A4%C3%A4ll%C3%A...Terveysviranomaiset harkitsevat parhaillaan, pitääkö riskiryhmät rokottaa toiseen kertaan ensi vuonna, sillä sikainfluenssan toinen aalto on odotettavissa Suomeen loppukeväästä.http://www.savonsanomat.fi/uutiset/sikainfluenssa/vain-harva-nuori-hakee..."Savolainen ja Koivula kuitenkin muistuttavat, epidemian toinen vaihe on edessä mahdollisesti jo ensi keväänä. "Tuliko mitään toista aaltoa?10.3.2010 MTV3http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2010/03/1075126"Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertovat, että tällä hetkellä sikainfluenssaa ei Suomessa käytännössä tavata. - Euroopassakin se on harvinaisuus, mutta joissakin Itä-Euroopan maissa ilmenee paikallisia epidemioita

Terveysviranomaiset suosittelevat kuitenkin yhä rokotteen ottamista. Sikainfluenssa-aaltoa ei odoteta enää kevääksi Suomeen,... "Sikainfluenssan toinen aalto jäänee heikoksi

04.04.2010 MTV3"Suomalaiset on rokotettu sikainfluenssaa vastaan jo niin hyvin, että influenssan toinen aalto vältetään lähes kokonaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokotehuollosta vastaava erikoistutkija Rose-Marie Ölander arvioi, että sikainfluenssaan sairastuu toisen aallon aikana enää vain yksittäisiä suomalaisia.

- Virus tulee joka tapauksessa uudelleen. Mutta koska suomalaisilla on näin hyvä suoja, aalto ei tule niin voimakkaana, vaan yksittäisinä tapauksina. " VASTAAEdes ulkomaille matkailijat eivät tarvitse sikainfluenssa rikoktetta koska sitä ei käytänössä enää tavata misään päin maailmaa_http://www.savonsanomat.fi/uutiset/kotimaa/osa-vanhenee-k%C3%A4siin/615403"- Sikainfluenssarokotteita ei oikein tarvita Suomessa enää edes matkailijoita varten, erikoistutkija Tuija Leino THL:stä pohtii. - Tällä hetkellä ei ole sellaista maailmankolkkaa, jossa sikainfluenssa olisi ainoa hallitseva influenssavirus, vaan uusi kausi-influenssarokotekin on tehty kolmesta influenssaviruskannasta"Mitää toista aaltoa ei tullut, eikä tule, mutta THL jatkoi raskaana olevien naisten rokottamista maaliskuunkin jälkeen, vaikka tiesi siihen liittyvän riskejä. Kun influenssaa harvinaistui, syy rokottaa riskiryhmiä kuten raskaanaolevat poistui, mutta THL jatkoi rokottamista saadakseen käytettyä mahdollisimman paljon rokotteita

Se että keskenmeno tapahtuu rokotteen aiheuttaman akuutin infeltion aikana, muutama päivä rokottamisen jälkeen, nostaa epäilyksen rokotteen turvallisuudesta. Ja sitä ei poista THL:n maininta siitä että keskenmenoja sattuu joka vuosi 5000, koska kaikki keskenmenot eivät ole samanlaisia. Suurinosa noista 5000 on alkuraskauden keskenmenoja. Mutta Jos raskaus on jo puolessa välissä, ja jos on muutoin ollut normaaliraskaus, ei ongelmia, niin rokotteen aiheuttama akuuttiinfektio on hyvinkin voinut olla vaikuttamassa. Voimakkaat allergiset reaktiot tms(8.2.2011) Satakunnan Kansa: THL aikoo paneutua sikapiikin ja keskenmenojen yhteyksiin"Maanantaihin mennessä haittailmoituksia on tullut kaikkiaan 880 kappaletta, joista 25 raskauskomplikaatioihin liittyviä. Valtaosin ilmoitetut komplikaatiot ovat olleet alkuraskauden, mutta ***myös toisen kolmanneksen aikaisia keskenmenoja***, joille ei ole löytynyt selkeää syytä."Vierailija


THL LIIOITTELI SIKAINFLUENSSAN VAARALLISUUTTAhttp://www.nytimes.com/2010/02/02/health/02flu.html"The great exception is Poland, the only Western country known to have rejected swine flu vaccine and to have spent nothing to stop the pandemic, according to The Associated Press. Poland had fewer than 150 confirmed deaths, and the government’s decision proved very popular, The A.P. said."---------------------------------------Puola on tässä tarkastelussa siitä tärkeä että se on yksi niistä harvoista suurista EU maista jotka eivät aloittaneet massarokotuskampanjaa sikainfluenssa vastaan (mikä olikin järkevää ja perusteltua).Puolan väkiluku on 38 miljoonaa. Puolassa oli 150 sikainfluenssa kuolemaa. Suomessa, jossa on 5 miljoonaa asukasta, sikainfluenssaan kuolleita oli 44.Kuolleisuusluvut:

Puola = 150/38 miljonaa = 0,00039%

Suomi = 44/5 miljoonaa = 0,00088%Suomessa oli siis suurempi kuolleisuus sikainfluenssa, vaikka Suomessa ihmisiä rokotettiin paljon. Puolassa oli matalampi kuolleisuus kuin Suomessa. Erot Puolan ja Suomen välillä johtuvat lähinnä siitä että Suomessa THL liioitteli sikainfluenssan vaarallisuutta ja tilastoi muiden syiden aiheuttamia kuolemia sikainfluenssa aiheuttamiksi. Oikein tilastoituna suomen ja puolan sikainfluenssa-kuolleisuus oli samalla tasolla, normaalin (maasta maahan) hajonnan sisällä, mistä johtuen voidaan todeta ettei Pandemrix-rokotuskampanjalla aikaansaatu merkittävää muutosta sikainfluenssakuolleisuuteen. Alunperinkään uhka ei ollut suuri, vaan sikainfluenssa oli lievä influenssa, vähemmän vaarallinen kuin kausi-influenssa.http://www.mtv3.fi/uutiset/sika/index.shtml/arkistot/ulkomaat/2011/02/12...Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa maaliskuussa 2010 Kopaz kertoi Puolan päätyneen eteläisen pallonpuoliskon sairastelua analysoituaan siihen, että kyseessä oli lievä pandemia.

Kopaz perusteli H1N1-rokotteen tilaamaatta jättämistä muun muassa sillä, että sopimustekstissä vastuu rokotteen kaikista mahdollisista sivuvaikutuksia jäi hankinnan tekevälle hallitukselle.

Lisäksi Kopazia arvelutti muualta tihkuva tieto rokotteen aiheuttamista sivuvaikutuksista ja epäilyistä sen roolista joissain kuolemantapauksissa.---------------------------------------

THL liioittelee taudin vaarallisuutta saadakseen rokotepäätöksen näyttämään oikeutetulta. Nyt kun tiedetään, että sikainfluenssa oli vaaraton, niin uusi tekosyy on että "ei se ollutkaan vaarallinen, mutta se NÄYTTI vaaralliselta". Tosiasiassa se ei edes näyttänyt vaaralliselta. Kun ko tautia analysoitiin etukäteen, se arvioitii jo 2009 keväällä vaarattomaksi. Ensimmäiset arvoit vuonna 2009 olivat että tauti on lievä, pelkkä kausi-influensan muunnos:http://en.wikipedia.org/wiki/2009_flu_pandemicFurther analysis has shown that several proteins of the virus are most similar to strains that cause mild symptoms in humans, leading virologist Wendy Barclay to suggest on 1 May 2009 that the initial indications are that the virus was unlikely to cause severe symptoms for most people.[61]Sikainfluenssa oli lievä influenssa. Kaikki komplikaatiot voitiin torjua viruslääkityksellä ja tarvittaessa muulla sairaalahoidolla. Rokotetta ei missään vaiheessa tarvittu, eikä analyysi viitannut siihen että olisi ollut jokin suuri vaara. Rokottamisella ei saavutettu merkittävää hyötyä. Eikä rokotus edes antanut voimakasta suojaa influenssaa vastaan, vaan suomessakin osa sikainfluessaan kuolleista oli rokotettu.http://en.wikipedia.org/wiki/2009_flu_pandemicFlunssa epidemia, vuodet, kuolleisuus%

Spanish flu, 1918–1919, >2.5%

Asian flu, 1956–1958,

Vierailija
THL VÄHÄTTELI ROKOTTEISIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄhttp://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Puska+Rokotus+turvallinen+my%C3%B6s+r..."Tämä on turvallinen rokote. Tätä tukee kaikki mitä tiedämme aiemmista influenssarokotteista."Puska YLE TV1:n A-studiossa 21.10.2009, kun Pandemrix-rokotukset olivat

käynnistymässä seuraavana päivänä:"Kaikissa suhteissa tämä näyttäisi olevan täysin turvallinen rokotus. Meillähän vuosikausia pyöri influenssarokotukset, ja se on hyvin, hyvin turvalliseksi todettu."http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2009/10/thln_ruutu_suomessa_annettava_roko...Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Petri Ruutu pitää Suomessa annettavaa sikainfluenssarokotetta turvallisena. Ruutu kumoaa samalla Suomessa annettavaa rokotetta vastaan esitetyt arvostelut. "Rokote, jota Suomessa käytetään on turvallinen, monipuolinen osoitusaineisto kertoo siitä", sanoo Ruutu.http://www.iltalehti.fi/sikainfluenssa/2009103010515656_si.shtmlhttp://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/THL+Sikainfluenssarokote+turvallinen+...THL: Sikainfluenssarokote turvallinen pienille lapsilleHS/STT 30.10.2009"Sikainfluenssarokotteen voivat ottaa turvallisesti sekä raskaana olevat että pienet lapset. Näin arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija. Myös perjantaina kokoontuneet Maailman terveysjärjestön asiantuntijat sanovat, että rokotteet H1N1-influenssaa vastaan ovat turvallisia. Jo yksi annos antaa hyvän suojan."---------------------------------------THL:n olisi pitänyt kyetä tunnustamaan se ettei se osaa arvioida rokotteiden turvallisuutta. Heidän olisi pitänyt mainita haittavaikutus-riskistä, että ainakin jonkinlainen riski on olemassa. THL ei myöskään ole halunnut vakasti tutkia rokotteiden haittoja, ja esiintuoda aikaisempia epäilyjä ja kokemuksia (mm GBS)THL pyrki myös estämään rokote-skeptikkojen toiminnan:http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1746717"Puska kehottaa kaikkia suomalaisia ottamaan rokotteen sikainfluenssaa vastaan, ja sanoo, että virheellistä tietoa levittäneet olisi syytä saattaa vastuuseen."Vierailija


MYÖS MUITA AUTO-IMMUUNITAUTEJA ON NOSTETTU ROKOTEHAITTA-EPÄILYJEN KOHTEIKSIhttp://www.laakarilehti.fi/files/nostot/nosto13_1.pdf"Eläinkokeet viittaavat siihen, että skvaleeni voi vaikuttaa autoimmuunisairauden kehittymiseen, joskin korkeammilla annoksilla kuin mitä ihmisille annettavissa rokotteissa käytetään (28,29,30)."28.Beck FW, Whitehouse MW, Pearson CM (1976) Improvements for consistently inducing experimental allergic encephalomyelitis (EAE) in rats: I. without using mycobacterium. II. inoculating encephalitogen into the ear. Proc Soc Exp Biol Med 151: 615–22.29.Guo JP, Bäckdahl L, Marta M, Mathsson L, Rönnelid J, et al. (2008) Profound and paradoxical impact on arthritis and autoimmunity of the rat antigen-presenting lectin-like receptor complex. Arthritis and Rheumatism 58: 1343–53.30.Satoh M, Kuroda Y, Yoshida H, Behney KM, Mizutani A, et al. (2003) Induction of lupus autoantibodies by adjuvants. J Autoimmun 21: 1–9. VASTAASuomessakin epäillään myös muita tauteja: nivelreuma, joka on autoimmuunisairaus, ei ole ensi kertaa epäiltyjen listalla...http://www.kaleva.fi/mielipide/kolumnit/rokotteen-kaikki-mahdolliset-hai...Kaleva.fi 29.3"Oululaisperheen lapsi sairastui voimakasoireiseen nivelreumaan. Perheen äiti uskoo, että taudin laukaisi lapsen saama sikainfluenssarokote Pandemrix.Oululaisperheen lapsi sairastui voimakasoireiseen nivelreumaan. Perheen äiti uskoo, että taudin laukaisi lapsen saama sikainfluenssarokote Pandemrix. Eri puolilta maata on otettu yhteyttä rokoteviranomaisiin ja kysytty, voisiko jokin Pandemrix-rokotteen jälkeen puhjennut sairaus johtua rokotteesta. Sen verran vakavasti THL kuitenkin nämä epäilyt ja Euroopan lääkeviraston suositukset asian tutkimisesta ottaa, että se selvittää, onko Pandemrix vaikuttanut muidenkin sairauksien kuin narkolepsian puhkeamiseen.THL:n huomio kohdistuu erityisesti autoimmuunitauteihin kuten juuri nivelreumaan, ykköstyypin diabetekseen, keliakiaan ja MS-tautiin. Ruotsissa on havaittu, että tulehdukselliset suolistosairaudet lisääntyivät rokotusten jälkeen, mutta näiden löydösten merkitystä ei vielä tiedetä."---------------------------------------Niveltulehdus ja nivelreuma yhdistetty rokotteisiin ainakin 1970-luvulta alkaen. Esim. vihurirokkorokotteista aiheutuneita akuutteja niveltulehduksia on raportoitu vuodesta 1972 lähtien.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/849368http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=J%20Sibilia%2C%20J%20F%20Maillef...http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Complex%20regional%20pain%20synd...http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10648110http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21568886Experimental research, however, clearly shows that aluminum adjuvants have a potential to induce serious immunological disorders in humans. In particular, aluminum in adjuvant form carries a risk for autoimmunity, long-term brain inflammation and associated neurological complications and may thus have profound and widespread adverse health consequences. In our opinion, the possibility that vaccine benefits may have been overrated and the risk of potential adverse effects underestimated, has not been rigorously evaluated in the medical and scientific communityhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vaccines%20and%20autoimmune%20di...Infectious agents contribute to the environmental factors involved in the development of autoimmune diseases possibly through molecular mimicry mechanisms. Hence, it is feasible that vaccinations may also contribute to the mosaic of autoimmunity. Evidence for the association of vaccinations and the development of these diseases is presented in this review. Infrequently reported post-vaccination autoimmune diseases include systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, inflammatory myopathies, multiple sclerosis, Guillain-Barré syndrome, and vasculitis.http://lup.sagepub.com/content/21/2/118.fullDuring the past year a new syndrome was introduced and termed ASIA, ‘Autoimmune (Auto-inflammatory) Syndrome induced by Adjuvants’.1 This syndrome assembles a spectrum of immune-mediated diseases triggered by an adjuvant stimulus.2–4 [..] The adjuvant effect has been recognized for years, and is broadly utilized to enhance desired antigen-specific immune responses.6 This effect is accomplished via mechanisms that impinge on both the innate and adaptive immune systems.6–9 Formerly, adjuvants were thought to pose little or no independent threat. Alas, studies of animal models and humans demonstrated the ability of some of them to inflict autoimmunity and immune-mediated diseases by themselves.2,10,11A plausible association between the flu vaccine and polymyalgia rheumatica is reported here by Soriano et al.19 from Italy, and Soldevilla et al.20 describe three patients diagnosed with SLE following immunization with the human papilloma vaccine from the Philippines.It seems that the role of adjuvants in the pathogenesis of immune-mediated diseases can no longer be ignored, and the medical community must look towards producing safer adjuvants. Studies that will address individual risk factors as well as different adjuvant-related ones are therefore urgently needed.

2. Agmon-Levin N, Paz Z, Israeli E, Shoenfeld Y. Vaccines and autoimmunity. Nat Rev Rheumatol2009; 5: 648–5210.Haugarvoll E, Bjerkås I, Szabo NJ, Satoh M, Koppang EO. Manifestations of systemic autoimmunity in vaccinated salmon. Vaccine2010; 28: 4961–4969.11.van Assen S, Elkayam O, Agmon-Levin N, et al. Vaccination in adult patients with auto-immune inflammatory rheumatic diseases:

a systematic literature review for the European League Against Rheumatism evidence-based recommendations for vaccination in adult patients with

auto-immune inflammatory rheumatic diseases. Autoimmun Rev2011; 10: 341–352.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10648110The question of a connection between vaccination and autoimmune illness (or phenomena) is surrounded by controversy. A heated debate is going on regarding the causality between vaccines, such as measles and anti-hepatitis B virus (HBV), and multiple sclerosis (MS). Brain antibodies as well as clinical symptoms have been found in patients vaccinated against those diseases. Other autoimmune illnesses have been associated with vaccinations. Tetanus toxoid, influenza vaccines, polio vaccine, and others, have been related to phenomena ranging from autoantibodies production to full-blown illness (such as rheumatoid arthritis (RA)).

Vierailija
THL:n VALHEET JA TEKOSYYT

THL pyrkii nyt vääristelemään termejä ja liittää riskin perimään, vaan ei rokotteeseen."Kaikissa tutkituissa tapauksissa Pandemrix-rokotteeseen liittynyt narkolepsia

esiintyi henkilöillä, joilla on narkolepsian riskiperimä."Euroopan lääkevirasto yrittää huijata ihmisiä väittämällä että lasten geenit olivat viallisia mutta Pandremix hyvä. Tosiasiassa nuo lapset olivat täysin terveitä, ja olisivat edelleen terveitä jos eivät olisi ottaneet Pandremixia. Nuo lapset eivät olleet millään lailla geneettisesti viallisia tai sairaita, vaan Pandremix aiheutti narkolepsian sattumalta juuri heidän tyyppisillä ihmisillä. Joku toinen adjuvantti olisi aiheuttanut narkolepsia jollakin muulla ihmisryhmällä.

Geenit eivät ole aiheuttava/laukaiseva tekijä, vaan altistava tekijä. Pandremix on laukaiseva/aiheuttava tekijä.EU lääkevirasto yrittää siis edelleen valehdella että "geenit on syypää" jotta se voisi kiertää sen seikan tunnustamisen että "Pandremix aiheuttaa

narkolepsiaa". Kun EU:n lääkeviraston idiootit puhuvat siitä että "yhteys on olemassa", niin jonkinlainen yhteys on kylläkin ollut olemassa jo vuosia, ja se on tunnustettu, mutta he eivät tällä geenien syyttämisellä pysty kiertämään sitä että "syy-seuraus" yhteys on todennäköinen, eli että Pandremix aiheuttaa narkolepsiaaOn väärin puhua että joillakin olisi riskiperimä narkolepsialle, koska he eivät saa narkolepsiaa ilman Pandemrixiä (tai muuta rokotetta jossa vastaavia reaktioita aiheuttava adjuvantti).Riski liittyy käytännössä kokonaan Pandemirixin skvaleeniadjuvanttiin, ei perimään ENSISIJAISESTI, mikä voidaan havaita siitäkin että ne rokottamattomat, joilla on tuo sama perimä, mutta jotka eivät ottaneet rokotetta, eivät saaneet narkolepsiaa.Tämä ns "riskiperimä" on THL:n uusin valhe jolla on tarkoitus syyttää geenejä kun oikeasti pitäisi syyttää ihmisten geeneille/kudoksille sopimatonta rokotettaNiiden henkilöiden joilla on tuo perimä, mutta jotka eivät ottaneet rokotetta, heidän riskinsä saada narkolepsia on käytännössä nolla (tai ainakaan se ei ollut kohonneella tasolla). Tämä johtuu siitä että riskitekijä ei ole perimä, vaan Pandemrix rokote. Riski liittyy aina rokotteeseen ja sen ottamiseen, ei perimään ensisijaisesti.Mutta mitäpä THL valehtelisi puhdistaakseen maineensa. Se voi nyt alkaa syyttää lapsia viallisuudesta, kun sen pitäisi tunnustaa että lapset olivat terveitä, ja että rokote oli viallinenIhan yhtä hyvin kuin "riskiperimistä" voidaan myös puhua riski-iästä, sillä sairastuneet kuuluivat tiettyyn ikäryhmään.

Tai voidaan puhua "riski-lajista" koska kaikki sairastuneet olivat ihmisiä, jäniksissä tuollaista narkolepsia aaaltoa ei havaittu.... mutta se on termin "riski" väärin käyttöä. Mitään luonnollista riski-ikää narkolepsialle ei ole, koska rokottamattomat eivät saa narkolepsiaa, tai ainakaan sairastuvuus ei heidän keskuudessaan ole kohonneella tasolla. Ihmisen ei voida sanoa olevan erityisen "altis" narkolepsialle 0-20 vuotiaana, koska rokottamattomat eivät saa narkolepsiaa 0-20 vuotiaina sen enemään kuin muutkaan.Rokote ei kuulu ihmisen luonnolliseen ympäristöön. Koko sairaus on keinotekoisesti aikaansaatu rokotteilla (ei pelkästään pandemrixilla, vaan muillakin rokotteilla). Narkolepsialle on hyvin pieni vähemmistö joka saa sen muista syistä kuin rokotteet (virukset, bakteerit, kemikaalit)Käyttäessään termiä "riskiperimä" THL haluaa uskotella että noiden lasten perimän ansiosta heissä oikein kyti, ja odotti esiintuloaan narkolepsia, ja tämä tarvitsi vain pienen "sysäyksen" alkaakseen oireilla. Näin asia ei ollut. Noiden lasten perimä oli täysin OK, ilman Pandemrixiä he olisivat eläneet normaalin elämän terveinä. Heidän perimänsä (ja sitakautta kudoksensa) sattui vaan olemaan yhteensopimaton Pandemrixin kanssa, niin että Pandemrix aikaansai kohtalokkaan autoiummuunireaktion juuri heidän tyyppisillään ihmisillä. Jollakin toisella rokotteella/adjuvantilla jokin toinen ihmisryhmä, ja siis myös toisentyyppinen kudosryhmä olisi saanut narkolepsiaa, mutta nämä eivät olisi saaneet.Uskon että asia selkenee ajan myötä myös narkolepsiapotilaiden omaisille, ja narkoleptikoille itselleen, ja silloin THL:n uhrien pilkkaamis ja syylistämiskampanja saa taas lisää julkisuutta.Niiden lasten ja nuorten jotka sairastuivat narkolepsiaan, on hyvä seurata rokottamattomien sairastuneisuutta narkolepsiaan, sillä MYÖS ROKOTTAMATTOMIEN JOUKOSSA ON NOIN KOLMANNES NÄITÄ IHMISIÄ JOILLA ON TUO "RISKIPERIMÄ". Nuo rokottamattomat, väitetyn riskeperimän omaavat ihmiset, eivät sairastuneet narkolepsiaan 2010, eivätkä tule sairastumaan tulevaisuudessakaan jos pysyvät erossa rokotteista. Oikein sanoihin puettuna riski ei liity perimään vaan rokotteeseen.Nimittäin tuo koko "riskiperimä" on THL:n viimeisin valhe jolla on tarkoitus syyttää ja syyllistää rokotettuja lapsia sensijaan että tunnustettaisiin se että rokote oli vaarallinen.

Vierailija


THL YRITTI ENSIN KIELTÄÄ ROKOTTEEN JA NARKOLEPSIAN YHTEYDEN ERILAISILLA TILASTOVÄÄRISTELYILLÄ

THL:n kootut selitykset:- Sikainfuenssa itsessään aiheuttaa narkolepsiaa. EI se rokotteesta johdu- Kaikki on vain sattumaa- Streptokikki pandemia oli samaan aikaan, se sen aiheutti- Alkanut lisääntyä jo vuonna 2006, eli ei voi olla rokote- Jokin muu tekijä yhdessä rokotteen kanssa (Kop kop THL, tällöinhän rokotteessa

on vikaa)- Lapsilla oli geneettinen sairaus, he olisivat saaneet narkolepsian

jokatapauksesa- Geneettiset tekijät- Espanjan tautia on liikkelllä- Kudokset aiheittivat narkolepsianHaluan tässä yhteydessä avata yhden lainauksen lääkärilehdestä ja sanoa sen hieman selkeämmin:http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=10907/news_d..."Raportin mukaan virusvasta-ainetutkimukset antoivat viitteitä siitä, että alle 10 % narkolepsiaan sairastuneista lapsista ja nuorista oli sairastanut sikainfluenssainfektion. Sikainfluenssainfektiolla ei siten näytä olevan merkittävää roolia tai yhteisvaikutusta Pandemrix rokotteen kanssa narkolepsian synnyssä, työryhmäraportoi. "Tuo voidaan myös sanoa näin:

"90% narkolepsiaan sairastuneista ei ollut koskaan missään tekemisissä sikainfluenssa viruksen kanssa"Tämä sulkee pois kaksi THL:n hätävalhetta

1) Että sikainfluenssavirus itsessään olisi narkolepsia-epidemian aiheuttaja2) Että rokoteella olisi ollut yhteisvaikutus sikainfluenssaviruksen kanssa, siten että ne yhdessä aiheuttaisivat narkolepsian potilaallaNämä kaksi THL:n aikaisemmin tarjoamaan syytä narkolepsialla on siis jo tuollakin perusteella poissuljettu.Ei kai sikainfluessavirus voi aiheuttaa narkolepsiaa potilaalla, joka ei koskaan ole ollut missään kosketuksissa tai tekemisissä sikainfluessaviruksen kanssa. Enpä usko että edes THL on niin tyhmä että alkaisi sellaista väittämään.Vierailija


AJALLINEN YHTEYS VIITTAA KAUSAALISEEN SYY-SEURAUS-YHTEYTEENNarkolepsiaan sairastumisen ja rokottamisen välinen "ajallinen yhteys" tarkoitaa että yleisesti on niin että narkolepsiaan sairastuminen on tapahtunut rokottamisen jälkeen. Narkolepsia puhkeaa tietyn ajan kuluttua rokottamisesta.

THL on myöntänyt että narkolepsiatapauksilla on usein ajallinen yhteys rokottamiseen. Ajallinen yhteys tarkoittaa "ensin rokote, sitten narkolepsian oireet".http://www.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/narkolepsiasta-jo-lahes-20-ilmoi..."THL:n mukaan toistaiseksi voidaan osoittaa vain tautitapausten ajallinen yhteys sikainfluenssarokotteeseen. Narkolepsia on puhjennut 2-10 viikkoa H1N1-rokotteen ottamisen jälkeen."http://www.iltasanomat.fi/terveys/20%20kysymyst%C3%A4%20narkolepsian%20j..."K: Narkolepsian ja sikainfluenssarokotusten välillä on havaittu selvä ajallinen yhteys. Mitä tämä "ajallinen yhteys" käytännössä tarkoittaa V: Ajallisella yhteydellä tarkoitetaan sitä, että rokottamisen jälkeen on tullut oireita.""K: Kuinka nopeasti rokotteet tai rokotteiden ja sikainfluenssan yhteisvaikutus aiheuttaa narkolepsiaa? V: Valtaosalla nyt sairastuneista oireet ovat tulleet alle kaksi kuukautta rokottamisen jälkeen."Ajallinen yhteys viittaa syy-yhteyteen, vaikkakaan ei sitä yksinään todista. Vasta sitten kun muut tekijät voidaan poissulkea, silloin ajallinen yhteys käytännössä todistaa syy-yhteyden, eli sen että rokote aiheutti narkolepsian lisääntymisen.

Vierailija


Silloin kun THL puhuuu siitä että narkolepsia on aiheutunut kahden tekijän (Pandremix, geenit) yhteisvaikutuksesta, niin sillä yritetään hämärtää sitä tosiasiaa että on oikeutettua sanoa että "Pandremix aiheuttaa narkolepsiaa". Jos

rupeamme syyttämään geenejä/kudoksia taudinaiheuttajaksi, niin silloin sekoitamme sairauden aiheuttajan (Pandremix) ja sairauden kohteeksi joutuvat

kudokset (tietyt rakenteet hypotalamuksessa). Sinänsä nämä lapset olivat täysin terveitä, he eivät koskaan olisi saaneet narkolepsiaan ilman rokotteita. Heidän kudoksensa olivat täysin terveitä (vaan eivät ole enää). Kyse on bio-kemiallisesti indusoidusta reaktiosarjastarokote --> autoimmuunireaktio --> valkosolujen hyökkäys kudoksiin --> narkolepsiaGeenit/kudokset eivät ole "toinen aiheuttaja", ainoastaan altistava tekijä. Geenit/kudokset sijoituvat reaktiosarjassa ajallisesti eri aluille. Rokote on aiheuttava tekijä, geenit altistava tekijä.http://fi.wikipedia.org/wiki/Narkolepsia"Neuropatologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että aivojen hypotalamus on lievästi vaurioitunut narkolepsian yhteydessä.[1]"1.? Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim, , 2011. vsk, nro 1, s. 21. suomiTHL on itsekin myöntänyt "yllättävän" vasta-ainemuodostuksen:http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/c02a3788-a691-47a4-bca8-5161b6cff077Aiemmassa kirjallisuudessa on esitetty, että skvaleeni-pitoinen adjuvantti (MF59) ei ihmisellä aiheuta vasta-ainemuodostusta rokotuksen jälkeen. (7) THL:n immuunivasteyksikössä tehdyt havainnot kuitenkin viittaavat siihen, että Pandemrixrokotteen skvaleeni-pitoinen AS03-adjuvantti voi saada aikaan vastaainemuodostuksen.

Näyttäisi siltä että sekä GB'ssä että narkolepsiassa on tapahtuu valkosolujen hyökkäys kehon omia kudoksia vastaan. Rokotteen adjuvantti toimii ärsykkeen aikaansaja tietynlaiset kudokset omaavilla ihmsillä.Jonkinlaiset kudokset on kaikilla ihmisillä, kudoksia ei voi välttää, mutta rokotteen voi välttää kun ei ota rokotetta, ja silloin välttää myös narkolepsianTässä pitkässä viestiketjussa on lisää Pandemric tietoa:

http://keskustelu.suomi24.fi/node/9533444

Sivut

Uusimmat

Suosituimmat

Uusimmat

Suosituimmat