Tilanneviesti

Tervetuloa lukemaan keskusteluja! Kommentointi on avoinna klo 7 - 23.

Suomi on kallein euromaa, Kiitos S ja K.

Vierailija

Mietityttää vain tuo palkkojen korotukset, milläköhän alalla nuo on tehty, varmaan valtio ja kunnat.

Korkea hintataso rapauttaa kuluttajien ostovoimaa, minkä lisäksi hintojen nopea nousu heikentää Suomen vientialojen kustannuskilpailukykyä.
Turistit ja monet suomalaiset sanovat, että Suomi on kallis maa. He eivät ole väärässä.

Suomen Pankin viime viikolla julkaiseman Euro&Talous-lehden mukaan Suomi on tällä hetkellä Euroopan kallein maa.

– Kotimaiset kuluttajahinnat ovat finanssikriisin jälkeen nousseet nopeammin kuin euroalueella aivan viime kuukausiin saakka. Suomi on nyt kuluttajahinnoilla mitattuna euroalueen kallein maa, lehden artikkelissa kirjoitetaan.

Lehden mukaan korkea hintataso rapauttaa kuluttajien ostovoimaa, minkä lisäksi hintojen nopea nousu heikentää Suomen vientialojen kustannuskilpailukykyä.

– Verrattuna muuhun euroalueeseen hintojen nousu on ollut nopeaa erityisesti hyödykkeissä, joissa työvoimakustannusten ja välillisten verojen osuus on suuri.

Hinnat nousseet 20 prosenttia vuodesta 2007
Euro&Talouden mukaan vuodesta 2007 vuoteen 2015 yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi on kohonnut euroalueella 15 prosenttia. Suomessa nousua on kertynyt 20 prosenttia.

– Tämä tarkoittaa, että jo aiemmin korkea kotimainen hintataso on noussut entisestään. Vuonna 2014 suomalainen keskivertokotitalous maksoi 121 euroa hyödykekorista, jonka sai euroalueella keskimäärin 100 eurolla.

Lehden mukaan kuluttajahintojen suhdetta kilpailukykyongelmaan havainnollistaa se, että saman ostovoiman saavuttamiseksi Suomessa työntekijän täytyy saada 21 prosenttia suurempaa nimellispalkkaa kuin euroalueella keskimäärin.

Erilaisista hyödykkeistä palvelut ovat kallistuneet Suomessa selvästi enemmän kuin muualla euroalueella. Palveluiden osuus yhdenmukaistetusta kuluttajahintaindeksistä on 41 prosenttia. Myös elintarvikkeiden (osuus 22 %) ja energian (8 %) hintojen nousu on ollut meillä euroalueen vastaavaa hintakehitystä nopeampaa, Euro&Talouden artikkelissa todetaan.

– Ainoastaan teollisesti valmistettujen kuluttajatuotteiden (29 %) hinnat ovat Suomessa kohonneet hitaammin kuin euroalueella.

Lehden mukaan hintojen nousu on ollut nopeaa erityisesti hyödykkeissä, joissa työvoimakustannusten osuus on suuri.

– Myös välillisen verotuksen kiristyminen Suomessa viime vuosina on kiihdyttänyt inflaatiota enemmän kuin euroalueella keskimäärin, lehdessä todetaan.

Verotus ja palkat nostaneet elintarvikkeiden hintoja
Artikkelin mukaan ruuan hinta lähti Suomessa laskuun pian EU:hun liittymisen jälkeen ja hinnat alkoivat lähestyä muun Euroopan hintatasoa.

Lasku jäi kuitenkin väliaikaiseksi.

– 2000-luvun aikana ruuan reaalihinta on alkanut uudelleen kohota. Elintarvikkeiden hinnat ovat lähestyneet tasoa, jolla ne olivat ennen Suomen liittymistä.

– Varsinkin vuosina 2007–2015 elintarvikkeiden hinnat ovat Suomessa keskimäärin nousseet selvästi ripeämmin kuin muualla euroalueella, artikkelissa kirjoitetaan.

Finanssikriisin alla ruuan maailmanmarkkinahinnat kohosivat voimakkaasti.

– Kun maailmanmarkkinahintojen nousu muissa euromaissa tyypillisesti siirtyi kuluttajahintoihin vähitellen, Suomessa se toteutettiin suurina kertakorotuksina vuoden 2008 alkupuolella.

Suomi eri rytmissä
Lehden mukaan maailmanmarkkinahintojen välittymisen eritahtisuutta selittää lähinnä se, että Suomessa teollisuuden ja kaupan välisissä hintasopimuksissa on hitaampi rytmi kuin muualla euroalueella.

Vuodesta 2009 eteenpäin ruuan hinta on Suomessa kuitenkin kohonnut nopeammin kuin muualla euroalueella aina viime vuoteen asti, jolloin keskusliikkeiden ”halpuutus”kampanjat alkoivat näkyä elintarvikkeiden hinnoissa.

– Elintarvikkeiden hintakampanjoille antoi osaltaan tilaa maataloustuotteiden tuottajahintojen lasku vuoden 2014 aikana. Keskusliikkeiden oman ilmoituksen mukaan kampanjat on kuitenkin osittain rahoitettu katteista tinkimällä, lehden artikkelissa todetaan.

Lehden mukaan vuosina 2010–2013 elintarvikkeiden hinnoista ovat voimakkaimmin nousseet lihan ja kalan sekä hedelmien ja vihannesten hinnat.

– Alkoholijuomien ja tupakan hinnat ovat nousseet ripeämmin kuin muualla euroalueella alkoholi- ja tupakkaverojen korotusten vuoksi, ja virvoitusjuomaveron käyttöönotto nosti merkittävästi alkoholittomien juomien hintoja.

– Kaiken kaikkiaan veromuutosten nettovaikutus elintarvikkeiden hintoihin vuosina 2009–2015 on ollut noin 8 prosenttia.

Palkkojen nousu näkyy hinnoissa
Lehden mukaan veromuutosten lisäksi eroa ruuan hinnan nousussa selittää lehden mukaan Suomen nopeampi palkkojen kehitys muuhun euroalueeseen verrattuna.

– Lisäksi on viitteitä, että elintarvikkeiden tuotantoketjun osien – tuottajien, teollisuuden ja kaupan – katteet ovat olleet suurenemassa.

Euro&Talouden artikkelissa viitataan Pellervon taloustutkimuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteishankkeeseen, jossa tarkasteltiin tuottajien, teollisuuden ja kaupan katteiden kehitystä lihan, viljatuotteiden sekä vihannesten ja hedelmien tuotantoketjuissa.

– Tulosten mukaan varsinkin kaupan osuus elintarvikkeiden myynnin rahavirroista on kasvanut merkittävästi vuosina 2008–2012.

Lehden mukaan kaupan neuvotteluvoimaa tuotantoketjun sisällä selittää kaupan keskittyneisyys.

Autojen hinnat laskeneet
Lehden mukaan autojen hintoja ovat laskeneet 2000-luvulla yleistynyt käytettyjen autojen maahantuonti ja autojen nettikauppa. Molemmat tekijät ovat lisänneet hintakilpailua.

– Vuonna 2003 maahan tuotavien henkilöautojen verotusta kevennettiin, minkä jälkeen käytettyjen autojen tuonti lisääntyi valtavasti. Ajoneuvoista ensimmäisen rekisteröinnin yhteydessä maksettava autovero muutettiin vuonna 2008 päästöperustaiseksi.

– Vuoden 2009 jälkeen arvonlisäveroa ei enää ole kannettu autoveron osalta, mikä alensi hintoja entisestään.

Lehden mukaan elektroniikan kuluttajahinnat ovat laskeneet kauttaaltaan hyvin nopeasti.

– Hintojen lasku kuvastaa suurelta osin elektroniikan laadun nopeaa paranemista, joka näkyy hintaindeksin laskuna. Elektroniikan kotimaiset hinnat ovat laskeneet euroalueen hintoja nopeammin, mikä johtunee osittain eri euromaiden erilaisista laadunkorjausmenetelmistä.

Mika Koskinen

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1450059424252.html

Sivut

Kommentit (22)

Vierailija

Samaan aikaan uhotaan polttoaineen rajulla kallistumisella vaikka öljy on historiallisen halpaa. Arvatkaa heijastuuko kaikkiin hintoihin?

Ei mikään ihme että Suomesta lähtee paljon sellaisia jotka siihen kykenevät. Ei täällä ole kohta enää mitään syytä olla. Kaikki ostovoima syövytetty ja samaan aikaan vauhkotaan palkkamaltista ja työehtojen heikennyksistä.

Suomessa on kalleimpien hintojen lisäksi erittäin matalat palkat. Silti tavallisen ihmisen pitäisi koko ajan tinkiä enemmän ja enemmän omastaan. Antaa olla, ei jaksa.

Jos suunnitellut uudistukset toteutuvat, ne heikentävät asioita vaan entisestään.

Vierailija

Vähän  ihme höpinää kun Käteisen hallituksen Sari Sairaanhoitaja -korotusten jälkeen (siis 2007 jälkeen?) on tehty pelkkiä nolla/maltillisia sopimuksia. Mitä nää korotukset muka on?

Lisäksi hintojen noususta just pari päivää sitten syytettiin makeis ym. veroja. Ja nyt ne onkin vihannekset nostaneet hintaansa...

Tässä jutussa haisee moni asia, ja eniten haisee kirjaimet S ja K ja niiden pääsääntöisesti kepulainen omistajajoukko.

Vierailija

Niin ja sossuelättien ei kannata mennä töihin alle 2600€ palkan, muuten joutuu tukiloukkuun?? Täysin kestämätön tilanne, ei toimi täällä, eikä missään muuallakaan. Samalla nämä mamut vetävät kymmenne kersaa kehiin ja elää tuilla, joita ei olla suunniteltu moisiin lapsimääriin.

Vierailija

Suomen hintataso on noussut nopeammin kuin muualla euroalueella. Etlan tutkimusjohtajan Niku Määttäsen mukaan palkat ovat nousseet vaikka tuottavuus on laskenut.

Suomen ykkösasema euroalueen kalleimpana maana kertoo siitä, että talouskasvun heikoista vuosista huolimatta palkat ovat nousseet, toteaa Etlan tutkimusjohtaja Niku Määttänen.
Suomen Pankki selvittää Euro ja Talous-julkaisussaan, että yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi on Suomessa noussut 20 prosenttia vuodesta 2007 vuoteen 2015. Euroalueella nousu on ollut 15 prosenttia.
Palveluiden hinnat ovat kohonneet Suomessa nopeammin kuin muualla euroalueella. Hintojen nousu on ollut nopeaa erityisesti hyödykkeissä, joissa työvoimakustannusten osuus on suuri.
Välillisen verotuksen kiristyminen on kiihdyttänyt Suomen inflaatiota muuta euroaluetta nopeammin.
”Verotus ei selitä kaikkea hintojen nousua. Keskeinen syy on, että palkat ovat nousseet vaikka tuottavuus on laskenut”, Määttänen kommentoi.
”Suomen hintakilpailukyky on heikentynyt. Palkkakustannuksia pitäisi saada alemmas, se olisi olennainen asia vientiteollisuuden kilpailukyvyn kannalta. Isot palkkojen yleiskorotukset ovat poissuljettuja.”
Määttäsen mielestä nopein tapa parantaa kilpailukykyä olisi laskea työnantajan sivukuluja ja nostaa arvonlisäveroa, vaikka se kirpaisisi kotimarkkinayrityksiä, kuten kauppaa.
Palveluiden hintojen muuta euroaluetta nopeampi nousu on Määttäsen mukaan sekin myrkkyä vientiteollisuudelle, koska se käyttää kotimaisia palveluja.
Elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet Suomessa selvästi ripeämmin kuin muualla euroalueella, Euro & Talous kertaa.
Keskeisimmät syyt olivat sekä maailmanmarkkinahintojen nousu että arvonlisäveron korottaminen 13 prosenttiin vuonna 2010. Suomessa maailmanmarkkinahintojen kallistuminen siirtyi kaupan hintoihin hitaammin kuin muualla euroalueella.
Vasta tänä vuonna elintarvikkeiden hintojen nousu kääntyi laskuun, kun isot kaupan ketjut alkoivat toden teolla kilpailla hinnoilla.
Teollisesti valmistettujen kuluttajatuotteiden hinnat ovat Suomessa kohonneet hitaammin kuin euroalueella. Ne ovat kallistuneet 2000-luvun alun jälkeen vain prosentin, kun euroalueella hinnat ovat nousseet 11 prosenttia.

http://www.kauppalehti.fi/uutiset/palkkojen-nousu-on-nostanut-suomen-kal...

Vierailija

Punikit sabotoivat kaikkia mahdollisia leikkauksia ja niinpä Suomi ajautuu Kreikan tapaan kansainvälisen valuuttarahaston ohjaukseen.

No, sitten viimeistään leikataan kuntien ja valtion loisten palkkoja noin 30%.

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Vähän  ihme höpinää kun Käteisen hallituksen Sari Sairaanhoitaja -korotusten jälkeen (siis 2007 jälkeen?) on tehty pelkkiä nolla/maltillisia sopimuksia. Mitä nää korotukset muka on?

Lisäksi hintojen noususta just pari päivää sitten syytettiin makeis ym. veroja. Ja nyt ne onkin vihannekset nostaneet hintaansa...

Tässä jutussa haisee moni asia, ja eniten haisee kirjaimet S ja K ja niiden pääsääntöisesti kepulainen omistajajoukko.

Maltillista palkkapolitiikkaa ei ole se, että korotuksia tippuu vuodesta toiseen, vaikka korotuksia varten pitää ottaa velkaa. Se 10%-yksikköä tulee nopsaan muutamassa vuodessa.

Vierailija

Mulla ei oo ainakaan viiteen vuoteen palkka noussut yhtään mihinkään . Vaik valtiolla siis viimeiset 20 v. olen ollut. Kyllä ne korotukset on suuntautuneet jonnekin isommin tienaaville.

Ja nyt viedään sitten lomatkin, ja lomarahat. Kaavaillut leikkaukset vähentävät mun tuloja n. 1200 euroa vuodessa. Väitän että jos kaikki muutkin antavat sitten yhtä paljon suhteessa tuloihin niin Suomi ois ihan hyvässä jamassa.

Mutta nää suunnitellut leikkaukset eivät ole oikeudenmukaisia eikä tasaarvoisia

Vierailija

Oikeasti yhtä kallis kuin Lontoo? Mitä nyt kävin siellä puoli vuotta sitten ja voin sanoa että Suomi on halpa Lontooseen verrattuna :D

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Oikeasti yhtä kallis kuin Lontoo? Mitä nyt kävin siellä puoli vuotta sitten ja voin sanoa että Suomi on halpa Lontooseen verrattuna :D

Kävitkö ruokakaupassa? Asuitko? Kai jos jossain turistialueella seilaat sandaalit jalassa, niin saat sen käsityksen...

Ostajan vastuu

Ettekö, te idiootit, osaa ostaa osakkeita? Niillä saa mukavan potin S- ja K-ryhmän sikahinnoittelulla kerätyistä euroista.

Vain suomalainen suostuu maksamaan mitä pyydetään. Siksi.

Sivut

Uusimmat

Suosituimmat

Uusimmat

Suosituimmat