Tilanneviesti

Tervetuloa lukemaan keskusteluja! Kommentointi on avoinna klo 7 - 23.
Vierailija

Ja samaanaikaan maksetaan tulivoimaloille tukea tuhansi euroja.
http://tuulivahinko.fi/
Täänäänkin taas maksettu yli 300 000€ tuulivoimaloille tukea.

https://www.fingridlehti.fi/sahkopulasta-sahkotulvaan/
Sähkömark­ki­noil­la sähkötul­van ko­hon­nut ris­ki näkyy erittäin ma­ta­li­na tai jopa ne­ga­tii­vi­si­na sähkön hin­toi­na. Alueil­la, joil­la sään mu­kaan vaih­te­le­van au­rin­ko- ja tuu­li­voi­man osuus on suu­ri, ku­ten Sak­sas­sa ja Tans­kas­sa, ne­ga­tii­vi­sia sähkön hin­to­ja on ajoit­tain esiin­ty­nyt jo pitkään. Ne­ga­tii­vi­sia hin­to­ja on esiin­ty­nyt myös sähkön ny­kyi­sellä ”päämark­ki­nal­la” eli vuo­ro­kausi­mark­ki­nal­la. Suo­mes­sa ne­ga­tii­vi­sia hin­to­ja on tähän asti nähty lähempänä re­aa­liai­kaa käytävillä mark­ki­noil­la. Uusi Suo­men ennätys, sa­mal­la ken­ties maa­il­ma­nennätys­kin, syn­tyi tou­ko­kuun alus­sa lau­an­tain ja sun­nun­tain väli­senä yönä, kun säätösähkömark­ki­noi­den hin­ta las­ki ta­sol­le -1000 eu­roa me­gawat­ti­tun­tia koh­den.

  • ylös 1
  • alas 0

Kommentit (2)

Vierailija

Ja sitten ihmetellään kun kukaan ei rakenna uutta sähkökapasiteettia, kun talvella on sähköpulaa.

Kun ei satu tuulee.

Vierailija

Se on tätä, kun järki on sillä tasolla ettei voimaloita tarvita kun sähkö tulee töpselistä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla