Suomenkielisten syrjiminen on rasismia!

Vierailija

Suomenkielisiä syrjitään raskaasti, esim. yliopistoihin suomenkielisistä pääsee vaan 1/3, mutta esim. suomenruotsinkielistä 1/2, suomenkielinen ei voi hakea kaikkiin Suomen yliopistoihin omalla äidinkiellään, mutta suomenruotsinkielinen voi. Suomenkielisten hakijoiden keskiarvot pitää olla korkeampia kuin suomenruotsinkielisten, eli suomenruotsinkieliset pääsevät helpomalla opiskelemaan. Nyt suomenkieliset joutuvat kilpailemaan myös maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa samoista opiskelupaikoista , eli se tarkoittaa että äidinkieleltään suomenkielisten pääsy opiskelemaan korkeakouluihin vielä vaikeutuu tästäkin, sillä lähitulevaisuudessa suomenkielisistä vain 1/4 saa opiskelupaikan korkeakouluissa. Suomessa suomenkielisiä on n. 90% väestöstä, niinpä korkeakoulujen opiskelupaikoista 90% täytyy varata vain suomenkielisille! Tämä olisi tasa-arvoista, eikä niin kuin nytten asian laita on että suomenkielisiä syrjitään!

Kommentit (4)

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Kannattaa varmaan ottaa selvää mitä 'rasismi' tarkoittaa

joo. ei rasismia, mutta epätasaarvoista varsinkin kun oletetaan, että korkeakoulun suorittanut puhuu täydellistä ruotsia joten mitä iloa on ruotsinkielisestä koulutuksesta siinä mielessä?

Vierailija

Tämä rasismi on valtarakenteissa, ne pitää purkaa, sillä tällä tavalla turvataan suomenruotsinkielisten yliedustus yhteiskunnan valtaeliitissä ja korkeimmilla ja hyvinpalkatuilla paikoilla ja näin heidän vaikuttamisen mahdollisuudet esim. politiikassa, elinkienoelämässä, jne.jne, on moninkertainen heidän määräänsä nähden ja suomenkielisten päinvastoin.

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Kannattaa varmaan ottaa selvää mitä 'rasismi' tarkoittaa

joo. ei rasismia, mutta epätasaarvoista varsinkin kun oletetaan, että korkeakoulun suorittanut puhuu täydellistä ruotsia joten mitä iloa on ruotsinkielisestä koulutuksesta siinä mielessä?

No well, syrjiminen etnisyyden perusteella on meilläpäin rasismia. Englannin kielessä rasismilla on usein vähän kapeampi määritelmä, oletettavasti sanan etymologiasta johtuen.

Etnisellä ryhmällä tarkoitetaan ihmisjoukkoa, jonka katsotaan muodostavan erillisen ryhmän, joka perustuu sen jäsenten yhteiseen kulttuuriperintöön, uskontoon, kieleen, alkuperämaahan tai ulkonäköön.

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Uusimmat

Suosituimmat

Uusimmat

Suosituimmat