Mitä Raamattu puhuu itsestään?

Vierailija

Lyhyitä mietintöjä Raamatun muutamiin jakeisiin.

Mielenkiintoisia lukuhetkiä. ;)
 

Raamatun jumalallisuus ja Pyhän Hengen innoitus

"Jokainen pyhä kirjoitus on syntynyt Jumalan Hengestä ja on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis." (2. Tim. 3:16)

Mitä tämä tarkoittaa?
Jokainen pyhä kirjoitus eli koko Raamattu on syntynyt Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ihmiset eivät siis ole kirjoittaneet omia ajatuksiaan Jumalasta, vaan Jumala on ilmoittanut heille kirjojen sanoman Pyhän Henkensä kautta.

"Teen teille selväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmismielen mukainen. Enhän minä ole sitä ihmisiltä saanutkaan, eikä kukaan ole sitä minulle opettanut, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut." (Gal. 1:11-12)

Mitä tämä tarkoittaa?
Paavali ei kirjoittanut omiaan, vaan hän sai kirjeidensä sanoman Jeesukselta. Jeesus on siis Paavalin kirjeiden varsinainen tekijä.

"Tiedättehän, mitä käskyjä me Herran Jeesuksen puolesta olemme teille antaneet. Jumalan tahto on, että te pyhitytte. Kavahtakaa siveettömyyttä!" (1. Tess. 4:2-3)

Mitä tämä tarkoittaa?
Kaikki käskyt ja opetukset, joita Paavalin kirjeissä on, ovat Jeesuksen käskyjä ja opetuksia, eivät Paavalin omia. Paavali vain välittää Jeesuksen käskyt kirjeissään seurakunnille, koska Jeesus on jo taivaassa.

"Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet." (2. Piet. 1:21)

Mitä tämä tarkoittaa?
Ihmiset eivät ole itse saaneet päähänsä ajatusta kirjoittaa ylös Jumalan ilmoitusta, vaan innoitus ja syy Raamatun kirjojen kirjoittamiseen on tullut Jumalalta. Toisin sanoen, vaikka ihmiset ovat välillisesti Raamatun kirjoittajia, he ovat kuitenkin saaneet sanomansa Jumalalta. Varsinaisen tekijänoikeuden Raamattuun omistaa siis Jumala!

"Sinun sanasi on totuus." (Joh. 17:17)

Mitä tämä tarkoittaa?
Tässä Raamatun jakeessa Jeesus itse puhuu Raamatusta. Tämä on varmaankin suorin ilmaisu siitä, että Raamatun sana on totta. Jumala nimittäin ei voi valehdella eikä sietää valhetta.

"Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti." (Ps. 119:160)

Mitä tämä tarkoittaa?
Raamatun sana on kokonaan totuus. Kaikki Raamatun kirjat ja jaejaksot ovat siis totta, arvovaltaisia ja täyttä Jumalan ilmoitusta. Koska Raamatun perusta on Jumalassa, sen totuudet eivät muutu ajan myötä. Raamatun sana ei siis ole kulttuuri- tai aikasidonnainen, vaan yleismaailmallinen.

"Sinun käskyissäsi on totuus." (Ps. 119:151)

Mitä tämä tarkoittaa?
Psalmin kirjoittaja kirjoittaa, että Jumalan käskyt, oikean elämän ohjeet ovat totta. Jumalan käskyt kertovat totuuden elämän lainalaisuuksista.

"Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät." (1. Piet. 5:6)

Mitä tämä tarkoittaa?
Ihminen luonnostaan pyrkii itse järkeilemään kaiken, eikä suostu alistumaan Jumalan sanan alle. Jumala kuitenkin tahtoo, että hänen uskovansa nöyrtyisivät Raamatun sanan alaisuuteen, sillä vain sitä kautta elävä suhde Jeesukseen on mahdollista. Muslimit, mormonit ja monet muutkin uskonnot Hare-Krishnaa myöten uskovat kyllä Jeesukseen omalla tavallaan, mutta vain Raamatun mukaisen uskon kautta elävä suhde Jeesukseen voi syntyä. Mikään muu kuin Raamatusta nouseva usko ei ole pelastavaa uskoa. Alistuminen ja nöyrtyminen eivät ole tässä mitenkään kielteisiä asioita, vaan erittäin myönteisiä: Jumalan tahto on nimittäin meidän parhaaksemme! Kun nöyrrymme Jumalan sanan alle, hän korottaa meidät. Toisin sanoen, Jumala lupaa meille siunauksen jo tässä ajassa, jos uskomme Raamatun sanaan, ja viimeisenä päivänä pelastuksen ylösnousemuksen kautta.

"Herra, sinun sanasi on ikuinen. Sen luja perusta on taivaassa. Polvesta polveen pysyy totuutesi." (Ps. 119:89-90)

Mitä tämä tarkoittaa?
Raamatun sana ei ole muuttunut ajan myötä eikä muutu. Se on ja pysyy sellaisenaan. Tämä on myös historiatieteen menetelmillä todeksi näytetty asia: vanhimmat käsikirjoitukset ovat vastanneet uskomattoman hyvin selvästi nuorempia.

"Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa." (Matt. 24:35)

Mitä tämä tarkoittaa?
Jumalan sana on vahvempi ja varmempi kuin jopa maailmankaikkeus. Tämä on vaikuttava osoitus Raamatun sanan jumalallisuudesta.

"Tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä." (2. Piet. 1:20)

Mitä tämä tarkoittaa?
Vaikka Raamatun sana on totta, se ei välttämättä ole kaikilta osin helposti ymmärrettävää. Siksi Jumala on nähnyt hyväksi antaa sanansa nimenomaan seurakunnalle ja luvannut siunata seurakunnan opetusta, kun se pysyy kiinni Raamatussa. Jos emme itse yksin ymmärrä jotakin Raamatun kohtaa, on meidän hyvä kysyä sitä joltakulta pidemmän aikaa uskossa olleelta Raamattuun pitäytyvältä kristityltä. Näin voimme yhdessä tutkia Jumalan sanaa ja yhdessä rukoilla siihen selvyyttä ja ymmärrystä Pyhältä Hengeltä. Pelkkä järkeily ei auta, sillä ainoastaan Pyhä Henki voi avata Raamatun sanan ja auttaa ymmärtämään sen!

"Ei yli sen, mikä on kirjoitettu!" (1. Kor. 4:6)

Mitä tämä tarkoittaa?
Ei ole olemassa mitään muuta jumalallista ilmoitusta kuin Raamattu, ja koko Raamattu on jumalallinen. Jos mikä tahansa hengellinen opetus tai profetia ei ole sopusoinnussa Raamatun kanssa, se ei ole Jumalasta eikä totta.

"Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta." (Mark. 16:20)

Mitä tämä tarkoittaa?
Jumala vahvisti Raamatun sanan paikkansa pitävyyden ihmeillä ja tunnusteoilla, joista hän puhuu usein sanassaan. Myös nykyään Jumala antaa silloin tällöin tapahtua ihmeitä ja merkkejä, jotka vahvistavat Raamatun sanan paikkansa pitävyyttä (vrt. armolahjat). Raamattuun uskominen ei kuitenkaan koskaan synny yksin ihmeistä ja merkeistä, vaan nämä ainoastaan vahvistavat jo syntyneen luottamuksen Raamatun sanaan. Luukkaan evankeliumissa puhutaan juuri tästä: "Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös." (Luuk. 16:31) Mooses ja profeetat tarkoittavat tässä Vanhaa testamenttia eli sitä osaa Raamatusta, joka oli Jeesuksen aikana valmiina. Kuolleen herääminen eloon on taas yksi suurimmista ihmeistä.

"Kaikki, mitä pyhät kirjoitukset sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi." (Room. 15:4)

Mitä tämä tarkoittaa?
Vaikka joissakin Raamatun kirjoissa on ilmaistu enemmän tai tärkeämpiä asioita kuin toisissa, on kuitenkin koko Raamattu tarkoitettu meille, jotta voisimme siitä oppia asioita Jumalasta ja hänen teoistaan historiassa ja nykyään. Raamattu opettaa meitä myös tuntemaan Jumalan tahdon. Raamatussa Jumala itse puhuu meille.

"Raamattu ei voi raueta tyhjiin." (Joh. 10:35)

Mitä tämä tarkoittaa?
Näillä sanoilla Jeesus osoitti fariseuksille, että Raamatun sana on paikkansa pitävä ja voimassa kaikkina aikoina. Koska Raamatun alkuperä on Jumalassa, se ei voi raueta tyhjiin.

"Lakkaamatta me kiitämme Jumalaa siitäkin, että kun julistimme teille Jumalan sanaa, te ette ottaneet sitä vastaan ihmisten sanana vaan sinä mitä se todella on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä uskovissa." (1. Tess. 2:13)

Mitä tämä tarkoittaa?
Paavali ylistää Jumalaa Pyhän Hengen täyttämänä siitä, että Tessalonikin seurakunta ei pitänyt Paavalin julistamaa sanaa ihmisten sanoina ja mielipiteinä, vaan Jumalan pyhänä ilmoituksena ihmisille.

"Jokainen Jumalan sana on taattu - hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat - älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ettei hän vaatisi sinua tilille" (Sananl. 30:5-6)

Mitä tämä tarkoittaa?
Kaikki Jumalan sanat ovat varmoja ja luotettavia. Meidän on pysyttävä siinä, mitä Jumala on meille Raamatussa ilmoittanut. Jos lisäämme Raamatun sanoihin omiamme tai otamme niistä jotain pois, joudumme vastaamaan siitä Jumalalle.

 

Raamatun kirjoittajat puhuvat auktoriteetistaan

"Herran henki puhuu minun kauttani, hänen sanansa on minun kielelläni." (2. Sam. 23:2)

Mitä tämä tarkoittaa?
Kuningas Daavid sanoo, että Jumala antaa hänelle ilmoituksensa, ja että sen mukaan Daavid myös puhuu (ja kirjoittaa).

"Käytämme Hengen emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja" (1. Kor. 2:13)

Mitä tämä tarkoittaa?
Apostolien opetus ei ole heidän omien oppiensa ja mielipiteidensä julistamista, vaan se on peräisin Jumalan Pyhän Hengen ilmoituksesta. Apostolien kirjeissään käyttämät sanat eivät olleet heidän omiaan. Pyhä Henki oli antanut ne heille. Raamatun jokainen sana on Jumalalta saatu Pyhän Hengen inspiraation kautta.

"Pitäkää sitä pelastuksenanne, että Herra on kärsivällinen. Näinhän myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaisesti teille kirjoittanut. Samaa hän sanoo kaikissa kirjeissään, joissa puhuu näistä asioista. Niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, mitä tietämättömät ja haihattelevat ihmiset omaksi kadotuksekseen vääristelevät niin kuin kaikkia muitakin pyhiä kirjoituksia. Kun siis te, rakkaat ystävät, olette ennalta selvillä tästä kaikesta, niin olkaa varuillanne. Älkää antako jumalattomien johtaa itseänne harhaan, niin että putoatte omalta varmalta pohjaltanne." (2. Piet. 3:15-17)

Mitä tämä tarkoittaa?
Jumala on antanut Paavalille viisauden kirjoittaa hänen tahtonsa mukaan. Pietari myös todistaa, että Paavalin kirjeet ovat pyhiä kirjoituksia, joiden vääristelemisestä seuraa kadotustuomio. On vaikea kuvitella suurempaa rikosta kuin se, että Raamatun sanaa vääristellään, tai että se peräti hylätään. Koko uskomme perusta on Raamatussa, Jumalan ilmoituksessa. Jos sitä vääristellään, on myös Jeesus, usko ja pelastus vääristetty. Mutta koska jo edeltäkäsin tiedämme tämän, meidän tulee olla varuillaan, jotta emme uskoisi niitä, jotka pyrkivät selittelemään Raamatun opetuksia kulttuurisidonnaisiksi. Emme saa antaa jumalattomien ja valheuskovien johtaa itseämme harhaan tässä asiassa.

"Kun taas tulen, en ole teitä säästävä, koska te etsitte todistetta siitä, että minussa puhuu Kristus" (2. Kor. 13:2-3)

Mitä tämä tarkoittaa?
Korinttilaiset epäilivät Paavalin asemaa Jumalan ilmoituksen välittäjänä ja apostolina. He eivät tahtoneet tunnustaa, että Paavalin kirjeiden sanat ovat Jumalan sanoja. He pitivät niitä vain yhden ihmisen mielipiteinä. Niinpä Paavali varoitti ankarasti, että hän ei tule säästämään Korinttilaisia, kun hän heidän luokseen saapuu, koska nämä eivät uskoneet, että Jeesus puhuu Paavalin suulla vaan olivat lähteneet skeptisesti vaatimaan todisteita siitä.

"Me emme ainakaan ole sellaisia kuin ne monet, jotka kaupittelevat Jumalan sanaa. Me julistamme sitä Jumalan edessä ja Kristusta palvellen, väärentämättömänä ja sellaisena kuin se tulee Jumalalta." (2. Kor. 2:17)

Mitä tämä tarkoittaa?
Valheapostolit olivat lähteneet kaupittelemaan omia sanojaan Jumalan sanoina, mutta Paavali korosti, että hän ja Timoteus eivät julista omiaan vaan vain sitä, minkä he saivat Jumalalta.

"En tarkoita, että kykenisimme ajattelemaan mitään omin päin, mitään mikä olisi peräisin meistä itsestämme. Meidän kykymme on saatu Jumalalta" (2. Kor. 3:5)

Mitä tämä tarkoittaa?
Paavali korostaa, että he apostolit, jotka vastaanottivat Jumalan ilmoituksen, eivät olisi itse voineet tuottaa kirjeiden sanomaa oman ajattelunsa kautta. Heillä ei olisi ollut siihen kykyä. Kyky ottaa vastaan Raamatun sana, Jumalan erehtymätön ilmoitus, on saatu Jumalalta itseltään.

"Minä Paavali, apostoli, joka en ole saanut virkaani ihmisiltä enkä kenenkään ihmisen välityksellä vaan jonka ovat apostoliksi asettaneet Jeesus Kristus ja Isä Jumala" (Gal. 1:1)

Mitä tämä tarkoittaa?
Paavali ei saanut virkaansa ja sen ehdotonta auktoriteettia ihmisiltä eikä ihmisten kautta vaan suoraan Jumalalta!

 

Raamatun sanan mukaan elämisestä

"Miten nuorukainen pysyy oikealla tiellä? Siten, että noudattaa sinun sanaasi." (Ps. 119:9)

Mitä tämä tarkoittaa?
Jos haluamme pysyä oikealla tiellä ja elää hyvää onnellista elämää, antaa Jumalan sanan mukaan eläminen siihen parhaat matkaeväät.

"Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni." (Joh. 14:21)

Mitä tämä tarkoittaa?
Koska rakastamme Jumalaa, haluamme elää hänen tahtonsa mukaan. Kuinka voimme sanoa rakastavamme Jumalaa, jos emme elä hänen tahtonsa mukaisesti?

"Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani - mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan Isän, joka on minut lähettänyt." (Joh. 14:23-24)

Mitä tämä tarkoittaa?
Ihmisen jumalasuhteen kannalta on tärkeää noudattaa Raamatun sanaa. Se, joka ei noudata Raamatun sanaa, ei rakasta Jumalaa. Ja joka ei rakasta Jumalaa on erossa Jumalasta. Jos noudatamme Raamatun sanaa, pysymme lähellä Jumalaa ja siten saamme kokea, mitä on Jumalan rakkaus meitä kohtaan. Kun taas olemme saaneet kokea Jumalan rakkautta, voimme silloin rakastaa aidosti Jumalaa ja lähimmäisiämme. Tässä kohdassa ilmaistaan myös Isän ja Pojan olevan yhtä, sillä onhan heidän sanansakin yhtä (vrt. Jumalan kolmiyhteys).

"Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä." (Room. 12:2)

Mitä tämä tarkoittaa?
Lähestyessämme lopun aikoja maailma ja yhteiskunnan yleinen mielipide menevät koko ajan kauemmaksi Jumalan tahdon eli Raamatun sanan mukaisesta elämästä. Siksi Roomalaiskirjeessä meitä kehotetaan olemaan mukautumatta tämän maailman tapoihin, jos ne ovat ristiriidassa Raamatun opetusten kanssa. Jos emme mukaudu tämän maailman menoon, vaan noudatamme Raamatun ohjeita, seuraa siitä monia hyviä asioita: saamme uudistua Jumalan Hengen virvoittavasta vaikutuksesta ja opimme tietämään, mikä on Jumalan tahto elämämme asioissa.

"Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani." (Joh. 8:31)

Mitä tämä tarkoittaa?
Jeesuksen opetuslapsia ovat ne, jotka ovat uskollisia Raamatun sanalle, muut eivät sitä ole.

"Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan." (Joh. 15:10)

Mitä tämä tarkoittaa?
Tässä on ohje jumalasuhteen hoitamiseen. Saamme olla lähellä Jeesusta ja pysyä hänen rakkaudessaan kun pidämme kiinni hänen sanansa käskyistä. Käskyt ovat meidän parhaaksemme, eivät suinkaan meidän turmioksemme!

"Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo tuntevansa hänet mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä." (1. Joh. 2:3-5)

Mitä tämä tarkoittaa?
Raamatun mukaan eläminen antaa ihmiselle tietoisuuden siitä, että hän on Jumalan oma ja tuntee Jumalan. Jumalan rakkaus saa meissä myös aikaan halun elää Raamatun mukaista elämää. Jumala, joka on meidät luonut, tietää varmasti parhaiten, mikä on meille parasta. Laki onkin paitsi Jumalan pyhyyden ilmentymä, myös Jumalan rakkauden osoitus! Jumalan laki, johon mm. rakkauden kaksoiskäsky kuuluu, on mitä elämää suojelevin. Tuntuukin siltä, että Jumala sanoisi meille laissa: "Rakas lapseni, en tahdo sinulle pahaa. Älä siis tee sitä, mikä on väärin." Me syntiset, perisynnin turmelemat vajavaiset ihmiset emme omalla vajavaisella ymmärryksellämme tajua, mikä meille on hyväksi. Me emme tiedä, mitä on rakkaus, sillä syntisinä emme osaa oikein rakastaa. Siksi, meidän on kysyttävä sitä Jumalalta, joka on täydellinen rakkaus, ja Jumala on ilmoittanut sen meille Raamatussa: "Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni." (Joh. 14:15) Jos joku rakastaa, hän pitää Jumalan säädöksistä kiinni. Mutta jos joku sanoo rakastavansa eikä pidä kiinni Raamatun sanasta, hän valehtelee! Tämän Raamattu osoittaa selkeästi.

"Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei Isästä. Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti." (1. Joh. 2:15-17)

Mitä tämä tarkoittaa?
Maailma ympärillämme menee koko ajan kierompaan ja pahempaan suuntaan. Syntielämä ja vääryys lisääntyvät -- jopa siinä määrin, että pahuus verhotaan usein rakkauden ja suvaitsevaisuuden kaapuun. Kristitty ei saa kuitenkaan antaa pettää itseään, sillä vain Raamatun sanan mukainen rakkaus on todellista rakkautta! Kaikki muu, mitä rakkaudeksi kutsutaan, ei sitä ole ja saattaa hyvinkin olla jopa pahuuden verho. Suvaitsevaisuus taas ei ole koskaan itsessään arvokasta. On suvaittava hyviä ja oikeita asioita ja oltava suvaitsematta pahoja ja vääriä asioita. Sen, mikä on hyvää ja pahaa, oikeaa ja väärää, määrittelee yksin Raamattu! Ihmisten fiilikset tulevat ja menevät, mutta Raamatun sana pysyy.

"Joka pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä." (1. Joh. 3:24)

Mitä tämä tarkoittaa?
Jumalan käskyjen mukaan eläminen on tärkeää, sillä silloin pysymme Jumalassa ja hänen rakkaudessaan. Jos emme elä Jumalan käskyjen mukaan joudumme kauemmaksi Jumalasta.

"Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, niinkuin hän vaelsi." (1. Joh. 2:6)

Mitä tämä tarkoittaa?
Jos joku sanoo olevansa uskossa, häntä velvoittaa Jeesuksen esimerkki. Meidän, jotka uskomme, on Jeesuksen tavoin pyrittävä nuhteettomaan elämään ja hyveisiin.

"Sinä olet tarkoin seurannut sanaani ja kestänyt, ja siksi minä puolestani tarkoin varjelen sinua ja pelastan sinut siitä koetuksen hetkestä, joka kohtaa koko maailman ja panee koetteelle maan asukkaat. Minä tulen pian. Pidä kiinni siitä mitä sinulla on, ettei kukaan vie voitonseppelettäsi." (Ilm. 3:10-11)

Mitä tämä tarkoittaa?
Filadelfian seurakunnan vanhin seurasi tarkoin Raamatun sanaa ja siksi kesti häntä kohdanneet koettelemukset. Jeesus sanoo vanhimmalle, että koska tämä tarkoin noudatti Raamatun sanan ohjeita, Jeesus pelastaa hänet viimeisellä tuomiolla. Vanhinta kehotetaan myös vastaisuudessa pitämään kiinni Raamatun sanasta, joka hänellä on, ettei kukaan riistäisi häneltä osuutta iankaikkiseen elämään.

 

Jumalan sanaa vastaan rikkomisesta

"Käärme ... sanoi naiselle: "Onko Jumala todella sanonut..." (1. Moos. 3:1)

Mitä tämä tarkoittaa?
Jumalan sanaa vastaan rikkominen on alunperin lähtöisin Saatanasta. Samoin kuin Saatana yritti maailman alussa saada ihmiset kyseenalaistamaan Jumalan sanan, yrittää hän myös tänään saada ihmiset kyseenalaistamaan Raamatun todenperäisyyden, auktoriteetin ja luotettavuuden. Saatana tekee siis tänään samaa työtä kuin on tehnyt alusta alkaen.

Saatana on siis alusta alkaen yrittänyt eksyttää ihmisiä. Niitä, jotka Saatanan eksytyksiä ovat uskoneet, Jumala nuhtelee monin sanoin Raamatussa. Nämä nuhteet kohdistuvat myös niihin uskoviin, jotka ovat rakastuneet syntiin. Seuraavassa on muutamia poimintoja aiheesta:

"Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista." (1. Joh. 3:4)

"Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä Paholaisen lapsia: se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta" (1. Joh. 3:10)

"Sinä pidät kurissa röyhkeät, nuo kirotut, jotka kääntävät selkänsä sinun käskyillesi." (Ps. 119:21)

"He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he kieltävät hänet." (Tiit. 1:16)

"Varokaa torjumasta häntä, joka puhuu! Kun isät Siinailla torjuivat hänet, joka ilmoitti tahtonsa maan päällä, he eivät päässeet rangaistuksetta. Vielä huonommin käy meidän, jos käännämme selkämme hänelle, jonka sanat tulevat taivaasta." (Hepr. 12:25)

"Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme - vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli - hän olkoon kirottu." (Gal. 1:8)

"Jokainen, joka kuulee nämä sanani mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka, ja sen sortuminen oli suuri." (Matt. 7:26-27)

Mutta "jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle." (Matt. 7:24-25)

"Jeesuksen näin puhuessa eräs nainen väkijoukosta sanoi kuuluvalla äänellä: "Autuas se kohtu, joka on sinua kantanut. Autuaat ne rinnat, joita sinä olet imenyt." Siihen Jeesus sanoi: "Niin, autuaita ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä." (Luuk. 11:27-28)

Kommentit (2)

Vierailija

Jeesus on parasta mitä minulle on tapahtunut, tapahtuu sekä tulee tapahtumaan. Hän on alku ja loppu sekä kaikki siltä väliltä. Kiitos Jeesus, rakas Vapahtajani kaikesta!

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Uusimmat

Suosituimmat

Uusimmat

Suosituimmat