Kirjoitukset avainsanalla Tommi Sarlin

Väkivalta kohtaa eniten nuoria miehiä, mutta he hakeavat vähiten keskusteluapua. Joshua Earle/Unsplash

Miesten osuus väkivallan uhreista on sitä korkeampi, mitä vakavammasta väkivallasta on kyse. Viime vuonna lievien pahoinpitelyjen uhreista 52 prosenttia oli miehiä, törkeiden pahoinpitelyjen kokeneista 76 prosenttia ja henkirikosten yritysten kohteeksi joutuneista 82 prosenttia oli miehiä. Epäillyistä noin 80 prosenttia oli miehiä.

Myös miesten osuus rikoksista epäillyistä on sitä suurempi, mitä vakavammasta väkivallasta on kyse. Lievissä pahoinpitelyissä miestä epäiltiin 76 prosentissa ja törkeissä pahoinpitelyissä 83 prosentissa tapauksista.

Olen kohdannut työssäni väkivaltaa kokeneita miehiä vuodesta 2016 ja yhteensä asiakkaita on ollut toiminnassa reilut pari sataa. Asiakkaiksi ovat tulleet parisuhteessa fyysisen, henkisen ja seksuaalisen väkivallan uhriksi joutuneet miehet, jolloin väkivallan tekijä on ollut joko nykyinen tai entinen puoliso.

Nuoret miehet kokevat eniten

Tilastojen mukaan erityisesti nuoret miehet kokevat enemmän tuntemattoman miehen tekemää fyysistä väkivaltaa tai uhkailua kuin parisuhdekumppanin fyysistä väkivaltaa tai sillä uhkailua. Kuitenkaan nämä miehet eivät vielä ole juuri hyödyntäneet palveluamme. Ylipäätään nuoria miehiä on vaikea tavoittaa esimerkiksi vastaamaan väkivaltakokemuksistaan erilaisissa uhritutkimuksissa.

Keskusteluapua on tarjolla

­Apua olisi kuitenkin tarjolla myös näille miehille. Miessakkien Väkivaltaa Kokeneet Miehet tarjoaa keskusteluapua, neuvontaa ja ohjattua vertaisryhmätoimintaa väkivaltaa kadulla tai kotona kokeneille miehille. Toiminnassa tarjotaan myös verkkovälitteistä apua. Apu on luottamuksellista ja maksutonta. Lisäksi kerätään tietoa miesten kokemasta väkivallasta. Palvelun rahoittaa STEA.

Miessakit ry on jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan pitänyt huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Tommi Sarlin
kirjoittaja työskentee väkivaltaa kokeneiden miesten parissa Miessakeissa

Kommentit (0)

Kommentit julkaistaan hyväksynnän jälkeen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Nuoret miehet kokevat eniten väkivaltaa julkisilla paikoilla. (Alex Wong/Unsplash)

Miehet ovat naisia useammin vakavan väkivallan kuten törkeän pahoinpitelyn, henkirikoksen yrityksen tai henkirikoksen uhreja. Miehet myös käyttävät väkivaltaa naisia useammin. Onneksi henkirikollisuuden määrä on ollut Suomessa toisen maailmansodan jälkeen laskussa, mikä selittyy ennen muuta miesten tekemän vakavan väkivallan vähenemisellä.

Nuoret miehet kokevat eniten väkivaltaa

Suomalaismiehistä yli puolet on kokenut väkivaltaa tai uhkailua 15 vuotta täytettyään. He ovat joutuneet tavallisesti julkisella paikalla ja ennestään tuntemattoman tekijän fyysisesti kaltoinkohtelemaksi. Erityisesti nuoret miehet ovat tekemisissä väkivallan kanssa niin kokijoina kuin tekijöinäkin. Tilannetta helpottaa se, että riski katuväkivallan uhriksi joutumisesta on pienentynyt viime vuosina. Kuitenkin pelko kaltoinkohdelluksi joutumisesta on samanaikaisesti kasvanut.

Tärkeää olisi saada väkivallan nahoissaan tuntevat miehet puhumaan omista kokemuksistaan. Omassa työssäni  väkivaltatyöntekijänä olen kohdannut kymmeniä väkivallan kohteeksi joutuneita miehiä. Asiakkaiksi ovat tulleet pääasiassa parisuhteessa fyysisen ja henkisen väkivallan uhriksi joutuneet miehet, jolloin väkivaltaa on käyttänyt joko nykyinen tai entinen elämänkumppani. Miehen kokemusta on käsitelty yksilökäynneillä ja kymmenen kerran ohjatuissa vertaisryhmissä.

Kuitenkaan suurimman väkivaltaryhmän kokijat eli katuväkivallan uhrit eivät ole vielä juurikaan hyödyntäneet palvelua. He jättävät usein myös raportoimatta kokemastaan väkivallasta poliisille, koska esimerkiksi vähättelevät tapahtunutta.

Mies vaikenee kokemuksestaan

Miksi mies ei hae apua katuväkivallan kokemuksen käsittelyyn? Onko pahoinpitelyn kohteeksi joutuminen niin häpeällinen kokemus, ettei siitä halua puhua? Vai onko niin, että ehkä satunnainen katuväkivallan kohteeksi joutuminen on helpompi sietää kuin elämänkumppanin taholta tuleva fyysinen, henkinen tai seksuaalinen väkivalta? Johtuneeko yksin pärjäämistä korostavasta ihanteesta, mutta miehet hakevat itselleen varsin nihkeästi keskusteluapua.

Oireiden pitkittyessä ne usein pahenevat

Väkivallan kokeminen on usein traumaattinen kokemus, josta selviytymisessä keskusteluapu voisi helpottaa oloa. Jo muutama keskustelu voi auttaa miestä jäsentämään tilannettaan aikaisempaa selkeämmin niin, että hän pystyy tekemään omaa hyvinvointiaan tukevia ratkaisuja väkivallasta huolimatta. Apua kannattaa hakea mieluummin liian aikaisin kuin myöhään, sillä oireiden pitkittyessä ne voivat myös vaikeutua.

Tommi Sarlin
kirjoittaja tekee työskentee väkivaltaa kokeneiden miesten parissa Miessakeissa

Apua ja tukea:

Kommentit (0)

Kommentit julkaistaan hyväksynnän jälkeen.

Parisuhteessa koettu väkivalta voi ajaa miehen henkiseen umpikujaan varsinkin, jos yhteisiä lapsia käytetään väkivallan välineenä. Lily Banse/Unsplash

Parisuhteessaan väkivaltaa kokenut mies tulee vastaanotolleni Miessakkeihin Väkivalta Kokeneet Miehet -toimintaan. Vastaanotolle ovat hakeutuneet erityisesti parisuhteessa väkivaltaa kokeneet miehet, ja niin on myös nyt. Vaimo on haukkunut ja mollannut miestään rankasti jo avioliiton aikana. Mies on yrittänyt kestää tilannetta myötäilemällä ja lopulta alistuen, mutta on lopulta hakenut avioeron. Eron jälkeen suhde on tulehtunut entisestään. Exä on tehnyt miehestä perättömiä lastensuojeluilmoituksia ja vaikeuttanut isän ja lapsen tapaamisia.

Miksi exä haluaa haavoittaa?

Miehen päässä takoo kysymys: miksi exä tekee näin. Mies pelkää, että jos hän puolustaa omaa oikeuttaan tavata lasta, exä tekee tapaamiset entistä vaikeammiksi. Miehen pahin pelko on, ettei hän kohta näe lastaan enää lainkaan. Mies ajattelee, että nainen tulee joka tapauksessa saamaan tahtonsa läpi kääntämällä lapsen ajatukset isäänsä vastaan. Usko siihen, että viranomaiset näkisivät asiassa myös miehen näkökulman, on monella olematonta.

Suunnilleen näin parisuhteessa väkivaltaa kokeneiden miesten kertomukset usein menevät. Miehet hakevat keskusteluapua kovin myöhään, yleensä vasta siinä vaiheessa, kun tilanne on ajautunut kestämättömäksi.

Lapsi on suuressa vaarassa

Työntekijänä nämä miesten kertomukset herättävät minussa monia ajatuksia ja tunteita. Ajattelen, että parisuhdeväkivallan molemmat osapuolet tarvitsisivat kipeästi keskusteluapua. Suurimmassa vaarassa kuitenkin on lapsi, josta on tullut parisuhteessa kiistakapula ja lyömäase. Jollei lastensuojelu ole jo mukana hajonneen perheen elämässä, lastensuojeluilmoituksen tekemistä joudutaan usein harkitsemaan.

Usein lastensuojelu on jo tietoinen tilanteesta ja olosuhteita on kartoitettu. Usein tämä väliintulo ei kuitenkaan tuota välitöntä parannusta tilanteeseen: tilannetta seurataan. Joskus minusta tuntuu, että hitusen liian kauan.

Suru ja aggressio auttavat eteenpäin

Työntekijänä jaan asiakkaani tunteita, jotka vaihtelevat avuttomuudesta ja toivottomuudesta aina syyllisyyteen ja pelkoon asti. Tämä on usein välttämätön välivaihe siinä, että mies löytää oman surunsa mutta myös suojaavan aggression, jolla hän pystyy puolustamaan aikaisempaa paremmin omia rajojaan.

Tärkeintä on, että miehen ajatukset ja tuntemukset tulevat kuulluksi. Moni mies on tyytyväinen jo pelkästään siihen, että joku haluaa kuunnella ja uskoo, mitä hän sanoo. Liian usein tulee vaikutelma, että miehen kertomaa ei ole otettu todesta vaan se on tullut sivuutetuksi.

Kuulluksi tulemisen kokemuksesta ja omien tunteiden tunnistamisesta alkaa miehen vähittäinen voimaantuminen. Mies alkaa kokea, ettei olekaan täydellisessä umpikujassa. Vaikeassa tilanteessa hän alkaa löytää uusia selviytymiskeinoja, joita hän voi hyödyntää ehkä myös muissa elämän kriisitilanteissa.

Tommi Sarlin
Kirjoittaja tekee kriisityötä miesten parissa.

Kommentit (0)

Kommentit julkaistaan hyväksynnän jälkeen.

Vaikeiden tunteiden keskella omia tuntemusten pukeminen sanoiksi auttaa eteenpäin. Bryson Hammer / Unsplash

Olen kohdannut viimeisen reilun parin vuoden aikana valtaosin parisuhteessa fyysisen ja henkisen väkivallan kohteeksi joutuneita miehet. Miehet ovat kertoneet hyötyneensä monin tavoin väkivaltakokemuksen käsittelystä. Miehet ovat kokevat tärkeäksi sen, että he tulevat kuulluksi ehkä ensimmäistä kertaa. Samalla väkivaltaan liittyvä häpeä on helpottanut, ja työskentelyn kautta asiakkaat ovat kokeneet olevansa taas enemmän oman tilanteensa ohjaksissa

Eräs mies kuvasi autetuksi tulemisen kokemustaan näin: "Sain paljon apua ja tärkeää oli varsinkin se, että kokemuksiani kuunneltiin ja ne otettiin tosissaan. Tunteitani ymmärrettiin ja minulle kerrottiin, että ne ovat täysin hyväksyttäviä. Itse mietin aikaisemmin, että saiko sellaisia tunteita tuntea. Opin myös rauhoittumisharjoitteita vaikeisiin tilanteisiin."

Monet miehet ovat hyötyneet avusta

­Asiakastyön ohelle olemme kehittäneet työskentelymallia väkivaltaa kokeneiden miesten auttamiseksi yksilötyöskentelyssä ja ohjatussa vertaisryhmässä. Malleissa korostetaan miesten oman toimijuuden tärkeyttä. Projekti, jossa tätä työtä on tehty, on Miessakkien Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hanke (2016–2018).

Palvelussa tarjotaan keskusteluapua, neuvontaa ja ohjattua vertaisryhmätoimintaa väkivaltaa kadulla tai kotona kokeneille miehille. Apu on luottamuksellista ja maksutonta. Lisäksi hankkeessa kerätään tietoa miesten kokemasta väkivallasta.

Miehet ovat löytäneet palvelun, sillä reilussa parissa vuodessa olemme kohdanneet vähintään yli 200 eri miestä näissä merkeissä. Miessakit onkin hakemassa palvelulle STEA:lta toiminta-avustusta vuoden 2019 alusta.

Rohkeus kasvaa kuulemisesta

Mitä tämä kaikki meille voisi opettaa huolimatta siitä, onko ongelma juuri väkivalta tai jokin muu asia? Ainakin sen, että vaikeista asioista puhuminen ja kuulluksi tuleminen ovat jo sinänsä parantavia asioita, vaikka itse olosuhteissa ei tapahtuisi ratkaisevia muutosta.

Asioiden tarkastelu rauhassa auttaa löytämään oman sisäisen voiman tehdä päätöksiä, jotka auttavat ulos umpikujalta vaikuttavasti tilanteesta. Vaihtoehtoja on aina olemassa. Turvallisessa ja luottamuksellisessa keskustelussa kasvaa rohkeus, jolla väkivallan kahleet uskaltaa katkaista.

Tommi Sarlin

Kommentit (0)

Kommentit julkaistaan hyväksynnän jälkeen.

Seuraa 

Rakkauden roihu -parisuhdeblogissa rakkaus roihuaa monista eri näkökulmista. Kiinnostava joukko kirjoittajia tuo esille omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan parisuhteesta ja sen kaipuusta. Osa kirjoittajista tekee työkseen perheneuvontaa, pariterapiaa tai parisuhdekursseja. Blogi on osa Suomen ev.lut.kirkon parisuhdetyötä.

Blogia kirjoittavat:
Paula Enckell
Elina Holappa
Satu Huttunen
Jaakko Kaartinen
Mio Kivelä
Miia Moisio
Päivi Nurmi
Ulla Oinonen
Hanna Ranssi-Matikainen
Annele Rantavuori
Sini Saavalainen
Tommi Sarlin
Minna Tuominen
Liisa Valila

Teemat

Blogiarkisto

2019
Marraskuu
Syyskuu
2018
2017
2016

Kategoriat