Perhevapaat
Perhevapaat
 
Jälleen kerran Suomen kansalaisia uhkaillaan perhevapaauudistuksilla, muuttamalla nykyinen malli sellaiseksi, että äitien työurat eivät katkeaisi useaksi vuodeksi ja naisen asema näin ollen vahvistuisi työmarkkinoilla. Meille kerrotaan, että päämääränä on luoda aito valinnanvapaus. Koska 93% kotihoidontuella "lorvivista" vanhemmista ovat naisia, niin hallitus katsoo että heidät on ajettu tai pakotettu tilanteeseen, jossa he joutuvat jäämään kotiin hoivaamaan lapsia. Tämä kotihoidontuella lorviminen vaikuttaa naisten työuriin, asemaan työmarkkinoilla sekä eläkekertymiin. Hallituksen tavoitteena on luoda joustavia työmalleja, jolloin perhe-elämän ja työn yhdistäminen helpottuu ja naisten palaaminen työmarkkinoille aikaistuisi. Toisin sanoen hallituksessa pohditaan, kuinka naiset voidaan pakottaa töihin.
 

Nyt hallitus lupaa uudistuksen tulevan voimaan 2019. Linjausta saati yksityiskohtia ei ole avattu, mutta keskustalle tärkeä kotihoidontuki tuskin romuttuu täysin reformissa. (Iltalehti 1.9.2017)  

 
En tiedä eikö hallitus ymmärrä, ettei naisia ole pakotettu jäämään kotiin hoitamaan lapsia vaan he ihan oikeasti haluavat hoitaa itse lapsensa, eikä laittaa päiväkotiin. Ainakin useimmat tuntemani äidit kokevat, että heidät pakotetaan töihin vanhempainvapaan päätyttyä, koska rahaa ei ole. Ei sillä koithoidontuella lainoja lyhennellä tai vuokraa makseta, ei se ole syy siihen miksei naiset lähde töihin vaan lapsen etu ja halu olla lasten kanssa kotona. Toki on äitejä, jotka eivät malta odottaa töihin pääsyä ja tekevät töitä myös vanhempainvapaalla. Kaikille "pelkkä" kotiäitiys ei riitä, mikä on erittäin ymmärrettävää, ihmiset ovat luonteeltaan ja tarpeiltaan erilaisia.
 
Kun perheissä mietitään kumpi vanhemmista jää kotiin hoitamaan lapsia, niin ratkaisevan tekijänä on yleensä raha sekä halu. Se kummalla on pienempi palkka, on helpompi irtaantua töistä, niin ettei perheen taloudellinen tilanne täysin romutu. Kotiin jäämiseen vaaditaan myös halu, ei ole lapsen edunmukaista, että vanhempi jää tätä hoitamaan pakotettuna. Vaihtoehtona on, että kumpikin vanhemmista menee töihin ja lapsi päivähoitoon.
 
Itsellä särähti korvaan tämä hallituksen käyttämä termi "todellinen valinnanvapaus". Olen yrittänyt pohtia mitä tällä todellisella valinnanvapaudella tarkoitetaan. Eikö meillä ole jo nyt valinnanvapaus lastenhoidon suhteen? Ihan yhtälailla se isäkin saisi jäädä kotiin hoitamaan lapsia, jos näin haluaa. Käsittääkseni aina on vanhemmat saaneet keskenään sopia, kuinka haluavat vanhempain- ja perhevapaan jaettavan tai haluavatko he näitä vapaita käyttää lainkaan. Ainoastaan n. 4kk jakso raskauden lopussa ja heti synnytyksen jälkeen on äidille korvamerkattu, jo ihan luonnollisen toipumisen vuoksi. Mutta muuten ovat vanhemmat saaneet keskenään sopia, kuinka vapaat jaetaan tai jaetaanko laisinkaan.
 
Kun tätä perhevapaauudistusta aletaan suunnittelemaan, niin onko perheiltä kysytty mitä he haluavat? Onko äideiltä kysytty, että kokevatko he pakotetuksi kotiin? Entä haluavatko isät jäädä kotiin? Tai onko varhaiskasvatuksen ammattilaisilta kysytty mikä olisi hyvä ikä siirtyä kotihoidosta päiväkotiin? Entä mikä on sen lapsen etu? Meneekö työurien kasvattaminen lasten edun edelle? Vai onko lasten edulla mitään merkitystä, kun puhutaan työurista ja talouspolitiikasta? Onko lapsen etu olla päiväkodissa 45-50h/vko, kun vanhemmat tekevät täyttä työviikkoa?
 

Kuinka perhevapaita tulisi uudistaa?

 
Jos minulta kysytään, miten toivoisin perhevapaita uudistettavan, niin toivoisin perheiden saavan itse valita kuinka kauan lapsia hoidetaan kotona. Tänä päivänä oikeus hoitovapaaseen päättyy lapsen täyttäessä kolme vuotta. Toivoisin, että tätä uudistettaisiin niin, että toisella vanhemmalla olisi vielä tämänkin jälkeen oikeus osittaiseen hoitovapaaseen, joka mahdollistaisi lyhennetyn työviikon. Tämän ei tarvitsisi tarkoittaa yhteiskunnalta maksettavaa hoitorahaa, vaan vanhempi palaisi osa-aikaisesti töihin omaan laskuunsa, kuitenkaan menettämättä omaa työtään. Tällainen tilanne työllistäisi toisen osa-aikaisen työntekijän, mikä lisää hallituksen ajamaa työllisyyttä. Tällainen uudistus mahdollistaisi lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisen ja olisi lapsen edunmukaista.
 
Jännityksellä odotan millainen uudistus on tulossa. Toivon, että hallitus ei unohda nyt lapsen etua näissä uudistuksissaan vaan pohtivat ratkaisun lasten kannalta oikeudenmukaiseksi. Pelkään kuitenkin tulevien uudistusten tarkoittavan, että lapset aloittavat päivähoidossa yhä nuorempina sekä päiväkotiryhmien kasvua. Tuleeko tämä kostautumaan meille tulevaisuudessa? Sitä ei varmasti voida sanoa, mutta pelkään pahoin tämän tarkoittavan mielenterveysongelmien kasvua tulevaisuudessa. No, tulevaisuus näyttää?
 
Mitä ajatuksia tulevat uudistukset herättävät? 
Miten perhevapaita tulisi kehittää?
 

Kommentit (0)