Pienissä tytöissä ja pojissa on pieniä mutta kiinnostavia eroja.

Pienissä tytöissä ja pojissa on pieniä mutta kiinnostavia eroja.

0–6 kk: vauva tuntee sukupuolet

Tyttö on tyttö ja poika on poika heti elämän ensi hetkistä lähtien, sillä vauvan sukupuoli määräytyy jo hedelmöitymishetkellä. Ulkoisesti sukupuolet eriytyvät toisistaan 6. tai 7. raskausviikolla, kun sukupuolielimet alkavat kehittyä.

Syntyessään poikavauvat ovat hieman pitempiä ja keskimäärin 200 grammaa painavampia kuin tyttövauvat. Poikavauvan aineenvaihdunta toimii vilkkaammin ja hänen lihaksensa kehittyvät nopeammin kuin tytöllä. Moni poika vaikuttaa jo syntymästä lähtien vilkkaammalta kuin tyttö. Poikavauva myös keskittää huomionsa etenkin liikkuviin kohteisiin, tyttö ihmiskasvoihin.

Pienet tytöt itkevät tavallisesti hieman enemmän kuin pojat. He ovat myös herkempiä kosketukselle. On tutkittu, että pieni vastasyntynyt tyttö reagoi poikaa vahvemmin heikkoon puhallukseen paljasta ihoa vasten.

Myös tyttövauvojen kuulo on herkempi heti ensi päivistä lähtien. Tarkka kuuloaisti auttaa erottelemaan hyvin erilaisia äänenpainoja ja -sävyjä. Herkkä kuuloaisti on vahva perusta kielen kehitykselle ja vuorovaikutustaidoille, jotka tytöillä kehittyvätkin yleensä nopeammin kuin pojilla.

Lapselle sukupuolten erot ovat selvillä jo varhain. Kolmikuinen erottaa miehen ja naisen kasvot toisistaan. Alle puolen vuoden ikäinen vauva erottaa miehet ja naiset myös äänen perusteella.

6-12 kk: älykkyydessä ei ole eroja

Tyttöjen ja poikien erilaiset hormonit ohjaavat kasvua ja kehitystä ja vaikuttavat myös aivojen rakenteeseen. Vaikka tyttöjen ja poikien aivot ovat hieman erilaiset, tutkimusten mukaan älykkyys ei riipu millään tavalla sukupuolesta.

Kaikki erot eivät johdu biologiasta, vaan myös vanhempien suhtautumisella on iso merkitys tytöksi ja pojaksi kasvamisessa. Tutkimukset osoittavat, että eri sukupuolet saavat vanhemmiltaan erilaista kohtelua. Tytölle puhutaan enemmän ja häntä katsotaan enemmän silmiin. Poikia puolestaan pidetään sylissä enemmän kuin tyttöjä. Tytöt saavat näin enemmän tukea kielellisessä kehityksessään, pojille kommunikoidaan kehon kielen välityksellä.

Puolen vuoden iässä vauva on löytänyt kätensä ja tietää, miten niitä käytetään. Tyttövauvat oppivat hienomotorisia taitoja tavallisesti hieman nopeammin kuin poikavauvat. He oppivat tarttumaan esineisiin vähän aiemmin ja käyttävät leluja taitavammin. Käden ja silmän yhteystyöhön liittyvät taidot tasoittuvat kuitenkin noin vuoden iässä.

Poikalapset rakastavat leluja, joita voi hakata ja ovat sitä innostuneempia, mitä kovempi ääni leluista lähtee. Poikavauvat ovat myös keskimäärin seikkailunhaluisempia ja uskaliaampia kuin tyttövauvat. Se voi johtua osittain siitä, että vanhemmat antavat poikien toimia rohkeammin.

1-3 v: oma sukupuoli kiinnostaa

Tytöt oppivat kävelemään keskimäärin vähän aikaisemmin kuin pojat. Myöhemmin pojat ottavat tytöt kiinni, ja taaperoiässä pojat ovat yleensä taitavampia esimerkiksi heittämään ja potkimaan palloa.

Joidenkin tutkimusten mukaan tytöt oppivat puhumaan poikia aikaisemmin ja käyttävät puhetta viestinnässään muutenkin enemmän. Toiset tutkijat sanovat, että tytöt ja pojat kehittyvät kielellisesti yhtä nopeasti, mutta pojilla todetaan enemmän äännevirheitä ja puhehäiriöitä. Tytöt käyttävät puheessaan enemmän tunteita kuvaavia sanoja, koska he ovat yleensä poikia kiinnostuneempia tunnetilojen vaihteluista.

Puolitoistavuotias osaa jo samastua omaan sukupuoleensa, tyttö äitiinsä, poika isäänsä. Ryhmässä lapsi hakeutuu yleensä omaa sukupuoltaan olevien seuraan. Kun tyttö pari vuotta täytettyään löytää leikin maailman, hän haluaa ohjailla leikkejään enemmän kuin poika.

Vaikka sukupuolten välillä on eroja, kaikki pojat eivät silti ole vähäpuheisia rämäpäitä eivätkä kaikki tytöt tunteellisia papupatoja. Sukupuolten välisissä eroissa on kyse keskimääräisyyksistä. Olennaista on, että lapsi kokee olevansa hyväksytty omana itsenään. Niin pienille tytöille kuin pojillekin on tärkeää, että he saavat olla ylpeitä omasta sukupuolestaan.

Vinkki: Hanki lapselle leluja, joista tiedät hänen pitävän, olivat ne kuinka ”tyttömäisiä” tai ”poikamaisia” tahansa.

Vauva 4/09

Lähteet: Soili Keskinen: Tyttöjen ja poikien kehityserot ja kasvatus kirjassa Neuvolakirja, toim. Olli Simell, Orion; Desmond Morris: Vauva, Tammi; Suuri vauvakirja, toim. Leeni Peltonen, WSOY; Richard C. Woolfson: Vireä vauva, WSOY