Mikäli hallituksen suunnitelmat varhaiskasvatuksen uudistamiseksi toteutuvat, joidenkin lasten hyvinvointi ja terve kehitys voivat vaarantua, kehityspsykologian dosentti Nina Sajaniemi Helsingin yliopistosta sanoo.

-Varhaiskasvatuksen pitäisi olla pitkäjännitteistä ja tavoitteellista, lapsen toimintaa, osallisuutta ja oppimista vahvistavaa toimintaa. Sille pitäisi taata hyvät puitteet ja koulutettu henkilökunta, Sajaniemi sanoo.

Hallitus suunnittelee nyt varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen kasvattamista, subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittamista, henkilökunnan koulutusvaatimusten väljentämistä ja esikoululaisten päivän jakamista kahteen erilliseen osaan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

- Uudistusten lasku maksetaan kalliisti myöhemmin, kun osalla lapsista syrjäytymisen riskiä kasvattavat oppimisvaikeudet, tunne-elämän häiriöt ja käytöshäiriöt lisääntyvät.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Sajaniemi kertoo, mitkä asiat varhaiskasvatuksen uudistuksessa ovat lapsen hyvinvoinnille suurin uhka.

1. Henkilökunnan kelpoisuusehtojen väljentäminen

- Hallitus ei näytä ymmärtävän, että varhaiskasvatus on opetusministeriön alaista tavoitteellista ja tulevaisuuteen tähtäävää yhteiskunnan tukipilaritoimintaa, jota pitäisi vahvistaa.

Koulutettu henkilökunta tunnistaa kaikkien lasten tarpeet, vahvistaa myönteisyyttä ja vaimentaa kielteisyyttä. Taitava henkilökunta ymmärtää vahvistaa lasten sosiaalisia aloitteita ja rohkaisee heitä tutkimaan ympäristöään yhdessä muiden kanssa.

2. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden kaventaminen

-Yhteiskunta jakautuu kahtia, kun subjektiivinen päivähoito-oikeus kaventuu. Jo peruskoulun idea oli taata kaikille yhtä hyvä koulutus. Nyt tätä yhtäläistä oikeutta halutaan kaventaa ja se aiotaan purkaa varhaiskasvatuksessa. Tässä ei ole järjen hiventäkään.

Varakkaat vanhemmat voivat aina laittaa lapsensa yksityiseen päiväkotiin, jossa heille on tarjolla laadukasta, maksullista toimintaa. Kaikilla perheillä ei ole tähän mahdollisuutta.

3. Päivähoidon suhdeluvut

- Ryhmäkokojen kasvattaminen on uudistuksessa jäävuoren huippu. Se kuitenkin viestii, että päättäjien mielestä päiväkodit ovat kuin parkkipaikkoja, jonne lapset laitetaan säilöön.

Lapsiryhmien koko voi uudistuksen myötä kasvaa villisti, kun puolipäivälapset ovat mukana ryhmissä.

Päivähoidossa pitäisikin unohtaa koko suhdelukupelleily ja päästä kiinteisiin ryhmäkokoihin. Pienten lasten pitäisi saada sitä, mitä he eniten tarvitsevat: turvallisen oppimisympäristön, jossa on pysyvyyttä, johdonmukaisuutta ja lasten tarpeille herkistynyttä toimintaa.

olisitko valmis antamaan lapsesi 35 lapsen ryhmään jossa aikuiset eivät ehdi edes vaippaa vaihtamaan lapselta saati syliä antamaan.ja tämä on jo nyt, entä kun ryhmäkokoja vielä lisää kasvatetaan ja työntekijät kouluttamattomattomia eivät huomaa jos lapsella ei ole kaikki hyvin.ylipäätänsä lapsi ei pääse kokemaan että on turvallisessa ympäristössä turvallisten aikuisten kanssa.

Huono kärjistys. Vanhemmat ovat lapsensa ensisijaisia kasvattajia, mutta opettajilla ja hoitajilla on alan koulutus. Ei ole ihan sama, kuka lapsia opettaa, hoitaa ja kasvattaa päivän aikana!

* Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.
 
Sisältö jatkuu mainoksen alla