Vauvan leikki on maailmaan tutustumista – ja kyllä, aikuistakin tarvitaan.

Asiantuntijana vanhempainpuhelimen päivystysohjaaja Laura Klemetti, Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Miksi lapsi leikkii?

Leikki ei ole vain ajan kuluttamista tai luovaa touhua, vaan tärkeä osa lapsen kehitystä. Leikkiessään lapsi voi turvallisesti ja helposti harjoitella arjen asioita ja sosiaalisia taitoja sekä käsitellä elämää, elää esimerkiksi uudelleen eri tapahtumia ja pulmatilanteita.

Leikki on lapselle myös väline oman identiteetin rakentamiseen: tällainen minä olen, näin minä toimin suhteessa toisiin ihmisiin ja maailmaan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Osaako jo vauva leikkiä?

Pienen vauvan leikki on omaan itseensä ja maailmaan tutustumista. Pieni vie varpaita, sormia ja esineitä suuhunsa, ihmettelee käsiään, kiinnittää katseensa vanhempiensa ja muiden ihmisten kasvoihin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Lapsen kanssa voi leikkiä luontevasti vaipanvaihdon, kylvetyksen, pukemisen ja muiden hoitotilanteiden yhteydessä: paijailla ja halailla, nostella ja hyppyytellä, laulella ja lorutella.

Varhaisella vuorovaikutuksella ja kiintymyssuhteella on iso merkitys lapsen leikin ja sosiaalisuuden kehitykselle. Varhainen vuorovaikutus on kaikkea lapsen ja vanhemman yhdessä tekemistä: kokemista, olemista, tunteiden jakamista, yhdessä elämisen opettelua. Lapsen ja vanhemman välinen kiintymyssuhde, tunneside, muotoutuu ja vahvistuu yhteisissä arjen touhuissa ja hetkissä.

Miksi vuorovaikutus on tärkeää?

Vanhemman on tärkeää olla herkkänä lapsensa tarpeille ja tunteille. Kun lapsen viestejä kuuntelee, niitä tulkitsee yleensä lapsen tarpeiden kannalta oikein ja oppii vastaamaan niihin johdonmukaisesti. Näin lapselle rakentuu mielikuva: olen hyvä, tarpeeni ovat tärkeitä, minusta on iloa vanhemmilleni, maailma on hyvä paikka.

Riittävä perusturva on kivijalka kaikelle lapsen kehitykselle, myös leikille. Kun lapsella on turvallinen olo, hän kykenee tutkimaan ja valloittamaan ympäristöään – leikkimään, luomaan ja oppimaan uutta.

Miten aikuinen voi leikkiä vauvan kanssa?

Aikuisen kannattaa vastata vauvan ilmeisiin, eleisiin ja seurusteluyrityksiin. Hymyile, kun vauva hymyilee. Naura, kun hän nauraa.

Ota vastaan vauvan antama lelu ja anna vuorostasi hänelle lelu. Lähde mukaan leikkiin, kun hän yrittää kiinnittää huomiosi. Hellittele ja kutittele, pomputtele polvella, laula, keksi kurkistus- ja taputusleikkejä.

Jos vauvalla on isosisaruksia, ota heidätkin mukaan hoitoon ja yhdessäoloon. Anna vauvan välillä leikkiä myös itsekseen.

Miten leikki muuttuu taaperovaiheessa?

Vauvaiän jälkeen lapsi alkaa kiinnostua entistä enemmän vanhempiensa ja muiden lasten touhuista. Ihmiset kiehtovat häntä, heitä on hauska katsella ja imitoida.

Leikki muiden lasten kanssa on kuitenkin vielä rinnakkaisleikkiä, omaa puuhastelua lähellä toisia. Taapero on vielä itsekeskeinen, ei ymmärrä syy-seuraussuhteita eikä pysty noudattamaan pelisääntöjä.

Lapsi kuvittelee, että voi napata lelun toisen kädestä lupaa pyytämättä, mutta purskahtaa itkuun, jos joku tekee hänelle samoin. Hän tarvitsee vanhempaa tukemaan, lohduttamaan ja opastamaan siihen, miten toisten kanssa toimitaan.

Vaikka sopuisa leikki muiden kanssa on vielä haasteellista, se on tärkeää sosiaalisten taitojen harjoittelua ja empatian herättelyä.

Vauva 6/2013

Sisältö jatkuu mainoksen alla