Lapsiperheen suurin yksittäinen menoerä on asuminen. Tähän suomalaiset toivovat helpotusta muun muassa asumistuen korottamisella. Kuva: iStockphoto
Lapsiperheen suurin yksittäinen menoerä on asuminen. Tähän suomalaiset toivovat helpotusta muun muassa asumistuen korottamisella. Kuva: iStockphoto

Tänään julkistetussa perhebarometrissa kysyttiin suomalaisten mielipiteitä muun muassa perhevapaiden jakamiseen. 

Miten lapsiperheiden asemaa voisi parantaa tulevaisuudessa? Tähän kysymykseen etsii vastausta tänään julkaistu perhebarometri, jossa kartoitettiin suomalaisten mielipiteitä erilaisista perhepoliittisista ratkaisuista. 

Selvimmin barometrista näkyy suomalaisten kanta perhevapaisiin. Suurin osa vastanneista oli sitä mieltä, että perhevapaita ei tule kiintiöidä, vaan perheet haluavat itse päättää, kuka hoitaa lasta kotona. 

Vastaajat toivoivat, että perhevapaa olisi nykyistä joustavampi. Toiveena oli, että perhevapaata voisi pitää osa-aikaisesti. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että perhevapaalla oleva vanhempi voisi esimerkiksi käydä töissä muutamana päivänä viikossa, ja saisi viikon muilta päiviltä normaalisti kotihoidontukea. Tällä tavoin perhevapaan kokonaiskestoa saisi myös pidennettyä, ja sitä voisi jaksottaa useammalle vuodelle.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Perhebarometrissa esille nousivat myös erilaiset lapsiperheen tuet ja niiden tärkeys. Asumismenot ovat monelle perheelle suurin yksittäinen menoerä. Vastaajien mielestä asumista pitäisi tukea nykyistä enemmän esimerkiksi korottamalla asumistukea sekä lasten lukumäärän mukaan määräytyvillä vuokrahelpotuksilla. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Vastaajat huolissaan eriarvoistumisesta

Lapsiperheiden verovähennyksestä luovuttiin 90-luvulla. Verovähennysten palauttaminen on kuitenkin yksi kysymys, josta keskustellaan. Perhebarometriin vastanneista perheellisistä 35 prosenttia piti hyvin tärkeänä sitä, että lapsiperheellisten tuloveroa alennettaisiin.

Vastaajissa huolta herätti perheiden eriarvoistuminen. Kannatusta vastaajien kesken saikin ehdotus, jossa vähävaraisille perheille maksettaisiin erillinen 200 euron lapsilisä.

– Avoimessa kysymyksessä tärkeimmästä korjaustarpeesta nousivat useimmin esille erilaiset lapsiperheköyhyyttä koskevat parannusehdotukset. Ratkaisuiksi ehdotettiin muun muassa vähävaraisille suunnattavia sosiaalietuuksia ja äideille maksettavaa toimeentulotukea, kertoo perhebarometrin koonnut Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula.

Perhebarometri on Väestöliiton vuosittain toteuttama kyselytutkimus, jossa tarkastellaan suomalaisten näkemyksiä ajankohtaisista lapsiperheisiin liittyvistä asioista. Tämän vuoden barometriin vastasi 2 560 suomalaista.

Kysely

Mikä näistä ehdotuksista olisi sinulle tärkein?

Verohelpotukset lapsiperheille
Verohelpotukset lapsiperheille
42.5%
200 euron korotus vähävaraisen perheen lapsilisään
200 euron korotus vähävaraisen perheen lapsilisään
28.9%
Perhevapaita ei kiintiöidä
Perhevapaita ei kiintiöidä
15.3%
Tukea asumiseen lapsiperheille
Tukea asumiseen lapsiperheille
13.1%
Ääniä yhteensä: 456
Vierailija

Työssäkäyvien lapsiperheiden taloutta pitää helpottaa. Sillä se vauvapula ratkaistaan. Elättejä on turha hankkia hankkimalla lisää.

Sisältö jatkuu mainoksen alla