Lapsella on oikeus omiin tunteisiinsa, vaikka ne olisivat hyvin erilaisia kuin aikuisen. Yhteydenpito toisen vanhemman kanssa voi helpottaa ikävää. Kuva: iStockphoto
Lapsella on oikeus omiin tunteisiinsa, vaikka ne olisivat hyvin erilaisia kuin aikuisen. Yhteydenpito toisen vanhemman kanssa voi helpottaa ikävää. Kuva: iStockphoto

Vanhempien ero nostattaa lapsessa paljon tunteita. Aikuisten tehtävä on sallia myllerrys ja ottaa se vastaan.

Vanhempien ero on käännekohta myös lapsen elämässä. On aika ennen eroa ja eron jälkeen. Lapsen näkökulma ja tunteet erossa voivat olla aivan eri laatua kuin vanhempien omat tunteet.

On tärkeää, että aikuiset antavat lapselle tilaa ilmaista omia tunteitaan ja tarjoavat hänelle lohtua ja ymmärrystä. Ikävä toisen vanhemman luo ei ole epäluottamusta omaa vanhemmuutta kohtaan, vaan osa lapsen arkista tunnekirjoa. Tärkeää lapselle on myös kokemus siitä, ettei kukaan ole ikävästä vihainen tai pahoita siitä mieltänsä.

Vanhemmalla on vaikea, mutta sitäkin tärkeämpi, tehtävä kestää ja ottaa vastaan lapsen tunteita laidasta laitaan. Tämä on paljon vaadittu elämäntilanteessa, jossa omienkin tunteiden kanssa saattaa olla solmussa ja voimavarat voivat olla tavallista vähäisemmät.

On viisasta tukeutua muihin ihmisiin, jotta yhtälöstä ei tule ratkaisematon. Mieti, onko lähipiirissä aikuisia, jotka voisivat olla lasta varten. Lapselle ääneen sanottu lupa puhua erosta ja surusta vaikka mummille tai sedälle voi auttaa siinä, ettei lapsi jää yksin tunteidensa kanssa.

Näin tuet lasta tunnemyrskyssä

Aina lapsi ei reagoi voimakkaasti tai näytä tunteitaan juuri silloin, kun aikuisten oma erokriisi on voimakkaimmillaan. Lapsi saattaa ottaa oman vuoronsa ja antaa paukkua vasta, kun vanhemmat ovat jo päässeet jaloilleen. Vanhemmilta vaaditaan herkkyyttä ymmärtää, mistä tunteiden purkautumisessa on kysymys.

Erotilanteessa lapsi on usein huolissaan siitä, häviääkö toinen vanhempi hänen elämästään kokonaan. Lapsi voi myös pelätä, että jos kerran aikuisten välinen rakkaus voi loppua, voiko vanhemman rakkaus myös häneen loppua. Vanhempien on tärkeää vakuuttaa lapselle sekä sanoilla että teoilla, että näin ei käy. Vanhemmalla on mahdollisuus tehdä paljon sen eteen, että lapsi selviää erosta mahdollisimman hyvin. Yksi keskeinen ja merkittävä teko siinä on suojella ja vaalia lapsen yhteyttä ja suhdetta toiseen vanhempaan.

Lapsella on lupa elää yhtä kokonaista elämää.

Lapsen tunteet ovat erokriisissä painivan vanhemman tunteista erillisiä ja usein aivan toista maata. Lapsen mielessä on paljon rakkautta, ikävää ja surua sekä myös iloa toisen vanhemman kanssa yhdessä jaetuista hetkistä. Vanhemmalle on usein havahduttavaa huomata, kuinka suuri rooli hänellä itsellään on siinä, että lapsella on lupa rakastaa myös toista vanhempaa varauksetta.

Vanhempien on hyvä sopia tapaamisten lisäksi keskenään, miten lapsi voi olla yhteydessä toiseen ikävän yllättäessä tai vaikka silloin, kun hän haluaa jakaa itselle tärkeän tapahtuman koulupäivästä. Jo hetken juttelu puhelimessa voi auttaa. Lapsella tulisi olla lupa kertoa kummankin vanhemman luona siitä, mitä toisen luona on tapahtunut, oli se sitten kivaa tai tylsää. Näin lapsella on lupa elää yhtä kokonaista elämää kahden toisistaan erillisen osasen sijaan.

Tehtävä:

  • Mieti ja kirjoita, mitkä asiat teidän kotonanne helpottavat lapsen mahdollisuutta puhua toisessa kodissa asuvasta vanhemmasta? Voiko vanhemmasta olla valokuvia lapsen huoneessa? Tai kotona kalenteri, josta näkyvät lapsen menot myös toisen vanhemman luona? Pohdi, miten voisit tehdä asiaa lapsesi kannalta vielä helpommaksi.
  • Haluatko asiantuntijoiden ja muiden vanhempien tukea? Tule mukaan suljettuun Ero lapsiperheessä -keskusteluryhmään. Ryhmä on Vauva.fin ryhmissä nimellä Ero lapsiperheessä. Ryhmässä toimitaan nimimerkeillä. Kun haet ryhmän jäsenyyttä, kirjoita mukaan lyhyt kuvaus tilanteestasi.

ERO LAPSIPERHEESSÄ – KURSSI VANHEMMILLE

Vauva.fin kymmenosainen juttusarja tarjoaa näkökulmia eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Kurssimuotoisesti etenevä kokonaisuus on tehty yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton ero lapsiperheessä -asiantuntijoiden kanssa. Kaikki juttusarjan julkaistut artikkelit: vauva.fi/erolapsiperheessä.

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Uusi suhde herättää tunteita: se on myös lopullinen sinetti päättyneelle parisuhteelle.

Eron jälkeiseen elämään astuu mukaan uusia aikuisia, kun toinen tai molemmat vanhemmista löytävät rinnalleen uuden kumppanin. Uusien ihmissuhteiden ilmestyminen saattaa nostattaa toisen kriisivaiheen, ja jo hyvinkin toiminut vanhempien välinen yhteistyö voi alkaa kangerrella.

Tunnemyrskyn voimakkuuteen vaikuttaa se, millaisella aikataululla uudet kumppanit tulevat mukaan kuvioon, ja missä vaiheessa itse on silloin oman eron käsittelyssä. Uusien parisuhteiden myötä tulee uudestaan pohdittavaksi se, mitkä asiat kuuluvat yhteiseen vanhemmuuteen ja mitkä toisen henkilökohtaiseen elämään. On hyväksyttävä, että jälkimmäiseen oma vaikutusvalta ei ulotu.

Uusi tilanne synnyttää helposti väärinymmärryksiä ja vääriä tulkintoja.

Vuorovaikutustaidot ovat kultaa kalliimpia, sillä uusi tilanne synnyttää helposti väärinymmärryksiä ja vääriä tulkintoja. Ne puolestaan vaikuttavat vanhempien kykyyn hoitaa lasten asioita yhdessä. On hyvä, jos vanhemmat pystyvät uudessakin tilanteessa keskittymäään lapsen hyvinvointiin.

Miten lapsi sopeutuu vanhemman uuteen suhteeseen?

Vanhempien uudet ihmissuhteet herättävät tunteita myös lapsissa. Maltti voi olla viisasta: lapselle olisi tärkeää, että hän saa sopeutua rauhassa eroon ennen kuin hänelle esitellään vanhempien uusia kumppaneita. Vanhemman on myös hyvä miettiä, missä vaiheessa uutta ihmissuhdetta lapsi otetaan mukaan, jotta lapsen elämään ei tule usein vaihtuvia uusia aikuisia.

On tavallista, että lapsi elättelee toiveita vanhempiensa palaamisesta yhteen.

Monet lapset elättelevät mielessään toiveita vanhempiensa yhteen palaamisesta. Vanhemman uusi parisuhde murskaa nämä toiveet, mikä vaikuttaa lapsen suhtautumiseen uutta kumppania kohtaan. Lapsi voi olla mustasukkainen vanhemmastaan ja käyttäytyä tämän vuoksi vihamielisesti. Lapsi on myös hyvin lojaali molemmille vanhemmilleen ja voi olla epävarma siitä, onko hänellä lupa pitää uudesta kumppanista.

Jokainen lapsi suhtautuu vanhempien uusiin kumppaneihin omalla tavallaan. Lapsen kannalta on tärkeää, että vanhempi on avoin lapsen reaktioille ja kokemuksille ja pystyy huomioimaan lapsen, vaikka olisi samalla käymässä läpi rakastumisen huumaavaa vaihetta uuden kumppanin kanssa.

Lapsi toivoo vanhemmaltaan, että uudesta kumppanista huolimatta hänellä olisi aikaa olla lapsen kanssa kahden kesken. Kahdenkeskinen aika on myös toimiva keino osittaa lapselle, että lapsi on edelleen vanhemmalle rakas ja tärkeä, eikä uusi ihmissuhde tule syrjäyttämään lasta.

Omien ehkä kipeidenkin tunteiden keskellä on hyvä muistaa, että ex-puolison uusi kumppani voi olla jonakin päivänä yksi lapsen elämään kiinteästi kuuluvista turvallisista aikuisista. Hän voi helpottaa myös omaa arkeasi, vaikkapa kuskaamalla lasta harrastuksiin. Tämänkin vuoksi on viisasta olla mustamaalamatta ja arvostelematta uutta kumppania lasten kuullen. Inhimilliset ja ymmärrettävät mustasukkaisuuden tai katkeruuden tunteet on syytä purkaa – esimerkiksi ystäville, sukulaisille tai ammattilaisille – niin, että lapsi ei ole kuulemassa. Lapselle vanhemman uusi puoliso voi parhaimmillaan merkitä uutta ihmissuhdetta, joka tuo elämään iloa ja turvaa.

Tehtävä

  • Piirtele lapsen kanssa yhdessä, ja pyydä häntä piirtämään perhe. Suhtaudu mielenkiinnolla ja hyväksyvästi lapsen piirtämään kuvaan perheestä. Keskustelkaa kuvasta. On tavallista, että eron jälkeen lapsen käsitys omasta perheestä on erilainen kuin vanhemman käsitys lapsen perheestä.
  • Haluatko asiantuntijoiden ja muiden vanhempien tukea? Tule mukaan suljettuun Ero lapsiperheessä -keskusteluryhmään. Ryhmä on Vauva.fin ryhmissä nimellä Ero lapsiperheessä. Ryhmässä toimitaan nimimerkeillä. Kun haet ryhmän jäsenyyttä, kirjoita mukaan lyhyt kuvaus tilanteestasi.
Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Erokriisiin kuuluvat tunteet eivät saisi muodostua esteeksi vanhemmuussuhteelle. Jälkimmäinen jatkuu läpi elämän.

Yksi suurimmista haasteista eron myötä on luoda vanhempien välinen suhde ja yhteistyö mahdollisimman rakentavaksi. Lasten kannalta on tärkeää, että he näkevät vanhempien välisen yhteydenpidon sujuvan hyvässä hengessä. Silloin lapset voivat luottaa siihen, että vanhemmat voivat yhteistyössä sopia lasta koskevista asioista. Lapsen tarpeiden asettaminen etusijalle suojaa myös lasta ja helpottaa lapsen selviytymistä erosta.

Eropäätöksen tehneet vanhemmat joutuvat rakentamaan toimivan vanhemmuussuhteen toistensa kanssa. Erokriisiin kuuluvat tunteet eivät saisi muodostua esteeksi vanhemmuussuhteelle, joka jatkuu läpi elämän. Vanhemmuuden myötä molemmat osapuolet säilyvät toistensa elämässä toisilleen merkittävinä ihmisinä.

Mikä kaikki vaikuttaa yhteistyön sujumiseen?

Vanhemmuussuhde perustuu kasvatus- ja auttamisvastuuseen. Se on hyvä pitää mielessä, kun suunnitellaan eron jälkeisen vanhemmuuden rakentamista ja käytännön järjestelyitä.

Vanhempien välinen yhteistyö eron jälkeen rakentuu ajan mittaan. Vanhemmat joutuvat tietoisesti harjoittelemaan uudenlaista yhteistyötä, kykyä keskustella ja halua tehdä kompromisseja.

On hyvä miettiä, miten puhuu lapselle toisesta vanhemmasta.

Molempien vanhempien vastuulla on myös mahdollistaa lapsen suhteen ja yhteyden säilyminen toiseen vanhempaan eron jälkeen. Tämä vaatii tahtoa ja konkreettisia tekoja. On hyvä esimerkiksi miettiä, miten lapselle puhuu toisesta vanhemmasta lapsen läsnä ollessa.

Ajan lisäksi yhteistyövanhemmuuteen vaikuttaa vanhempien keskinäinen arvostus toisiaan kohtaan lapsen vanhempana. Usko toisen vanhemman mahdollisuuksiin toimia ja olla hyvä vanhempi auttaa tässä. Jos entiset puolisot pystyvät näkemään ja hyväksymään toisensa lapselle tärkeinä ihmisinä, on yhteistyövanhemmuuden rakentamiselle hyvät edellytykset.

Ajan ja arvostuksen lisäksi myös joustavuus, omat vuorovaikutustaidot ja sitoutuminen omaan vanhemmuuteen ovat asioita, jotka vaikuttavat hyvän yhteistyövanhemmuuden rakentamiseen.

3 hyvän yhteistyön tapaa

On tutkittu (Kauppinen 2013), että on olemassa kolme erilaista hyvän yhteistyön tapaa. Näistä ensimmäinen on asiallisen yhteistyön malli, jossa vanhemmat ovat asiallisissa, kohteliaissa yhteistyöväleissä. Yhteistyö on lapsen asioiden tiedottamista ja kasvatusasioissa yhdessä toimimista.

Toinen malli on tiiviin yhteistyön malli. Siinä vanhemmat ovat usein tekemisissä toistensa kanssa, käytännössä arkea pyöritetään yhdessä ja lapset viettävät paljon aikaa molempien vanhempien kanssa.

Kolmatta mallia kutsutaan saumattoman yhteistyön malliksi. Myös tässä mallissa vanhemmat ovat usein yhteydessä toisiinsa ja he auttavat toisiaan erilaisissa asioissa ja pitävät toisiaan ystävinä.

Täydellistä mallia ei ole olemassa, eikä yllä olevista malleista yksikään ole muita parempi tai huonompi. Vanhempien on luotava omanlaisensa yhteistyön malli omalla tavallaan ja luottaa siihen, että vaikka alku olisi hankala, tilanne voi muuttua paremmaksi.

Tehtävä:

  • Pohdi hetki, millaista sinun ja entisen puolisosi yhteistyövanhemmuus on. Millaisena se näyttäytyy sinulle, lapsen toiselle vanhemmalle, lapselle ja muille lähellä oleville ihmisille? Jos haluat, voit nimetä mallin, joka kuvastaa yhteistyötänne tällä hetkellä.
  • Tee sitten lista asioista, jotka vahvistavat teidän vanhempien välistä yhteistyötä. Tee myös lista asioista, jotka vaikeuttavat yhteistyön toteutumista. Toivotko jotain muutoksia tämän hetkiseen yhteistyömalliin?  Muista, että muuttamalla omaa suhtautumistapaasi voit saada muutoksia aikaiseksi myös toisen vanhemman toimintaan.
  • Haluatko asiantuntijoiden ja muiden vanhempien tukea? Tule mukaan suljettuun Ero lapsiperheessä –keskusteluryhmään. Ryhmä on Vauva.fin ryhmissä nimellä Ero lapsiperheessä. Ryhmässä toimitaan nimimerkeillä. Kun haet ryhmän jäsenyyttä, kirjoita mukaan lyhyt kuvaus tilanteestasi.

 

Vauva.fin kymmenosainen juttusarja tarjoaa näkökulmia eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Kurssimuotoisesti etenevä kokonaisuus on tehty yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton ero lapsiperheessä -asiantuntijoiden kanssa. Kaikki juttusarjan julkaistut artikkelit: vauva.fi/erolapsiperheessä.

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.