Erikoislääkäri Marjo Metsäranta kiittää kaikkia EEG-laitekeräykseen osallistuneita. Kuva: <span class="photographer">Ari Aalto</span>
Erikoislääkäri Marjo Metsäranta kiittää kaikkia EEG-laitekeräykseen osallistuneita. Kuva: Ari Aalto

Vauva-lehden 20-vuotisjuhlakeräys mahdollistaa uuden EEG-laitteen hankinnan Lastenklinikan vastasyntyneiden teho-osastolle. Kiitokset keräykseen osallistuneille!

Vauva-lehden 20-vuotisjuhlakeräyksen tuotto mahdollistaa uuden EEG-laitteen hankinnan Lastenklinikalle. Kerättyjen varojen ansiosta vastasyntyneiden teho-osasto K7 saa tarvitsemansa uuden laitteen kevään 2013 aikana.

”Laitteelle on todella tarvetta. Osastolla hoidetaan tehohoitoa vaativia täysiaikaisina syntyneitä vauvoja ja keskosia. Vuosittain potilaita on noin 500, ja haluamme heidän pääsevän kotiin mahdollisimman terveinä. Aivoverenvuodon ja vaurioitumisen riski on näillä vauvoilla merkittävä", kertoo erikoislääkäri Marjo Metsäranta.

Aivosähkökäyrää EEG-laitteella rekisteröimällä voidaan tunnistaa välitöntä hoitoa tai neurologista kuntoutusta tarvitsevat lapset jo varhain keskosaikana.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

”Lapsen kehityksen ja myöhemmän elämänlaadun kannalta voi olla ratkaisevan tärkeää, että oikeanlainen hoito osataan aloittaa mahdollisimman varhain”, lasten neurofysiologian dosentti Sampsa Vanhatalo painottaa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Laitteita tarvitaan myös keskosten aivotutkimuksen avuksi. Lastenklinikan vastasyntyneiden teho-osastolla tehtävä tutkimus- ja hoitotyö koituukin lopulta kaikkialla syntyvien ja hoidettavien vauvojen hyväksi - jopa maailmanlaajuisesti. Monet näistä Helsingissä kehitettävistä terapioista ovat kustannuksiltaan niin pieniä, että ne sopivat myös kehittyvien maiden sairaaloiden käyttöön.

Rahakeräys ja sitä tukenut Maailman suurin vauvamuskari Musiikkitalolla olivat osa Vauva-lehden 20-vuotisjuhlaa vuonna 2012. Keräys toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.

Suuri kiitos kaikille keräykseen osallistuneille ja sitä edesauttaneille Vauva-lehden lukijoille ja vauva.fi:n kävijöille, Lastenmusiikkiorkesteri Ammuulle!, Vamo ry:lle, Musiikkitalolle sekä yhteistyökumppaneillemme, joita olivat Lasten oma kirjakerho Minit, Piltti ja Tallink Silja.

Lisää keskosten hoidosta Vauva.fi:ssä:
Pienetkin keskoset selviävät

Keskosvanhempien yhdistys Kevyt

Sisältö jatkuu mainoksen alla