Pidä minua lähellä.  Vauva on rennoin  ja tyytyväisin, kun hän on lähellä  vanhemman  vartaloa.

Hellä ja rauhallinen käsittely edistää vauvan keskushermoston, motoriikan ja tunne-elämän kehitystä. Ravistelulla voi olla tuhoisat seuraukset.

Sosiaalipediatrian ja lastentautien erikoislääkäri Sarimari Tupola ja terveydenhoitaja Leena Ruotsila helsinkiläisestä Vuosaaren neuvolasta vastaavat kysymyksiin.

Miten pientä vauvaa tulisi pitää sylissä?

Pienen vauvan kanssa tärkeintä on hellä ja rauhallinen käsittely. Vauva ei pidä esimerkiksi äkillisistä liikkeistä. Tärkeää on myös niskan ja pään tukeminen, sillä vauvan pää on suuri suhteessa vartaloon, ja niskalihakset ovat heikot. Pidä vauvaa lähellä omaa vartaloasi. Jos vauvaa pitelee etäällä itsestään, hän jännittyy.

Pienen vauvan paras paikka on sylissä. Häntä tulisi pidellä siinä erilaisissa asennoissa, mutta aina rauhallisin ja turvallisin ottein. Hellä ja oikeaoppinen käsittely sekä kaikenlainen vartalon sively ja jumppaus edistävät vauvan keskushermoston, motoriikan ja tunne-elämän kehitystä sekä auttavat vauvaa hahmottamaan kehoaan.

Kuinka pitkään vauvan niskaa pitää tukea?

Vauvojen jäntevyydessä on suuria eroja, joten on hyvin yksilöllistä, kuinka ­kauan niskaa on tuettava. Yleensä menee kuukausia, ennen kuin vauva pystyy kannattelemaan päätään siinä määrin, ettei tukea enää tarvita. Niskaa on tuettava aina, kun vauvaa nostaa tai pitää sylissä. Vauvan voi kuitenkin nostaa alustalta ylös kyljen kautta, jolloin niska ei tarvitse tukea. Sivusuunnassa vauva pystyy itse kannattelemaan päätään, eikä retkahdusvaaraa ole. Kyljen kautta nostaminen kehittää myös vauvan vartalonhallintaa.

Vauvan niskalihakset vahvistuvat pikkuhiljaa, ja niskan tukemista voi vähentää asteittain. Sylissä huomaa, nuokkuuko vauvan pää, vai pystyykö hän jo itse kannattelemaan sitä.

Miksi vauvan ravistelu on vaarallista?

Vauvan pää on hyvin painava suhteessa hänen kehoonsa. Ravistelu saa pään liikkumaan nopeasti ja hallitsemattomasti edestakaisin, jolloin aivot heiluvat kallon sisällä. Jo muutama tällainen ravistusliike voi aiheuttaa vauvalle pysyviä vammoja tai jopa kuoleman. Muutaman sekunninkin ravistelulla voi siis olla kohtalokkaat seuraukset. Mitä pienempi vauva on kyseessä, sitä tuhoisampaa ravistelu yleensä on.

Miten vauvan ravisteluvammat syntyvät?

Vauvan pään voimakas edestakainen liike voi johtaa aivojen herkkien laskimoalueiden repeämiseen. Kovan aivokalvon ja aivokudoksen välillä sijaitsee niin sanottu subduraalitila, joka on vauvoilla väljempi kuin vanhemmilla lapsilla ja aikuisilla. Aivojen heiluminen voi saada subduraalitilan laskimot repeämään, jolloin syntyy kovakalvon alaisia verenvuotoja. Herkkiä laskimo­alueita on lisäksi silmänpohjissa, ja ravistelu johtaakin usein vuotoihin myös verkkokalvoilla.

Ravistelu voi aiheuttaa vammoja myös vauvan kaularankaan, jonka nikamien nivelliitokset ovat pehmeämpiä kuin isommilla lapsilla. Jos aivojen ja selkäytimen liitoskohta vaurioituu, voi seurauksena olla hengityksen pysähtyminen ja kuolema. Ravistelun aiheuttama kehon voimakas heiluminen voi johtaa myös liitännäismurtumiin lapsen raajoissa.

Millaisia seurauksia ravistelulla voi olla?

Useimmiten ravistelu aiheuttaa vauvalle välittömiä oireita. Tällaisia voivat olla muun muassa hengityskatkokset, kohtausoireet, velttous ja syömisen ongelmat. Oireet voivat olla hyvin monenlaisia.

Ravistelun seurauksena syntyneet sisäiset verenvuodot voivat johtaa pysyviin vammoihin. Seurauksina voi olla muun muassa motorisia ongelmia, toispuolihalvauksia, epilepsiaa, ongelmia katseen kohdistamisessa, näkökentän kapeutumista ja monenlaisia pitkän linjan neurologisia ongelmia. Niilläkin vauvoilla, jotka näyttävät aluksi toipuvan ravistelusta hyvin, voi myöhemmin esiintyä pitkäaikaisseuraamuksia, kuten kognitiivisia häiriöitä, kehitysviivettä ja näkövammoja.

Ravistelu voi siis johtaa hyvin monenlaiseen vammautumiseen ja joskus jopa kuolemaan.

Voiko vauvaa ravistella vahingossa?

Tavallinen hoito ei vahingoita vauvaa, eikä häntä voi ravistella vahingossa. Normaali sylissä hyppyyttäminen tai kuoppaisella tiellä vaunujen kanssa kävely ei voi aiheuttaa ravisteluvammojen kaltaisia seurauksia.

Tutkimuksissa on todettu, että ravisteluun tarvitaan aikuisen tai aikuisen kokoisen voimat, eli vauva ei voi joutua ravistelluksi tahattomasti sisarusten leikeissä.

Mitä tehdä, jos vauva vain itkee tuntitolkulla, ja oma pinna alkaa kiristyä?

Jos vauvan perustarpeet on tyydytetty ja itku alkaa hermostuttaa, tärkeintä on rauhoittaa itsensä. Jos paikalla ei ole luotettavaa ihmistä, jolle vauvan voisi antaa, itkevänkin vauvan voi laskea hetkeksi pinnasänkyyn ja mennä itse rauhoittumaan vaikka parvekkeelle. Lyhytkin irtiotto voi auttaa ahdistavista tunteista eroon pääsemisessä.

Lisäksi aina voi soittaa esimerkiksi terveydenhuollon neuvontapuhelimiin ja pyytää apua. Omaa hermostumisherkkyyttä voi myös puida neuvolassa tai muun ammattilaisen kanssa. Jo tietoisuus omasta tavasta suuttua ja itsehillinnän keinoista voi auttaa. Uupumukseen kannattaa myös hakea apua. Yksin ei tarvitse pärjätä loputtomiin. Esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelusta voi olla apua raskaassa tilanteessa.

On hyvä muistaa, että hyvinkin epätoivoiset tunteet ja väkivaltaisetkin ajatukset ovat normaaleja eivätkä vielä tarkoita, että ajatukset muuttuisivat teoiksi. Kielteiset ajatukset kannattaa sanoa ääneen – jo se voi rauhoittaa, että saa tunteen ikään kuin ulos itsestään.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Kuvat
Getty Images