Vastuu läksyjen teosta on perusopetuslain mukaan vanhemmilla. Lapsella on oppivelvollisuus, ja huoltajalla on velvollisuus valvoa sen suorittamista. Vanhempien pitää siis varmistaa, että lapsi tekee läksyt ja saa tarvittaessa apua. Mutta kuinka tiiviisti läksyjen tekoa pitää valvoa?

Vastuu läksyjen teosta on perusopetuslain mukaan vanhemmilla. Lapsella on oppivelvollisuus, ja huoltajalla on velvollisuus valvoa sen suorittamista. Vanhempien pitää siis varmistaa, että lapsi tekee läksyt ja saa tarvittaessa apua. Mutta kuinka tiiviisti läksyjen tekoa pitää valvoa?

Läksyjä annetaan, jotta koulussa opetettua tulee kerrattua ja asiat painuvat paremmin mieleen. Läksyt ovat siis olennainen osa oppimista. Harva lapsi tai aikuinen pystyy omaksumaan paljon tietoa yhdellä kertaa, vaan useimmat tarvitsevat useita toistoja sisäistääkseen asian.

Auta tarvittaessa

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Läksyt on hyvä tarkistaa yhdessä ja niiden tekoon on syytä varata riittävästi aikaa. Vieressä ei tarvitse istua, mutta vanhemman apua on hyvä olla saatavilla, jos lapsi sitä tarvitsee.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Joissakin kouluissa opettajat saattavat antaa oppilaille eri läksyjä näiden yksilöllisten taitojen ja oppimisen perusteella. Jos läksyjä tuntuu olevan liikaa tai liian vähän tai ne tuntuvat kohtuuttoman helpoilta tai vaikeilta, kannattaa ottaa yhteyttä opettajaan.

Lapsen on tehtävä työ itse

Vanhempi ei voi kuitenkaan opiskella lapsen puolesta, vaan lapsen on itse tehtävä oppimiseen vaadittava työ. Lapsen on opittava iän karttuessa huolehtimaan itse läksyjen teosta. Vanhempien tulee kannustaa lasta vastuun ottamiseen ja olla kiinnostuneita tämän koulunkäynnistä. Läksyjen kuulustelu, avun tarjoaminen ja kouluun liittyvien kuulumisten kysely on olennainen osa hyvää kasvatusta ja välittämistä.

Mahdollisiin oppimisen haasteisiin on hyvä puuttua ajoissa, jotta lapsi ei putoa muiden tahdista. Tästäkin syystä läksyjen teko ja oppimisen varmistaminen on tärkeää. Jos esimerkiksi kertolaskun opettelu on laiminlyöty toisella ja kolmannella luokalla, on vahingon korjaaminen alakoulun lopulla huomattavasti vaikeampaa. Laiminlyönnit myös vaikeuttavat muiden asioiden oppimista, kun perusta ei ole kunnossa.

Avun tarve riippuu lapsesta

Läksyjen teko ja vanhempien vastuu puhuttaa myös Vauva-lehden keskustelupalstalla. Suurin osa vanhemmista tuntuu ymmärtävän vastuunsa lapsen läksyjen teon valvomisessa ja kokevan sen olevan osa hyvää kasvatusta, välittämistä ja yhdessäoloa.

Etenkin pienten alaluokkalaisten kohdalla useimmat vanhemmat ilmoittavat tarkistavansa läksyt ja valvovansa niiden tekoa. Jotkut myös istuvat lapsen vieressä tämän tehdessä läksyjä. On kuitenkin myös niitä, jotka mieltävät vastuun läksyistä olevan lapsella itsellään. Jos läksyt jäävät tekemättä, se on lapsen oma häpeä, josta hän kantaa myös vastuun.

Oppiminen on yksilöllistä ja toiset lapset tarvitsevat enemmän apua kuin toiset. Moni vanhempi kertookin olevansa kyllä tarvittaessa paikalla antamassa apua, mutta kovin usein sitä ei tarvita. Toiset lapset osaavat hoitaa läksynsä itsenäisesti jo heti ensimmäiseltä luokalta alkaen, toisten kohdalla läksyjen tekoa pitää valvoa vielä yläasteellakin.

Lue lisää aiheesta:

MLL, Vanhempainnetti: Vanhempi nuoren koulunkäynnin tukena

* Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.
 
Sisältö jatkuu mainoksen alla