Päihdekokeilut lisääntyvät etenkin yläasteen lopulla, ja alkoholin ja tupakoinnin välillä on selkeä yhteys. Kuva: 123rf
Päihdekokeilut lisääntyvät etenkin yläasteen lopulla, ja alkoholin ja tupakoinnin välillä on selkeä yhteys. Kuva: 123rf

Mielekäs tekeminen siirtää nuorten alkoholikokeiluja myöhemmäksi.

Kavereiden esimerkki, kokeilunhalu sekä alkoholimyönteinen ilmapiiri vaikuttavat eniten nuorten alkoholikokeiluihin. Alkoholista haetaan myös rohkaisua. Päihdekokeilut lisääntyvät etenkin yläasteen lopulla, ja alkoholin ja tupakoinnin välillä on selkeä yhteys.


Mannerheimin lastensuojeluliitto selvitti nuorten päihteiden käyttöä tutkimuksessa, jossa seurattiin noin 400 nuorta 6. luokalta 9. luokalle vuosina 2006-2010. Ehkäisevän päihdetyön hanke toteutettiin yhdessä nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa.

Alkoholin käyttö lisääntyy yläasteen lopulla

Tutkimuksessa mukana olleista nuorista kolmannes oli kokeillut alkoholia 7. luokalla, mutta 9. luokalla alkoholiin oli tutustunut jo kaksi kolmasosaa nuorista. Tupakkaa oli maistanut 7. luokalla joka viides ja 9. luokalla noin puolet.

9. luokan oppilaista 30 prosenttia oli kokeillut alkoholia useammin kuin viisi kertaa, ja kerran kuukaudessa tai useammin alkoholia ilmoitti käyttävänsä 16 prosenttia nuorista.

Kiinnostus tupakointia kohtaan on kuitenkin selvästi vähäisempää kuin alkoholia kohtaan. Etenkin poikien kohdalla kavereiden painostus tupakkakokeiluihin on vähentänyt. Alkoholi ja tupakka liittyvät myös selvästi yhteen, sillä raittiista nuorista kukaan ei tupakoinut, mutta tupakoivista nuorista kaikki olivat kokeilleet myös alkoholia.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Vanhemmat suhtautuvat alkoholiin tupakkaa myönteisemmin

Vanhempien suhtautuminen alkoholiin osoittautui tutkimuksessa  myönteisemmäksi  kuin suhtautuminen tupakkaan. Huumeisiin ja nuuskaan suhtauduttiin kaikkein kielteisimmin. 9. luokkalaisten vanhemmista vajaa puolet hyväksyi alkoholin maistamisen aikuisten seurassa.

Nuorten ja vanhempien asenteet päihteitä kohtaan erosivat monelta osin toisistaan. Vanhemmista yli 90 prosenttia ja nuorista 40 prosenttia oli sitä mieltä, että alkoholin myyntiä nuorille tulisi valvoa entistä tehokkaammin. Suurin osa vanhemmista oli sitä mieltä, että alkoholin ja tupakan vaaroista tulisi kertoa enemmän, kun taas nuorista vain noin kolmannes oli tätä mieltä. Yhtä mieltä nuoret ja vanhemmat olivat siitä, että alkoholi aiheuttaa monille nuorille ongelmia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Oma harkintakyky ehkäisee parhaiten päihdekokeiluja

Nuorten mielestä tehokkaimpia keinoja ehkäistä päihteiden käyttöä olivat oma harkintakyky, muu mielekäs tekeminen, päihteistä sairastuneiden kertomukset sekä hyvät kaverisuhteet. Sen sijaan palvelevat puhelimet, julisteet ja esitteet sekä oppilaiden ja vanhempien yhteiset tilaisuudet koululla koettiin nuorten keskuudessa melko tehottomiksi.

Lue lisää aiheesta:

Sisältö jatkuu mainoksen alla