Vauvan isäkyselyyn vastanneet kokevat roolinsa perheessä korostuneen vauva-aikana.

Lapsen saaminen saa isän tuntemaan itsensä aiempaa tärkeämmäksi. Vauva-lehden isäkyselyyn vastanneista isistä yli puolet kokee oman roolinsa kotona korostuneen vauvan syntymän myötä. Noin 40 prosenttia kokee myös lähentyneensä puolison kanssa.

7 prosenttia kokee jääneensä muusta perheestä ulkopuoliseksi, ja noin 16 prosenttia kertoo, että suhde puolisoon on muuttunut etäisemmäksi vauvan synnyttyä.

Isäksi tuleminen on ollut kyselyyn vastanneille enimmäkseen palkitseva ja positiivinen kokemus. Yli 40 prosenttia kokee mielialansa olleen vauva-aikana keskimäärin parempi kuin aiemmin, ja miltei yhtä moni kertoo, ettei ole havainnut mielialassaan muutosta aiempaan. Harvempi kuin joka viides on kokenut vauva-aikana edes lievää alakuloa tai ahdistusta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Raskainta on väsymys

Väsymys ja unenpuute tuntuvat tuoreista isistä raskailta. Isät potevat myös oman ajan puutetta ja sitä, että arjen aikatauluttaminen työn ja perheen kesken on hankalaa. Isät vastasivat muun muassa näin kun kysyttiin, mikä on ollut perhe-elämässä raskainta vauvan synnyttyä:

Sisältö jatkuu mainoksen alla

"Oman elämän rajoittuminen tai joissain asioissa jopa sen loppuminen. Se, ettei ole enää 'vapaa'".

"Se, että minulla on kaikki vastuu kaikesta ja kaikki päätökset tekee vaimo."

"Tuntuu, että en saa olla väsynyt. Välillä tuntuu kuin olisin näkymätön ja minua ei huomioida."

Moni isä kokee raskaaksi myös vauvan itkun ja huolen vauvan terveydestä. Myös vaimon jaksaminen mietityttää.

"Vaikeus luottaa siihen, että vauvalla on kaikki hyvin."

"Yleinen härdelli ja äidin kokemat kivut."

Vauvan isäkyselyyn tuli Vauva.fi:ssä 752 vastausta. Kysely tehtiin loka–marraskuussa 2012.

Katso isäkyselyn tulokset isien kokemuksista raskausaikana

Sisältö jatkuu mainoksen alla