Kuva: Piia Arnould
Kuva: Piia Arnould

Pelkkä elättäjän rooli tuntuu monista uuden sukupolven miehistä kylmältä ja yksinäiseltä, perheneuvoja Anssi Tietäväinen sanoo.

Parisuhdeneuvola on Vauva.fin ja kirkon perheneuvonnan kaupallinen yhteistyö.

Miksi miehet eivät enää tunne ylpeyttä perheensä elättämisestä? Enkä tarkoita mitään alistavaa suhtautumista vaan aitoa tyytyväisyyttä siitä, mitä voi tehdä perheensä vuoksi, iloa, että voi tarjota puolisolleen ja perheelleen läsnäoloa, turvaa ja kustantaa elämisen kuluja.

Kotiäidin kuitenkin vaaditaan maksavan kulut puoliksi tai peräti ostavan lapsilisillä vaatteet lapsille. Olen törmännyt monesti huoleen uusperheen raha-asioista, ettei mies vain joutuisi elättämään lapsipuoliaan. Miksi elättämisestä ei voi päinvastoin olla hyvillään? 

Perheneuvoja Anssi Tietäväinen vastaa:
Perinteisessä suomalaisessa perhekulttuurissa on varmaankin ollut juuri niin, että miehen tehtävänä on ollut elättää perheensä. Perheen arjesta ja käytännön kodinhoidosta on taas sitten vastannut nainen. Kumpikin on saattanut rakentaa oman merkityksellisyyden kokemuksensa noissa rooleissa ja tehtävissä ja olla ylpeä itsestään, jos on onnistunut omissa vastuissaan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tämä perinteisiin sukupuolirooleihin perustuva perhemalli on kuitenkin pitkälti romahtanut viimeisten vuosikymmenien kuluessa. Miesten ja naisten työhön käyttämä aika on tasoittunut, vaikka palkkatasa-arvoa ei ollakaan saavutettu. Miesten osallistuminen kodin arjen askareisiin ja lastenhoitoon on lisääntynyt, vaikka näissäkään asioissa ei olla vielä ainakaan keskimäärin tasapuolisessa asetelmassa. Yksi tekijä tässä tapahtuneessa kehityksessä on ollut varmaankin se, että pelkkä elättäjän rooli ei ole ollut uuden sukupolven miehille kovinkaan houkutteleva. Taloudellinen vastuu ilman mahdollisuutta olla aidosti osallinen perheen asioissa ja elämässä saattaa tuntua kylmältä ja yksinäiseltä, jos kokemus on, että minulta odotetaan vain palkkarahojen kantamista kotiin, mutta jään emotionaalisesti yksin.

Ensin on hyvä selventää itselle, mitkä ovat minulle tärkeitä arvoja.

Parisuhteen alkuvaiheessa tai perhettä perustettaessa olisikin hyvä käydä perinpohjaista keskustelua perheen rooleista, työnjaosta ja vastuiden kantamisesta, koskien myös taloudellisia kysymyksiä. Keskustelun kautta keskinäinen ymmärrys voi syventyä, ja näin luodaan parempi pohja sopimusten tekemiselle. Sopimuksia todella kannattaa myös tehdä. Etenkin uusperheissä sopimusten merkitys korostuu. Uusperheessä on vielä ydinperhettä enemmän vaikuttavia tekijöitä, joista voi syntyä erimielisyyttä ja turhaa kuormaa, siis jos pariskunta lähtee oletuksesta, että asiat vain asettuvat kohdilleen ikään kuin itsestään. Näinhän ei useinkaan tapahdu.

Sopimiseen ja neuvotteluun kannattaa siis panostaa. Ensiksi on hyvä selventää itselle, mitkä ovat minulle tärkeitä asioita ja arvoja. Mistä haluan pitää kiinni ja toisaalta mistä voin olla valmis tinkimään tai luopumaan? Jos antaa liikaa periksi itselle merkityksellisissä asioissa, on seurauksena usein vähintään tyytymättömyyttä ja usein myös katkeroitumista. Se ei ole kenenkään etu.

Itseltään voi kysyä, miten osoittaa arvostusta ja kunnioitusta puolisolleen.

Uskoisin, että me kaikki kaipaamme arvostusta ja kunnioitusta. Itseltään voi kysyä, kuinka osoitan sitä puolisolleni. Jos tunnen, etten itse saa sitä kumppaniltani, niin kuinka voisin ilmaista sen kaipuun sillä tavalla, että se olisi mahdollista tulla ymmärretyksi. Voisiko sillä tavoin syntyä sellaista osallisuuden kokemusta, jossa hyvä, kunnioittava ja tasa-arvoinen asioista sopiminen olisi mahdollista? 

Jos toinen vanhempi toimii toistuvasti itsekkäästi asettaen omat halunsa ja tarpeensa yhteisten asioiden edelle, menettää hän samalla jotakin, ehkä osallisuutensa perheyhteyteen. Silloin on aiheellista pohtia, mikä merkitys ylipäätään on läheisillä suhteilla puolisoon ja lapsiin. Jos ei halua itselleen läheisiä ihmissuhteita, niin ilmankin voi elää.

* Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.
 
Sisältö jatkuu mainoksen alla