Pitkässä suhteessa tulee eteen kausia, jolloin jompikumpi tai molemmat kyseenalaistavat koko suhteen. Perheneuvojat kertovat, miten tilanteesta selvitään.

Parisuhdeneuvola on Vauva.fin ja kirkon perheneuvonnan kaupallinen yhteistyö.

1. Viileä kausi on normaali.

Pitkässä parisuhteessa on normaalia, että välillä toinen vain ärsyttää. Tulee ajanjaksoja, jolloin puolisot eivät koe yhteyttä toisiaan kohtaan. Voi tuntua siltä, että samoja kiinnostuksen kohteita ei juuri ole, ja arvotkin vaikuttavat erilaisilta. Keskusteluyhteys on kenties poikki tai hankala ja riitaa tulee helposti.

Viileille kausille voi olla monta syytä. Tavallisia ovat esimerkiksi työ- tai opiskelupaineet, talonrakennus tai vaikkapa intensiivinen harrastaminen. Kun taustalla on tällainen syy, kestämistä helpottaa tieto väliaikaisuudesta: pian tämä loppuu. Gradu tai väitöskirja valmistuu, työpaikan iso projekti päättyy, omakotitalo tulee valmiiksi tai harrastajateatterin näytöskausi saatetaan loppuunsa. Parisuhde selviää sitä helpommin, mitä paremmin asiasta on puhuttu ja sovittu yhdessä. 

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Syynä viileään kauteen voi olla myös jommankumman tai kummankin puolison sisäinen prosessi. Monelle tulee keski-iässä jonkinlainen itsensä etsimisen vaihe.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

2. Se voi tulla eri aikaan.

On tavallista, että puolisoiden kehitysvaiheet osuvat eri aikaan. Samaan aikaan kun toinen on tasaiseen elämään tyytyväinen, toiselle voi tapahtua paljon ammatillisesti, sosiaalisesti tai oman pään sisällä. Silloin parisuhde jää vähemmälle huomiolle. 

Parisuhteen voima punnitaankin usein työelämän haasteissa, läheisen sairastuessa tai silloin, kun oman lapsuuden tuskalliset vaiheet nousevat esiin. Jos suhteessa on resilienssiä eli puolisoiden välistä kestävyyttä ja joustavuutta, hankalasta vaiheesta päästään eteenpäin. Molemmat osaavat luottaa itseensä ja kumppaniinsa ja ymmärtävät, että tilanteen tasoituttua koittaa uusi lähentymisen aika.

3. Se ei tarkoita automaattisesti suhteen loppua.

Parisuhteen viileä kausi menee usein ohi, mutta joskus se enteilee suhteen päättymistä. Mistä siis tietää, onko syytä erota?

Jonkun mielestä riittävä syy eroon on se, että toinen ei vastaa omiin toiveisiin ihan kaikessa. Toinen taas kestää vuosikausia pettämistä, valehtelua ja oikuttelua. Jollekin kuukauden seksitauko on hyvin pitkä, toiset jaksavat vuosien seksittömyyden. Yksinkertaisin vastaus siihen, mistä tietää että ei ole syytä erota, lienee se, että kumpikaan ei halua erota.

Jos ero mietityttää, kannattaa pohtia näitä kysymyksiä:

  • Pystytkö jollain lailla arvostamaan ja kunnioittamaan puolisoasi?
  • Tunnetko jonkinlaisia myönteisiä tunteita häntä kohtaan?
  • Onko välillänne edes jonkinlaista seksuaalista vetovoimaa?
  • Voitko arvostaa hänen ajatteluaan, elämänvalintojaan ja arvojaan?
  • Pystyttekö edes hetkittäin nauttimaan yhdessäolostanne ja kokemaan, että teillä on mukavaa yhdessä?

4. Siitä pääsee yli.

Etäisessä vaiheessa on tärkeää ottaa rauhallisesti. Puhuminen kumppanin kanssa selkiyttää tilannetta. Onko kyseessä molempien mielestä vaihe?

Oma yksilöllinen tilanteemme vaikuttaa siihen mitä voimme sietää, kestää ja hyväksyä. Molempien tunteiden on tärkeä tulla kuulluiksi. Jos kumpikaan ei halua helpottaa toisen oloa, johtaa se helposti eroajatuksiin.   

Kivuliain tilanne on silloin, kun toinen kaipaa runsaasti läheisyyttä samaan aikaan kun toinen tarvitsee enemmän omaa tilaa. Tämä voi nostaa pintaan pelon hylkäämisestä. Näistä peloista pitäisi voida puhua avoimesti, samoin kuin syistä, miksi toinen tarvitsee juuri tällä hetkellä omaa tilaa. On hyvä, jos tällaistenkin aikojen keskellä voi silloin tällöin löytää yhteisiä hyviä hetkiä. 

Joskus molemmat ovat niin kuormittuneita omasta tilanteestaan, että voimia toisen tukemiseen ei riitä. Silloin voi tukeutua tarvittaessa ammattiauttajaan. 

5. Se voi vahvistaa suhdetta.

Viileä tai etäinen kausi voi vahvistaa suhdetta. Toinen pysyy yksilönä, mielenkiintoisena persoonana eikä muutu minäni jatkeeksi ja itsestäänselvyydeksi. Siksi puolison tilan tarvetta kannattaa tukea. 

On toki helppo sanoa, ettei kannata takertua vaan antaa tilaa, sillä ihmisille on tyypillistä takertua hädässään. 

Toisen oman tilan tarvetta voi tukea monin tavoin: hyväksymällä sen, tekemällä sen mahdolliseksi esimerkiksi ottamalla enemmän vastuuta kotitöistä ja kolmanneksi kannustamalla. 

Pitkä suhde on harvoin alkuhuuman kaltainen, mutta sitäkin tunnelmaa voi saada ainakin hetkeksi yhdessä selätetyn kriisin jälkeen. On lohdullinen ajatus, että elämä on liikettä.  

6. Se muistuttaa: huolehdi sinusta.

Koko elämän ei pidä kytkeytyä puolisoon ja parisuhteeseen. Omat ystävät, harrastukset ja kiinnostuksen kohteet tekevät vahvemmaksi. 

Joskus tilan tarve saattaa johtua siitä, että puoliso tuntuu ripustautuvan liikaa. Tätä helpottaa se, kun elämässä on omaa, muista riippumatonta sisältöä. Kun keskittyy omaan hyvinvointiin, vaikeaa vaihettakin on helpompi sietää.

Itseensä tyytyväinen ihmisen on jaksavampi ja tyytyväisempi myös parisuhteessa. Joskus esimerkiksi juoksulenkin tarpeessa oleva ei uskalla lähteä liikkumaan, koska pelkää kuormittavansa toista liikaa. Liikunta tekee kuitenkin hyvää ihmiselle kaikin tavoin, ja sen hyödyt voi valjastaa parisuhdeilmapiirin hyväksi.    

Kaikkina parisuhteen kausina on tärkeää pitää yllä vuorovaikutusta. Kerro kumppanillesi, mitä sinä tarvitset, toivot ja pelkäät. Mistä pidät ja mistä et? Kumppanille ei tarvitse raportoida koko ajan, mutta on tarpeen pitää toinen mukana oman elämän tapahtumissa ja haasteissa. Silloin suhteessa voi saada ja antaa tukea. Kumman vuoro on seuraavaksi keskittyä johonkin omaan?

Juttua varten on haastateltu perheneuvoja, perhepsykoterapeutti ja paripsykoterapeutti Nina Kauppista, perhepsykoterapeutti Tero Pulkkista sekä perheneuvoja, psykoterapeutti ja seksuaaliterapeutti Päivi Stelin-Valkamaa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla