Säteilyturvakeskus laati tammikuussa 2009 kannanoton, jonka mukaan lasten matkapuhelimen käyttöä on hyvä rajoittaa. Miksi? STUKn asiantuntijat vastasivat heille esitettyihin kysymyksiin.

Säteilyturvakeskus laati tammikuussa 2009 kannanoton, jonka mukaan lasten matkapuhelimen käyttöä on hyvä rajoittaa. Miksi?

Säteilyturvakeskuksen ionisoimattoman laboratorion asiantuntijat vastaavat Perhe.fi-sivuston kautta lähetettyihin kysymyksiin

 • Miten paljon kännykkäverkoista tulee säteilyä? Onko kännykkämastojen lähellä asuvat pahemmassa säteilyaltistuksessa kuin muut?

Kännykkäverkkojen tukiasemat sijoitetaan siten, että ihmisten altistuminen niiden säteilylle on vähäistä verrattuna kännykän aiheuttamaan altistumiseen. Kännykkämastojen lähellä asuvat altistuvat enemmän kuin kaukana mastoista asuvat, mutta altistuminen on silloinkin reilusti alle sadasosa kännykän aiheuttamasta altistumisesta.

 • Säteilevätkö vanhat puhelimet uusia enemmän?

Puhelimien säteily ei lisäänny niiden käyttöiän myötä eivätkä vanhat puhelimet siten säteile uusia enemmän. Puhelinmallien (GSM ja UMTS) SAR-arvot vaihtelevat välillä 0,3 - 1,8 W/kg valmistusvuodesta riippumatta. Vanhat puhelinmallitkaan eivät siten säteile enemmän kuin uudet puhelinmallit.

 • Säteileekö kännykkä enemmän kuin mikroaaltouuni?

Heikossa tukiasemakentässä kännykän säteily on voimakkaampaa kuin mikroaaltouunin vuotosäteily, mutta hyvässä kentässä tilanne on päinvastainen.

 • Miten itkuhälyttimet säteilevät?

STUK on mitannut 4 eri itkuhälytinmallin SAR-arvot. Suurin mitattu arvo oli 0,36 wattia kiloa kohti. Keskimääräinen altistus on lisäksi huomattavasti alhaisempi kuin mitatut arvot, sillä itkuhälytin lähettää radioaaltoja vain niinä hetkinä, jolloin lapsen ääntely aktivoi laitteen. Pienten lasten turhaa altistusta voi vielä helposti vähentää sijoittamalla laite lapsen ulottumattomiin.

 • Voiko oman kännykän säteilyn mittauttaa jossakin?

Mittaus on turhaa, sillä STUKin mittausten perusteella valmistajien käyttöohjeissa ilmoittamiin SAR arvoihin voi hyvin luottaa. Periaatteessa kännykän säteily-mittauksen voi tilata STUKista tai jostakin kaupallisesta mittauslaboratoriosta. Mittaus tosin vie aikaa useamman päivän, joten se voi maksaa tuhansia euroja.

 • 15-vuotiaamme on nukkunut viimeiset 5 vuotta kännykkä tyynynsä alla. Voiko siitä olla jotain haittaa? Onko vaarallista vauvalle, kun pidän kännykkääni tyynyn alla ja vauva nukkuu vieressäni? Säteileekö kännykkä myös silloin, kun pelaa kännykän pelejä?

Kännykkä ei juuri säteile valmiustilassa. Valmiustilassa kännykkä lähettää hyvin harvakseltaan lyhyen pulssin lähimmälle tukiasemalle. Kännykkäpelejä pelatessa tai kännykän radiota kuunnellessa tiedonsiirto kännykän ja tukiaseman välillä on yhtä vähäistä.

 • Pitäisikö lastentarhanopettajilta kieltää kännykkään puhuminen työaikana? Kuinka "kauas" kännykkä säteilee?

Kännykän käytön kieltämiselle ei ole mitään perusteita. Kännykkä altistaa siihen puhuttaessa lähestulkoon ainoastaan käyttäjän. Puhelimesta lähtevä säteily vaimenee nopeasti etäisyyden kasvaessa. Jo muutaman senttimetrin etäisyys pienentää säteilyn voimakkuutta moninkertaisesti.

 • Mikä olisi lapselle paras tapa säilyttää puhelinta?

Kännykkää voi kyllä kantaa mukana myös kaulassa tai taskussa, sillä puhelin ei valmiustilassa juurikaan säteile. Sen sijaan kännykkään puhuttaessa, puhelinta ei kannata pitää kiinni vartalossa tai päässä.

Kännykkäkotelo ei varsinaisesti suojaa säteilyltä, mutta esimerkiksi handsfree-laitteen kautta puhelinta käytettäessä kotelo on hyvä, sillä se pitää puhelimen pienen välimatkan päässä kehosta ja täten vähentää säteilylle altistumista huomattavasti. Paljonko puhelin lähellä oleviin kudoksiin säteilee, riippuu siitä kuinka lähellä vartaloa tai päätä puhelin on.

 • Mikä on se määrä, jonka esimerkiksi ekaluokkalainen voi puhua/pitää kännyä korvalla niin, että se on turvallista?

Matkapuhelintasoinen altistuminen ei aiheuta nykyisin tunnetuilla mekanismeilla haitallisia terveysvaikutuksia pitkässäkään altistuksessa. Suositus lasten kännykkäaltistuksen vähentämisestä perustuu siihen mahdollisuuteen, että myöhemmin havaittaisiin terveyshaittoja, joita nykyään ei tunneta.

Tuntemattomien vaikutusmekanismien perusteella on mahdotonta antaa tarkempia ohjeita puheluiden kestoista. Lisäksi altistumiseen vaikuttaa puheluiden keston lisäksi merkittävästi se, kuinka hyvässä kentässä puhelin on. Puhelimen käytön rajoittaminen jää näin ollen vanhempien omaan harkintaan. Kohtuus kannattaa muistaa niin puhelimen käytössä kuin varovaisuudessakin.

 • Tuleeko langattomasta laajakaistayhteydestä säteilyä päällä ollessa? Entä mokkulasta?

Langattomasta laajakaistayhteydestä tulee mikroaaltosäteilyä siinä missä matkapuhelimestakin. Altistumiseen vaikuttaa eniten etäisyys laitteeseen, joten sylissä olevan kannettavan kyljessä oleva Mokkula tai WLAN-sovitin saattavat altistaa tietokoneen käyttäjää suunnilleen yhtä paljon kuin kehossa kiinni oleva puhelin.

Tietokonetta on kuitenkin yleensä helppo käyttää siten, että nämä laitteet eivät kosketa kehoa. Tällöin altistuminen vähenee merkittävästi. Esimerkiksi 30 sentin etäisyys laskee altistumistason noin sadasosaan. Myös kotona olevat langattoman internetyhteyden tukiasemat (WLAN) on yleensä helppo sijoittaa siten, että ihmiset eivät ole jatkuvasti kosketusetäisyydellä niihin, jolloin ne eivät aiheuta merkittävää altistumista.

 • Entä langattomat handsfreet? Eikö esimerkiksi bluetooth-handsfree korvalla säteile myös? Mutta säteileekö vähemmän kuin kännykkä? Johtavatko hands free -kuulokkeet säteilyn korviin?

Myös handsfree-laitteen käyttäjä altistuu matkapuhelimen säteilylle, mutta sekä langallisen että langattoman handsfree-laitteen käyttö vähentää selvästi matkapuhelimen aiheuttamaa pään alueen altistumista.

Langattomalla Bluetooth-yhteydellä kytketyn kuulokkeen aiheuttama SAR-arvo on puhelun aikana tukiasemayhteydestä riippumatta vakio, enintään noin 0,02 W/kg (Kun kännykkää käyttää ilman handsfree-laitetta, SAR on suurimmillaan vajaat 2 W/kg).

Langallisen laitteen aiheuttama altistuminen riippuu puolestaan täysin puhelimen lähetystehosta, joka vaihtelee tukiasemayhteyden laadun mukaan. Jos puhelin on täydellä teholla, saattaa langallisessa laitteessa kuulokkeen lanka teoriassa johtaa päähän enemmän säteilyä kuin Bluetooth-kuulokkeesta lähtee (ei kuitenkaan enempää kuin mitä puhelimesta lähtee). Toisaalta puhelin ei yleensä koskaan ole täydellä teholla, jolloin langallinen säteilee vähemmän. Lisäksi laadukkaissa kuulokkeissa on suodatin, joka rajoittaa radioaaltojen etenemistä lankaa pitkin.

Joka tapauksessa, jos puhelin on puhelun ajan irti kehosta, niin altistuminen on molempia handsfree-tyyppejä käytettäessä vähäistä.

 • Pitäisikö myös raskaana olevien välttää kännykän käyttöä? Uskaltaako raskaana ollessa pitää puhelinta housuntaskussa? Uskaltaako naisena ylipäänsä pitää kännyä housuntaskussa, lähellä munasarjoja? Saako raskaana pitää läppäriä sylissä, jos on WLAN?

Vaikka tähän mennessä tehdyt tutkimukset eivät ole osoittaneet matkapuhelimen säteilyllä olevan terveydellisiä haittavaikutuksia, ei kaikista vaikutuksista tiedetä. Niinpä sekä omaa että lapsen tai sikiön turhaa altistumista on järkevää välttää.

Matkapuhelimen käyttö korvalla ei altista sikiötä, mutta jos käytät matkapuhelinta handsfree-laitteen kautta tai esimerkiksi katselet nettiä suoraan puhelimen näytöltä (kännykkä lähettää nettiä käytettäessä ajoittain hiukan suuremmalla teholla kuin puhekäytössä), puhelinta ei ehkä kannata pitää suoraan vatsan päällä vaan ylempänä. Samoin jos käytät kännykkää esim. kannettavan tietokoneen nettiyhteytenä, on puhelinta järkevää pitää pöydällä taskun sijaan.

Esimerkiksi 30 cm etäisyys vaimentaa puhelimen mikroaallot noin sadasosaan. Lisäksi vatsan alueen kudokset vaimentavat tehokkaasti sähkömagneettista säteilyä suojaten sikiötä.
Kun kännykkä ei ole käytössä (siihen ei juuri puhuta tai sen kautta ei esimerkiksi käytetä nettiä), voit kyllä pitää sitä taskussa, sillä puhelin ei valmiustilassa käytännössä säteile.

Tietokoneen langaton internetyhteys (WLAN) aiheuttaa dataa lähettäessään suunnilleen saman verran radiotaajuista säteilyä kuin matkapuhelin, joten myöskään WLAN-antennia ei kannata pitää kiinni ihossa.

Kuitenkin keskeisin asia, minkä takia voisi olla syytä välttää kannettavan käyttöä sylissä, on kannettavan (tai sen akkujen) lämpeneminen, mikä voi aiheuttaa sikiölle turhaa lämpökuormaa. Lämpeneminen johtuu sähkötehon muuttumisesta suoraan lämmöksi tietokoneessa. Siksi olisi parempi käyttää tietokonetta pöydällä tai jollakin muulla alustalla reisien ja varsinkin mahan sijasta.

 • Voiko kännykän käytöstä koitua tulevaisuudessa sellaisia suuria terveyshaittoja, joita ei ole osattu ennustaa ollenkaan?

Radioaaltojen biologisia vaikutuksia on tutkittu kymmeniä vuosia. Nimenomaan matkapuhelinsäteilyn vaikutuksia on selvitetty esimerkiksi solukokeilla. Niissä on havaittu, että matkapuhelimen radiotaajuinen säteily muuttaa väliaikaisesti joidenkin proteiinien aktiivisuutta. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, minkä proteiinien tai voiko tällainen muutos jotenkin aiheuttaa myös jonkinlaista terveyshaittaa.

Koska näin ollen matkapuhelinten säteilyn vaikutusmekanismeja ei täysin tunneta, saattaa tulevaisuudessa ilmetä myös ennustamattomia vaikutuksia

Joka tapauksessa matkapuhelimen terveyshaittoja tutkitaan jatkuvasti. Esimerkiksi tänä vuonna käynnistyy Suomessa laaja seurantatutkimus. Siinä on tarkoitus seurata pään alueen kasvainten sekä hermoston ja aivoverenkierron sairauksien ilmaantuvuutta matkapuhelimen käyttäjillä usean vuoden ajan.

 • Miten lapselle kannattaa kertoa että kännykän käyttöä tulee rajoittaa?

Lasta kannattaa opastaa käyttämään puhelinta kohtuudella. Kertoa että puhelin on esimerkiksi hyvä väline pitää yhteyttä vanhempiin, mutta turhan pitkään ei matkapuhelimella kannata höpötellä ja tekstiviestit ovat käteviä. Koululaiselle voi myös hankkia handsfree-laitteen ja opastaa häntä laitteen käytössä.

Kaiken kaikkiaan tilannetta voisi ehkä verrata auringossa olemiseen. Aurinkoisena päivän saa kyllä leikkiä ulkona (harvempi lapsi sitä pelkääkään), mutta liialta UV-säteilyltä tulee silti suojautua, jottei herkkä iho pääse palamaan ja näin ihosyövän riski kasvamaan.

Toki vanhempien kannattaa itsekin näyttää hyvää esimerkkiä; käyttää handsfree-laitteita ja vaikkapa välttää liikkuvassa autossa tai junassa matkapuhelimeen puhumista. Lapselle voi myös sanoa, että lapsi on säteilylle herkempi kuin aikuinen ja siksi hänen puheluiden rajoittaminen on tarpeellisempaa kuin aikuisten.

 • Vältättekö Säteilyturvakeskuksen henkilökunta itse kännykkään puhumista?

Säteilyturvakeskuksessa on käytössä sekä pöytä- että matkapuhelimia. Kukin työntekijä voi itse valita, miten suhtautuu matkapuhelimeen puhumiseen; käyttääkö esimerkiksi handsfree-laitetta.

Vierailija

Lapsi ja kännykän säteily

" Kuinka "kauas" kännykkä säteilee? Jo muutaman senttimetrin etäisyys pienentää säteilyn voimakkuutta moninkertaisesti." VAI muutama senttimetri,,,,,,,, kännykkä säteilee yli 10 km päähän ! Säteily ei vähene erityisemmin jos matka on 0-100 m. Mutta tästä kiistellän vielä seuraavat 10 vuotta, kännykkä on ollut vasta 15 vuotta, kun on ollut 30 vuotta "asiantuntijat" muuttavat mielipiteensä. HUOMAA. vieläkin jo 40 vuotta on kiistelty esim. Asbestin vaarallisuuksia usa-eu ja kiistely jatkuu. .
Lue kommentti
Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Mitä vanhemmat toivovat lapsilleen? No, tietenkin onnellista elämää.

Onnellisuus on valtava voimavara ihmiselle: Onnellisista lapsista tulee menestyneempiä aikuisia niin työ- kuin sosiaalielämässä. He saavat mielenkiintoisempia ja vaativimpia töitä, heillä on korkeampi palkka ja todennäköisesti onnelliset ihmiset ovat tyytyväisempiä avioliitoissaan kuin onnettomat, kertoo Time-sivusto. Ja tätä kaikkeahan me haluamme lapsillemme, eikö?

Näillä keinoilla kasvatat onnellisemman lapsen:

1. Ole itse onnellinen

Lapsen onnellisuuteen vaikuttaa paljon se, kuinka onnelliseksi vanhempi tuntee itsensä. Tutkimukset osoittavat, että onnelliset vanhemmat kasvattavat onnellisia lapsia. Joten mitä pitäisi tehdä, jotta olisimme onnellisempia vanhempia? Ehkä ottaa viikottain omaa aikaa ja tehdä jotakin, joka tekee meidät onnelliseksi!

2. Vaali ihmissudetaitoja

Ihmissuhdetaidot ovat yksi tärkeimmistä taidoista lapsen loppuelämän kannalta, mutta kuinka moni vanhempi todella keskittyy opettamaan niitä lapsilleen? Ihmissuhdetaitokasvatukseksi ei ihan voi sanoa sitä, kun tokaiset riiteleville sisaruksille, että lopettekaas nyt. Mitä sitten voi tehdä? Vanhemman kannattaa aloittaa kannustamalla lasta pieniin, empaattisiin tekoihin: Auttavainen ja toisia kohtaan kauniisti käyttäytyvä ihminen on onnellisempi itsekin. 

Ihmissuhdetaitokasvatukseksi ei ihan voi sanoa sitä, kun tokaiset riiteleville sisaruksille, että lopettekaas nyt. Mitä sitten voi tehdä?

3. Keskity matkaan, älä lopputulokseen

Muista kehua matkan varrella! Lapsilla, joiden vanhemmat korostavat jatkuvasti saavutuksia ja lahjakkuutta, on todettu olevan enemmän masennusta ja ahdistusta. He myös vertaavat helpommin itseään muihin ja pelkäävät epäonnistumista enemmän. Vanhemman kannattaakin suunnata huomionsa siihen, kuinka tarmokkaasti lapsi yritti, ei lopputulokseen tai lapsen luontaiseen lahjakkuuteen.

4. Opeta lasta ajattelemaan positiivisesti

Positiivisuus ja onnellisuus kulkevat käsi kädessä. Timen artikkelin mukaan optimistit menestyvät paremmin koulussa, töissä ja liikuntasuoritteissa. He ovat terveempiä ja elävät pidempään, ja heidän on helpompi selvitä masennuksesta tai ahdistuksesta. Ennakoi leikki-iän kiukkuja tai teini-iän angstia opettamalla lasta katsomaan asioiden valoisaa puolta.

Ennakoi leikki-iän kiukkuja tai teini-iän angstia opettamalla lasta katsomaan asioiden valoisaa puolta.

5. Sanoita lapsen tunteita

Tunneäly on opittava taito, ei sisäsyntyinen ominaisuus. Lapsi ei opi tunnesäätelyä itsenäisesti, vaan vanhemman olisi suotavaa pienestä lähtien sanoittaa lapsen tunteita. On tärkeää osoittaa lapselle, että kaikenlaiset tunteet ovat sallittuja ja niistä voi selvitä. Näin lapsen on myöhemminkin helpompi ymmärtää ja tunnistaa omia tunteitaan, ja sitä kautta hallita niitä.

6. Tee onnellisuudesta tapa

Onnellisuudesta on helppoa puhua, mutta kuinka jalkauttaa onnellisuus omaan elämään, kuinka tehdä onnellisuudesta tapa? Kannattaa koota ympärilleen hyvältä tuntuvia asioita ja ihmisiä. Omasta onnellisuustavoitteesta voi tehdä julkisen, jolloin positiivisena pysymiselle on sosiaalinen tuki – ja paine.Ethän aseta omaa tai lapsesi onnellisuuden rimaa liian korkealle: yksi tavoite kerrallaan ja pienetkin edistysaskeleet ovat askel eteenpäin. Kaikki meistä taipuvat joskus negatiivisuuden alle. Onnellisuuden muuttuminen tavaksi vie aikaa: älä säikähdä takapakkeja.

Ethän aseta omaa tai lapsesi onnellisuuden rimaa liian korkealle: yksi tavoite kerrallaan

7. Kannusta itsehillintään

IItsehillintä on negatiivissävytteinen sana, mutta se on positiivinen asia: itsetuntemusta, omien mielihalujen ja tunteiden tunnistamista sekä mahdollisuutta vaikuttaa omaan käyttäytymiseen. Itsehillinnällä varustetut ihmiset kestävät stressiä ja turhautumista paremmin, ja heillä on laajempi sosiaalinen omatunto, joka tekee heistä hyviä tiimityössä.

8. leikkikää enemmän!

Nykyään puhutaan paljon lasten mindfulness-taidoista, mediataatiosta ja mielikuvaharjoitteista, mutta usein unohdetaan leikki. Leikkihän on meditaatioharjoitus, jossa kuvitellaan positiivisia asioita, eläydytään jo koettuihin kokemuksiin, pelkoihin ja epävarmuuksiin. Leikissä lapsi keskittyyy yhteen asiaan usein niin täysillä, ettei näe tai kuule, mitä ympärillä tapahtuu – täydellistä mindfulnessia. Leikki opettaa lapselle sosiaalisia taitoja, ongelmanratkaisua, luovuutta ja itsetuntemusta. Kannusta siis lastasi leikkimään, sillä onnelliset lapset leikkivät enemmän!
Ps. Ulkoleikissä lapsi saa myös raitista ilmaa ja liikuntaa, joka piristää mieltä.

Leikissä lapsi keskittyyy yhteen asiaan usein niin täysillä, ettei näe tai kuule, mitä ympärillä tapahtuu – täydellistä mindfulnessia.

9. Muista: vähemmän laitteita, vähemmän konflikteja

Televisio, videopelit ja älykännykät ovat mukava lisä arkeemme, mutta liiallinen käyttö tekee lapsistamme levottomia, kiukkuisia ja turhautuneita. Joten yksinkertainen keino tehdä lapsesta onnellisempi on rajoittaa ruutuaikaa lapselle sopivaan määrään – ja totta kai varmistaa, ettei lapsi ruutuajallaan katso tai tee sellaista, josta hänelle jäisi paha olo.

10. Syökää yhdessä

Tämän tiesivät jo isovanhempamme: yhdessä syöminen edesauttaa koko perheen onnellisuutta. Jos perheessä harrastetaan niin paljon, että yhteisen ilta-aterian syöminen tuntuu mahdottomalta mahduttaa kalenteriin, voi yhteinen ateria olla myös aamu- tai iltapala. Laitteet kiinni, ruokapöydässä vallitsee keskustelurauha!

 

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Hyvä idea on kysyä etukäteen, mitä vauvaperheessä toivotaan ja tarvitaan. Jos haluat yllättää, lue tämä lista ensin.

Kysyimme Vauva-lehden lukijoilta, mikä oli paras ja mikä turhin vauvalahja. 

Näitä toivotaan: vaipat ja harsot

Vaippoja, vaippoja ja vielä kerran vaippoja. Ei voi ainakaan mennä pieleen, ja niitä tarvitsee.

Pyyhe ja harsot. Niitä ei voi olla liikaa, kun vauva kakkaa ja pissaa ja pulauttelee useita kertoja.

Peltorin kuulosuojaimet.

Lastenkirjat olivat kivoimpia lahjoja.

Itsetehdyt vaatteet olivat kaikki hyvin mieleisiä. Saimme sukkia, pipoja ja jopa haalarit

Vaippakakku, jonka sisällä oli vauvan purulelu

Yövalo oli ehdottomasti kivoin.

Lahjakortit tilauspitseriaan olivat nerokas lahja uunituoreille vanhemmille.

Viltistä tai astioista on iloa pitkään 

Kivoin lahja oli lelukaari, jonka alla vauva viihtyi monta kuukautta.

Kummien antama unilelu löytyy edelleen 9-vuotiaan sängystä

Jotain mistä on hyötyä koko vauvavuodelle, kuten kestopyykkipussi.

Käytännöllisimpi olivat lautanen ja lusikat.

Erilaiset viltit, ihan hitti!

Kivoin lahja olivat valokuvakortit, eli vauvan iän kertova kortti mukaan valokuvaan, kun vauva täyttää kuukauden, kaksi, kolme ja niin edelleen.

Hieman isommat, esimerkiksi 80-senttiset vaatteet olivat hyödyllisiä.

Lahjakortti lastentarvikeliikkeeseen. 

Älä sorru näihin

Kaikki lahjaksi saadut bodyt ja housut olivat tietenkin eri kuosia, eivätkä mitkään sopineet yhteen.

Turhin lahja oli tekokuituinen rimpsumekko pitsillä ja puhvihihoilla, hatulla ja vaippahousuilla.

Pienelle vauvalle tuotu naamiaisasu ei ollut kovin suurella käytöllä.

Kurjinta oli saada kuukauden ikäiselle vauvalle 50-senttisiä vaatteita, kun hän oli jo syntyessään 52 senttiä pitkä.

Pehmoleluja oli jo ennestään liikaa. 

Leluja oli tarpeeksi jo ennestäänkin.

Bodyt, joiden teksti liittyy antajaan, kuten ”tädin kulta” tai ”mummun mussukka”, jäivät käyttämättä.

Muista myös kahvipöytä!

Jotenkin olin ajatellut, että rotinakulttuuri olisi voimissaan, mutta kukaan ei tuonut esimerkiksi pullaa. Vauvaa kyllä muistettiin, mutta kahvipöytään piti itse kaivaa tarjottavat.

Kaikista ihanin lahja oli erään vieraan mukanaan tuoma valmis kotiruoka. Laittoi perunat kattilaan ja veden porisemaan. Muun ruoan sai lämmittää vain mikrossa. Nukutti vauvan ja pyysi meidät vanhemmat ruokapöytään lähtiessään. Se oli enemmän kuin luksusta siihen hetkeen.

Vauvan synnyttyä olimme mieheni kanssa rättiväsyneitä ja tilasimme pitsaa useamman viikon. Olisi ollut ihanaa, jos vieraat olisivat tuoneet vaikka piirakan, tuoreita marjoja tai vastaavaa mukanaan.

Lähde: vauva.fin kysely

 

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.