Jo päiväkoti-ikäiset lapset kiusaavat toisiaan ja tunnistavat kiusaamisen. Aikuisten voi kuitenkin olla vaikeaa tunnistaa päiväkodissa tapahtuvaa kiusaamista.

Jo päiväkoti-ikäiset lapset kiusaavat toisiaan ja tunnistavat kiusaamisen. Aikuisten voi kuitenkin olla vaikeaa tunnistaa päiväkodissa tapahtuvaa kiusaamista.

Kiusaamiseen olisi tärkeää puuttua jo päiväkodissa, sillä muuten kierre saattaa jatkua myös kouluun ja myöhempään elämään. Mannerheimin lastensuojeluliitto korostaa, että yhtä tärkeää kuin kiusaamiseen puuttuminen, on myös kiusaamisen ehkäisy. Pienten lasten kohdalla pääpainon tulisikin olla ennaltaehkäisyssä.

- Lapset kiusaavat toisiaan pääsääntöisesti vapaan leikin aikana niin sisällä kuin ulkona. Toisia lapsia ei oteta mukaan leikkiin tai leikkien sääntöjä muutetaan kesken kaiken, kertoo Laura Kirves Mannerheimin Lastensuojeluliitosta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Päiväkodeissa yleisin kiusaamisen muoto on leikkien ulkopuolelle jättäminen. Kiusaaminen voi ilmetä myös fyysisenä väkivaltana, lahjontana, haukkumisena, vallankäyttönä tai juonitteluna.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

- Lapset ovat hyvin tietoisia siitä, millainen hierarkia ryhmässä vallitsee. He pystyvät kertomaan kuka ryhmässä määrää, kuka jää ilman ystävää ja kuka kiusaa, kertoo puolestaan Maria Stoor-Grenner Folkhälsanilta.

Aikuisilla vastuu kiusaamisen ehkäisystä

Päiväkodin henkilökunta ei aina välttämättä erota kiusaamista normaalista nahistelusta. Kiusaamiseen on kuitenkin tärkeää puuttua, sillä kyse on lapsen, niin kiusatun, kiusaajan kuin sivustakatsojankin, kehityksestä.

Kiusaamista voidaan ennaltaehkäistä vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan välisellä vuoropuhelulla, tukemalla lasten välisiä suhteita ja sosiaalisten taitojen kehittymistä sekä auttamalla lapsia hallitsemaan aggressioitaan. On myös tärkeää, että lapsia rohkaistaan puhumaan kiusaamisesta ja lasten puheet otetaan vakavasti. Päiväkodin henkilökunnan tulee ohjata lasten leikkejä ja varmistaa, että kaikki pääsevät leikkiin mukaan.

Päiväkodissa tapahtuvaa kiusaamista selvitettiin Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Folkhälsanin yhteisessä hankkeessa Kiusaamisen ehkäisy alle kouluikäisten lasten parissa. Hankkeen aikana tuotettu raportti Kiusaavatko pienetkin lapset? löytyy pdf-muodossa Mannerheimin lastensuojeluliiton verkkosivuilta.

Meidän Perhe

* Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.
 
Sisältö jatkuu mainoksen alla