Alle kouluikäisille lapsille tuloksellisinta hoitoa tutkimusten mukaan on vanhemmuustaito-ohjaus. Kuva: iStockphoto
Alle kouluikäisille lapsille tuloksellisinta hoitoa tutkimusten mukaan on vanhemmuustaito-ohjaus. Kuva: iStockphoto

Vanhempien ohjaus on tuloksellisin keino lasten käytöshäiriöiden hoidossa, sanoo tuore Käypä hoito -suositus.

Lasten ja nuorten käytöshäiriöiden hoidosta on tänään julkaistu ensimmäinen Käypä hoito -suositus. Se korostaa psykososiaalisia keinoja käytöshäiriöiden hoidossa. Erityisen tehokasta suosituksen mukaan on vanhemmuustaitojen opettaminen käytöshäiriöistä kärsivien lasten vanhemmille.

Käytöshäiriöitä esiintyy noin viidellä prosentilla lapsista ja nuorista, ja ne ovat pojilla yleisempiä kuin tytöillä. Lasten ja nuorten käytöshäiriöt ovat monimuotoisia häiriöitä, joissa esiintyy pitkäkestoista ja ikätasosta poikkeavaa uhmakasta, aggressiivista tai epäsosiaalista käytöstä. Tällaista voi olla esimerkiksi varastaminen, toistuva valehtelu, omaisuuden tuhoaminen tai ihmisiin tai eläimiin kohdistuva julmuus.

Käytöshäiriö aiheuttaa ongelmia sosiaalisissa suhteissa ja suoriutumisessa. Häiriöihin liittyy usein kehityksellisiä ongelmia kuten kielellisiä tai oppimishäiriöitä. Yleisiä ovat myös oheissairaudet kuten ADHD ja mieliala- ja päihdehäiriöt. Myös psykososiaalinen kuormittuneisuus on yleistä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tunne- ja vuorovaikutustaidot ehkäisevät ongelmia

Käypä hoito -suosituksen mukaan käytöshäiriöitä voidaan ehkäistä opettamalla tunne- ja vuorovaikutustaitoja kaikille lapsille ja nuorille. Uudessa opetussuunnitelmassa näiden taitojen opettaminen onneksi korostuukin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

 – Käytöshäiriöt ovat yleinen syy lasten ja nuorten hakeutumisessa mielenterveyspalveluihin. Hoidossa tärkeää on sujuva yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, koulun, opiskeluhuollon ja muiden toimijoiden välillä, sanoo suositustyöryhmän puheenjohtaja, lastenpsykiatrian professori Eeva Aronen.

Positiivinen kasvatus tukee käyttäytymisen oppimista.

Lapsen ja nuoren käyttäytymisen oppimista tukevat turvalliset, ennakoitavat ja lämpimät ihmissuhteet, positiiviset kasvatuskäytännöt sekä ympäristön tarjoamat myönteiset mallit. Erityisesti lasten kielellisen kehityksen sekä vanhemmuuden ja päiväkoti- ja kouluympäristöjen tukeminen vähentävät käytöshäiriöiden riskitekijöitä yksilön ja yhteiskunnan tasolla.

– Erityistä arkiympäristön tukea kannattaa kohdistaa lapsiin, joilla on ikätasoa heikommat kielelliset taidot tai toiminnanohjauksen puutteita. Esimerkiksi voidaan käyttää kuvia kommunikaation apuna ennen kuin varsinaisia käytösongelmia esiintyy, kertoo apulaisylilääkäri, lastenpsykiatrian dosentti Päivi Santalahti.

Vaikuttavin hoito on lääkkeetöntä

Lasten ja nuorten käytöshäiriöiden hoidossa tärkeimmäksi uusi suositus nostaa lääkkeettömät hoitokeinot. Lääkehoitoa ei suosituksen mukaan tule käyttää ensisijaisena hoitomuotona tai rutiiniluontoisesti käytöshäiriöiden hoidossa. Vaikeissa tapauksissa lääkehoito osana muuta hoitoa on kuitenkin tarpeen.

– Lääkehoito saattaa osana muuta hoitoa edistää aggressiivisen ja impulsiivisen käyttäytymisen hallintaa sekä yksilön kykyä hyötyä psykososiaalisesta hoidosta. Lääkityksen tarpeen arvioi lääkäri, sanoo oikeuspsykiatrian professori, nuorisopsykiatrian dosentti Nina Lindberg.

Vanhemmuustaidot korostuvat alle kouluikäisillä lapsilla.

Alle kouluikäisille lapsille tuloksellisinta hoitoa tutkimusten mukaan on vanhemmuustaito-ohjaus, jossa tuetaan lapsen ja vanhemman myönteistä suhdetta ja vahvistetaan lapsen positiivista käytöstä. Vanhemmuustaito-ohjaus tarkoittaa strukturoitua, käsikirjaan perustuvaa ohjelmaa, joissa opetellaan ja harjoitellaan myönteistä vuorovaikutusta, lapsen myönteisen käytöksen vahvistamista, lapsen tehokasta ohjaamista ja ongelmakäyttäytymisen hallintaa.

Kouluikäisten kohdalla lapselle itselleen suunnattu ohjaus on toimivin tapa. Nuorten kohdalla vaikuttavimpia keinoja ovat esimerkiksi monimuotoinen perheterapeuttinen työskentely, johon osallistuvat nuoren lisäksi perhe ja lähiverkosto.

– Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää sitouttaa perhe käytöshäiriöllä oirehtivan lapsen tai nuoren hoitoon. Se edellyttää luottamuksellista yhteistyösuhdetta, jossa vahvistetaan perheen ja nuoren toimijuutta. Jatkuvuus on tärkeää, Aronen toteaa.

Hönötys

Tämmöinen _vanhemmuustaitojen parantaminen_ pitäis kyllä olla suunnattu ihan juuri nimenomaan kaikille. Eihän nyt toki pelkästään niillä ole haasteita kenellä on esimerkiksi adhd.
Adhd varsinkaan ei johdu vanhempien tekemisistä tai tekemättä jättämisistä! Vaikka oireita voidaankin suunnattomasti helpottaa muokkaamalla ympäristöä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla