Nuorisotyöntekijä kertoo, mitkä ovat juuri nyt nuorten suurimmat huolenaiheet.

Nuoruus on suurten muutosten ja vavisuttavien tunnemyrskyjen aikaa. Teini-iässä nuori alkaa ottaa etäisyyttä vanhempiinsa, eikä välttämättä enää kerro huolistaan kotona. Moni vanhempi on huolissaan aikuistuvasta lapsestaan. Mitä ongelmia hänellä on? Tarvitseeko hän apua?

Meidän Perhe kysyi kohdennetun nuorisotyön koordinaattorilta Sanna Laksolta, mitkä ovat nuorten suurimpia murheita juuri nyt.

1. Yksinäisyys ja kiusaaminen

– Eniten nuoria huolettaa yksin jääminen tai kiusatuksi joutuminen, Lakso kertoo.

Kiusaaminen ei aina ole helposti tunnistettavaa haukkumista tai fyysistä väkivaltaa, vaan porukan ulkopuolelle jättämistä. Kiusaamista tapahtuu yhä useammin myös netissä.

Vanhempien on syytä huolestua, jos nuoren käytös yhtäkkiä muuttuu. Mikäli ennen kouluun mielellään mennyt nuori yhtäkkiä haluaa jäädä joka aamu kotiin, sille on etsittävä syy.

Joskus nuori ei halua puhua yksinäisyydestään kotona, koska hän ei halua huolestuttaa vanhempiaan. Tällöin nuorisotyöntekijöistä voi olla iso apu.

– Nuorisotyöntekijät rohkaisevat nuoria ilmaisemaan omia tunteitaan. Kannustamme heitä näyttämään tunteensa ja kertomaan, jos he ovat tulleet kiusatuiksi. Kiusaamiseen puututaan myös erilaisilla tempauksilla ja hankkeilla sekä pienryhmätoiminnoilla, Lakso sanoo.

2. Aikuistumisen haasteet

Nuoruus on herkkä kausi: nuori ei ole enää lapsi, muttei vielä aikuinenkaan. Yhteiskunnan vaatimukset painavat monen nuoren mieltä.

Jo yläkoulussa nuorilta aletaan kysellä, mikä heistä tulee isona. Ajatus jatko-opinnoista saattaa ahdistaa lukion tai ammattikoulun päättävää nuorta.

Jos opiskelupaikka jää saamatta, nuoresta tuntuu raskaalta – ja yksinäiseltä, jos kaverit jatkavat opintojaan eteenpäin.

Etsivä nuorisotyö on yksi nuorisotyön uusimpia työmuotoja. Sillä autetaan nuoria, jotka jäävät opintojen ulkopuolelle.

– Työntekijät ovat läsnä ja auttavat nuorta tämän omaan tahtiin. He ratkovat yhdessä nuoren kanssa ongelmia, jotka vaikuttavat siihen, ettei nuori löydä tekemistä arkeensa, Lakso kertoo.

3. Ihmissuhteet

Ihastumiset, rakastumiset ja erot ovat asioita, joita jokainen nuori pohtii. Moni nuori alkaa seurustella ensimmäistä kertaa teini-iässä. Myös kaverisuhteet voivat herättää suuria tunteita ja ahdistusta.Ystävien kanssa riitely vaikuttaa nuoren koko elämään.

– Nuoret miettivät paljon ihmissuhteita ja juttelevat ihastumisista yhdessä nuorisotyöntekijöiden kanssa. Nuorisotilat ovat kaikille avoimia, mutta niissä kokoontuu myös jonkin verran tyttöjen ja poikien ryhmiä. Ryhmissä voi puhua asioista, jotka ujostuttavat ja askarruttavat, Lakso sanoo.

Oma riittämättömyys mietityttää nuoria, sillä sosiaalinen media luo paljon paineita.

Tärkeä viikko monen perheen elämässä: nuori lähtee intoa täynnä rippi- tai Prometheus-leirille ja vanhempia herkistää. Joko se on noin iso, nytkö se lapsuus virallisesti loppui?

Mitä näillä leireillä oikeasti tapahtuu ja mikä nuoria mietityttää kesällä 2018? Nuorisotyönohjaaja Mono Kuoppala ja Prometheus-leirin tuki ry:n puheenjohtaja Ansku Ahvenainen kertovat.

Kuka minä olen?

Oma identiteetti mietityttää nuoria erityisen paljon. 

– Nuoret pohtivat paljon omaa paikkaansa elämässä ja yhteiskunnassa, kertoo protuleirejä vetänyt Ahvenainen. 

Päätökset esimerkiksi opiskelujen suhteen pitää tehdä jo varhaisessa vaiheessa nuoruutta, ja monelle tämä tuo paljon paineita.

Rippileireillä yli 30 vuotta ohjaajana työskennellyt Kuoppala kertoo, että nuoret ovat todella vaativia itselleen, ja monilla nuorista riittämättömyyden tunne on läsnä päivittäin.

Nämä tunteet kumpuavat muun muassa sosiaalisesta mediasta, jossa nuoren on entistä helpompi verrata itseään muihin.

”Nykynuorilla on paljon paremmat valmiudet keskusteluun.”

– Nuoret kokevat nykyään paljon enemmän paineita ulkopuolelta kuin vaikka 20 vuotta sitten. Toisaalta nuorilla on nykyään paljon paremmat valmiudet keskusteluun, ja he uskaltavat rohkeammin sanoa oman mielipiteensä.

Ahvenainen kertoo, että joskus protuleirille tulevalla nuorella on sydämellään jokin iso identiteettiin liittyvä asia, jonka kertoo ensimmäistä kertaa muille vasta leirillä.

– Nuoret pelkäävät vanhempiensa reaktiota, jos kyse on jostain häneen itseensä liittyvästä asiasta. Nuori pelkää, että vanhemmat eivät ehkä hyväksy häntä sellaisena kuin hän on.

Ahvenainen on huomannut, että kun nuori kokee että häntä kuunnellaan, nuoren on silloin myös helpompi puhua. Protuleiri painottuukin vahvasti keskustelemiseen ja ajatuksena on, että ehkä nuoren olisi helpompi leirin jälkeen keskustella hänelle tärkeistä asioista myös kotona.

– Toisaalta on myös niitä nuoria, jotka eivät ole koskaan keskustelleet vakavasti edes kavereidensa kanssa, vaan tekevät sen leirillä ensimmäistä kertaa. 

Mistä arvoni tulevat?

Kuoppala kertoo, että rippileirillä pohditaan yhdessä nuorten kanssa paljon sitä, mitä mieltä nuori on itse jostain asiasta, ja kannustetaan erottamaan oma mielipide valmiista. Nykymaailmassa nuoren voi olla vaikea hahmottaa, mikä ajatus kumpuaa sosiaalisesta mediasta tai kavereilta.

Rippileirillä käytävissä keskusteluissa mietitään paljon sitä, mihin nuoren omat arvot perustuvat ja mihin he toivoisivat arvojensa perustuvan. Yhdessä pohditaan myös sitä, ketä nuori kuuntelee oman elämän tärkeissä päätöksissä kuten opiskelupaikan valinnassa.

Nykynuoren voi olla vaikea hahmottaa, mikä mielipide on hänen omansa.

– Nuoria herätellään näkemään, miksi he toimivat niin kuin he toimivat. 

Protuleiri-ohjaaja Ahvenaisen mukaan yksi protuleirin kymmenestä teemasta on ympäristö. Tähän liittyy muun muassa pohdinta siitä, miten omat teot vaikuttavat luontoon.

– Nuoret ovat todella kiinnostuneita vaikuttamaan asioihin, niin ympäristöön liittyviin kuin muihinkin, Ahvenainen kertoo.

”Opin, että pitää rakastaa ja olla rehellisesti”

Rippikouluun sisältyy 80 oppituntia. Suurin osa tunneista pidetään viikon mittaisella leirillä, mutta joitakin tunteja käydään jo ennakkoon. Rippileirillä käytetään opetussuunnitelmaa, jonka pohjalta opitaan muun muassa Raamatusta. Lisäksi käydään läpi teemoja esimerkiksi ihmissuhteista ja tulevaisuudesta. 

Rippikoulussa huomioidaan myös nuorten kiinnostus. Joistakin aiheista voidaan keskustella enemmänkin. 

Kuoppalan mukaan leirille tulevat nuoret ovat tiedonjanoisia. Joillekin on annettu jo kotona kristillistä kasvatusta, mutta suurimmalle osalle leireilijöistä ei.

– Nuorten yleistieto Raamatun ja kristinuskon osalta on 30 vuoden aikana ohentunut. Uskonnolliset kysymykset kuitenkin kiinnostavat nuoria todella paljon.

”Kun nuori kokee, että hänet hyväksytään leirillä täysin omana itsenään, se kantaa hedelmää myös kotiin.”

Ahvenaisen kokemuksen mukaan nuoret osallistuvat innokkaasti erilaisiin leirien aktiviteetteihin. Protuleirillä on tapana herätellä nuoret päivän teemaan esimerkiksi aiheeseen liittyvällä leikillä tai väittelyllä, jonka jälkeen teemasta jatketaan keskustellen.

– Kerran eräät vanhemmat kysyivät minulta leirin jälkeen, mitä olen tehnyt heidän teinilleen, sillä nuori oli alkanut leirin jälkeen puhua kotona paljon enemmän vanhempiensa kanssa. Kun nuori kokee, että hänet hyväksytään leirillä täysin omana itsenään, se kantaa hedelmää myös kotiin, Ahvenainen miettii.

Kuoppalan mukaan joskus käy niin, että rippileirille tullut nuori haluaa keskeyttää leirin, tai ei halua osallistua konfirmaatioon. Tämä on kuitenkin erittäin harvinaista. Kuoppalan kokemuksen mukaan sellainen nuori, joka ei alussa ole vaikuttanut kovinkaan innostuneelta rippileirille osallistumisesta, on yleensä se, joka innostuu eniten ja haluaa pysyä seurakunnan toiminnassa jatkossakin. 

– Eräs rippileirilläni ollut poika kirjoitti oppimispäiväkirjaan oppineensa, että elämässä pitää rakastaa, antaa armoa ja elää rehellisesti. Se kosketti.

Kaksi erilaista leiriä

Rippi- ja Prometeus-leirejä voi pitää eräänlaisina aikuistumisleireinä. Leiri käydään yleensä 8. luokan päätyttyä eli 15-vuotiaana. Leireille on mahdollista osallistua myös myöhemmin: sekä rippi- että protuleirejä järjestetään myös aikuisille. 

Rippileiri on Suomessa edelleen suosituin aikuistumisleiri. Vuonna 2017 rippileirin kävi 48 734 henkilöä.

Prometheus- eli protuleirin suosio on kasvanut. Leireille ilmoittautuneita oli tänä vuonna toukokuuhun mennessä koko Suomessa 1 022. Protuleiri on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton ja kaikille avoin.

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.
Kuvitus: Satu Kettunen
Kuvitus: Satu Kettunen

Anni Leino ei osannut odottaa, miten varhain tyttären murrosikä voisi alkaa. Selvisi, että se on aivan tavallista.

Kylläpä hiuksesi ovat likaiset!

9-vuotias tyttäreni ei näytä ilahtuvan uutisesta. Taas pitäisi mennä hiustenpesulle, vaikka edellisestä kerrasta on vain kaksi päivää. Saamme sovittua, että tukka pestään vastedes useammin, mutta asia jää...