Nuorisotyöntekijä kertoo, mitkä ovat juuri nyt nuorten suurimmat huolenaiheet.

Nuoruus on suurten muutosten ja vavisuttavien tunnemyrskyjen aikaa. Teini-iässä nuori alkaa ottaa etäisyyttä vanhempiinsa, eikä välttämättä enää kerro huolistaan kotona. Moni vanhempi on huolissaan aikuistuvasta lapsestaan. Mitä ongelmia hänellä on? Tarvitseeko hän apua?

Meidän Perhe kysyi kohdennetun nuorisotyön koordinaattorilta Sanna Laksolta, mitkä ovat nuorten suurimpia murheita juuri nyt.

1. Yksinäisyys ja kiusaaminen

– Eniten nuoria huolettaa yksin jääminen tai kiusatuksi joutuminen, Lakso kertoo.

Kiusaaminen ei aina ole helposti tunnistettavaa haukkumista tai fyysistä väkivaltaa, vaan porukan ulkopuolelle jättämistä. Kiusaamista tapahtuu yhä useammin myös netissä.

Vanhempien on syytä huolestua, jos nuoren käytös yhtäkkiä muuttuu. Mikäli ennen kouluun mielellään mennyt nuori yhtäkkiä haluaa jäädä joka aamu kotiin, sille on etsittävä syy.

Joskus nuori ei halua puhua yksinäisyydestään kotona, koska hän ei halua huolestuttaa vanhempiaan. Tällöin nuorisotyöntekijöistä voi olla iso apu.

– Nuorisotyöntekijät rohkaisevat nuoria ilmaisemaan omia tunteitaan. Kannustamme heitä näyttämään tunteensa ja kertomaan, jos he ovat tulleet kiusatuiksi. Kiusaamiseen puututaan myös erilaisilla tempauksilla ja hankkeilla sekä pienryhmätoiminnoilla, Lakso sanoo.

2. Aikuistumisen haasteet

Nuoruus on herkkä kausi: nuori ei ole enää lapsi, muttei vielä aikuinenkaan. Yhteiskunnan vaatimukset painavat monen nuoren mieltä.

Jo yläkoulussa nuorilta aletaan kysellä, mikä heistä tulee isona. Ajatus jatko-opinnoista saattaa ahdistaa lukion tai ammattikoulun päättävää nuorta.

Jos opiskelupaikka jää saamatta, nuoresta tuntuu raskaalta – ja yksinäiseltä, jos kaverit jatkavat opintojaan eteenpäin.

Etsivä nuorisotyö on yksi nuorisotyön uusimpia työmuotoja. Sillä autetaan nuoria, jotka jäävät opintojen ulkopuolelle.

– Työntekijät ovat läsnä ja auttavat nuorta tämän omaan tahtiin. He ratkovat yhdessä nuoren kanssa ongelmia, jotka vaikuttavat siihen, ettei nuori löydä tekemistä arkeensa, Lakso kertoo.

3. Ihmissuhteet

Ihastumiset, rakastumiset ja erot ovat asioita, joita jokainen nuori pohtii. Moni nuori alkaa seurustella ensimmäistä kertaa teini-iässä. Myös kaverisuhteet voivat herättää suuria tunteita ja ahdistusta.Ystävien kanssa riitely vaikuttaa nuoren koko elämään.

– Nuoret miettivät paljon ihmissuhteita ja juttelevat ihastumisista yhdessä nuorisotyöntekijöiden kanssa. Nuorisotilat ovat kaikille avoimia, mutta niissä kokoontuu myös jonkin verran tyttöjen ja poikien ryhmiä. Ryhmissä voi puhua asioista, jotka ujostuttavat ja askarruttavat, Lakso sanoo.