Kuva: <span class="photographer">Shutterstock</span>
Kuva: Shutterstock

Notkuvatko teidänkin lapset koneella? Pelaamisesta on myös hyötyä. Lue, millaista.

Liki jokainen kouluikäisen vanhempi sen tietää: lapset rakastavat pelaamista ja notkuisivat koneella vaikka maailman tappiin. Pelaajabaromet­rin mukaan 10–19-vuotiaista nuorista yli 97 prosenttia pelaa toisinaan digitaalisia pelejä.

Pelaamisen haitoista on puhuttu paljon, mutta on siitä myös hyötyä.

1. Pelaamisen edut

Kielitaito paranee sekä sanaston että puhutun kielen osalta. Pelien on nähty  parantavan pelaajien silmä–käsi-koordi­naatiota sekä lisäävän reagointinopeutta ja ­ongelmanratkaisutaitoja – erityisesti haastavissa ja nopeita päätöksiä  vaativissa tilanteissa. Lasten ja nuorten pelaamisessa korostuu voimakkaasti yhdessä tekemisen ja toisen auttamisen kulttuuri. Kaveri autetaan hankalien kohtien yli, kehutaan hyvästä yrityksestä ja kannustetaan kokeilemaan vielä kerran uudelleen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

2. Pelaamisen haitat

Nuori tarvitsee koneella istumisen vastapainoksi riittävästi ulkoilua ja liikuntaa. Pelaamisesta aiheutuvia fyysisiä ongelmia voivat olla niska- ja selkävaivat, silmien väsyminen ja pääkipu. Pelaaminen voi aiheuttaa unettomuutta ja väsymystä. Pelaamisen hallinnassa kannattaa katsoa tilanne kokonaisuutena. Yksittäinen yöhön jatkunut peliturnaus ei kerro pelaamisen hallitsemattomuudesta, jos arki kokonaisuudessaan sujuu.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

3. Pelaamisen kesto

Suosituksen mukaan sopiva ruutuaika (televisio, tietokone, mobiililaitteet jne. yhteensä) kouluikäiselle on enintään kaksi tuntia päivässä. Kohtuullinen pelaaminen on pelaamista, joka on tasapainossa muun elämän kanssa. Se ei häiritse lapsen vuorokausirytmiä, koulunkäyntiä, harrastuksia, sosiaalista elämää tai itsestä huolehtimista.

4. Pelien ikärajat

Peleihin merkittyjä ikämerkintöjä kannattaa noudattaa. Niiden tarkoituksena on suojella lapsia ja nuoria pelien haitallisilta sisällöiltä. Pelien sisältöihin kannattaa tutustua, sillä ikämerkinnät eivät yksin kerro pelien sopivuudesta eri-ikäisille pelaajille. Vanhemman kannattaa aina osallistua pelin valintaan.

5. Pelien väkivalta

Pelien sisältämä väkivalta ei vaikuta kaikkiin pelaajiin samalla tavalla, vaan tutkimukset osoittavat suuria yksilöllisiä eroja. Yleisesti väkivallan näkeminen peleissä näyttäisi vaikuttavan sitä voimakkaammin, mitä nuoremmasta lapsesta on kyse. Pienten lasten on myös vaikeampi tehdä eroa pelin ja todellisuuden välille.

Satu Savela, Gooosh! Vuuuh!, Meidän Perhe 04/2012.
Lue lisää:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Nuoret Pelissä -tutkimus
Mediakasvatusseura

Tiede-lehti: Antaa lasten pelata

Sisältö jatkuu mainoksen alla