Vanhemmille aihe on usein arka.

Lapsen itsetyydytys eli unnuttaminen on tavallista. Lapselle kannattaa kuitenkin opettaa, että kehoa tutkitaan vain omassa rauhassa.

Moni vanhempi hämmentyy huomatessaan, että alle kouluikäinen koskettelee sukupuolielimiään saadakseen mielihyvää, lohtua ja turvaa – siis unnuttaa. Aikuisen seksuaalisuuteen liittyvät itsetyydytys ja masturbaatio ovat eri asia kuin pienen lapsen unnuttaminen.

Unnuttaminen on apu yksinäisyyteen, stressiin, huoleen ja unen saamiseen. Se on rituaali, joka auttaa lasta pysähtymään.

Joka vuosi päiväkotiryhmässä on yksi tai kaksi lasta, jotka unnuttavat, kertoo lastentarhanopettajana työskentelevä Anna.

– Päiväkodissa meillä on selvä linja: Asiaan puututaan, jos unnutus häiritsee muita lapsia. Lapselle itselleen siitä ei saa syntyä häpeää eikä häntä saa saattaa noloon tilanteeseen. Onhan unnutus aivan normaali, lapsen tiettyyn ikä- ja kehitysvaiheeseen liittyvä asia, Anna sanoo.

Unnuttaminen on tavallinen keino selvitä tylsyydestä tai yksinäisyydestä. Samantapaista turvan hakemista on sormen tai unilelun imeminen tai vartalon rytminen heijaaminen. Orgasmi ei ole tavoite, eikä aikuisen tarvitse selvittää, saako lapsi orgasmeja.

Opeta uikkarisääntö

Usein lapsi unnuttaa nukkumaan mennessä, koska se on hänelle erinomainen tapa rauhoittua ja saada unen päästä kiinni. Kotona omassa sängyssä se on aivan sopivaa.

Päiväkodissa unille käytäessä asiaan on tarvittaessa helppo puuttua, Anna sanoo.

– Saatamme silittää ja paijata lasta ja antaa hänelle unilelun kainaloon. Silloin lapsen tarve unnuttaa yleensä poistuu.

Jos lapsi unnuttaa ruokailu- ja ryhmäleikkitilanteissa, toiset lapset voivat hämmentyä. Siksi on tärkeää opettaa, että unnuttamista ei tehdä muiden läsnä ollessa. Lapselle voi häpeällä leimaamatta kertoa, ettei ruumiinaukkojen koskettelemisessa ole mitään pahaa, mutta uikkareiden alle jääviä paikkoja on tapana kosketella vain omissa oloissa. Unnuttaminen on samanlainen asia kuin se, että lapsi kulkisi koko ajan sormi nenässä.

Asiasta kannattaa kertoa aivan kuten valistaisi nenän kaivelusta. Jos unnuttava lapsi on vielä niin pieni, ettei ymmärrä puhetta, kannattaa kokeilla hänen huomionsa ohjaamista muihin puuhiin.

Nolaaminen aiheuttaa estoja

Vanhempien suhde unnuttamiseen vaihtelee. Monissa perheissä unnutukselle on annettu oma nimi, puhutaan vaikkapa jumppaamisesta, peuhaamisesta tai hinkkaamisesta. Jumppaako se täälläkin, on päiväkodissa usein kuultu kysymys.

– Moni vanhempi on unnutuksesta tietoinen ja kysyy meiltä, esiintyykö sitä myös päiväkodissa. Silloin on helppo sopia, miten asiaa käsitellään lapsen kanssa, Anna sanoo.

Unnuttaminen voi olla vanhemmille arka ja häpeällinen asia. Siitä puhuminen vaatii ammattikasvattajilta suurta hienovaraisuutta, etenkin, jos seksuaalisuus on tabu perheen uskonto- tai kulttuuritaustan vuoksi.

Joskus unnuttamisesta tulee kohtuuton mörkö, ja siitä saatetaan syyttää toista vanhempaa tai epäillä seksuaalista hyväksikäyttöä.

– Näissä tilanteissa tarvitaan usein perheneuvolan tai lapsipsykologin apua. Heidän puoleensa käännymme myös, jos unnuttaminen on pakonomaista ja sitä esiintyy kaiken aikaa, Anna sanoo.

Pakonomainen alapään hinkkaaminen on yleensä vakava stressioire. Lapsi on lohduton, ikävissään, poissa tolaltaan, tai hän pelkää yksinjäämistä, toisia lapsia tai painajaisia. On tärkeää, ettei stressioiretta seksualisoida
tai kielletä. Lapsi on kokonaisvaltainen, eikä ahdistuksen syy ole välttämättä seksuaalisuuteen liittyvä loukkaus.

Pakonomaisesti masturboiva lapsi on todella pulassa ja avun tarpeessa. Lapsi otetaan syliin ja lohdutetaan, ja syy yritetään selvittää – kuin ahdistuksen kohdatessa muutoinkin. Lapsi ei tiedä, että seksuaalisuuteen liittyvät
asiat saattavat hämmentää aikuista. Hämmennys ja pelästys kiinnittävät lapsen huomion, ja ahdistunut tai syyttelevä aikuinen voi pelottaa. Kielteisen suhtautumisen seuraukset voivat olla kauaskantoiset.

Aikuisiän estoisuuden yleisin syy on yllätetyksi tuleminen ja nolaaminen. Jos lapsuuden uteliaista lääkäri- ja kosketteluleikeistä tai itsetyydytyksestä kiinni jääminen on johtanut kieltämiseen, nolaamiseen, häpäisemiseen
ja rankaisuun, on vaikeaa kokea aikuisenakaan seksuaalista iloa tai nautintoa.

Omasta kehosta nauttiminen, oman kehonkuvan rakentaminen ja kehon haltuunotto ovat tärkeitä lapsen kehitykselle. Sekä tyttöjä että poikia voi rohkaista tutustumaan paikkoihinsa. Pikkutytöllä on oikeus tuntea, että hänen pimppinsä on kaunis ja hyvä, ja pikkupojalla on oikeus iloita pippelistään.

Samalla on tärkeää opettaa jo pienelle lapselle, että oma keho on hyvä ja ikioma, eikä kukaan saa sitä koskettaa ilman lupaa ja hyvää syytä.

Lähde: Raisa Cacciatore: Huomenna pannaan pussauskoppiin (WSOY 2007).

Lastentarhanopettajana työskentelevä Anna ei esiinny haastattelussa omalla nimellään perheiden yksityisyyden suojaamisen vuoksi.

Väestöliiton Perheverkko neuvoo ja tukee alle kouluikäisen lapsen vanhempia puhelimessa ja netissä.

Mitä vanhemmat toivovat lapsilleen? No, tietenkin onnellista elämää.

Onnellisuus on valtava voimavara ihmiselle: Onnellisista lapsista tulee menestyneempiä aikuisia niin työ- kuin sosiaalielämässä. He saavat mielenkiintoisempia ja vaativimpia töitä, heillä on korkeampi palkka ja todennäköisesti onnelliset ihmiset ovat tyytyväisempiä avioliitoissaan kuin onnettomat, kertoo Time-sivusto. Ja tätä kaikkeahan me haluamme lapsillemme, eikö?

Näillä keinoilla kasvatat onnellisemman lapsen:

1. Ole itse onnellinen

Lapsen onnellisuuteen vaikuttaa paljon se, kuinka onnelliseksi vanhempi tuntee itsensä. Tutkimukset osoittavat, että onnelliset vanhemmat kasvattavat onnellisia lapsia. Joten mitä pitäisi tehdä, jotta olisimme onnellisempia vanhempia? Ehkä ottaa viikottain omaa aikaa ja tehdä jotakin, joka tekee meidät onnelliseksi!

2. Vaali ihmissudetaitoja

Ihmissuhdetaidot ovat yksi tärkeimmistä taidoista lapsen loppuelämän kannalta, mutta kuinka moni vanhempi todella keskittyy opettamaan niitä lapsilleen? Ihmissuhdetaitokasvatukseksi ei ihan voi sanoa sitä, kun tokaiset riiteleville sisaruksille, että lopettekaas nyt. Mitä sitten voi tehdä? Vanhemman kannattaa aloittaa kannustamalla lasta pieniin, empaattisiin tekoihin: Auttavainen ja toisia kohtaan kauniisti käyttäytyvä ihminen on onnellisempi itsekin. 

Ihmissuhdetaitokasvatukseksi ei ihan voi sanoa sitä, kun tokaiset riiteleville sisaruksille, että lopettekaas nyt. Mitä sitten voi tehdä?

3. Keskity matkaan, älä lopputulokseen

Muista kehua matkan varrella! Lapsilla, joiden vanhemmat korostavat jatkuvasti saavutuksia ja lahjakkuutta, on todettu olevan enemmän masennusta ja ahdistusta. He myös vertaavat helpommin itseään muihin ja pelkäävät epäonnistumista enemmän. Vanhemman kannattaakin suunnata huomionsa siihen, kuinka tarmokkaasti lapsi yritti, ei lopputulokseen tai lapsen luontaiseen lahjakkuuteen.

4. Opeta lasta ajattelemaan positiivisesti

Positiivisuus ja onnellisuus kulkevat käsi kädessä. Timen artikkelin mukaan optimistit menestyvät paremmin koulussa, töissä ja liikuntasuoritteissa. He ovat terveempiä ja elävät pidempään, ja heidän on helpompi selvitä masennuksesta tai ahdistuksesta. Ennakoi leikki-iän kiukkuja tai teini-iän angstia opettamalla lasta katsomaan asioiden valoisaa puolta.

Ennakoi leikki-iän kiukkuja tai teini-iän angstia opettamalla lasta katsomaan asioiden valoisaa puolta.

5. Sanoita lapsen tunteita

Tunneäly on opittava taito, ei sisäsyntyinen ominaisuus. Lapsi ei opi tunnesäätelyä itsenäisesti, vaan vanhemman olisi suotavaa pienestä lähtien sanoittaa lapsen tunteita. On tärkeää osoittaa lapselle, että kaikenlaiset tunteet ovat sallittuja ja niistä voi selvitä. Näin lapsen on myöhemminkin helpompi ymmärtää ja tunnistaa omia tunteitaan, ja sitä kautta hallita niitä.

6. Tee onnellisuudesta tapa

Onnellisuudesta on helppoa puhua, mutta kuinka jalkauttaa onnellisuus omaan elämään, kuinka tehdä onnellisuudesta tapa? Kannattaa koota ympärilleen hyvältä tuntuvia asioita ja ihmisiä. Omasta onnellisuustavoitteesta voi tehdä julkisen, jolloin positiivisena pysymiselle on sosiaalinen tuki – ja paine.Ethän aseta omaa tai lapsesi onnellisuuden rimaa liian korkealle: yksi tavoite kerrallaan ja pienetkin edistysaskeleet ovat askel eteenpäin. Kaikki meistä taipuvat joskus negatiivisuuden alle. Onnellisuuden muuttuminen tavaksi vie aikaa: älä säikähdä takapakkeja.

Ethän aseta omaa tai lapsesi onnellisuuden rimaa liian korkealle: yksi tavoite kerrallaan

7. Kannusta itsehillintään

IItsehillintä on negatiivissävytteinen sana, mutta se on positiivinen asia: itsetuntemusta, omien mielihalujen ja tunteiden tunnistamista sekä mahdollisuutta vaikuttaa omaan käyttäytymiseen. Itsehillinnällä varustetut ihmiset kestävät stressiä ja turhautumista paremmin, ja heillä on laajempi sosiaalinen omatunto, joka tekee heistä hyviä tiimityössä.

8. leikkikää enemmän!

Nykyään puhutaan paljon lasten mindfulness-taidoista, mediataatiosta ja mielikuvaharjoitteista, mutta usein unohdetaan leikki. Leikkihän on meditaatioharjoitus, jossa kuvitellaan positiivisia asioita, eläydytään jo koettuihin kokemuksiin, pelkoihin ja epävarmuuksiin. Leikissä lapsi keskittyyy yhteen asiaan usein niin täysillä, ettei näe tai kuule, mitä ympärillä tapahtuu – täydellistä mindfulnessia. Leikki opettaa lapselle sosiaalisia taitoja, ongelmanratkaisua, luovuutta ja itsetuntemusta. Kannusta siis lastasi leikkimään, sillä onnelliset lapset leikkivät enemmän!
Ps. Ulkoleikissä lapsi saa myös raitista ilmaa ja liikuntaa, joka piristää mieltä.

Leikissä lapsi keskittyyy yhteen asiaan usein niin täysillä, ettei näe tai kuule, mitä ympärillä tapahtuu – täydellistä mindfulnessia.

9. Muista: vähemmän laitteita, vähemmän konflikteja

Televisio, videopelit ja älykännykät ovat mukava lisä arkeemme, mutta liiallinen käyttö tekee lapsistamme levottomia, kiukkuisia ja turhautuneita. Joten yksinkertainen keino tehdä lapsesta onnellisempi on rajoittaa ruutuaikaa lapselle sopivaan määrään – ja totta kai varmistaa, ettei lapsi ruutuajallaan katso tai tee sellaista, josta hänelle jäisi paha olo.

10. Syökää yhdessä

Tämän tiesivät jo isovanhempamme: yhdessä syöminen edesauttaa koko perheen onnellisuutta. Jos perheessä harrastetaan niin paljon, että yhteisen ilta-aterian syöminen tuntuu mahdottomalta mahduttaa kalenteriin, voi yhteinen ateria olla myös aamu- tai iltapala. Laitteet kiinni, ruokapöydässä vallitsee keskustelurauha!

 

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Aikuiset kysyvät lapsilta vääriä asioita, kertoo tuore väitöstutkimus päiväkodin arjesta.

Leikissä kuohuvat suuret tunteet: ilo, kiukku, suru, nolous. Mutta kun aikuinen tulee lähelle, lapset yksissä tuumin peittävät tunteensa. Jos meneillään on jokin kiistatilanne, lapset esittävät iloista huomatessaan aikuisen.

Tämä kävi systemaattisesti ilmi Mirja Könkään väitöskirjatutkimuksesta ”Eihän lapsil ees oo hermoja”, jossa hän analysoi videoituja vapaan leikin hetkiä kolmessa eri päiväkodissa.

Lapset eivät luota siihen, että aikuinen pysähtyisi kuulemaan, näkemään ja ymmärtämään heitä.

Päiväkodin aikuiset auttoivat lapsia kyllä konkreettisissa asioissa, kuten majan rakennuksessa tai lautapelin sääntöjen selvittämisessä, mutta tunnekuohuissa harvemmin. Tunnetaitojen vahvistaminen on yksi varhaiskasvatuksen tärkeä tehtävä, mutta tutkimuksen valossa näyttää siltä, että siinä ei kovin hyvin onnistuta.

– Lapset salaavat tunteensa, koska heillä ei ole luottoa siihen, että aikuinen pysähtyisi kuulemaan, näkemään ja ymmärtämään heitä ja ratkoisi asiaa heidän näkökulmastaan oikein, Köngäs sanoo.

Videoidusta materiaalista selviää, että lapsilla on perusteet epäluuloonsa. Niissä tilanteissa, kun aikuinen tuli selvittämään lasten keskinäistä tunnepitoista kahakkaa, hän tulkitsi tilannetta aikuisten määrittämien sääntöjen näkökulmasta, eikä lasten kokemus tullut kuulluksi.

– Esimerkiksi lelujen heitteleminen on aikuisen mielestä aina kiellettyä, mutta lapsille saattaa jossain tilanteessa olla aivan selvää, miksi leluja on heitelty, Köngäs selittää.

Tilanteen selvittely saattaisi sujua aivan toisella tapaa, jos aikuinen pysähtyisi kysymään ja kuuntelemaan lasten tunteita näissä hetkissä.

Kiireessä ei ehdi kuunnella

Videoaineistosta näkyi myös, miten päiväkodin aikuisten kiire, väsymys ja kuormitus näkyvät vuorovaikutuksessa.

– Sama aikuinen saattoi aamulla olla kireä ja tiuskaista lapsille jotain tylyä – mutta iltapäivällä kahvitauon jälkeen, kun osa lapsista on jo haettu ja kiirettä on vähemmän, hän asettuikin kiinnostuneena lasten tasolle kysymään, mikä leikki on menossa, mitä siinä tapahtuu ja voisiko siihen tulla mukaan.

Huonoja hetkiä tulee, mutta joka päivä on uusi mahdollisuus muuttaa omaa toimintaansa.

Lohdullista oli huomata, että lapset eivät kantaneet kaunaa vaan toivottivat aikuisen tervetulleeksi leikkiin.

– Tämä on lohduttava ajatus myös vanhemmille: huonoja hetkiä tulee, mutta joka ikinen päivä on uusi mahdollisuus muuttaa omaa toimintaansa.

Miten sitten pääsee sellaiseksi aikuiseksi, jolle lapset kertovat ajatuksistaan ja tunteistaan?

– Tärkeintä on aito kiinnostus. Lapset huomaavat kyllä sen, Mirja Köngäs sanoo.

Usein auttaa, että laskeutuu leikin tasolle. Ei luennoi ja saarnaa, vaan kysyy ja kuuntelee.

Myös aikuisen mielentila vaikuttaa. Kiihtyneenä ja stressaantuneena on vaikea pysähtyä kuuntelemaan toisia, ja lapset huomaavat sen. Siksi kannattaa opetella keinoja rauhoittaa omaa mieltään.

Tunnetaidot suojaavat lasta

Noin 60 tunnin videomateriaalista selvisi myös, miten iso merkitys on kotien tunnekasvatuksella. Ne lapset, joilla oli hyvät tunnetaidot, selvisivät päiväkotipäivän kuormituksesta paremmin kuin muut. He tunnistivat ja ymmärsivät hyvin omia ja muiden tunteita ja osasivat säädellä omia tunnekuohujaan. Hyvät tunnetaidot suojaavat siis lasta stressiltä.

– Lasten käytöksestä näki, miten heitä on kotona kohdeltu. Eräskin lapsi koki, ettei kaveri kuunnellut häntä. Sen sijaan, että olisi huutanut, että taaskaan sä et kuuntele, lapsi otti kaveriaan lempeästi kädestä ja kysyi: kuulitko, mitä mä sanoin, Köngäs kertoo.

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.