iStockphoto
iStockphoto

Näin opetat yläasteikäiselle oikean oppimistekniikan.

Yläasteella ei voi enää vastata asian vierestä eikä pelkästään päntätä ulkoa. Hyvä opiskelutekniikka on silloin kullan arvoinen taito. Tässä vinkit yläasteikäisen vanhemmille:

 

1. Vahvista motivaatiota ja rentoa oppimista.
Ilo ja keskittynyt rentous helpottavat oppimista. Kannusta lasta keskittymään opiskeluun ja myös rentoutumaan ahkeroinnin jälkeen. Kokeisiin luvun päätteeksi kannattaa tehdä jotain rentouttavaa: pyöräillä, pelata jalkapalloa, löhötä tai vaikka nukkua. Juuri opitut tiedot tallentuvat parhaiten muistiin rentoutuneessa olotilassa. Muista, että lapsi oppii parhaiten, kun hänestä pidetään ja hänen taitoihinsa uskotaan. Hän tekee parhaiten ne asiat, joista hän tietää saavansa myönteistä palautetta.

2. Suojele itseluottamusta.
Itseensä luottava lapsi oppii paremmin. Itseluottamusta voi vahvistaa etsimällä ja korostamalla taitoja, joissa lapsi on hyvä. Myös onnistumisen kokemusten muisteleminen ruokkii itsetuntoa. Painota lapselle, ettei kaikessa tarvitse olla hyvä. Jos lapsi epäonnistuu esimerkiksi kokeissa, miettikää yhdessä, mikä meni pieleen ja mitä olisi voinut tehdä toisin. Muista antaa lapselle tunnustusta onnistumisista – ihan pienistäkin edistysaskeleista.

3. Opeta strategia ja treenaa muistia.
Oppimisessa on keskeisintä, että lapsi muodostaa asioista kokonaisuuksia. Puuduttavaa pänttäämistä ja kireää opiskeluilmapiiriä kannattaa välttää. Opiskelun ei pitäisi olla passiivista vastaanottamista, vaan lapsen oman tiedon rakentamista: uuden tiedon liittämistä aikaisemmin opittuun. Lasta voi opettaa tekemään läksyistä ja koealueista tiivistelmiä, joissa muodostetaan selkeä kokonaisuus opiskeltavan asian keskeisimmistä tiedoista. Käykää yhdessä läpi vaikeat kohdat, jotka ovat jääneet lapselle epäselviksi. Pyrkikää yhdessä  siihen, ettei lapsi pelkästään tiedä, vaan myös ymmärtää asioita.

4. Kehitä keskittymiskykyä.
Keskittymiskyky on tehokkaan oppimisen kantava pilari. Televisio syö keskittymiskykyä, siksi sen pitäisi olla kiinni opiskelun aikana. Kannattaa myös miettiä, onko kavereiden läsnäolo läksyjen teon aikana hyvä vai huono juttu. Rauhallinen opiskeluympäristö, riittävä uni ja hyvä ravinto ovat keskittymiskyvyn elinehdot.

5. Harjoita hyvää koevastausta.
Yläkoulussa ei enää saa täysiä pisteitä koetehtävistä, jos vastaa kömpelösti muutamalla irtonaisella lauseella tai asian vierestä. Neuvo lasta lukemaan koekysymys kiirehtimättä ja vastaamaan tarkalleen siihen, mitä kysytään. Ranskalaisilla viivoilla tehdyt listat eivät yleensä kelpaa yläkoulussa koevastaukseksi, vaikka asiat olisivatkin oikein.

6. Kannusta pohtimaan ja hahmottamaan maailmaa.
Innosta lasta pohtimaan, miten opiskelun kohteena olevaa tietoa voi soveltaa käytännössä. Kannusta miettimään oppitunneilla käsiteltyjä asioita myös jälkeenpäin. Pohdinta ja ongelmanratkaisu eivät ole tärkeitä taitoja vain pääsykokeissa, vaan koko elämässä. Ne kehittävät sosiaalista älykkyyttä ja elämänhallintaa.

Asiantuntijana psykologi Reijo A. Kauppila. Lähteenä
Kauppilan teos Opi ja opeta tehokkaasti, PS-Kustannus 2004

Lähde: 6 porrasta parempaan opiskelutaitoon, Mervi Juusola, Meidän Perhe 10/2008

Meidanperhe.fi 5.4.2013

Vierailija

6 vinkkiä parempaan opiskelutekniikkaan

Tunnilla olo on turhaa itseopiskelijoille. Etanatahdin opiskelu sopii vaan niille, jotka sitä tarvitsee, eikä muunlaisille opiskelijoille ole tilaa. Valmistuin peruskoulusta yli yhdeksän keskiarvolla ja lukiosta 9 keskiarvolla ja E:n papereilla, ja varmaan olen ollut enemmän poissa kuin tunneilla. Tuntipakko oli turhauttavaa ja tuntien järjettömän hidas opiskelutahti kyllä laski kaiken motivaation, mitä siinä vaiheessa oli. Matikassa kympin oppilaana olin aina muita edellä, mutta tunneilla oli...
Lue kommentti
Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.