Kuvat
iStock
Kun harrastus linkittyy koulupäivään, on perheillä mahdollisuus olla iltaisin yhdessä.
Kun harrastus linkittyy koulupäivään, on perheillä mahdollisuus olla iltaisin yhdessä.

Helsinki alkaa soveltaa niin kutsuttua Islannin mallia lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Yksi keinoista on harrastustoiminnan tarjoaminen koulupäivien yhteydessä.

Miten taata harrastusmahdollisuuksia myös vähävaraisempien perheiden lapsille? Vaikkapa näin: suurin osa helsinkiläisistä kouluista lähtee jo tänä syksynä mukaan kokeiluun, jossa keskiviikkoisin koulupäivä loppuu aikaisemmin ja iltapäivään järjestetään mahdollisuuksia harrastaa maksuttomasti.

Helsinki pilotoi Islannin mallin mukaisia toimenpiteitä estääkseen lasten ja nuorten syrjäytymistä: Islannissa nuorten päihteidenkäyttö oli vakava ongelma, kunnes maassa tehtiin järeitä toimenpiteitä nuorten vapaa-ajanvieton muuttamiseksi. Islannissa jokaiselle koululaiselle tarjottiin koulupäivän jälkeen ammattivalmentajien vetämiä harrastuksia. Lisäksi jokainen nuori sai 400 euroa tukea vuodessa harrastamiseen.

Helsingin Mukana-ohjelman projektipäällikkö Katja Rajaniemi kertoo, että Islannin ratkaisuja ei kopioida suoraan Helsinkiin, koska yhteiskunnat ja ongelmat ovat erilaiset.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

– Helsingissä tavoitteina on lasten ja nuorten yksinäisyyden vähentyminen, ylisukupolvisen syrjäytymiskierteen katkaiseminen, kiusaamisen ehkäiseminen sekä yleisen hyvinvoinnin lisääntyminen, Rajaniemi kertoo.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Helsingissä koulut voivat järjestää harrastustoimintaa budjettinsa turvin. Sen lisäksi yhteistyöhön otetaan esimerkiksi järjestöjä, kaupungin omia toimijoita ja urheiluseuroja.

– Toivottavasti harrastusvalikoimaan tulee myös täysin uudenlaisia harrastuksia kuten vaikkapa K-poppia, joka on ollut suosittua lasten keskuudessa, Rajaniemi sanoo.

Koulun järjestämä harrastus tasa-arvoistaa taloudellisestikin lasten harrastusmahdollisuutta ja mahdollistaa myös erilaisista perhetaustoista tulevien lasten harrastamisen.

Vanhempien osallistuminen on tärkeää

Mutta miten saada nuoret innostumaan harrastamisesta koulun jälkeen vaikkapa päihteiden käytön tai hengailun sijaan?

Rajaniemen mukaan olennaisin oppi Islannista on se, että Helsingin mallin luominen ei voi olla projekti tai hanke. Se on sitoutumista yli valtuustokausien toimintaan, jolla uudistetaan tekemisen tapaa ja kaupungin palveluja, Rajaniemi toteaa.

Olennaista on myös saada vanhemmat osallistumaan toiminnan kehittämiseen. Tietoa arjen haasteista ja hankkeesta kuljetetaan molempiin suuntiin.

– Jaamme kerätyn tiedon myös vanhemmille ja mietimme yhdessä vanhempien kanssa sitä, mitä esiinnousseille, heidän lapsiaan koskeville haasteille pitäisi tehdä, Rajaniemi kertoo.

Vanhempia tarvitaan työhön mukaan, jotta muutoksia voidaan saada arjessa aikaan.

– En usko että vanhemmat tai kaupunki yksin voivat tehdä mitään ratkaisevaa. Tarvitaan uudenlainen lähestysmistavan muutos, siellä on ratkaisun avaimet.

”Perheet eivät tarvitse laatuaikaa, vaan määräaikaa yhdessä.”

Islannin mallin mukaan kysymys on kulttuurin muutoksesta: Jos haluaa vaikuttaa nuoriin, pitää vaikuttaa lapsiin ja perheisiin. Ajatukseen liittyy sekin, että kun harrastus linkittyy koulupäivään, on perheillä mahdollisuus olla iltaisin yhdessä.

– Islannissa korostettiin, että perheet eivät tarvitse laatuaikaa, vaan määräaikaa yhdessä. Eli tärkeämpää on, että yhteistä aikaa perheille löytyy riittävästi, vaikka se aika olisikin ”vain” arkista yhdessäoloa, eikä jotain harrastusta tai erikoista tekemistä. Yhteinen aika vanhempien kanssa todettiin Islannissa varsinkin päihteiden käytöltä suojaavana tekijänä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla