Muksuoppi on ratkaisukeskeinen menetelmä lasten ongelmien ratkomiseen. Miten se toimii? Kuva: iStockphoto
Muksuoppi on ratkaisukeskeinen menetelmä lasten ongelmien ratkomiseen. Miten se toimii? Kuva: iStockphoto

Miten Muksuoppi toimii?

Muksuoppi on Ben Furmanin kehittämä ratkaisukeskeinen menetelmä lasten ongelmien ratkomiseen. Mutta miten Muksuoppi toimii?

1. Jos lapsella on ongelma, muuta se taidoksi, jonka lapsi voi oppia.

2. Sovi lapsen kanssa, minkä taidon hän opettelee. Keskustele lapsen kanssa siitä, mitä taitoa hänen pitäisi opetella. Lapset tietävät usein, missä on parantamisen varaa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

3. Anna lapsen keksiä taidolleen jokin hauska nimi. Tarvittaessa voit auttaa keksimisessä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

4. Pyydä lasta valitsemaan itselleen voimaeläin tai muu voimaolento, joka auttaa häntä taidon oppimisessa. Anna lapsen myös kertoa miten hänen voimaeläimensä auttaa häntä. Lapsi voi piirtää voimaeläimen tai voitte yhdessä etsiä sen kuvan.

5. Selitä lapselle, mitä hyötyä hänelle ja muille olisi siitä, että lapsi hallitsisi sovitun taidon. Pyydä myös muita kertomaan hyödyistä. Anna lapsen kertoa näkemyksensä niistä.

6. Auta lasta hankkimaan kannustajia, aikuisia ja lapsia. Kannustajat seuraavat lapsen edistymistä, osoittavat ihailua lapsen edistyessä ja kirjoittavat merkintöjä lapsen taitokirjaan.

7. Kerro lapselle, miksi uskot hänen oppivan taidon. Pyydä muitakin kannustajia kertomaan. Pyydä lopuksi lasta kertomaan, miksi hän uskoo oppivansa taidon.

8. Suunnittele lapsen kanssa, miten taidon oppimista juhlistetaan. Jos lapset opettelevat taitoja koulussa tai päiväkodissa, voidaan järjestää yhteinen tilaisuus, johon kutsutaan lasten vanhemmat ja jossa juhlitaan kaikkien lasten oppimista ja edistymistä samalla kertaa.

9. Anna lapsen keksiä jokin leikki tai muu tapa, millä hän voi esittää taitonsa käytännössä. Keskustele lapsen kanssa siitä, kuinka taidon osaava lapsi toimisi. Anna hänen näyttää, mitä taidon osaaminen tarkoittaa. Samalla syntyy käsitys siitä, kuinka lapsi voi harjoitella taitoaan.

10. Auta lasta julkistamaan taitonsa. Voit pyytää lasta kertomaan muille, mitä taitoa hän opettelee, mutta paras tapa on antaa lapsen laittaa seinälle juliste, josta ilmenee hänen nimensä, hänen kannustajansa ja se, mitä taitoa hän harjoittelee. Julisteessa voi olla vaikka voimaeläimen kuva ja luettelo taidon keskeisimmistä hyödyistä. Lisäksi lapsella on hyvä olla vihko tai taitokirja, johon kannustajat voivat tehdä merkintöjä lapsen edistymisestä.

11. Anna lapsen harjoitella taitoaan niin, että lapsi näyttää muille taitonsa samalla kun muut ihailevat hänen osaamistaan. Kehitä lapsen kanssa leikki tai harjoitus taidon esittämistä varten. Voit myös sopia lapsen kanssa, että kannustajat tekevät taitokirjaan merkintöjä aina kun huomaavat, että lapsi osaa.

12. Takaiskujen varalta keskustele lapsen kanssa siitä, mitä tehdään jos lapsi joskus ”unohtaa” taitonsa ja toimii juuri niin kuin ei pitäisi. Anna lapsen kertoa, miten hän toivoo muiden muistuttavan häntä unohtamisesta.

13. Lapsen oppimista juhlittaessa lapselle annetaan julkinen tunnustus opitusta taidosta tai edistymisestä. Kysy lapselta, miten muut ovat auttaneet oppimaan. Lapsen pitää kertoa, miten itse kukin on taidon oppimisessa kannustanut, tukenut tai auttanut. Keksikää yhdessä, miten kiitetään niitä, jotka eivät ole juhlissa paikalla.

14. Rohkaise lasta opettamaan taitonsa toisillekin. Jos se ei ole mahdollista, tarjoa lapselle tilaisuus opettaa uusi taitonsa jollekulle aikuiselle.

15. Mieti lapsen kanssa, minkä taidon hän voisi opetella seuraavaksi.

Muksuopista lisää Ben Furmanin teoksissa Muksuoppi ja Muksuopin lumous.

 

* Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.
 
Sisältö jatkuu mainoksen alla