Ovatko tietokonepelit pelkästään pahasta?

Vihaisia lintuja ja virtuaalisotaa, muovisia kitaroita ja fantasiamaailmoja – mistä tässä kaikessa on kyse?

Digitaaliset pelit ovat kiinteä ja suosittu osa lasten ja nuorten maailmaa jo pienestä pitäen. Monessa perheessä sukupolvien välinen kuilu on valtava: vanhempien on monesti lähes mahdotonta ymmärtää, miksi oma lapsi haluaa viettää aurinkoisia kesäpäiviä sisällä tai miksi tietokone tai pelikonsoli on päällä vielä yömyöhään.

Peleihin liittyy runsaasti ennakkoluuloja, joista valitettavan monet kumpuavat sensaatiohakuisesta uutisoinnista, vääristä tulkinnoista ja virheellisestä tiedosta. Kuten tanssiminen, rock-musiikki tai elokuvat aikanaan, myös pelaaminen on aiheuttanut runsaasti huolta, sekä aiheellista että aiheetonta.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Raha-automaattiyhdistyksen tuella toteuttama Pelitaito-projekti pyrkii ehkäisemään lasten ja nuorten liikapelaamista ja siitä kumpuavia haittoja ja herättelemään samalla asiallista keskustelua pelaamisen hyvistä ja huonoista puolista.

Alla on listattu seitsemän tyypillistä harhaluuloa digitaalisesta pelaamisesta:

1. Pelaaminen on lasten ja nuorten juttu.
Pelaajien keski-ikä vaihtelee tutkimuksesta riippuen välillä 25-37, ja pelejä on kaikenikäisille. Suomen suosituin digitaalinen peli on ollut jo monta vuotta Windowsin Pasianssi. Pelaamisen ei tarvitse olla tuntematon uhka, vaan se voi olla myös koko perheen yhteistä ajanvietettä. Vaikka vanhempi ei itse pelaisikaan, kuuluu pelaaminen nykyään lasten ja nuorten maailmaan niin kiinteästi, että aiheesta kannattaa ottaa itsekin selvää. Pelien ja pelaamisen tunteminen voi auttaa vanhempaa paremmin ymmärtämään oman lapsen maailmaa.

2. Pelaaminen on ajanhukkaa.
Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet pelien hyödyllisiä vaikutuksia. Pelien on todettu kehittävän esimerkiksi kielitaitoa, ongelmanratkaisutaitoja, silmän ja käden koordinaatiota sekä tilan hahmottamiskykyä. Digitaalisia pelejä käytetään apuna myös esimerkiksi perusopetuksessa, vanhusten kuntouttamisessa sekä sairaala- ja sotilashenkilökunnan kouluttamisessa.

3. Pelaaminen on vaaratonta.
Kuten moni harrastus ja ajanviete, myös pelaaminen voi olla haitallista mennessään liiallisuuksiin. Liikaa pelaavilla esiintyy esimerkiksi univaikeuksia, koulunkäynnin ja opiskelun häiriintymistä sekä fyysisiä ongelmia, kuten väsymystä ja niska- ja selkäkipuja. Vantaan yläkoululaisille vuonna 2011 teetetyn kyselytutkimuksen mukaan tällaiset oireet olivat paljon tyypillisempiä yli 40 tuntia viikossa pelaavilla nuorilla kuin muilla vastaajilla.

4. Pelit ovat väkivaltaisia.
Pelejä on monenlaisia, ja monessa niistä on väkivaltaista sisältöä. Ajatus ”pelit ovat väkivaltaisia” on kuitenkin virheellinen samalla tavalla kuin esimerkiksi ajatus ”elokuvat ovat väkivaltaisia”. Pelin väkivaltaisuudesta on maininta ja selvitys pelin ikärajamerkinnässä. Esimerkiksi kaikenikäisille pelaajille (PEGI 3) soveltuvan Angry Birdsin sarjakuvamainen väkivalta on hyvin erilaista kuin alaikäisiltä kielletyn (PEGI 18) lähes fotorealistisen sota- tai kauhupelin.

5. Pelaajat ovat yksinäisiä ja epäsosiaalisia.
Pelaaminen on sosiaalista toimintaa, ja usein näennäisesti yksin pelaava lapsi tai nuori pelaa internetissä ystäviensä kanssa. Esimerkiksi maailman suosituin verkkoroolipeli World of Warcraft, joka on yksi yleisimmistä liikapelaamista aiheuttavista peleistä, on voimakkaasti sosiaalinen peli – tietyn pisteen jälkeen eteneminen on käytännössä mahdotonta ilman toisia ihmispelaajia. Kaverit pelimaailmassa ovat usein samoja kuin sen ulkopuolellakin.

6. Pelit tekevät aggressiiviseksi.
Aihe on ollut pitkään sitkeän kiistelyn kohteena niin akateemisessa maailmassa kuin julkisuudessakin, eikä varmaa tietoa toistaiseksi ole. Ruotsin mediaviranomainen julkaisi 2012 katsauksen vuosina 2000-2011 tehdyistä tietokonepeliväkivaltatutkimuksista. Katsauksessa todettiin, että pelien aiheuttamasta aggressiivisuudesta ei ole pitävää näyttöä. Tutkimukset paljastivat sen sijaan, että aggressiiviset henkilöt hakeutuvat mielellään pelien pariin ja että pelit voivat vahvistaa aggressiivista käytöstä. Taustatekijät, kuten perhesuhteet ja mielenterveys, vaikuttivat huomattavasti pelejä enemmän väkivaltaiseen käyttäytymiseen.

7. Pelien sisältöä ei valvo kukaan.
Vuonna 2003 otettiin käyttöön PEGI (Pan European Game Information)-luokitusjärjestelmä, jota käytetään nykyään suurimmassa osassa Euroopan maita, myös Suomessa. PEGI-luokitus määrittelee ikäryhmän, jolle peli sopii (3, 7, 12, 16, 18), sekä antaa tietoa pelin mahdollisesti haitallisista sisällöistä, kuten väkivalta- tai kauhuelementeistä. Viime kädessä vastuu siitä, minkä ikäisille sopivia pelejä lapsi tai nuori pelaa, on kuitenkin vanhemmalla. PEGI 18-pelin luovuttaminen alaikäiselle on rikos siinä missä tupakan tai alkoholinkin.

Lisää tietoa ja hyödyllisiä linkkejä pelaamisesta löydät esimerkiksi Pelitaito-projektin sivuilta osoitteesta www.pelitaito.fi. Ikärajoista ja PEGI-järjestelmästä löytyy tietoa osoitteesta www.pegi.info.


Kirjoittaja on projektiasiantuntija Pelitaito-projektissa.

Vierailija

Ahdistaako lapsen pelaaminen? Katso 7 harhaluuloa

Lasten pelaaminen ei ole ajanhukkaa, mutta sitä on syytä rajoittaa. Valikoimaa pelirintamalla riittää, jos katsoo esim. http://www.verkkokauppa24.com/pelit-leffat-c-2026.html . Oma maalaisjärkeni sanoo, että evoluutio ei ole kehittänyt ihmistä olemaan kovin pitkää aikaa paikallaan eikä varsinkaan katsomaan tietokoneruutua. Samalla tavalla kuin toimistotyötä ei mielestäni pitäis tehdä yli 6 tuntia päivässä ei myöskään lasten kuuluisi antaa pelata muutamaa tuntia enempää.
Lue kommentti
Vierailija

Ahdistaako lapsen pelaaminen? Katso 7 harhaluuloa

Vai niin... No sitten kilpailu työpaikoista (häviät nykyään ainakin nuorena työnhakijana muille lukemattomia kertoja ennen työpaikan saamista), Olympialaisten seuraaminen (joka kiistatta ja tutkitusti kiihottaa erityisesti miesten kilpailuviettiä), seurapelien pelaaminen (monopoli, kimble jne) ja ehkä jopa lottoaminen ovat väkivallalle oleellisesti altistavia vaaroja - ainakin sinun loistavan järkeilysi mukaan. Jos kirjoitat kokemuksesta (nimimerkkisi "kokemusta on"), ja sinä tulet...
Lue kommentti
Yhteyksiä muodostumassa. Ruudun äärellä voi oppia paljon, mutta muuta elämää se ei saa korvata. Kuva: iStockphoto

Ihmissuhteet ja liikunta kehittävät lapsen aivoja. Aivotutkija kertoo, miten älylaitteet ja ruutuaika niihin vaikuttavat.

Mikä on aivojen kannalta hyvää ruutuaikaa?

Hyvä ruutuaika on sellaista, joka ei vie aikaa liikunnalta ja sosiaaliselta kanssakäymiseltä. Ruutuajan käsite on hankala, sillä kaikki riippuu siitä, mitä lapsi laitteella tekee. Katsooko hän ohjelmaa, joka on kielletty alle 12-vuotiailta vai pelaako hän oppimispeliä? Pelaaminen kehittää kognitiivisia toimintoja, mutta voi olla kiihdyttävää. Siksi se ei välttämättä kannata iltaisin. Passiivinen katsominen taas ei kehitä ongelmaratkaisua, mutta viihdyttää.

Suomessa virallisia ruutuaikasuosituksia ei ole. Esimerkiksi Yhdysvalloissa alle kaksivuotiaille ei suositella laitteiden käyttöä ollenkaan muuten kuin vanhemman seurassa. Alle kaksivuotiaille laitteiden käyttämisestä ei ole todettu olevan hyötyä. Pahimmillaan käyttö voi viivästyttää puheen kehitystä, jos se on pois kasvokkaiselta vuorovaikutukselta. 2–5-vuotiailla sopiva aika voisi jäädä tuntiin päivässä.

Voiko lapselle antaa tabletin eteen, kun hän on tylsistynyt?

Laitetta ei pidä käyttää kasvatuskeinona tai lääkkeenä hankaliin tilanteisiin. Kun lapsen aivojen etuotsalohkot eivät ole tarpeeksi kehittyneet, hän tarvitsee tunteiden säätelyyn aikuisen apua. Jos aikuinen lykkää eteen tabletin, itsesäätelykeinot eivät pääse samalla tavalla kehittymään. Pahimmillaan lapsi ei opi itsesäätelyä eikä käsittelemään tunteitaan.

Hetki lastenohjelman parissa ei mädätä lapsen aivoja, mutta ei siitä välttämättä ole hyötyäkään.

Arjessa tulee toki eteen tilanteita, jolloin aikuisesta tuntuu, että pää räjähtää. Silloin on ihan ok antaa lapsen vaikkapa viettää hetki vaikka lastenohjelman parissa. Se ei mädätä lapsen aivoja, mutta ei siitä ole välttämättä hyötyäkään.

Milloin laitteiden käyttöön pitää puuttua?

Silloin, jos koulunkäynti alkaa kärsiä, lapsi ei liiku tai hän ei enää näe kavereitaan kasvotusten.

Murrosikäisen aivot ovat voimakkaassa kehitysvaiheessa, joten hän tarvitsee unta. Laitteiden käyttö ennen nukahtamista todennäköisesti lyhentää unta ja huonontaa sen laatua. Kun nukahtaminen viivästyy, huonosti nukkuvan nuoren aivomassa otsalohkoissa hiljalleen vähenee, ja se heikentää hänen päättely- ja ongelmanratkaisukykyään.

Laitteet kannattaa sulkea viimeistään tuntia ennen uniaikaa.

Laiteet kannattaa sulkea viimeistään tuntia ennen uni­aikaa, että aivot pääsevät valmistautumaan nukahtamista varten muun muassa erittämällä melatoniinia.

Vaikuttaako aivoihin se, jos lapsi kirjoittaa vain koneella?

Aivot eivät surkastu, vaikka ei ikinä kirjoittaisi käsin. Käsillä tekeminen on kuitenkin todella tärkeää. Se aktivoi kehon liikkeeseen liittyviä hermoyhteyksiä aivoissa ja jumppaa aivoja aivan eri tavalla kuin koneiden käyttäminen.

Lapset oppivat kirjoittamaan nopeammin käsin kuin koneella. 

On todettu, että lapset oppivat kirjoittamaan paljon nopeammin käsin kuin laitteilla. Käsinkirjoitetut muistiinpanot jäävät aikuisillakin mieleen paremmin. Eräässä tutkimuksessa todettiin, että 4.–6.-luokkalaiset kirjoittivat täydellisempiä lauseita käsin kuin koneella.

Miten muuten lapsen aivojen kehitystä voi tukea?

Aktiivisuus ja uteliaisuus kehittävät aivoja. Tutkittua merkitystä on liikunnalla, musiikilla sekä kasvokkaisella vuorovaikutuksella erityisesti silloin, kun lapsi on pieni. Hyvä ruoka on tärkeää. Se sisältää hiilihydraatteja, joita aivot käyttävät pääasiallisena polttoaineenaan, sekä aivoille elintärkeitä hyviä rasvoja, joita saa esimerkiksi rasvaisesta kalasta sekä pähkinöistä.

Liikunta edistää uusien hermoyhteyksien syntymistä.

Liikunta saattaa lisätä pienten hiussuonien määrää, jolloin aivot saavat enemmän happea. Se edistää myös kasvuhormonin erittymistä ja siten uusien hermoyhteyksien syntymistä. Nuorena harrastettu liikunta on yhteydessä menestykseen kognitiivisia taitoja mittaavissa testeissä vielä aikuisenakin.

Asiantuntijana aivotutkija, psykologi Mona Moisala.

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.
Jokaisella on oikeus surra tapaa, jolla on vanhemmaksi tullut. Se jättää aina jälkensä, miettii psykologi Leea Mattila.  Kuva: Niki Strbian.

Lapsettomuudesta kärsivä kaipaa tukea, ei neuvoja.

Lapsitoiveeseen kiteytyy usein oman itsen jatkuvuus ja elämän merkitykselliseksi kokeminen. Kun lasta ei ala kuulua, mieleen puskee nöyryytys, pettymys, häpeä, ahdinko ja syyllisyys. Lapsiperheiden kohtaaminen saattaa herättää kateutta, parisuhde kuormittuu surusta, ja hedelmättömyyshoidosta johtuva taloudellinen paine kuristaa.

Voit sanoa: “Olen pahoillani puolestasi. Jos haluat, kuuntelen sinua”.

Sosiaalinen tuki on ratkaisevan tärkeää kriisin keskellä. Lapsettomuutta kommentoivalta kaivataan sensitiivisyyttä. Voit sanoa: “Olen pahoillani puolestasi. Jos haluat, kuuntelen sinua”.

Toisinaan hedelmöityshoidoilla raskaaksi tullut synnyttää biologisesti toisen soluista kasvaneen lapsen. Lapsettomuuden voi katkaista myös adoptio- tai sijaislapsi. Vanhemmuus on onneksi ensisijaisesti sosiaalinen ja tunnesuhde. Silti jokaisella on oikeus surra tapaa, jolla on vanhemmaksi tullut. Se jättää aina jälkensä.  

Seuraavat huomautukset kannattaa jättää väliin, kun keskustelet lapsettoman kanssa:

1.”Mun kaverin naapuri on kanssa ollut hoidoissa, ja se on tooosi rankkaa. Tiedän, seurasin sivusta. Että teille on tulossa kyllä rankkaa.” 

Lapsettomuushoitoihin hakeutuva ei todellakaan halua kuulla manailuja siitä, miten rankkaa se tulee olemaan. Hän osaa tiedostaa asian itsekin. Myötätuntoinen katse tai halaus toimii paremmin.

2. “Mun kummin kaima yritti kanssa lasta, mutta sitten ne lakkas stressaamasta ja kävi lomalla, ja nyt niillä on luomulapsi.”

Ihmeitä sattuu ja stressi on varmasti vihollinen, mutta sitä ei kuitenkaan saa kytkettyä pois päältä vipua vääntämällä. Useimmille lapsettomuus on syvä, hyvin yksityinen kriisi. Sitä ei saa vähätellä.

Useimmille lapsettomuus on syvä, hyvin yksityinen kriisi. Sitä ei saa vähätellä.

3. “Ai haluutte lapsen? Ota meidän lapsi viikonlopuksi, niin katsotaan sitten, haluatko enää lasta.”

Tämä on todellinen oksennus lapsettoman niskaan. Kamalinta ja mitätöivintä, mitä voi sanoa. Sensuroi vitsi omasta valikoimastasi.

4. “Hankkikaa koira!”

Karvaiset lemmikit ovat monelle äärimmäisen rakkaita, mutta lasta toivovalle ne eivät voi korvata ihmisen paikkaa.

5. "Jos sä oot raskaana?" 

Tämä saattaa olla kaikkein ärsyttävin heitto naiselle, kun hänellä on pahoinvointia tai päänsärkyä. Kommentin kuuleminen voi tehdä surulliseksi tai todella vihaiseksi. Oireet ovat suuremmalla todennäköisyydellä kuukautisoireita. Kuukautisten alkaminen muistuttaa lapsetonta hänen hartaiten toivomansa asian epäonnistumisesta – ja sitten joku vielä heittää sen vitsiksi. 

Psykologi Leea Mattila toimii asiantuntijana Toisenlaiset äidit -ohjelmassa. Hän syventää vauva.fi-kolumnissaan kunkin viikon aihetta.

Vierailija

5 asiaa, joita ei kannata sanoa lapsettomuudesta kärsivälle

Vierailija][quote=Vierailija kirjoitti: Itsellä lähipiirissä useampia 40 kymppisiä pareja jotka pitkään yhdessä olleet ja ikinä ei ole edes tullut mieleen kysyä tai puuttua heidän lapsettomuuteensa. Itse kertovat jos sille tarvetta, sillä miten se meille edes kuuluu kysellä. Olin 27v ensimmäisen lapsen syntyessä ja kyllä monta kertaa pahoitin mieleni lapsi kyselystä ja toisen lapsen tein 10v myöhemmin ja siinäkin välissä niitä ikäviä sai kuulla. Ja nyt lapset aikuisia ja naapurin ihminen vielä...
Lue kommentti
Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.