Kato, auto! Lasta kiinnostavien kuvien katselu ja nimeäminen tukee puheen kehitystä. Kuva: iStockphoto
Kato, auto! Lasta kiinnostavien kuvien katselu ja nimeäminen tukee puheen kehitystä. Kuva: iStockphoto

Kun puhetta ei ala kuulua, voi parivuotiaan vanhemmassa herätä huoli. Miten auttaa lasta puhumaan?

Jos lapsi ei opi puhumaan samaan tahtiin kuin ikätoverit, milloin on oikea hetki hakeutua puheterapiaan? Entä voiko puheen kehitystä jotenkin avittaa kotona? Lapsen kielen kehityksen dosentti ja logopedian yliopistonlehtori Suvi Stolt Helsingin yliopistosta vastaa.

1. Luota vaistoosi

Alle kaksivuotiaina toiset lapset puhuvat jo monisanaisin lausein, kun taas toisilla on käytössä vasta yksittäisiä sanoja. Jos lapsi ilmaisee itseään vain muutamin sanoin vielä kaksi vuotta täytettyään ja jos sanat eivät ala rakentua lauseiksi, voi olla aihetta hakeutua puheterapeutin vastaanotolle. Sama pätee, jos kaksivuotiaan tai sitä vanhemman lapsen puhe on hyvin epäselvää.

Syytä huoleen on myös, mikäli lapsi ei reagoi puheeseen tai tunnu ymmärtävän sitä ja häneen on vaikea saada kontaktia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Puheen kehitykseen liittyvä huoli kannattaa ottaa esille kaksivuotisneuvolassa. Avun hakemista ei kannata arastella.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

2. Apua puheterapiasta

Ensin on hyvä tarkastaa lapsen kuulo, sillä se on voinut alentua, vaikka olisi ollut vauvana normaali. Jos vika ei ole kuulossa, neuvolasta saa tarvittaessa lähetteen puheterapeutin vastaanotolle. Puheterapeutti arvioi lapsen kielellistä kehitystä ja ymmärrystä erilaisin testein. Joskus yksi käynti riittää, jos puheterapeutti arvioi viiveen korjaantuvan ajan myötä. Jos taas päätetään aloittaa puheterapiajakso, se toteutetaan yhteistyössä perheen kanssa. Vanhempien näkemykset lapsen kielen kehityksestä tuovat usein arvokasta tietoa ammattilaiselle.

Avuksi voidaan ottaa esimerkiksi puhetta tukevia viittomia tai kuvakortteja. Niiden käyttö voi auttaa ehkäisemään turhautumista, joka helposti syntyy, kun lapsi ei pysty ilmaisemaan itseään.

Ajoissa saatu tuki vahvistaa kielen käsittelyssä tarvittavia hermosoluyhteyksiä.

Puheen kehityksen ongelmiin puuttumista ei kannata lykätä. Aivot muovautuvat lapsuusvuosien aikana paljon. Toistuva käyttö vahvistaa hermosolujen välisiä yhteyksiä, kun taas käyttämättömät yhteydet surkastuvat. Ajoissa saatu tuki vahvistaa kielen käsittelyssä tarvittavia yhteyksiä.

3. Kokeile kotikonsteja

Puheen kehitystä voi tukea myös kotikonstein. Pienten lasten arkisiin hoitotilanteisiin voi ottaa mukaan vuorottelu- ja piiloleikkejä, joihin liittää puhetta. Tärkeintä on seurata lapsen huomion kohteita ja pukea niitä sanoiksi. Lasten ilmaisuja kannattaa toistaa ja laajentaa. Jos lapsi sanoo ”talo”, vanhempi voi jatkaa: ”Aivan, siellä on suuri punainen talo”.

Avainasia on siis lapsen asioista kiinnostuminen ja niiden sanoittaminen. Tätä voi tehostaa menemällä kyykkyyn lapsen tasolle, ottamalla katsekontaktin ja kuuntelemalla, mitä lapsi haluaa sanoa. Lasta kiinnostavista asioista voi myös kysyä kysymyksiä.

Vanha kunnon kirjan katselu on sekin hyvä keino tukea puheen kehitystä. Kirja kannattaa valita lapsen kiinnostuksen mukaan. Kirjan etuna on se, että sanojen kohde on jo valmiiksi annettu kuvina.

4. Sukuhistoria vaikuttaa

Tutkimusten mukaan 10–20 prosentilla lapsista puheen kehitys viivästyy. Ongelmat voivat olla erilaisia. Lapsi saattaa ymmärtää puhetta hyvin, mutta hänellä on vaikeuksia tuottaa sitä itse. Toisilla taas on ongelmia myös puheen ymmärtämisessä.

Noin puolet hitaasti puhumaan oppivista lapsista ottaa ikätoverinsa kiinni kolmeen tai neljään ikävuoteen mennessä.

Joskus taas viivästymän taustalla on muita vaikeuksia, esimerkiksi kuulovamma tai neurologinen poikkeavuus kuten autismin kirjon häiriö.

Syynä voi olla myös kielellinen erityisvaikeus, joka on oma diagnoosinsa. Tällöin lapsen älyllinen kehitys on normaali, mutta hän kärsii huomattavista kielellisistä ongelmista, eikä asialle löydy muuta selittävää syytä.

Jostain syystä pojilla näyttää olevan kielellisiä ongelmia jonkin verran enemmän kuin tytöillä. Myös sukuhistoria vaikuttaa: viivästymä on todennäköisempi, jos lähisuvussa on kielellistä erityisvaikeutta tai esimerkiksi lukihäiriötä.

5. Nosta nenä ruudusta

Nykyisin puhutaan paljon vanhempien älylaitteiden käytöstä lasten seurassa. Runsaan älylaitteiden käytön ja lapsen kielen kehityksen yhteydestä tarvitaan vielä lisää tutkimuksia. On kuitenkin tutkittu kielellisesti varhain kehittyneiden lasten ja heidän vanhempiensa kommunikointia. Nämä vanhemmat jakavat huomion kohteen lapsen kanssa, laajentavat lapsen ilmaisua ja vastaavat lapsen aloitteisiin. Käänteisesti voi ajatella, että ruutua tuijottava vanhempi ei välttämättä toimi näin. Siksi älylaitteiden käyttöön on hyvä kiinnittää huomiota.

Puheterapeutti ja lapsen kielen kehityksen dosentti Suvi Stolt toimii logopedian yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa.

Vierailija

Keskimmäisemme ei puhunut 2-vuotiaana kuin vokaaleja. Sanomista hänellä olisi ollut paljonkin ja turhaantumistilanteita tuli paljon. Hän aloitti kunnallisen puheterapian aika pian 2v neuvolan jälkeen. Alettiin opetella tukiviittomia, jotka hän otti innokkaasti käyttöön. Me vanhemmat sekä päiväkodin henkilökunta kävi tukiviittomakursseja ja sitten kävi niin, että kun aikuiset saatiin oppimaan tukiviittomia, alkoi lapsi puhumaan 2v9kk iässä. Puheterapiaa hän sai jaksoissa 6-vuotiaaksi asti, sillä suun motoriikka oli melko huono ja äänteitä puuttui pitkään. Muistan, kun 6-vuotiaana käytiin tsekkikäynnillä puheterapeutilla. Silloin oli enää r hukassa. Puheterapeutti katseli hetken lasta ja sanoi, että r-äänne on ihan kohta löytymässä. Kahden viikon päästä tästä r alkoikin surista. Ihailen ammitaitoaan ja laitoin suuren kiitosviestin upealle puheterapeutille, joka auttoi perhettämme niin isosti.

Vierailija

Vierailija kirjoitti:
Voi kun menisikin niin että tuosta noin vain pääsisi puheterapiaan! Me saimme lähetteen lapsen ollessa 2,5-v ja puhumaton. Odotettiin puoli vuotta aikaa tutkimuksiin, sitten saatiin parit arviointikäynnit. Nyt lapsi täyttää kohta 4, ja edelleen olemme jonossa puheterapiaan. Järkyttävää

Järkyttävää todella!! Ihan vihaksi pistää teidän lapsen puolesta! Rahaa riittää suomenmaassa kyllä moneen, mutta ei lasten koulutukseen tai kuntoutukseen.

* Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.
 
Sisältö jatkuu mainoksen alla