Varoitusviesti

Tämän lomakkeen lähetystoiminto on asetettu pois päältä.

Onko sinun imetystäsi kommentoitu? Onko imetys julkisella paikalla tuntunut hankalalta? 

THL ehdottaa, että äidin oikeus lapsensa imetykseen julkisella paikalla turvattaisiin lailla. THL on lisännyt suosituksen tulevaan kansalliseen imetyksen edistämisen toimintaohjelmaansa, joka kattaa vuodet 2018–2022. 

Uudessa toimintaohjelmassa suositellaan myös, että imetyksen terveyshyödyistä kerrottaisiin kouluissa terveystiedon opetuksen yhteydessä.

Millaisia kokemuksia sinulla on imettämisestä julkisella paikalla? Vastaa kyselyyn!