Vanhempi näkee vain lyhyen hetken hoitopäivästä aamulla ja iltapäivällä. Joskus se riittää siihen, että syntyy huoli. Kuva: Veikko Kähkönen
Vanhempi näkee vain lyhyen hetken hoitopäivästä aamulla ja iltapäivällä. Joskus se riittää siihen, että syntyy huoli. Kuva: Veikko Kähkönen

Vanhemmat, liittykää yhteen, neuvoo Vanhempainliiton varhaiskasvatuksen asiantuntija.

Henkilöstön väsymystä ja lasten levottomuutta, puuttuvia sijaisia, jatkuvaa aikuisten ja lasten välisen suhdeluvun ylitystä. Päivähoidosta tuntuu nousevan jatkuvasti esiin ongelma- ja vaaratilanteita. Tämä ei ole sitä varhaiskasvatusta, jota lapsemme ansaitsevat – eikä sitä palvelua, joka antaisi vanhemmille varmuuden siitä, että heidän lapsestaan pidetään hoitopäivän aikana hyvää huolta.

Hyvä varhaiskasvatus tukee tutkitusti lapsen hyvää kehitystä. Mutta hyvä päiväkoti ei saa olla tuurista kiinni.

Varhaiskasvatuksen laadusta on siis helppo olla huolissaan. Ja moni on. Vanhempainliiton varhaiskasvatuksen asiantuntija Merja Korhonen kertoo saavansa usein yhteydenottoja vanhemmilta, jotka kertovat lapsensa hoitopaikan ongelmista. Yleisimmät huolet koskevat ryhmäkokoa, sijaisten puuttumista ja päiväkodin tiloja, esimerkiksi ahtautta ja sisäilmaongelmia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Korhonen tunnistaa hyvin yleisen dilemman: on tunne siitä, että oman lapsen päiväkodissa kaikki ei ehkä ole kuten pitäisi, mutta samalla ei haluaisi kuormittaa kaikkensa tekevää henkilöstöä valittamalla tilanteesta heille hoitopäivän päätteeksi. Harva vanhempi haluaa olla ”se Vilhon äiti, joka aina iltapäivisin tivaa, onko teitä täällä tarpeeksi.”

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Yksi ongelma on sekin, että vanhemman on usein vaikea tietää, milloin huoleen on syytä. Esimerkiksi suhdelukumitoituksissa lapsilla on erilaisia kertoimia sen mukaan, millainen lapsen hoitopäivän pituus on ja tarvitaanko erityistä tukea.

– Yksittäisen vanhemman on mahdoton arvioida, ylittyykö suhdeluku, Korhonen puuskahtaa.

Neljän kasvatusalan järjestön yhteisessä tekstissä neuvotaan vanhemmille, minkä asioiden pitää olla varhaiskasvatuksessa kunnossa. Listalla on huomioita esimerkiksi henkilöstön määrästä ja pätevyydestä, lapsiryhmän pysyvyydestä, tilojen toimivuudesta, hyvistä ruokailuista ja yhteistyöstä vanhempien kanssa. Hyvä varhaiskasvatus on tavoitteellista sekä kokonaisuutena että jokaiselle lapselle erikseen.

Entä kun huoli herää, mitä vanhempi voi tehdä? Korhonen antaa viisi neuvoa.

1. Vanhemmat, liittykää yhteen

Monen vanhemman yhteinen huoli on aina painavampi kuin yksittäisen vanhemman kysymys. Vain osassa päiväkodeista toimii virallinen rekisteröity vanhempainyhdistys, mutta vanhemmat voivat toimia myös epävirallisemmin vanhempaintiiminä tai -toimikuntana.

Kun huoli jostain asiasta herää, ota tilanne puheeksi muiden vanhempien kanssa. Kysymyksen esimerkiksi suhdeluvuista, sijaisista tai tiloista voi muotoilla yhteiseksi huoleksi esimerkiksi kirjallisena yhteydenottona.

Voitte myös pyytää, että tilanne otetaan käsittelyyn esimerkiksi vanhempainillassa. Jos tilanne vaatii nopeaa reagointia, voitte toivoa, että siitä järjestetään oma tilaisuus.

2. Päiväkodin johtaja vastaa arjesta

Ensimmäinen taho, johon yhteys kannattaa ottaa, on päiväkodin johtaja. Vanhemmat saattavat ajatella usein, että johtajan kädet ovat sidotut ja hän työssään vain toteuttaa ylempää tulevia ohjeita. Niinkin voi olla: mutta silti osa huolista voi ratketa jo päiväkodin sisäisillä toimilla.

Esimerkiksi sijaisten hankkiminen kuuluu päiväkodin johtajan velvollisuuksiin, samoin tilojen ja toiminnan turvallisuuden takaaminen, Korhonen sanoo.

Arjessa hankaliksi koettuihin tilanteisiin voidaan miettiä myös yhdessä ratkaisuja esimerkiksi vanhempainilloissa.

– Uuden varhaiskasvatussuunnitelman henki on se, että päiväkodeissa pitäisi löytyä entistä enemmän halua ja mahdollisuuksia suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä henkilöstön, lasten ja vanhempien kesken, Korhonen sanoo.

3. Askel ylöspäin: kunta tai muu varhaiskasvatuksen tuottaja

Jos asia ei etene päiväkodissa tai huoli on vakava, seuraava ylempi toimija on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oman kunnan varhaiskasvatusjohtaja tai -päällikkö. Isoissa kaupugeissa on myös alueellisia varhaiskasvatuksen päälliköitä, jotka ovat hierarkiassa yksittäisen päiväkodin johtajan ja koko kaupungin varhaiskasvatusjohtajan välissä.

Yksityisessä päiväkodissa yhteyttä voi ottaa päivähoitoa tuottavan yrityksen palvelupäällikköön tai johtoon.

4. AVI valvoo varhaiskasvatuksen laatua

Kantelu Aluehallintovirastolle eli AVIlle on järeä toimenpide. Kantelun voi tehdä, jos epäilee varhaiskasvatustan järjestävän organisaation tai yksittäisen henkilön laiminlyövän tehtäviään tai katsoo toiminnan olevan lainvastaista, virheellistä tai epäasianmukaista.

Kantelun jälkeen AVI tutkii, onko varhaiskasvatusta järjestettäessä toimittu säännösten ja määräysten mukaisesti. Tarvittaessa AVI voi antaa varhaiskasvatuksen järjestäjälle huomautuksen tai sulkea yksikön toiminnan kokonaan.

AVI valvoo yhtä lailla julkisia ja yksityisiä palveluntuottajia. 

5. Muista myös äänestää

On hyvä muistaa, että esimerkiksi suhdeluku tai subjektiivinen päivähoito-oikeus ovat poliittisia linjauksia, ja politiikkaan voi vaikuttaa äänestämällä.

Esimerkiksi subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen oli poliittinen päätös, josta moni varhaiskasvatuksen asiantuntijataho on eri mieltä. Silti rajauksen toteuttaminen on asia, josta ei esimerkiksi AVIin voi valittaa, sehän on vain olemassa olevan lainsäädännön toteuttamista.

Nykytilannetta voi muuttaa uusilla poliittisilla päätöksillä. Silloin on väliä sillä, ketkä asioista ovat päättämässä.

Vierailija

Että vanhemmat saataisiin mukaan yhteiselle asialle päivähoidon tilanteen parantamiseksi ei itse asiassa ole muuta tapaa kuin saada vanhemmat aidosti huolestumaan nykytilanteesta. Tämä on tuskin mahdollista jos viranomaiset ja päiväkodit toitottavat päivähoidon laadun erinomaisuutta. Tämä on se julkinen kuva johon myös me vanhemmat haluamme uskoa, eivätkä päivähoidon kasvattajien julkisuuteen tuomat vakavat huolenaiheet paljoakaan kosketa. " Eihän näin meidän päiväkodissa... jne.
Vasta kun tiedostetaan yhdessä todelliset ongelmat, vasta silloin pystymme saamaan aikaan muutoksia.

Vierailija

Ongelma myös lienee siinä etteivät phn kasvattajat pysty keskustelemaan avoimesti ongelmistaan. Todellisuus päivähodon arjesta vastaa harvoin asianoloa. Vanhemmat tarvitsevat itse asiassa apua siinä miten arvioida lapsensa päiväkodin tilannetta ja arkea. Mitkä ovat ne kysymykset vanhempain illoissa mihin kasvattajat pystyvät ja ovat velvoitettuja vastaamaan, ja jotka antaa tärkeää tietoa lapsen päivähoidon laadusta?

Vanhemmat voisivat esimerkiksi pyytää tarkkaa selvitystä miten päivän aikana hoitajat ovat ryhmässä. Miten tutut ryhmän aikuiset paikalla. Mitkä sijaisjärjestelyt ovat. Pyytää kuvausta edellisen viikon aikuis ja ryhmätilanteista. Miten iltapäivähoito järjestetään. Jne.
Tämän kaltainen keskustelu sopisi mielestäni tosi hyvin vanhempain iltoihin, jos todella halutaan yhteispanostus päivähoidon laadun parantamiseksi.

* Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.
 
Sisältö jatkuu mainoksen alla