Erityisherkän olisi tärkeä tunnistaa ja hyväksyä herkkyytensä. Tunnistamisen apuna voi käyttää kahta testiä.

"Olen koko ikäni tuntenut olevani herkkä, erilainen kuin muut. Hitaampi lämpenemään uusille asioille, mutta kun kiinnostun jostain aiheesta, haluan tietää siitä kaiken. Mulla on ollut myös tunne, että multa puuttuu jonkinlainen suodatin ja imen kaikki ärsykkeet liian voimakkaina itseeni, muun muassa äänet, hajut, muiden tunnetilat, sosiaaliset jännitteet."

Maarit kertoo omasta erityisherkkyydestään Suomen erityisherkät ry:n verkkosivuilla. Kuulostaako tutulta?

Highly Sensitive Person, HSP, on ihmistyyppi, jota yhdysvaltalainen psykologian tohtori Elaine Aron on tutkinut jo yli kaksikymmentä vuotta. Jopa viidesosan ihmisistä on arvioitu olevan erityisen herkkiä reagoimaan ympäristön ärsykkeisiin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

– Erityisherkän ihmisen hermosto käsittelee aistien välittämää tietoa tavallista laajemmin ja syvällisemmin. Käytännössä se ilmenee tarkkana havainnointikykynä, kokemisen syvyytenä sekä monipuolisena ja syvällisenä asioiden käsittelykykynä, Suomen erityisherkät ry:n puheenjohtaja Petri Konttinen kertoo.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Ominaisuus on tärkeä tunnistaa

Jos herkkyyttä ei tunnisteta tai sen ilmaiseminen ei ole hyväksyttyä, ihminen joutuu tukahduttamaan olennaisia osia omasta itsestään eikä ehkä osaa toimia itselleen sopivalla tavalla. Tämä voi pahimmillaan johtaa uupumiseen tai erilaisiin sairauksiin.

– Erityisherkkä voi luulla etenkin lapsena toisten kokevan asiat samalla tavoin kuin hän. Kun näin ei olekaan, hän voi kokea itsensä vialliseksi ja ulkopuoliseksi, Konttinen sanoo.

Erityisherkän aikuisen olisikin tärkeää tunnistaa oma herkkyytensä ja sen mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Esimerkiksi työelämässä erityisherkkä ihminen voi työskennellä tehokkaammin, jos ympäristö on hänelle sopiva eli riittävän rauhallinen.

– Kun ominaisuuden tunnistaa ja hyväksyy, oma itsetuntemus ja omanarvontunto lisääntyvät. Samalla on helpompi huolehtia omasta jaksamisestaan.

Testit lisäävät itseymmärrystä

Oman erityisherkkyyden tunnistamisen apuna voi käyttää Elaine N. Aronin kehittämää testiä tai tanskalaisen kirjailija, psykoterapeutti Ilse Sandin testiä, joka löytyy suomeksi Suomen erityisherkät ry:n verkkosivuilta.

– Testien tulokset ovat suuntaa antavia ja antavat lisää tietoa itsestä. Niiden ei ole tarkoituskaan kertoa ainoaa oikeaa totuutta, Konttinen toteaa.

Verkkosivujen testit on tarkoitettu aikuisille mutta Konttisen mukaan myös lapset voivat tehdä niitä yhdessä vanhemman kanssa.

– Vanhemmat voivat saada testeistä suuntaa antavaa arvioita lapsen herkkyydestä.

Erityisesti lapsille suunnattu erityisherkkyystesti löytyy Elaine N. Aronin syksyllä ilmestyneestä kirjasta Erityisherkkä lapsi (Nemo).

Testaa, oletko erityisherkkä

Ilse Sandin testi (suomeksi)

Elaine N. Aronin testi (englanniksi)

Sisältö jatkuu mainoksen alla