Mukanaolo on sekä palkitsevaa että jännittävää. Olemme tekemässä historiaa.

Päätös lähteä mukaan yhteistyöhön Uusi lastensairaala 2017 -hankkeeseen oli OMD Finlandille helppo. Hädässä olevia lapsia on autettava, ja meillä oli tarjota sekä tahtoa, että resursseja heti, kun asia nousi esille. Yrityksemme tarjosi suunnitteluapua tärkeän viestin perille viemisessä ja konkreettisten lahjoitusten keräämisessä.

Tekemässä hyvää median keinoin

Keskustelua asian ympärillä on mediassa riittänyt. Meille tärkeimpiä päämääriä on ollut sen lomassa oikeiden kuluttajakontaktien ja lahjoittajien löytäminen, ja lahjoitusten konkretisoiminen median keinoin. Koko projekti on ainutlaatuinen ja ensimmäinen laatuaan, ja siksi mukanaolo onkin ollut poikkeuksellisen mielenkiintoista.

Se, että voin kotiin tullessa kertoa lapsilleni, että olin tänään mukana rakentamassa lastensairaalaa, tuntuu todella hyvältä.

Henkilökunnan talkoohenki

Tarjosimme hankkeeseen asiakkuusjohtajan ja luovan johtajan ideoinnin ja resurssit, sekä koko toimiston taustatuen. Kaikki halusivat osallistua tärkeään projektiin, ja yhteiset ideointipalaverit olivat onnistuneita. Olipa sitten kyseessä tehokas uudenlainen tapa hyödyntää mediaa tai miettiä uusia tapoja kerätä lahjoituksia, talkoohenki näkyi henkilökunnassamme.

Mukanaolo on sekä palkitsevaa että jännittävää. Olemme tekemässä historiaa. Mielenkiinto hanketta kohtaan vain kasvaa, kun saamme jatkuvasti päivittyvää tietoa lahjoituksista ja projektin etenemisestä. Onnistuminen luo onnistumisia.

Hanke etenee

Myös markkinointiviestintä ja kanavien rooli muuttuu ja elää hankkeen mukana. Nyt pääsemme jo kertomaan konkreettisia viestejä itse hankkeen etenemisestä, kun fyysinen rakennus alkaa hahmottua, ensin piirustusten muodossa, ja tänä vuonna jo ihan rakentamisen alkamisena.

Omia kokemuksia sairaalasta

Olen käynyt nykyisessä lastensairaalassa muutamaan otteeseen, mutta on vaikea pukea sanoiksi kokemuksia tai muistella, mitä niillä kerroilla konkreettisesti tapahtui, koska omien lasten sairastaminen on niin tunteellinen kokemus. Muistan vain, miltä niillä kerroilla tuntui.

Uskon, että ihmisen luonnollinen empatia on tehnyt helpoksi tukea hanketta. Itse olen erittäin onnellinen silloin, kun lastensairaala on rakennettu ja lapset ovat alkaneet voida paremmin.

OMD:n lasten vappubileet vuodelta 2013.

http://www.omd.fi

Kirjoittaja on Christoffer Hultin, OMD Finlandin toimitusjohtaja.