Siirtyvätkö vanhemmilla mahdollisesti olevat velat lapsille, kun vanhemmat ovat kuolleet?

Siirtyvätkö vanhemmilla mahdollisesti olevat velat lapsille, kun vanhemmat ovat kuolleet? Vanheneeko mikään velka ajan saatossa? Saako mistään tietää vanhempien velkoja, jos ei halua kysyä sitä heiltä suoraan?

Asianajaja Ulla-Riitta Harju: Vanhempien kuoltua heillä mahdollisesti olevat velat eivät automaattisesti siirry lapsille. Kuolema ei tosin yleensä lakkauta velkasuhteita, vaan velkojilla on kuolemasta huolimatta oikeus saada suoritus saatavalleen. Pääsääntö on, että velat maksetaan jäämistöstä ensin, ja esimerkiksi perintöosuudet vasta tämän jälkeen. Jos perittävä oli kuollessaan ylivelkainen, perilliset eivät joudu maksamaan velkoja pois omilla varoillaan paitsi aivan poikkeuksellisissa tapauksissa. Tällainen poikkeustilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, jos perunkirjoitusvelvollinen perillinen laiminlyö perunkirjoituksen toimittamisen tai jos perillinen ryhtyy oikeustoimeen, joka vaarantaa velkojan oikeuden saada asianmukainen suoritus jäämistöomaisuudesta.

Velan yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta. Pääsääntö siis on, että velka vanhentuu kolmen vuoden kuluttua, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Vanhentumisajan katkaisu voi tapahtua esimerkiksi siten, että velkoja yksinkertaisesti vaatii velalliselta suoritusta velalleen. Vanhentumisajoissa on olemassa myös poikkeuksia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Vanhemmilla olevista veloista voi saada tiedon vain siten, että kysyy sitä heiltä itseltään. Vanhemmilla ei kuitenkaan ole minkäänlaista velvollisuutta kertoa veloistaan lapsilleen, eikä esimerkiksi pankista voi saada tietoja pankin asiakkaiden veloista.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Vauva 11/2007

Lähetä oma kysymyksesi asiantuntijoillemme Vauvan neuvolaan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla