Osallistu lasten seksuaalikasvatusta kartoittavaan tutkimukseen ja auta tiedon kokoamisessa.

Pusuhippaa, lääkärileikkejä ja haikaravauvoja – kuvaavatko ne lapsiperheen arkea ja lasten seksuaalisuutta nyky-Suomessa?

Muun muassa tämä halutaan selvittää lasten seksuaalikasvatusta kartoittavassa, Väestöliitossa toteutettavassa tutkimuksessa, joka on suunnattu 0–6-vuotiaiden lasten vanhemmille, lukijoillemme.

Haluamme tutkimuksen avulla tarjota alle kouluikäisten lasten vanhemmille ja ammattikasvattajille tietosivuston aiheesta, josta aikuistenkin on vaikea keskustella, sanoo asiantuntijalääkäri, lastenpsykiatri Raisa Cacciatore Väestöliitosta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Mistä tutkimuksen aihe on kummunnut?

Seksuaalisuus ja seksuaaliterveys ovat isoja juttuja jo pienellä ihmisellä! Ne sisältävät kehoon, itsestä huolehtimiseen, minäkuvaan, tunteisiin, ihmissuhteisiin ja turvataitoihin liittyviä asioita. Näitä opiskellaan varhaiskasvatuksessa ja kodeissa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Mutta koska aiheesta ei puhuta, selkeät seksuaalikasvatusmallit ja -sisällöt ovat jääneet sopimatta. Ne puuttuvat monista kodeista ja päivähoidosta, joten lasten saamat vastaukset kysymyksiinsä ovat vähintäänkin monenkirjavia. Myös materiaaleja ja ihan perustietoa tarvitaan lisää.

Mihin kaikkeen seksuaalisuus lapsella liittyy?

Seksuaalisuus liittyy lapsen kasvuun ja kehitykseen, koko elämän ajan hyvinvointiin, terveyteen ja elämän hallintaan. Seksuaalisuus liittyy myös kulttuuriin ja henkisiin arvoihin.

Asianmukaisella ja ikätasoisella seksuaalikasvatuksella voidaan vahvistaa lapsen elämäntaitoja.

Pienten lasten seksuaalisuutta tai seksuaalikasvatusta käsitellään kuitenkin niukasti varhaiskasvattajien ja terveydenhuoltoalan koulutuksessa. Myös monilta vanhemmilta puuttuu ajanmukainen tieto ja mallit.

Perheiden ja sukupuoliroolien moninaisuus, maahanmuuttajuus sekä teknologia tulevat lisääntymään ja tuovat normien rikkautta koteihin ja varhaiskasvatukseen. Tämä kaikki lisää tarvetta saada tietoa lapsen ikätasoisesta hyvästä seksuaalikasvatuksesta.

Mitä saaduilla tuloksilla tehdään?

Tutkimuksen tuloksena luodaan Väestöliiton tietosivustolle tietopankkeja, tehdään seksuaalikasvatusta tukevia materiaaleja ja kehitetään koulutusta.

Miten tutkimukseen voi osallistua?

Toivomme, että mahdollisimman moni 0–6-vuotiaan lapsen vanhempi vastaa kyselyyn ”Pusuhippaa, lääkärileikkejä ja haikaravauvoja – tavallista arkea vai tarua 0–6-vuotiaiden lasten perheen arjesta” ja kertoo omat ajatuksensa lasten seksuaalikasvatuksesta.

Haluamme tietää myös millaista tietoa kaivataan ja ovatko vanhemmat itse aikanaan saaneet seksuaalikasvatusta.

Osallistu tutkimukseen tästä

Vastausaikaa 30.6.2014 saakka.

Sisältö jatkuu mainoksen alla