Mitä tapahtuu lapsille, jos molemmat vanhemmat kuolevat?

Minua on alkanut askarruttaa, mitä tapahtuu lapselle tai lapsille, jos molemmat vanhemmat kuolevat esimerkiksi  autoonnettomuudessa. Kuka päättää, miten lasten hoito järjestetään?

Asianajaja Ulla-Riitta Harju vastaa: Jos lapsi jää huoltajan kuoltua vaille huoltajaa, vastuu lapsen asioiden  järjestämisestä siirtyy lastensuojeluviranomaisille. Kuvaamassasi tilanteessa lapsi todennäköisesti sijoitettaisiin kiireellisesti lapsen lähipiirin perheeseen, perhehoitoon tai laitoshoitoon. Kiireellistä sijoitusta koskevaa päätöstä tehtäessä lastensuojeluviranomaisten tulee aina kartoittaa lapsen läheisverkko ja selvittää lapsen sukulaisten ja muiden lapselle läheisten henkilöiden mahdollisuus ottaa lapsi luokseen asumaan. Mikäli lähisukulaisista löytyy  perhe, johon lapsi voitaisiin sijoittaa, se on todennäköisesti ensisijainen vaihtoehto.

Lastensuojeluviranomaiset ovat kuitenkin vastuussa lapsen huollosta siihen saakka, kunnes tuomioistuin on antanut ratkaisunsa huollon järjestämisestä uudelleen. Lapsen iästä ja kehitystasosta riippuen hänelle annetaan  mahdollisuus esittää mielipiteensä asiassa, ja käytännössä pyritään siihen, että sisarukset voivat pysyä yhdessä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Vanhemmat saattavat määrätä testamentissaan siitä, kenen luokse heidän lapsensa menisivät asumaan, jos vanhemmat kuolisivat. Vanhempien testamentti on kuitenkin käytännössä vain toivomus, sillä se ei sido  lastensuojeluviranomaisia. Yleinen luulo myös on, että kummit ottavat lapset tällaisessa tilanteessa luokseen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Vanhemmat voivat määrätä testamentissaan kuitenkin siitä, että heiltä lapsille jäävän omaisuuden hoitamista varten määrätään edunvalvojan sijainen. Tällöin ystävä tai muu läheinen henkilö voivat hoitaa omaisuutta, kunnes lapset tulevat täysi-ikäisiksi. Testamentissa voi määrätä myös, että lasten tulevilla aviopuolisoilla ei ole avio-oikeutta  perintönä saatuun omaisuuteen.

Vauva 6/2011

Lähetä oma kysymyksesi asiantuntijoillemme Vauvan neuvolaan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla