Miten erotat hyvän parisuhteen huonosta? Tuore tutkimus paljastaa.

Hyvä parisuhde rakentuu luottamuksen sekä molemmin puoleisen arvostuksen ja kunnioituksen varaan, selviää Väestöliiton Perhebarometristä ”Yhdessä vai erikseen”.

Barometrissä tutkittiin suomalaisten avio- ja avoliittojen vahvuuksia ja ristiriitoja sekä syitä avio- ja avoeroihin.

Tutkimukseen vastasi yli 3000 keski-ikäistä naista ja miestä, jotka olivat solmineet avioliiton vuonna 2005.

 – Hyvän parisuhteen tärkeimmät ominaisuudet olivat sangen epäromanttisia. Parisuhde näyttäytyi erityisesti yhteistyösuhteena, jonka tavoitteet ovat käytännöllisiä, Perhebarometrin tehnyt tutkimusprofessori Osmo Kontula Väestöliitosta kertoo.

Suurimmalla osalla menee hyvin

Tutkimuksen päätulos on (jopa yllättävän) myönteinen: useimmat suomalaiset parisuhteet ovat onnellisia.

Ihmisten halu ja kyky elää parisuhteessa näyttää kymmenen vuoden aikana vahvistuneen, tutkimuksessa todetaan.

Vain kymmenesosa parisuhteessa elävistä ei haluaisi enää elää nykyisen kumppaninsa kanssa.

Mistä parisuhteissa riidellään?

Parisuhteissa syntyy ristiriitoja useimmiten arkisista asioista kuten kotitöistä ja lasten kasvattamisesta.

Myös läheisyyden ja tunteiden ilmaisu sekä seksi ja parin intiimi suhde aiheuttavat ristiriitoja.

Miksi suomalaiset eroavat?

Ero johtuu harvoin yksittäisestä ongelmasta. Pikemminkin siinä on kyse monien asioiden kasautumisesta, Perhebarometristä selviää.

Eroajatuksia synnyttää erityisesti pettymys odotuksiin, jotka eivät täyty suhteessa.

Puolisoilla saattaa myös olla isoja näkemyseroja arvoista ja elämän päämääristä. Näitä ongelmia voi olla vaikea sopia yhdessä. 

 – On huomattava riskitekijä, jos ihminen ei tunne saavansa puolisoltaan henkistä tukea.

Tärkein yksittäinen erosyy on jonkin kolmannen, joko asian tai henkilön, tuleminen puolisoiden välille.

Lähde

Väestöliitto.fi: Yhdessä vai erikseen, Tutkimus suomalaisten parisuhteiden vahvuuksista, ristiriidoista ja erojen syistä