Synnytyspelkoon kannattaa hakea apua.

Synnytyspelkoa ei pidä väheksyä

Synnytyspelosta kärsii 6–10 prosenttia synnyttäjistä. Merkittävin syy pelkoon on aiempi huono synnytyskokemus. Apua kannattaa hakea, sillä useimmiten se auttaa: vain reilu prosentti lapsista syntyy synnytyspelon vuoksi tehdyllä keisarileikkauksella, vaikka leikkaus olisikin ollut ensimmäisenä synnytystä pelkäävän ajatuksissa.

Synnytystä pelätään, vaikka synnyttäminen ei ole koskaan ollut yhtä turvallista kuin nykyisin. Silti pelko on todellista eikä sitä pidä väheksyä tai hävetä. Pelosta kannattaa kertoa neuvolassa, jota kautta on mahdollista saada lähete synnytyssairaalan pelkopoliklinikalle keskustelemaan lääkärin tai kätilön kanssa.

Pelkopolilla synnyttäjää kuunnellaan ja hänelle kerrotaan kivunlievityksestä sekä alatiesynnytyksen ja keisarileikkauksen eduista ja riskeistä. Pelkoa voidaan hoitaa myös ryhmässä erityisvalmennuksena mielikuvaharjoitusten ja rentoutumisen avulla. Tavallisesti pelkopolilla käydään kerran, mutta tarvittaessa useammin. Pelkoa voi hillitä jo synnytyshuoneen näkeminen. Pelkopolin tarkoituksena ei ole pakottaa ketään alatiesynnytykseen vaan auttaa synnyttäjää miettimään synnytystä myönteisesti ja luottamaan omiin kykyihinsä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Pelon hoitaminen kannattaa

Jorvin sairaalan osastonylilääkäri Terhi Saiston mukaan synnytyspelon hoito kannattaa, sillä hoitamattomana pelko saattaa lisätä keisarileikkausten ja komplikaatioiden määrää ja hankaloittaa myös vanhemmuuden alkua. Pelon taustalla voi kivun pelon lisäksi olla kontrollin menettämisen pelkoa. Tuleva vanhemmuus voi jännittää niin, että pelko kohdistuu synnytykseen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Synnytyspelon hoitaminen on tärkeää myös siksi, että se ehkäisee osaltaan myös synnytyksen jälkeistä masennusta. Pelkääjillä on usein takanaan psyykkistä oireilua ja muun muassa parisuhdeongelmia jo ennen raskautta. Rankat kokemukset edellisessä synnytyksessä kannattaa käsitellä keskustellen läpi.

Synnytyspelon ratkaisu ei ole keisarileikkaus, sillä leikkauksella ei kyetä vaikuttamaan synnytyspelon taustalla oleviin asioihin, toteaa Saisto. Toipuminen leikkauksesta kestää usein alatiesynnytyksestä toipumista pidempään, ja leikkaukseen liittyy aina myös riskejä. Esimerkiksi verenvuotojen riski on sektiossa moninkertainen verrattuna alatiesynnytykseen.

Lähde: Lääkäripäivät 2012

Sisältö jatkuu mainoksen alla