Äitiysneuvolan terveystarkastukset vähenevät, mutta lisäkäynnit tarpeen mukaan ovat mahdollisia.

Äitiysneuvolan terveystarkastuksessa käydään jatkossa entistä harvemmin. Mahdollisuus lisäkäynteihin on kuitenkin olemassa, äidin tai perheen tarpeen ja elämäntilanteen mukaan.

Jos odottava äiti on terve ja raskaus sujuu normaalisti, neuvolakäyntejä on entisen 10-13 kerran sijasta 8-10. Äitiysneuvolan uudistetuissa suosituksissa ensisynnyttäjille käyntejä on vähintään yhdeksän ja uudelleensynnyttäjille kahdeksan.

Käynteihin sisältyvät odottavan perheen laaja terveystarkastus ja kaksi lääkärintarkastusta. Jo synnyttäneille terveystarkastuksia on kaksi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Äitiysneuvolaan pääsee useammin, jos on tarvetta

Äitiysneuvolassa voi käydä suosituksia useammin, jos odottavan äidin terveydessä tai raskaudenkulussa nykyisessä tai aiemmissa raskauksissa on ollut jotain ongelmia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Samoin tiheämmin neuvolapalveluihin voivat turvata mielenterveys-  ja päihdeongelmista kärsivät tai muuten vaikeassa elämäntilanteessa olevat odottajat.

Lisäkäyntien tarve arvioidaan jokaisella neuvolakäynnillä yksilöllisesti.

Uusia haasteita neuvolatyöhön

Äitiysneuvolan uudistettujen suositusten tarkoituksena on yhdenmukaistaa äitiysneuvoloiden vaihtelevia työtapoja koko maassa. Edelliset suositukset ovat vuodelta 1999.

Uusia haasteita äitiysneuvolatyöhön ovat tuoneet muun muassa synnyttäjien entistä korkeampi ikä, sairastavuus ja monikulttuurisuus, toteaa Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikön päällikkö Reija Klemetti Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Isiä äitiysneuvoloissa näkyy entistä useammin, sillä molempien vanhempien osallistuminen perheen laajaan terveystarkastukseen on ilahduttavasti lisääntynyt.

 

Sisältö jatkuu mainoksen alla