Osa lapsista ei liikahda ruudun äärestä minnekään, kun toinen ryhmä urheilee liikaakin.

Tiedot lasten ja nuorten liikkumattomuudesta ovat hälyttäviä: lääkärit kertovat 15-vuotiaista, joilta leikataan selkä välilevyn pullistuman takia ja alle murrosikäisistä, joilla on sepelvaltimotaudin ensioireita.

Suurin syyllinen on lasten ja nuorten arki, joka on muuttunut nopeasti. Vähäinen liikunta ja runsas viihdemedian käyttö näkyvät kasvuikäisten lisääntyvänä tuki- ja liikuntaelinoireiluna.

Toisaalta urheilua harrastavien lasten runsas yksipuolinen harjoittelu kuormittaa sekin lapsen elimistöä ja altistaa vammoille.

Osa nuorista istuu ruudun ääressä…

Lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinsairauksia hoitavat lääkärit ovat huomanneet, että hoitoon ajautuu jatkuvasti enemmän nuoria, jotka valittavat erilaisia nivelkipuja.

Kun tutkimuksilla on suljettu pois reuma- ja muut sairaudet, jäljelle jäävä selitys on liiallinen ruutuaika ja liian vähäinen liikunta, toteaa Kuntoutus Ortonin Lasten ja Nuorten yksikön ylilääkäri, lastenreumatologi Hanna Säilä.

Istuminen ruutujen ääressä on pahinta. Suomen olympiakomitean vastaava lääkäri Harri Hakkarainen sanoo, että pommi tikittää, nyt on aika kiinnittää huomio liikkumattomiin lapsiin ja nuoriin.

On todella huolestuttavaa, että 15-vuotiaana joutuu leikkaukseen selän välilevyn pullistuman takia.Tai että alle murrosikäisiltä löydetään sepelvaltimotaudin ensioireita. Myös diabetes ja metabolinen oireyhtymä voivat alkaa jo nuorella iällä.

Jos nuori liikkuu hyvin vähän, saattavat esimerkiksi tietyt nikamien kasvuhäiriöt jäädä pysyviksi. Ihmistä ei ole tarkoitettu kyyhöttämään kumarassa koneen äärelle.

… ja osa urheilee liikaakin

Toinen lääkäreiden ja fysioterapeuttien vastaanotoilla näkyvä ilmiö ovat ne urheilua harrastavat lapset ja nuoret, joilla runsas yksipuolinen harjoittelu aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinoireilua ja altistaa vammoille.

Liikuntaa aktiivisesti harrastavan lapsen tuo fysioterapeutin vastaanotolle useimmiten harjoittelun estävä kipu.

– Olen huolestunut liikuntalajeista, joissa harjoittelumäärät ovat suuria ja joissa tekeminen on kovin tavoitteellista ja tuloskeskeistä heti lapsesta alkaen, sanoo fysioterapeutti OMT Merja Soanjärvi.

– Liian usein näkee hyvin totista tekemistä.

Mistä löytyy tasapaino lasten liikunnassa?

Suurin vaara on kuitenkin liikkumattomuus. Kyselytutkimusten mukaan kolme neljästä koululaisesta istuu päivittäin ruudun ääressä yli kahden tunnin suosituksen. Viikonloppuisin aika lähes kaksinkertaistuu.

Kiihtyvyysanturimittausten perusteella liikkumaton aika päivän aikana vaihtelee 7–8-vuotiaiden viidestä tunnista 13–14-vuotiaiden lähes yhdeksään tuntiin. Se on hurjan pitkä aika.

Tasapainon löytäminen ruudun lumon ja liikuntaharrastusten – etenkin arkisen pihalla peuhaamisen – välillä olisi tärkeintä. Siinäpä haastetta vanhemmille ja ammattikasvattajille.

Vähintä mitä voimme tehdä, on asettaa rajat ruutuajalle kotona. Koulussa lapsia tulisi ohjata liikkumaan ulkona välitunnilla ja tauottaa istumista oppituntien aikana. Toiminnallisten opetusmenetelmien käyttöä tulisi myös lisätä.

Lähteet
Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry

Lasten ja nuorten liikunta. Suomen tilannekatsaus 2014 ja kansainvälinen vertailu, LIKES-tutkimuskeskus ja Jyväskylän yliopisto

Lue lisää

Parhaat keinot lasten luiden vahvistamiseksi: riittävästi maitotuotteita ja liikuntaa

Onneksi on koulumatkat

Lasten selkävaivojen ehkäisy: 6 ohjetta