Kuvitus: Matti Pikkujämsä
Kuvitus: Matti Pikkujämsä

Syy on tavassa – ja asenteissa miesten työpaikoilla.

Kun lapsi sairastaa, tavallisimmin häntä jää kotiin hoitamaan äiti.

Meidän Perhe -lehti kysyi lukijoiltaan, miten pikkulasten vanhemmat jakavat töistä poissaolot sairaan lapsen hoitamiseksi.

Useammassa kuin joka toisessa perheessä (53 %) sairaan lapsen hoitaa useimmiten lapsen äiti.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kolmanneksessa perheistä (33 %) vanhemmat jakavat sairaan lapsen hoidon puoliksi. Vain yksi seitsemästä isästä (14 %) jää kotiin lastensa äitiä useammin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Työntekijällä on lainmukainen oikeus enintään neljän päivän tilapäiseen hoitovapaaseen alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoidon järjestämiseksi.

Jos muuta järjestelyä ei ole, saa lasta jäädä hoitamaan itse. Oikeus on myös etävanhemmalla.

Poissaolo on palkallista tai palkatonta työehtosopimuksen mukaan.

Äiti on lohtu, isä ei halua

Perheet kertovat syitä sille, miksi äiti hoitaa lapsen useammin:

Äiti haluaa tehdä niin: Äiti on lohdunantaja. Se on luontevaa.

Äiti valvoo: Sairas lapsi valvottaa öisin ja äitiäkin väsyttää aamulla.

Isä ei halua: Isän mielestä hänen työmenonsa ovat tärkeämpiä. Isä on tyytyväinen, kunhan ei tarvitse jäädä kotiin. Äiti on lähivanhempi, isä etävanhempi.

Äidin työpaikalla asia järjestyy paremmin: Äiti saa sijaisen. Äidin työnantaja ei vaadi sairauslomatodistusta. Isän työssä ensimmäinen poissaolopäivä on palkaton.

Merkittävä syy naisten suurempaan vastuuseen onkin, että osalla miesvaltaisista aloista, kuten esimerkiksi talonrakennuksessa, ensimmäinen sairauspäivä on useilla työntekijöillä palkaton.

Naisten pomot osaavat junailun

Lisäksi miesvaltaisilla aloilla järjestelyt tilapäisten hoitovapaiden takia ovat perheiden kannalta sujumattomampia: Lapselta voidaan vaatia sairauslomatodistus jo ensimmäisestä päivästä. Esimerkiksi vatsatautinen lapsi pitäisi viedä terveyskeskukseen.

– Käytännöt ovat muotoutuneet ensin naisvaltaisilla aloilla, Työterveyslaitoksen tutkija Minna Toivanen sanoo.

Lisäksi perheet kertovat, että miesvaltaisilla työpaikoilla poissaoloon lasten takia suhtaudutaan kielteisesti:

Miehen työpaikalla on vallalla ajattelu, että eikös äiti voi jäädä. Miehen työpaikalla tulee sanomista. Miestä on hävettänyt jäädä kotiin.

Yksi kyselyn vastaaja kertoo miehen esimiehen kommentoineen: Pidä se akkas kurissa.

Perheiden päätöksiä ohjaavat työpaikkojen asenteet.

– Asenteiden takia miehen on vaikeampi jäädä kotiin, tutkija Minna Toivanen sanoo.

Asenteet jopa estävät isiä käyttämästä lakisääteistä oikeuttaan. Esimerkiksi Rakennusliiton vastaava lakimies Jyrki Ojanen epäilee, etteivät kaikki miehet edes tiedä, että he saisivat vapaata sairaan lapsen hoitoa varten.

Piikittelyä ja etätöitä

Myös naiset kohtaavat töissä kielteistä suhtautumista sairaan lapsen hoitoon. Kaikilla työpaikoilla poissaoleminen sairaan lapsen takia ole täysin hyväksyttyä, vaikka siihen on oikeus. Näin kyselyn vastaajat sanovat:

Piikittelyä tulee, mutta suoraan ei sanota. Rivien välistä olen ymmärtänyt, etten ole mikään vuoden työntekijä. Yksinhuoltajalta kysellään, eikö mummi voi hoitaa.

Moni vanhemmista myös sanoo tekevänsä sairasta lasta hoitaessaan etätöitä.

Asiantuntijatyössä sijaisia ei ole. Etätyö houkuttaa, jos poissaolo sairaan lapsen takia siirtää työt tuleviin iltoihin. Niin käy perhevapaatutkimusten mukaan kahdelle äidille viidestä.

Meidän Perheen kyselyn mukaan joka viidennessä perheessä (21 %) vanhemmille on tullut riitaa siitä, kumpi jää kotiin.

Kuusi päivää vuodessa

Tilapäistä hoitovapaata pidetään Työterveyslaitoksen mukaan keskimäärin kuusi päivää vuodessa. Suurin osa työntekijöiden poissaoloista johtuu heidän omasta sairastamisestaan.

Pikkulasten äideillä on vähemmän omia sairauspoissaoloja kuin naisilla keskimäärin.

Kursivoidut tekstit ovat lainauksia Meidän Perheen kyselyn vastauksista. Vastaajia oli 142.

Muut lähteet: Psykologia 05/2009, Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 1/2010, Tasa-arvobarometri 2012, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Työelämän tutkimus 1/2009, Työterveyslaitos.

Lue koko juttu: Anna Ruohonen, Tänään(kin) kotona, Meidän Perhe 3/2014.

Vierailija

Mutta entäs sitten, kun olet naisena miesvaltaisella alalla (esim IT-ala) töissä? Kummasti sitten pääsee sairasta lasta hoitamaan - mutta erottuu kyllä poissaoloillaan mieskolleegoista.

* Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.
 
Sisältö jatkuu mainoksen alla