Neuvolapalveluiden tulee säilyä kaikilla, neuvolapäivillä 2014 muistutettiin.

Neuvolapalveluiden tulee pysyä jokaisen lapsiperheen oikeutena, sanoo lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.

Säästösyistä ehdotettu muutos neuvola- ja kouluterveydenhuollon palvelujen tarjoamisesta vain niitä erityisesti tarvitseville riskiperheille ei riitä.

– Emme voi tietää etukäteen, kuka lapsista ja perheistä tulee tarvitsemaan tukea, sanoo Valtakunnallisilla neuvolapäivillä puhunut Kurttila.

– On pystyttävä varmistamaan, että neuvolassa on resurssit tunnistaa ja tukea jo varhain muun muassa oppimisvaikeuksia. Tällä on huomattavat vaikutukset sekä kansantalouteen että lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Varhainen tuki taattava

Neuvolan terveystarkastusten myötä vahvistetaan lapsen terveyttä ja hyvinvointia huomioimalla lapsen ja vanhemman hyvä vuorovaikutus vauvasta alkaen, toteaa sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Marjaana Pelkonen.

Lapsen kasvun ja kehityksen vaarantavia ongelmia on terveystarkastuksien avulla mahdollista tunnistaa varhain. Neuvolassa tarjotaan tukea ja ohjausta sekä ohjataan jatkotutkimuksiin.

Viivyttely maksaa

Jos ongelmiin tartutaan viiveellä, tilanne yleensä kärjistyy ja pahenee ja kustannukset moninkertaistuvat, neuvolapäivillä muistutettiin.

Osa varhaisen avun mahdollistavaa neuvolatoimintaa ovat esimerkiksi käyttöön otetut laajat terveystarkastukset. Ne käsittelevät koko perheen hyvinvointia entistä monipuolisemmin ja ovat myös perheiden mieleen.

Kahden vuoden takaisen Lapsiperhekyselyn mukaan vanhemmista liki 80 prosenttia pitää laajoja terveystarkastuksia hyödyllisinä koko perheelle, kertoo tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen-Viitanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.