Myös älylaitteiden käyttö opetuksessa aiheuttaa ostopaineita vanhemmille.

Peruskoululaisten lasten vanhemmista kolmasosa on havainnut, että lapsen perusopetus edellyttää vanhempien taloudellista osallistumista. Paineita on esimerkiksi opetusvälineiden ostamiseen itse.

Hieman yli kolmasosa kokee, että vanhemmilta kerätyillä varoilla rahoitetaan aiempaa enemmän koulujen hankintoja. Peräti yli 80 prosenttia vanhemmista katsoo, että kuntien talouden kiristyminen näkyy koulun arjessa.

Tulokset ovat osa Vanhempainliiton teettämää Vanhempien Barometri -kyselyä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Vanhemmat hankkivat opetusvälineitä

Vanhempainyhdistysten avustuksella on saatettu aiemmin hankkia kouluille jotakin ekstraa, mutta nyt rahoitusta pyydetään myös opetusvälineisiin, kertoo erityisasiantuntija Tuija Metso Vanhempainliitosta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Vanhempien Barometrin mukaan vanhemmat osallistuvat esimerkiksi kuvataideopetuksen, liikuntatuntien ja käsityötuntien tarvikkeiden hankintaan. Vanhempainyhdistykset keräävät rahaa myös esimerkiksi tablettien ja tietokoneiden ostamiseen kouluille.

– Osa hankinnoista on sellaisia, että niitä ei voisi maksuttomassa perusopetuksessa vanhemmilta edellyttää. Rahaa on pyydetty jopa siihen, että koululaisille saadaan omat aapiset käytettyjen kuluneiden kirjojen sijaan, Metso kertoo.

Joissakin kouluissa yksittäiset vanhemmat ovat päätyneet ostamaan lapsilleen omat tehtäväkirjat, kun koululta niitä ei saa.

Oma tabletti ei voi olla edellytys

Rajanvetoa opetuksen maksuttomuudessa käydään myös siinä, missä määrin oppilaiden omia älylaitteita otetaan mukaan perusopetukseen.

Uuden opetussuunnitelman perusteissa on linjattu, että omia laitteita voidaan käyttää jos asiasta sovitaan vanhempien kanssa, mutta oman laitteen käyttöä ei voida edellyttää.

Älylaitteiden käytön yleistyminen opetuksessa luo silti vanhemmille paineita.

– Moni pohtii, onko oma lapsi ainoa, jolla omaa laitetta ei ole, Metso kuvailee.

Koulujen ahtaus huolettaa

Kyselyn mukaan vanhemmat ovat huolissaan opetusryhmien koon kasvusta ja koulutilojen ahtaudesta. Myös koulujen jatkuva lakkautus- ja yhdistämisuhka koetaan stressaavana.

Vastaajista vain puolet piti koulutiloja kooltaan sopivan kokoisina oppilaiden määrään nähden. Kolmasosa alakoululaisten vanhemmista oli sitä mieltä, että opetusryhmä on liian suuri.

Lisäksi taloustilanne näkyy vanhempien mukaan esimerkiksi opettajien sijaisten puuttumisena, koulutilojen remonttien ja kunnostusten siirtämisenä sekä kerhojen ja retkien vähenemisenä.

Vanhempainliiton mukaan kouluhyvinvointi uhkaa romahtaa, jos kouluista säästetään edelleen.

Vanhempainliitto toteutti Vanhempien Barometri -kyselyn viidennen kerran. Viimeksi kysely tehtiin 2013.

Kyselyyn vastasi 1795 peruskoululaisen vanhempaa.

Lue lisää

Kari Uusikylän neuvot kouluun ja kotiin: "Pojat tarvitsevat kasvurauhan!"

Marjo Niittyviita: "Home pakotti lapseni kotikouluun"

Heli Isomäki: "Kiltilläkin lapsella voi olla ongelmia koulussa

Sisältö jatkuu mainoksen alla